• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Brzeźno. Zmiany w planie miejscowym dla okolic mola

Krzysztof Koprowski
26 listopada 2020 (artykuł sprzed 2 lat) 
 • Gdańsk, okolice mola. Parametry nowej zabudowy zawarte w projekcie planu.
 • Gdańsk, okolice mola. Parametry nowej zabudowy zawarte w projekcie planu.
 • Gdańsk, okolice mola. Parametry nowej zabudowy zawarte w projekcie planu.

Obecnie trwają prace nad trzema nowymi planami zagospodarowania dla fragmentów Brzeźna. Pisaliśmy o koncepcji dla rejonu ul. Krasickiego - Gałczyńskiego, a wcześniej o planach dla okolic ul. Uczniowskiej. Tym razem wracamy do planu dla terenów pomiędzy al. Hallera a deptakiem do mola, Mapka, który przy pierwszym wyłożeniu wzbudził dużo kontrowersji. Nowa wersja planu obniża zabudowę na działkach gminnych i wprowadza niewielkie nowe ograniczenia dla dewelopera.Jak oceniasz zmiany w projekcie planu?

To już drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania "Brzeźno: rejon al. Hallera i ulicy Jantarowej II". Pierwsze wyłożenie odbyło się w styczniu br. i wywołało lawinę negatywnych komentarzy (także na naszym portalu).

Wobec proponowanych zapisów planu protestowali też radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwołali konferencję prasową w Brzeźnie.

Uwagi mieszkańców uwzględnione tylko częściowoW toku procedury planistycznej wpłynęło łącznie 15 pism z uwagami do projektu planu oraz trzy dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.

Najczęściej pojawiającym się postulatem było wycofanie się z dopuszczenia jakiejkolwiek zabudowy lub znaczne obniżenie jej wysokości. Zwracano też uwagę na szlaki migracji ptaków w pasie nadmorskim oraz przeznaczenie terenów zieleni pod budowę parkingu naziemnego.

 • Porównanie parametrów w I wyłożeniu projektu planu i obecnym.
 • Zmiany zapisów w projekcie planu w zakresie wysokości zabudowy.
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, nowe ustalenia projektu planu przedstawił zdawkowo podczas konferencji prasowej w październiku. Ostatecznie uwzględniono część uwag, które przełożyły się na następujące zmiany:
 • obniżenie wysokości i powierzchni zabudowy działki gminnej przy deptaku prowadzącym na moloMapka w pobliżu kanału odprowadzającego wodę opadową z 21 do zaledwie 10 m przy jednoczesnym dopuszczeniu zabudowy wyłącznie bezpośrednio przy deptaku (pozostała część terenu będzie przeznaczona pod zieleń),
 • obniżenie wysokości zabudowy przy planowanym parkingu od strony al. HalleraMapka z 21 do 16 m,
 • zmiana charakteru ulic obsługujących nową zabudowę i dopuszczenie przekroju jednoprzestrzennego, tj. bez podziału na chodnik i jezdnię,
 • wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż planowanych ulic,
 • obniżenie intensywności zabudowy (wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej) dla kondygnacji podziemnych z 3,4 do 2,8 dla działek w pierwszej linii zabudowy od morza: gminnejMapkaprywatnejMapka - należącej do spółki Sea Bay powołanej przez deweloperów PB Górski oraz RWS.

 • Wstępna koncepcja zabudowy terenu należącego do PB Górski - RWS.
 • Wstępna koncepcja zabudowy terenu należącego do PB Górski - RWS.
 • Wstępna koncepcja zabudowy terenu należącego do PB Górski - RWS.
 • Wstępna koncepcja zabudowy terenu należącego do PB Górski - RWS.

Drobne zmiany ustaleń dla dewelopera, duże dla działek miastaW przypadku ostatniego punktu należy zauważyć, że może przełożyć się to na mniejsze parkingi podziemne. W projekcie planu narzucono dla hoteli jedno- i dwugwiazdkowych minimum 0,5 miejsca postojowego dla każdego pokoju, zaś dla hoteli wyższych kategorii (prywatny właściciel zapowiada realizację obiektu o wysokim standardzie z centrum spa) minimum 0,6 miejsca postojowego dla każdego pokoju.

Dlaczego dla inwestora prywatnego wprowadzono tylko niewielkie korekty w ustaleniach planu, zaś w przypadku niemal wszystkich działek gminnych narzucono duże ograniczenia, co przełoży się na znacznie mniejsze wpływy do budżetu miasta przy ich sprzedaży?

