Wiadomości

stat

Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne

Dzięki dopłatom możliwa jest instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy zmiana źródła ogrzewania na ekologiczne. Dlaczego na takie cele znajdują się środki? Bo to wpływa na stan powietrza, którym oddychamy i środowiska, w którym żyjemy.
Dzięki dopłatom możliwa jest instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy zmiana źródła ogrzewania na ekologiczne. Dlaczego na takie cele znajdują się środki? Bo to wpływa na stan powietrza, którym oddychamy i środowiska, w którym żyjemy. fot. fotolia/ponsulak

W Trójmieście od lat funkcjonują proekologiczne programy wsparcia, które umożliwiają mieszkańcom uzyskanie dopłat na modernizację lub wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne, a od niedawna także na instalację kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Wnioski składa się po prostu w urzędach miast.Co myślisz o dotacjach do inwestycji proekologicznych?

dostałem dopłatę, jestem zadowolony 3%
sam nie skorzystam, ale wspaniale, że są takie możliwości 26%
dobrze, że są takie zachęty, ale te kwoty tą za niskie 49%
nie dotyczy mnie to 9%
nie powinno być takich dopłat, każdy powinien sam się martwić skąd wziąć pieniądze 13%
zakończona Łącznie głosów: 235
Jak duże znaczenie dla jakości powietrza w mieście ma likwidacja zwłaszcza indywidualnych pieców na węgiel pokazuje przykład Krakowa, którego ogromne problemy w jakością powietrza wynikają z liczby kominów, które miasto zadymiają. Trzeba zatem działać na rzecz ograniczania tej liczby. W Trójmieście dotacji ze środków własnych udzielają samorządy.

W 2015 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił 231 dotacji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W ubiegłym roku Gdańsk przeznaczył początkowo na dotacje pół miliona złotych. Jednak z racji wysokiego zainteresowania mieszkańców, kwotę zwiększono i łącznie wypłacono 849 427 złotych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dopłaty na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne. Na ten cel w 2015 roku w samym Gdańsku pozytywnie rozpatrzono 181 wniosków na 702 898,41 zł.

Tylko w pierwszej połowie bieżącego roku do gdańskiego magistratu wpłynęło 271 wniosków mieszkańców na dotacje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 47 wniosków dotyczyło zmiany ogrzewania węglowego na gazowe, pięć na instalację kolektorów słonecznych, 209 na podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, dwa na zagospodarowanie wód odpadowych, a osiem na demontaż, transport oraz utylizację azbestu. Miasto Gdańsk ma zamiar przeznaczyć na ten cel w 2016 roku aż milion złotych.

W Gdyni natomiast sytuacja kształtuje się trochę inaczej. W ubiegłym roku zawarto 74 umowy na łączna kwotę 293 987,00 zł, z czego 76 360 zł pochodzi z dotacji od WFOŚiGW. Gmina Miasta Gdyni przyjęła pod koniec 2015 roku nową uchwałę regulującą sposób udzielania mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł energii na niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii. Katalog inwestycji z zakresu odnawianych źródeł energii, na który można uzyskać dofinansowanie, został rozszerzony. Uchwała pozwoliła wesprzeć także inwestycje polegające na produkcji prądu na własny użytek za pomocą mikrosiłowni wiatrowych oraz paneli fotowoltaicznych. Nowością okazuje się też możliwość udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu polepszenia efektywności energetycznej. Takim przykładem może być wymiana źródeł ciepłej wody użytkowej. Składane w Gdyni wnioski dotyczą głównie wymiany źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.

Do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu wpływa rocznie około 20 zgłoszeń o zamiarze ubiegania się o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2015 roku w Sopocie podpisano dziewięć umów na zmianę sposobu ogrzewania.

- W zeszłym roku w ramach działań finansowanych z budżetu Gminy podpisaliśmy jedną umowę na montaż odnawialnych źródeł energii w postaci powietrznej pompy ciepła. W bieżącym roku zawarliśmy jedną umowę finansowaną z budżetu gminy, która dotyczyła montażu odnawialnych źródeł energii. Z Programu Czyste Powietrze Pomorza w 2016 roku podpisane zostały dwie umowy na zmianę sposobu ogrzewania, a siedem wniosków jest w trakcie inwestycji - mówi Natalii Jakubowska-Handall z Urzędu Miasta w Sopocie.
W 2015 roku w Sopocie wnioskodawcy otrzymali łącznie 35 205 zł. W tym roku wydana kwota osiągnęła już 10 918 zł.

