Wiadomości

stat

Droga publiczna czy wewnętrzna

Mam działkę budowlaną położoną w przepięknym miejscu. Wokół wybudowało się około 20 osób. I wszystko było by dobrze gdyby nie problemy z drogą, a dokładnie jej brakiem. Dojazd do mojej posesji odbywa się traktem o szerokości 6m (wyłożonym miejscami gruzem). Codzienne dojazdy wertepami, wybojami a zimą roztopami niszczą mój samochód, a także szargają moje nerwy. Czy jest jakiś sposób na zmuszenie odpowiednich władz do wykonania drogi z prawdziwego zdarzenia - asfaltowej lub betonowej?

Winę za brak drogi ponosi częściowo gmina jak i sam inwestor. Przed rozpoczęciem budowy sprawdzić należało, jaki status ma dojazd do naszej posesji. Odpowiedni zapis powinien znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w nim określenie czy ta droga ma status drogi publicznej (gmina nie ma obowiązku budowy dróg wewnętrznych, dojazdowych).

Drogą publiczną jest droga zaliczona /na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/ do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy. Atrybutami drogi publicznej są elementy, które muszą zaistnieć łącznie: wydzielona część powierzchni spełniająca funkcję drogi, zaliczenie do jednej z kategorii dróg publicznych, powszechny dostęp, ograniczony tylko przepisami prawa. Droga spełniająca w/w funkcję to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Gdy w gminie brak jest planu miejscowego dla interesującego nas pasa terenu, gmina prawdopodobnie nic nie zrobi, do czasu jego uchwalenia. Chociaż teoretycznie mogłaby wybudować drogę wykorzystując możliwość wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale to zbyt długa i skomplikowana procedura. Głównym jednakże powodem zaniechania działań w związku z budową dróg publicznych jest brak pieniędzy.

Czasami działki budowlane są tak podzielone, iż przy zastanych warunkach lokalizacyjnych nigdy nie będzie możliwe wybudowanie drogi. Wydzielony pas terenu cztero a nawet sześciometrowy to zbyt mało. Gmina chcąc budować drogę na takim terenie zmuszona byłaby do przejęcia pasa przy drodze, po części od każdego z właścicieli.
Przejęcie części nieruchomości, pod budowę drogi, możliwe jest przez nabycie praw do tej nieruchomości w następstwie zawarcia umowy z właścicielem (rokowania w tej sprawie prowadzi starosta lub zarząd gminy). Jeśli dojdą do porozumienia i cena zostanie uzgodniona strony podpisują umowę notarialną. Jeśli między stronami nie dojdzie do porozumienia (np. gmina nie chce lub nie może zapłacić sumy, jakiej żąda właściciel), nieruchomość może zostać wywłaszczona na rzecz skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Warunki wywłaszczenia określa /Ustawa o gospodarce nieruchomościami/, a w szczególności art. 112, 113 i 128. Odszkodowanie za wywłaszczenie działki odpowiada wartości wywłaszczonej nieruchomości a jej wysokość ustalona jest na podstawie wartości rynkowej.

Pierwszym warunkiem na wywłaszczenie działki jest odpowiedni zapis w planie miejscowym. Gdy plan przeznaczył ten teren na cele publiczne, gmina może działać. Drugim warunkiem koniecznym są fundusze - gmina musi mieć pieniądze na odszkodowania.

Zatem jeśli nowo powstające osiedla budowane są na terenach na których stosowną uchwałą drogi i ulice zostały zaliczone do dróg publicznych, jest nadzieja że prędzej czy później te drogi zostaną wybudowane. Przy czym wiedzieć należy, iż obiekty wznoszone przy drogach gminnych powinny być usytuowane w odległości 6m od krawędzi jezdni - w zwartej zabudowie i 15m - poza terenem zabudowanym /ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych/.

Duży problem mają właściciele takich działek, na których stoją wybudowane domy bez zachowania w/w odległości (a mogą gdyż dla dróg wewnętrznych nie stosuje się w/w przepisów). Gdybyśmy chcieli przekwalifikować taką drogę wewnętrzna na drogę publiczną stajemy przed następującymi problemami: gdzie pomieścić odwodnienie drogi, chodnik, oświetlenie, znaki drogowe a również pozostałe media które będą wybudowane w późniejszym terminie np. kanalizację.

Pozostaje jeszcze kwestia dróg na osiedlach mieszkaniowych realizowanych przez deweloperów oraz spółdzielnie. Zazwyczaj są to drogi wewnętrzne, które powinny być budowane wraz z budynkami lub tuż po nich. Kupując mieszkanie mamy możliwość zapoznania się z planami osiedla oraz rozkładem ulic, których wykonanie należy wyegzekwować od sprzedającego. Drogi publiczne budowane w ramach osiedli zostaną natomiast odebrane po spełnieniu warunków narzuconych przez gminę.

Reasumując: Mając działkę graniczącą z planowaną drogą publiczną - wykonanie jej pozostawiamy gminie.
Natomiast będąc w posiadaniu działki usytuowanej przy drodze wewnętrznej i nie mając możliwości przekwalifikowania jej, nawet utwardzenie takiej drogi musimy wykonać z własnych środków (z grupą właścicieli nieruchomości usytuowanych przy drodze i korzystających z niej).

Opinie (17)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.