- Obniżenie wysokości zabudowy i powiększenie parku nadmorskiego Reagana jest wynikiem uwzględnienia przez prezydenta licznych postulatów mieszkańców. W części północnej projektu planu zachowane zostały parametry zabudowy ze względu na potencjał ekonomiczny działki gminnej [która ma identyczne ustalenia jak działka prywatna - dop. red.] - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej prowadzonej po raz pierwszy w historii w trybie zdalnym Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Teren rezerwowany pod budowę parkingu naziemnego. Teren rezerwowany pod budowę parkingu naziemnego.

Parking naziemny zamiast zieleni dla osób spoza GdańskaBiuro Rozwoju Gdańska wciąż nie wycofuje się z budowy parkingu naziemnego na terenach zieleni, choć tuż obok znajduje się niewykorzystany pod taką funkcję transportową teren pętli tramwajowej. Teraz jednak planiści przekonują, że dołożyli większych starań w zakresie estetyki nowych miejsc postojowych.

- Miejsc w pasie nadmorskim, gdzie można parkować, jest niewiele, a stanowi on obszar o randze metropolitalnej, do którego przyjeżdżają osoby spoza Gdańska, które nie mogą korzystać z transportu zbiorowego. Obowiązujący plan dopuszczał parking kubaturowy, obecny przewiduje minimum 150 miejsc postojowych z obowiązkowym udziałem zieleni [m.in. jedno drzewo na każde pięć miejsc - dop. red.], co nie powinno przełożyć się na znacznie większą liczbę. Oczywiście na terenie pętli również istnieje możliwość realizacji parkingów - przekonuje dyrektor BRG.
Struktura własności gruntów. Warto zwrócić uwagę na działkę na południe od PB Górski - RWS, która również jest w prywatnych rękach i nie posiada ograniczeń w wysokości. Struktura własności gruntów. Warto zwrócić uwagę na działkę na południe od PB Górski - RWS, która również jest w prywatnych rękach i nie posiada ograniczeń w wysokości.

Zabudowa - parking - wieżowiec? BRG nie widzi problemuW przypadku planowanego parkingu należy zwrócić uwagę, że plac postojowy będzie usytuowany wzdłuż nowej drogi prowadzącej do deptaka nadmorskiego, a kolejna prywatna działka położona tuż obok (poza projektem planu) sprawi, że zaczynając spacer od al. Hallera, będziemy mijali po drodze:
 • zabudowę wzdłuż al. Hallera o wysokości do 16 m,
 • wspomniany plac postojowy parkingu,
 • zabudowę usługową (dopuszczone funkcje: hotele apartamentowe, rekreacja, sport, ochrona zdrowia) bez żadnych ograniczeń pod względem wysokości, tj. inwestor zdecyduje, jak wysoko chce budować.

Czy taka forma zagospodarowania z dużymi różnicami wysokości i sposobu zagospodarowania nie wywoła chaosu przestrzennego?

- Na terenie parkingu dopuszczona jest także zabudowa do 4 m wysokości i rzucie do 100 m kw. z opcją powiązania budynków łącznikami, związana z funkcją parkingu dla samochodów, jak i parkingu rowerowego. Zabudowa ta będzie zapewne powstawała wzdłuż ciągów komunikacyjnych, gdyż do tego predysponowany jest ten teren - tłumaczy Damszel-Turek. - Zabudowa z pewnością będzie wypełniała te tereny po tym, jak w północnej części zostanie zrealizowana zabudowa usługowa powiększająca potencjał inwestycyjny obszaru.
 • Porównanie udziału terenów zieleni w projektach planów.
 • Powiązania terenów zieleni w pasie nadmorskim.

Większy udział zieleni, która może być ogrodzonaJak wynika z obliczeń BRG, tereny zieleni zajmą ok. 5,1 ha, tj. 50 proc. terenu w granicach projektu planu. Przy pierwszym wyłożeniu wskaźniki te wynosiły odpowiednio 3,9 ha i 39 proc., przy czym wzrost ten spowodowany jest obniżeniem parametrów zabudowy wyłącznie na działkach gminnych.

Należy przy tym podkreślić, że nie wszystkie tereny zieleni mogą być ogólnodostępne. Plan dopuszcza ogrodzenie m.in. działki deweloperskiej o powierzchni ok. 1,39 ha.

