• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Jak połączyć zbiorniki retencyjne na Łostowicach i Zakoniczynie?

Krzysztof Koprowski
18 kwietnia 2023, godz. 08:00 
Opinie (66)
 • Zbiorniki retencyjne to główny element terenów zieleni w tej części Gdańska. W ramach GPL proponuje się utworzenie pomiędzy nimi wygodnych powiązań pieszych.
 • Zbiorniki retencyjne to główny element terenów zieleni w tej części Gdańska. W ramach GPL proponuje się utworzenie pomiędzy nimi wygodnych powiązań pieszych.
 • Zbiorniki retencyjne to główny element terenów zieleni w tej części Gdańska. W ramach GPL proponuje się utworzenie pomiędzy nimi wygodnych powiązań pieszych.
 • W dolnej części fotografii widoczny jest fragment zbiornik Wielkopolska, o którym pisaliśmy dwa tygodnie temu.

Utworzenie spójnego systemu połączeń pieszych między terenami zieleni, uspokojenie ruchu na wybranych ulicach oraz nowe nasadzenia zieleni - to główne założenia opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu ul. PorębskiegoMapka. Dwa tygodnie prezentowaliśmy ustalenia dla sąsiedniego terenu w obrębie zbiornika Wielkopolska, a za kolejne dwa napiszemy o propozycjach zmian na ul. MickiewiczaMapka we Wrzeszczu Dolnym.W jaki sposób spędzasz czas nad zbiornikami retencyjnymi?

Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska dla rejonu ul. PorębskiegoMapka przewiduje przede wszystkim połączenie wszystkich terenów zieleni (skupionych wokół zbiorników retencyjnych) wygodnymi ciągami pieszymi.

Patrząc od południa, pierwszym terenem rekreacyjnym jest rejon zbiornika WielkopolskaMapka (ustalenia GPL dla tego rejonu omówiliśmy dwa tygodnie temu), od którego do kolejnego terenu zieleni wzdłuż ul. BieszczadzkiejMapka i potoku Oruńskiego prowadzi planowana ul. Nowa Zakoniczyńska, a w obecnym zagospodarowaniu ul. PienińskaMapka.Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL.

Plac przed zbiornikiem Wieżycka bez bezpośredniego dojściaZ ul. Bieszczadzkiej wyprowadzono połączenie piesze ze zbiornikiem retencyjnym Świętokrzyska IIMapka oraz - nieco okrężną drogą - ze zbiornikiem WieżyckaMapka. Przed zbiornikiem Wieżycka zaproponowano utworzenie "placu otwartego na wodę" z elementami małej architektury. Jakie jest jednak uzasadnienie dla realizacji takiej przestrzeni, skoro nie będzie bezpośrednio powiązana z drugą stroną ul. Świętokrzyskiej?

- Z analiz transportowych oraz przepisów drogowych wynika, że przejście w linii prostej od zbiornika nie jest możliwe do wprowadzenia - przyznaje Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG. - Projektowane przejście musi się znaleźć w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z ul. Nową Unruga [przedłużenie ul. Nowej Zakoniczyńskiej - dop.red.]. Jednak brak dodatkowego przejścia nie uniemożliwia wykreowania nadwodnej przestrzeni, do której już obecnie można dojść od strony północnej, zachodniej i wschodniej. Ponadto zaproponowane powiązanie piesze od zbiornika do skrzyżowania z ul. Nową Unruga ma długość zaledwie 100 m.
Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Niezbędna zmiana obowiązującego planu zagospodarowaniaWspomniane dojście piesze wymagać będzie korekty obowiązującego planu zagospodarowania w zakresie terenu przeznaczonego pod zabudowę. Chodzi o to, aby możliwe było poprowadzenie ciągu pieszego możliwie najkrótszą drogą od wspomnianego skrzyżowania z ul. Nową Unruga.