- Wnioski w przeważającej mierze dotyczą dofinansowania na przebudowę systemu grzewczego, w którym do tej pory wykorzystywano węgiel i zastąpieniu go kotłem opalanym gazem - dodaje Natalii Jakubowska-Handall.
Dotacje są udzielane z przeznaczeniem na przebudowy systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, czyli węgiel lub koks, a w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym lub pompami ciepła. Oprócz tego dopłatami są objęte instalacje odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Dotacja na inwestycję związaną z poprawą efektywności energetycznej nie jest niczym uwarunkowana. Wnioskodawca otrzyma ją niezależnie od tego, jakie ma ogrzewanie lub co planuje z nim z robić.

- W związku z tym, że inwestycje w zmianę sposobu ogrzewania nie należą do tanich, nie zdarza się, żeby mieszkaniec posiadający ogrzewanie na paliwo stałe montował jakieś odnawialne źródło energii - OZE. W pierwszej kolejności mieszkańcy wymieniają źródło ciepła, dopiero później w miarę posiadanych środków inwestują w OZE - mówi Natalii Jakubowska-Handall.
Wysokość dotacji

Indywidualne piece węglowe to nie tylko rodzaj ogrzewania mało komfortowy w obsłudze i niebezpieczny. Jest także najmniej ekologiczny. Na likwidację pieca można otrzymać dopłatę.
Indywidualne piece węglowe to nie tylko rodzaj ogrzewania mało komfortowy w obsłudze i niebezpieczny. Jest także najmniej ekologiczny. Na likwidację pieca można otrzymać dopłatę. fot. Galeria Trojmiasto.pl
Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych) w przypadku zamiany ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - wynosi nawet 100 proc. łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 4 000 zł. Dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 proc. łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 000 zł.

Wysokość pojedynczej dotacji jest uzależniona od rodzaju inwestycji przeprowadzonej przez mieszkańca. W przypadku wymiany starych źródeł na nowe wysokość jest uzależniona od powierzchni, której dotyczy inwestycja oraz rodzaju źródła ogrzewania.

- Przykładowo mieszkaniec budynku jednorodzinnego o powierzchni 100 metrów kwadratowych przy rezygnacji z paliwa stałego i podłączeniu się do miejskiego może uzyskać 3000 zł. W sytuacji budowy wybranego odnawialnego źródła energii można uzyskać jednorazową dotację w kwocie nie wyższej niż 2500 zł na budynek jednorodzinny lub 5000 zł na budynek wielorodzinny - mówi nam w rozmowie pracownik Urzędu Miasta Gdyni.
W Sopocie w ramach programu Czyste Powietrze Pomorza Gmina dofinansowuje 15 proc. kosztów.
W pozostałych przypadkach kwota dofinansowania jest zależna od inwestycji i przyjętego rozwiązania. Wypłaty dotyczące kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym wynoszą 100 zł na każdy 1 kW mocy zmodernizowanego źródła ciepła, ale nie więcej niż 1200 zł na dane źródło ogrzewania. Dotacja na kolektory słoneczne wynosi 500 zł do każdego 1 m kw. powierzchni czynnej kolektora. Nie może jednak przekraczać 3000 zł na budynek jednorodzinny i 10000 zł na budynek wielorodzinny. Moduły fotowoltaiczne są dotowane w wysokości 1000 zł do każdego jednego kWp mocy znamionowej, nie przekraczając jednocześnie 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 15000 zł dla pozostałych budynków. Maksymalna kwota dopłat na pompy ciepła wynosi 4000 zł na jedno źródło i jest uzależniona od mocy grzewczej - na jeden kW przypada 500 zł.

Wnioski

- Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek - stwierdza Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.

Więcej informacji

W Gdańsku wnioski można składać osobiście do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do 30 listopada w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W Gdyni wnioski są przyjmowane za pośrednictwem kancelarii i kierowane do Samodzielnego Referatu do spraw Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.

W Sopocie wnioskodawcy powinni się zgłosić do kancelarii ogólnej urzędu. Wszelkich informacji można zasięgnąć w pokojach 88-93 w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Opinie (54) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.