Wiadomości

Dolne Miasto. Rozmowy z deweloperem jeszcze się nie rozpoczęły

Najnowszy artukuł na ten temat

Nowy inwestor dla Dolnego Miasta

Jednym z ważnych obiektów, który w ramach planowanej rewitalizacji Dolnego Miasta ma zyskać nowe życie, jest dawna zajezdnia tramwajowa na końcu ulicy Łąkowej.
Jednym z ważnych obiektów, który w ramach planowanej rewitalizacji Dolnego Miasta ma zyskać nowe życie, jest dawna zajezdnia tramwajowa na końcu ulicy Łąkowej. fot. Małgorzata Zimnoch/Trojmiasto.pl

Zapowiadany duży projekt rewitalizacyjny w dzielnicy Dolne Miasto znacząco przesunie się w czasie. Na początku kwietnia z planowanej współpracy z miastem Gdańsk wycofało się konsorcjum firm BBI Development i Doraco. Rozmowy z kolejnym oferentem nie zostały jeszcze podjęte.Czy rewitalizacja dzielnicy powinna być prowadzona z jednym partnerem prywatnym?

tak, to dobre rozwiązanie 24%
nie wiem, trudno mi to ocenić 22%
nie, powinno być kilku partnerów 35%
prywatni inwestorzy w ogóle nie powinni brać w tym udziału 19%
zakończona Łącznie głosów: 808
Projekt kontynuacji rewitalizacji Dolnego Miasta jest przygotowywany od lat. Kolejny etap przeprowadzony miał być przy udziale partnera prywatnego, wyłonionego w drodze przetargu. Został on zakończony w ubiegłym roku. Wygrała spółka stworzona przez firmy Doraco i BBI Development. W październiku ub. roku zaprezentowana została koncepcja działań wartych pół miliarda złotych. Ostatecznie, na początku kwietnia tego roku, okazało się, że z przyczyn leżących po stronie partnera prywatnego nie doszło do podpisania umowy.

Ta wiadomość nie ma oznaczać jednak, że planowane działania na Dolnym Miście zostaną odsunięte w czasie na wiele kolejnych lat. Zgodnie z zasadami postępowania w tego rodzaju przetargach, samorząd miał zwrócić się z propozycją współpracy do kolejnej firmy, która złożyła w przetargu drugą najkorzystniejszą ofertę. Jest nią firma GGI Dolne Miasto z Gdańska, a w jej skład wchodzi Euro Styl i Inopa. Dotąd jednak nie zostały podjęte rozmowy.

- Aktualnie analizujemy kwestie formalno-prawne. Postępowanie to jest kluczowe, dlatego dokładamy wszelkich starań, by wszystkie kwestie rozstrzygnąć w najbliższym czasie - informuje Olimpia Schneider z biura prasowego gdańskiego magistratu.
Czytaj także: przebudowa szpitala przy Kieturakisa rozpoczęła się od kontroli konserwatora zabytków

Przedstawiciele Miasta Gdańska podkreślają jednocześnie, że zmiana partnera prywatnego realizującego przedsięwzięcie w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne na Dolnym Mieście nie wpłynie na przedmiot umowy. Stanowi on o kompleksowym zagospodarowaniu terenu i realizacji nieruchomości celu publicznego (m.in. budowa przedszkola czy remont zabytkowego budynku przy ul. Śluza 3). W umowie nadal mowa będzie o poprawie jakości przestrzeni publicznej, usprawnieniu funkcjonalności układu komunikacyjnego oraz stworzeniu bazy infrastrukturalnej dla społecznych działań rewitalizacyjnych.

Mikołaj Konopka, prezes zarządu firmy Euro Styl potwierdza gotowość firmy do podjęcia rozmów w sprawie podpisania umowy i przystąpienia do prac.

- Czekamy na oficjalne zaproszenie do rozmów ze strony miasta. Jesteśmy gotowi, by usiąść do stołu i rozmawiać. Podtrzymujemy także swoją ofertę w takim zakresie, w jakim została ona przygotowana, przy czym oczywiście terminy musiałyby ulec zmianie - mówi.
Warto przy tym zaznaczyć, że pierwszy etap przetargu zakończony został w pierwszej połowie 2018 roku, czyli rok temu. Oznacza to, że oferta przygotowana została jeszcze wcześniej. Realia na rynku budowlanym, zwłaszcza wykonawczym, uległy od tego czasu znaczącej zmianie (rosnące koszty materiałów budowlanych i pracowników). Należy się więc spodziewać, że negocjacje - jeśli zostaną zakończone podpisaniem umowy - mogą być trudne.