- Przestrzeń ogólnodostępna w tym terenie została w miejscowym planie wydzielona liniami podziału wewnętrznego. Natomiast wskazana w GPL pierzeja usługowa przekłada się w planie na nową linię zabudowy wraz z zapisami wymuszającymi stworzenie aktywnej pierzei z usługami w parterze - wyjaśnia Błaszkowska.
Dodajmy, że nowy plan zagospodarowania dla tego rejonu jest na etapie przed ponownym wysłaniem do uzgodnień. W przypadku uzyskania kompletu uzgodnień, wyłożenie projektu planu oznaczonego nr 1855 nastąpi jeszcze w czerwcu br.

Od rejonu zbiornika Wieżycka wyprowadzono kolejne powiązanie piesze - tym razem już w linii prostej - przez ul. Porębskiego do obszaru zieleniMapka wraz z boiskiem piłkarskim i następnymi, mniejszymi i częściowo zarastającymi, zbiornikami, skąd następnie już w obecnym zagospodarowaniu można przejść do ul. Wieżyckiej lub Porębskiego.

Ta woda nas chroni i pozwala wypocząć. Zbiorniki retencyjne na potokach w Trójmieście Ta woda nas chroni i pozwala wypocząć. Zbiorniki retencyjne na potokach w Trójmieście

 • Dojście do zbiornika retencyjnego Wieżycka.
 • Zbiornik retencyjny Wieżycka.
 • Przejście przez ul. Porębskiego w kierunku kolejnego terenu zieleni z boiskiem piłkarskim.
 • Zaniedbany zbiornik w terenie zieleni pomiędzy ul. Wieżycką i Porębskiego.

Nasadzenia drzew i oś kompozycyjna na Dwór ZakoniczynPonadto zgodnie z zapisami GPL przewiduje się nasadzenia zieleni wzdłuż istniejących ulic m.in. PorębskiegoMapka, BergielaMapka, WieżyckiejMapka oraz planowanej Nowej Zakoniczyńskiej i Nowej Unruga.

Istotnym elementem kompozycyjnym pozostaje oś ul. Wieżyckiej, prowadząca do historycznego zespołu dworsko-parkowego ZakoniczynMapka (poza granicami omawianego opracowania GPL). W tej ulicy ponadto postuluje się utworzenie ruchu współdzielonego.

Ruch współdzielony postulowany jest także w ul. BieszczadzkiejMapka oraz drodze wewnętrznejMapka prostopadłej do ul. Bergiela, łączącej zbiorniki Świętokrzyska II i Wieżycka.

 • Ulica Wieżycka w pobliżu zbiornika o tej samej nazwie.
 • Ulica Wieżycka na odcinku brukowanym.
 • Dwór Zakoniczyn na końcu ul. Wieżyckiej (poza granicami omawianego opracowania GPL).
 • Dwór Zakoniczyn na końcu ul. Wieżyckiej (poza granicami omawianego opracowania GPL).
 • Ulica Bieszczadzka. Za metalową barierą znajduje się korytu potoku Oruńskiego.

Lokalna Rada dzielnicy z milczącą zgodą dla ustaleń GPLOpracowanie GPL dla rejonu ul. Porębskiego było konsultowane z lokalną radą dzielnicy w marcu i maju 2022 r. jednocześnie z opracowaniem GPL dla rejonu zbiornika Wielkopolska ze względu na powiązania przestrzenne.

W przypadku ul. Porębskiego Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice nie miała uwag w zakresie zasad kreowania przestrzeni lokalnej i zaproponowanych rozwiązań przestrzennych.

- Opracowanie zostało przyjęte, tak samo jak dla rejonu zbiornika Wielkopolska, drogą tzw. "milczącej zgody", czyli w ustalonym terminie 30 dni Rada nie przekazała pisemnej opinii - informuje przedstawicielka BRG.
Nowe centrum Południa. Czy z chaosu narodzi się przemyślana przestrzeń miasta? Nowe centrum Południa. Czy z chaosu narodzi się przemyślana przestrzeń miasta?Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (66)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Wydarzenia

OdeaPark - Dzień otwarty

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31500 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
22400 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21000 zł/m2
Gdańsk Długie Ogrody
18650 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20550 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17350 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15050 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane