• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Jak zazielenić ulice we Wrzeszczu Dolnym?

Krzysztof Koprowski
3 maja 2023, godz. 08:00 
Opinie (86)
 • Mickiewicza to obecnie ulica niemal pozbawiona zieleni, dlatego w opracowaniu GPL położono duży nacisk na ten element zagospodarowania.
 • Mickiewicza to obecnie ulica niemal pozbawiona zieleni, dlatego w opracowaniu GPL położono duży nacisk na ten element zagospodarowania.
 • Inwestycja Dawna Poczta z zielenią, której forma powinna być kontynuowana w stronę kościoła (nz. w lewo).
 • Parking przy kościele zgodnie z opracowaniem GPL powinien zostać utrzymany.
 • Plac przed kościołem pw. św. Andrzeja Boboli.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni pod zieleń, strefy ruchu współdzielonego oraz nowy budynek o funkcji publicznej (np. żłobek, przedszkole) - to główne założenia opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu ul. MickiewiczaMapka we Wrzeszczu Dolnym. Dwa tygodnie prezentowaliśmy ustalenia dla okolic ul. Porębskiego, a pod koniec maja napiszemy o propozycjach zmian przy ul. AzaliowejMapka na Kokoszkach.Jaką funkcję powinien pełnić nowy budynek użyteczności publicznej?

Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska dla rejonu ul. MickiewiczaMapka we Wrzeszczu Dolnym przewiduje przede wszystkim zwiększenie udziału zieleni w zwartej tkance miasta.

Największą zmianą wizualną postulowaną w opracowaniu jest utworzenie tzw. zielonego torowiska tramwajowego, które... zostało kilka lat temu odrzucone na etapie zgłaszania do Budżetu Obywatelskiego.

Pierwsze od lat zielone torowisko w Gdańsku Pierwsze od lat zielone torowisko w Gdańsku

Ponadto ze względu na wąskie chodniki proponuje się tylko na kilka krótkich odcinkach nasadzenia drzew oraz utworzenie "pasów zieleni" - w tym przedłużenia takiego rozwiązania przestrzennego od inwestycji Dawna Poczta w kierunku kościoła pw. św. Andrzeja BoboliMapka.

Poznaj kościół pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. MickiewiczaPotencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL.

Plac przed kościołem oraz parking do zachowaniaPlac przed wspomnianym kościołem powinien zostać zachowany bez wprowadzania zieleni. Wymaga on jednak modernizacji nawierzchni. Przewiduje się także podtrzymanie w istniejącej lokalizacji i formie przyległego parkingu naziemnego.

Większe zmiany czekają prostopadłe ulice względem Mickiewicza: MierosławskiegoMapka, KubaczaMapka oraz Zbyszka z BogdańcaMapka, gdzie zaproponowano wprowadzenie stref ruchu współdzielonego tj. bez podziału na chodnik i jezdnię.Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Ogólnodostępny skwer na zagrodzonym grunciePonadto wzdłuż ul. Zbyszka z Bogdańca planowane jest utworzenie niewielkiego skweru na wysokości budynku Mickiewicza 16Mapka, który jest ogrodzony i użytkowany jako przestrzeń przyległa do tej posesji.

- Obecnie toczy się postępowanie ws. zasiedzenia na przedmiotowej działce gminnej. Jego wynik ostatecznie przesądzi o przyszłym sposobie zagospodarowania tego terenu. Dla spójności tego wnętrza urbanistycznego celowe byłoby pozostawienie działki jako publicznej, zielonej przestrzeni - wyjaśnia Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej Biura Rozwoju Gdańska.
Warto nadmienić, że dla tego terenu już wcześniej podjęto działania na rzecz nowego urządzenia w formie ogólnodostępnego terenu zieleni, zainicjowane przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Zapisy dokumentu GPL są w tym przypadku powieleniem tych założeń.