- W projekcie planu nie ma faktycznie wprowadzonych zapisów ograniczających możliwość grodzenia. Uchwała krajobrazowa również nie gwarantuje tego [ograniczenia dotyczą wyłącznie zabudowy mieszkaniowej, podczas gdy hotele są funkcją usługową - dop. red.] - przyznaje dyrektor BRG. - W projekcie planu są jednak zawarte ograniczenia realizacji zabudowy od strony przestrzeni publicznych, aby znalazła się najbliżej przechodniów - nie dalej niż 8 m od linii zabudowy. W związku z tym nie ma zagrożenia dla sytuowania płotów od tej strony.
 • Możliwa forma zabudowy na działce gminnej przy deptaku prowadzącym do mola (na terenie dawnego ośrodka MON).
 • Struktura funkcjonalna zapisów projektu planu zagospodarowania.

Składanie uwag do projektu planu do 22 grudniaZ projektem planu zagospodarowania oraz prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać się można na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Termin składania uwag do obu dokumentów upływa 22 grudnia.

W związku ze zmianą przepisów związanych z pandemią koronawirusa uwagi mogą być składane drogą elektroniczną również bez certyfikowanego podpisu elektronicznego oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP. Szczegółowe wymagania opisane są na stronie BRG. Cały czas dostępna pozostaje też opcja złożenia uwag pocztą "tradycyjną" na adres biura.

Czytaj także:

Nowa forma publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoNowe osiedle w oparciu o plan dla Nowej Wyzwolenia


Wizualizacja osiedla Porto z uwzględnieniem ul. Nowej Wyzwolenia. Wizualizacja osiedla Porto z uwzględnieniem ul. Nowej Wyzwolenia.
W ostatnich latach dużo kontrowersji wzbudzał również plan zagospodarowania dla tzw. ul. Nowej Wyzwolenia w Nowym Porcie, w ramach którego oprócz wyznaczenia przebiegu nowej drogi omijającej "starą" ul. Wyzwolenia dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Kilka dni temu deweloper Robyg przedstawił osiedle, które zamierza zbudować na terenach w granicach uchwalonego planu. Łącznie przewidziano tutaj 16 pięciopiętrowych budynków, w których powstanie ok. 1,2 tys. lokali mieszkalnych. Jako pierwszy zbudowany zostanie budynek bezpośrednio przy ul. Letnickiej.

Miejsca

Opinie (76) 5 zablokowanych

 • Dobrze (7)

  Dobrze że jakieś osiedle tam zbudują. Może trochę to rozładuję sytuacje mieszkaniową w Trójmieście. Mieszkań katastrofalnie brakuje. Wystarczy zerknąć na ceny tych dostępnych jeszcze na rynku.

  • 13 87

  • (2)

   Przecież to i tak.kupi warszawka na weekend.

   • 14 4

   • Apartamenty (1)

    Jeśli się warszawka opkupi to może wreszcie będzie coś dla miejscowych ale żeby dla miejscowych coś było to trzeba ciągle budować.

    • 1 9

    • Tiaa, miejscowym będą darmo mieszkania dawać

     • 2 0

  • nikt normalny nie kupi tego by tam mieszkać

   to wszystko będą "inwestycje" lub wakacyjne lokale dla bogatych.

   • 11 1

  • haha dobry żart

   tam ceny będą 16 - 20 tys + za metr, więc kto ma to sobie dokupi kolejne

   • 9 0

  • tak, tak, to na pewno będą tanie mieszkania, tak po 5 tys. za m2

   ale euro...

   • 9 0

  • Ale

   To przecież ZNOWU nie będą mieszkania dla mieszkańców, tylko dla biznesmenów inwestujących w airbnb! Ceny będą astronomiczne, wszystko ogrodzone, byleby się od miasta odciąć.
   Kolejny zresztą raz.

   • 9 0

 • (3)

  myślę że zabudowa na takich terenach nie powinna być wyższa niż 3 piętra, aby jednak to las był dominującą strukturą a nie budynki.

  • 73 9

  • żadnej zabudowy tam nie powinno być! (1)

   • 2 1

   • Pewnie. Kury, gęsi puścić i krowy wypasać

    • 0 0

  • Najlepiej wykopać ziemianki!!!

   • 0 2

 • 19 metrów? Gdyby był Paweł to byłoby przynajmniej 30 metrów.

  • 35 11

 • hotele, a nie osiedle (1)

  byleby to były eleganckie hotele, a nie enklawa mieszkaniowa

  • 20 16

  • hotele do Brzeźna

   po co zabudowywać tereny parkowe czymkolwiek

   • 5 0

 • I ok. Teren zaniedbany. Niech budują. Miasto musi się rozwijać!

  • 13 57

 • (5)

  Jestem przeciwna budowaniu tam osiedla. Ubywa nam terenów zielonych .To ulubione miejsce rekreacji dla okolicznych i nie tylko mieszkańców. A stwierdzenie ze teren jest zaniedbany to bzdura. Od kilku lat cześć terenu jest zadbana a reszta leży odłogiem, bo takie jest założenie odgórne. Wydzielony (zaniedbany )teren jest ogrodzony -czeka na realizację przez dewelopera. To plan inwestycyjny.

  • 76 6

  • Tobie (1)

   Tobie Gierek wybudował i masz gdzie mieszkać to teraz możesz sobie pobiadolić i porozczulać nad krzaczkami i kwiatuszkami.

   • 1 10

   • i to na pewno będą mieszkania dla Gdańszczan

    taa, jasne, po 20k za m2

    • 4 0

  • Zgadzam się z opinią sprzeciwu by cokolwiek tam budować

   juz i tak park Reagana jest bardzo okrojony przez powstające osiedla od strony Jelitkowa. Zostawcie nam trochę zieleni !

   • 9 0

  • OK, jesli nie tu, to gdzie? Gdzie Twoim zdaniem można budować? (1)

   • 0 1

   • idąc Twoim tokiem myślenia,

    to w Parku Oliwskim jeszcze trochę miejsca zostało, Park Oruński też słabo zabudowany...

    • 2 0

 • Po co oni tak budują?

  Za kilkadziesiąt lat będziemy mieli w Polsce zamiast 38 mln osób 25 mln lub mniej.

  Wszystko będzie stało puste.

  • 30 6

 • Miasto odda ostatni kawałek ziemi deweloperce (4)

  Dlaczego ludzie są tacy ślepi, dlaczego nie umiemy wyciągać wniosków z tego jak zniszczono tkankę miejską w innych europejskich turystycznych miastach? Potem bedzie płacz, ale bedzie juz za późno. Cieszycie się, że miasto sie rozwija, ale ono nie rozwija sie dla was, a dla biznesmenów-kamieniczników i turystow, bo nikogo normalnego nie stać juz teraz na mieszkanie w Gdańsku, chyba ze na Kokoszkach. I nie mówię tego z zawiści, zarabiam więcej niz nasza gdańska średnia, ale nie rozumiem dlaczego ludzie siedzą spokojnie kiedy zarabiają w korpo 3 razy mniej niz w Warszawie a za mieszkanie trzeba płacić tyle samo albo i więcej. To nie będą tereny dla mieszkańców, osiedla dla mieszkańców, tylko dla januszy biznesu i hoteli Airbnb. Wincyj betonu, wincyj!

  • 80 4

  • (1)

   trochę przesadziłeś z tym 3x więcej, to w korpo w Wawie zarabia się po 20-30 tysięcy?

   • 2 4

   • Tak

    • 1 0

  • Zgadzam się.

   Niestety.

   • 3 0

  • Brawo

   Prawdziwy głos rozsądku... Lecz pisaniem nic nie zmienimy musimy wyjść i pokazać że nie zgadzamy się na mafijne układy włodarzy Gdańska i na świadome niszczenie naszego miasta dla ich prywatnych zysków

   • 5 0

 • (1)

  Czyli co? Wycinka zieleni? Nad samym morzem? Bezczelnosc wladz nie ma granic. Pro - eko, zielona przyszlosc, wszyscy na rowery i inne tego typu bzdury (ktore wynikaja tylko i wylacznie z nasladowania z niemieckiej polityki Energiewende), a dla deweloperki wycinamy drzewa.

  • 72 4

  • Wycinka drzew

   Czy nikt nie myśli przecież to przyroda decyduje o naszym życiu bez niej nie ma życia na ziemi. Brzeźno jest piękne bo dużo tutaj tej przyrody bez ingerencji deweloperów ich biznes niszczy wszystko co piękne. Ludzie zastanówcie się czy tylko jedna grupa czyli deweloperzy mają prawo do odebrania Wam waszej spuzcizny po przodkach bo im wciąż mało pieniędzy.

   • 3 0

 • Dobrze że chociaż częściowo uwzględnili opinie mieszkańców (2)

  W Gdyni nie ma tak dobrze a już o Polance Redłowskiej nie wspomnę.

  • 9 4

  • Powiedz (1)

   Powiedz to tym wszystkim młodym którzy stąd wyjechali bo nie było dla nich mieszkań.

   • 0 4

   • a to właśnie będą mieszkania dla młodych, prawda?

    a nie, czekaj...

    • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dni Otwarte Leszczynowy Park

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
30650 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20150 zł/m2
Gdynia Orłowo
19550 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17900 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
17650 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20900 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19150 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16600 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16000 zł/m2
Gdynia Orłowo
12600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane