Wiadomości

stat

Czym się różni zaliczka od zadatku?

Samo zakończenie negocjacji dotyczących ceny nieruchomości to jeszcze nie koniec. Ważne jest także ustalenie wysokości i formy zaliczkowania. W razie zerwania umowy przedwstępnej może to mieć bardzo duże znaczenie.
Samo zakończenie negocjacji dotyczących ceny nieruchomości to jeszcze nie koniec. Ważne jest także ustalenie wysokości i formy zaliczkowania. W razie zerwania umowy przedwstępnej może to mieć bardzo duże znaczenie. fot. fotolia/Stasique

Zaliczka czy zadatek? To pytanie często pojawia się przy zawieraniu umowy przedwstępnej, najczęściej umowy kupna-sprzedaży mieszkania czy domu.Co wolisz wpłacić podpisując umowę sprzedaży rzeczy lub usługi?

zadatek 34%
zaliczkę 37%
zadatek i zaliczkę 4%
nie wiem 25%
zakończona Łącznie głosów: 131
Zanim zdecydujemy się, które z rozwiązań wybrać na poczet, warto wiedzieć co najlepiej zabezpieczy nasze interesy w przypadku, gdy druga strona nie będzie chciała lub nie będzie mogła wywiązać się z przyjętych zobowiązań.

Zadatek to zabezpieczenie

Według art. 394 kodeksu cywilnego zadatek to świadczenie pieniężne lub rzeczowe wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy. W przypadku niewykonania jej przez jedną ze stron, druga może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i zachować otrzymany zadatek. Natomiast, jeśli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Znajdź notariusza w katalogu Trojmiasto.pl

- Zadatek jako tzw. dodatkowe zastrzeżenie umowne, nie jest elementem koniecznym treści czynności prawnej, czyli umowy. Warto jednak mieć na uwadze, że wpływa on na stopień związania stron umowy - tłumaczy Joanna Mędraś, notariusz z Gdańska. - Zadatek ma bowiem w pewien sposób dyscyplinować strony do zawarcia umowy, ma je mobilizować do tego, by wywiązały się z przyjętych w umowie zobowiązań. Zadatek ma również w pewien sposób zrekompensować niewywiązanie się z postanowień umowy przez jedną ze stron.
Nie ma reguły co do ustalania wysokości kwoty zadatku. Najczęściej jednak wynosi on od 10 do 30 proc. wartości umówionego świadczenia.

Jeśli dojdzie do wykonania umowy, zadatek jest zaliczany na poczet świadczenia, do którego była zobowiązana strona, która go dała.

Zaliczka to przedpłata

W przeciwieństwie do zadatku zaliczka nie jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego i nie zabezpiecza wykonania umowy, nie ma też charakteru dyscyplinującego.

- Jest swego rodzaju przedpłatą, która w razie zawarcia umowy zostanie zarachowana na poczet ceny, częściowym spełnieniem świadczenia przez jedną ze stron przed nadejściem terminu jego wymagalności, bądź przed otrzymaniem świadczenia od drugiej strony - dodaje Joanna Mędraś. - W odróżnieniu od zadatku, który może przybrać formę pieniężną lub niepieniężną (rzeczy zamienne), przedmiotem zaliczki mogą być jedynie pieniądze.
Czytaj także: co powinna zawierać bezpieczna dla obu stron umowa najmu?

Zaliczka, w przeciwieństwie do zadatku, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, zawsze wraca do osoby, która ją uiściła.

Podobieństwo

Jeśli umowa zostanie rozwiązana przez strony albo nie dojdzie do jej zawarcia z przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności bądź odpowiedzialność ponoszą obie strony - zarówno zaliczka jak i zadatek powinny być zwrócone w wysokości, w jakiej zostały wręczone.

- Kształtując treść czynności prawnej (np. zawierając umowę przedwstępną sprzedaży) warto rozważyć by część świadczenia na poczet przyszłej ceny stanowił zadatek, zaś część zaliczka - jeśli taka jest potrzeba i wola stron - dodaje Joanna Mędraś.
Potwierdzona przez trójmiejskich pośredników nieruchomości i deweloperów praktyka wskazuje, że w przypadku podpisywania umowy przedwstępnej dotyczącej kupna-sprzedaży domu czy mieszkania zaliczka jest rozwiązaniem niezwykle rzadko stosowanym. Praktykowane jest wpłacanie zadatku.

Opinie (22)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.