 • Ulica Mickiewicza oraz odchodząca od niej prostopadle Zbyszka z Bogdańca.
 • Ulica Zbyszka z Bogdańca. Po prawej planowany niewielki skwer na wysokości budynku Mickiewicza 16.
 • Ulica Mierosławskiego. Po prawej widoczny kościół pw. św. Andrzeja Boboli.
 • Ulica Kubacza.

Przedszkole lub żłobek w drugiej linii zabudowyPo drugiej stronie ul. Zbyszka z Bogdańca, a konkretniej w przestrzeni pomiędzy budynkamiMapka usytuowanymi wzdłuż tej ulicy, Chrobrego oraz Mickiewicza w opracowaniu GPL pojawił się zapis o terenie przeznaczonym pod funkcję publiczną z powiązaniami pieszymi ze wszystkich przyległych ulic (obecnie dojście do ul. Zbyszka z Bogdańca zostało zagrodzone płotem).

Jak informują urzędnicy, teren ten stanowi rezerwę inwestycyjną pod realizację przedszkola lub żłobka, co będzie stanowiło uzupełnienie funkcji oświatowej w tej części Gdańska dla zlokalizowanej tuż po sąsiedzku Szkoły Podstawowej nr 24Mapka.

 • Teren przeznaczony pod zabudowę o funkcji publicznej.
 • Teren przeznaczony pod zabudowę o funkcji publicznej.
 • Teren przeznaczony pod zabudowę o funkcji publicznej.
 • Zagrodzone przejście do ul. Zbyszka z Bogdańca.

Dojście do nowego obiektu okrężną drogą?Dlaczego jednak w GPL nie uwzględniono przejścia przez ul. Mickiewicza na wysokości potencjalnego wejścia do nowego budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci?

- W czasie, kiedy opracowywana była karta GPL, obowiązywało nieaktualne już rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przepisy zawarte w tym dokumencie były bardziej rygorystyczne w kontekście sytuowania przejść dla pieszych niż aktualnie obowiązujące. Na ul. Mickiewicza, która na tym odcinku stanowi drogę klasy zbiorczej, byłoby to utrudnione z uwagi na odległość od skrzyżowania. Jednakże w przyszłości zasadne byłoby stworzenie kompleksowego projektu dla całej ulicy Mickiewicza, zmieniającego ją w ulicę miejską, przyjazną użytkownikom pieszym, wraz z wyznaczeniem nowych powiązań poprzecznych. Przejście między ul. Próżną a obiektem o funkcji publicznej powinno zostać w nim uwzględnione - mówi Błaszkowska.
Wejście od strony ul. Mickiewicza w przestrzeń planowaną pod zabudowę. Wejście od strony ul. Mickiewicza w przestrzeń planowaną pod zabudowę.

Teren nieobjęty żadnym planem zagospodarowaniaObecnie teren objęty opracowaniem GPL nie jest jednocześnie objęty żadnych planem zagospodarowania przestrzennego. Nie planuje się także przystąpienia do jego sporządzenia w bieżącym roku, więc ewentualne działania inwestycyjne będą odbywać się w oparciu o wydanie warunków zabudowy.

Rada Dzielnicy przyjęła dokument "milczącą zgodą"Dokument GPL dla rejonu ul. Mickiewicza był konsultowany z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w maju 2022 r. Radni przekazali uwagi głównie w odniesieniu do ul. Zbyszka z Bogdańca oraz zagospodarowania wnętrza kwartałowego z funkcję publiczną.

Opracowanie zostało przyjęte drogą tzw. milczącej zgody, czyli w ustalonym terminie 30 dni Rada nie przekazała pisemnej opinii na temat ostatecznej wersji projektu GPL.Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć, powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (86)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Wydarzenia

OdeaPark - Dzień otwarty

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31500 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
22400 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21000 zł/m2
Gdańsk Długie Ogrody
18650 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20550 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17350 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15050 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane