• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Jak zmienić okolice Okrąglaka na Przymorzu?

Krzysztof Koprowski
24 stycznia 2023, godz. 08:00 
Opinie (207)
 • Kościół "Okrąglak" oraz sąsiednia zabudowa handlowo-usługowa to obszar objęty opracowaniem GPL.
 • Kościół "Okrąglak" oraz sąsiednia zabudowa handlowo-usługowa to obszar objęty opracowaniem GPL.
 • Kościół "Okrąglak" oraz sąsiednia zabudowa handlowo-usługowa to obszar objęty opracowaniem GPL.
 • Kościół "Okrąglak" oraz sąsiednia zabudowa handlowo-usługowa to obszar objęty opracowaniem GPL.

Reorganizacja zasad parkowania i nasadzenia nowej zieleni - to postulaty zawarte w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu ul. ŚląskiejMapka i modernistycznego założenia lokalnego centrum handlowo-usługowego na Przymorzu Małym. Dwa tygodnie temu prezentowaliśmy ustalenia dla VII Dworu, a za kolejne dwa tygodnie napiszemy o rejonie ul. Wojskiego i Jacka SoplicyMapka na Wzgórzu Mickiewicza.Czy należy chronić modernistyczną zabudowę Przymorza?

Budynki handlowo-usługowe na Przymorzu Małym w rejonie ul. Śląskiej to założenie urbanistyczne pamiętające początki zabudowy Dolnego Tarasu po II wojnie światowej.

To właśnie tutaj, pod adresem Śląska 68Mapka, w latach 1959-1960 wzniesiono pierwszy blok mieszkalny realizowany przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową Przymorze.

Znajdujący się po sąsiedzku zespół budynków handlowo-usługowych mimo upływu lat wciąż pełni rolę lokalnego centrum dzielnicowego, integrującego mieszkańców pobliskich budynków.

Historia zabudowy Przymorza Historia zabudowy Przymorza
Potencjały zagospodarowania terenu określone w Biurze Rozwoju Gdańska. Potencjały zagospodarowania terenu określone w Biurze Rozwoju Gdańska.

Wykorzystanie potencjału istniejącej zabudowyW ramach opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, zakłada się wykorzystanie istniejącego układu przestrzennego bez wprowadzania nowej zabudowy.

- Istniejące modernistyczne założenie jest wartościowym układem urbanistycznym, który należy chronić, jednocześnie dbając o atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych wokół. W karcie GPL dla tego obszaru nie zostały wskazane tereny inwestycyjne, ponieważ zgodnie z założeniami opracowania GPL takie w tym rejonie nie występują - wyjaśnia Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej Biura Rozwoju Gdańska.
Metodologia GPL jako tereny inwestycyjne wskazuje przede wszystkim obszary niezabudowane lub zdegradowane. Ponadto należy nadmienić, że w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska obszar na Przymorzu Małym jest wskazany do objęcia ochroną ze względu na stan zachowania struktury przestrzennej.

Jednocześnie warto odnotować, że obszar nie jest objęty żadnym obowiązującym planem zagospodarowania i w najbliższym czasie nie planuje się przystąpienia do jego sporządzenia. Ewentualna nowa zabudowa mogłaby być zatem realizowana w oparciu o wydanie warunków zabudowy.

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Poprawa zagospodarowana głównej osi założeniaGłówne postulowane zmiany w ramach GPL koncentrują się na poprawie obecnego sposobu zagospodarowania terenu. Pod tym względem najważniejszym elementem jest podniesienie komfortu ruchu pieszego.

Dotyczy to zwłaszcza osi pomiędzy pomiędzy kościołem NMP Królowej Różańca ŚwiętegoMapka, zwanym potocznie "Okrąglakiem", a przychodnią zdrowiaMapka działającą w południowej części terenu objętego analizą.

 • Główny plac przed budynkami handlowo-usługowymi, gdzie proponuje się organizację wystaw plenerowych.
 • Główna oś widokowa i zarazem oś kompozycyjna, gdzie planowane jest ograniczenie parkowania.
 • Budynek restauracji i domu kultury.
 • Sgraffito na elewacji budynku restauracji i domu kultury.

Przeniesienie parkowania na zaplecze pawilonu handlowegoW tym celu proponuje się uporządkowanie parkowania i jego ograniczenie we wspomnianej osi, a także wprowadzenie przestrzeni współdzielonego ruchu na ul. Śląskiej - bezpośrednio przed kościołem.

Jako lokalizację zamienną dla częściowo zlikwidowanych miejsc postojowych wskazuje się zaplecze pawilonu handlowego, wzdłuż ul. KrynickiejMapka, gdzie powinno nastąpić uporządkowanie istniejących zatok postojowych oraz wiat śmietnikowych.

Park linearny z dodatkowymi nasadzeniami zieleniNiejako po drugiej stronie całego założenia przestrzennego postuluje się połączenie istniejących zieleńców w "park linearny". Jak to interpretować?

- Intencją takiego zapisu było połączenie czterech położonych osiowo zieleńców za pomocą spójnej kompozycji zieleni i elementów zagospodarowania według całościowej koncepcji i z uwzględnieniem uzupełnienia szpaleru drzew oraz - jeśli potrzebę taką zgłoszą mieszkańcy - wprowadzeniem dodatkowych elementów małej architektury - mówi Błaszkowska. - Nie jest przewidziana dodatkowa ścieżka wewnątrz terenu zieleni, wskazane jest natomiast pozostawienie powiązań poprzecznych w istniejących lokalizacjach.
 • Teren zieleni proponowany do zagospodarowania jako tzw. park linearny.
 • Celem postulowanej reorganizacji parkowania jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej.
 • Część miejsc postojowych proponuje przenieść się na zaplecze pawilonów wzdłuż ul. Krynickiej.
 • Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego zwany potocznie "Okrąglakiem".
 • Pierwszy blok wybudowany przez PSM Przymorze - Śląska 68

Nasadzenia róż oraz przestrzeń na wystawy pleneroweW tej części obszaru ważna jest także ochrona wglądu na sgraffito umieszczonego na elewacji domu kultury i restauracji. W sąsiedztwie postulowanego parku linearnego, na wyniesionym klombie, w opracowaniu GPL proponuje się także przywrócenie nasadzeń róż - w nawiązaniu do pierwotnego założenia z okresu PRL.

Natomiast na głównym placu przed obiektami handlowo-usługowymi proponuje się wprowadzenie elementów małej architektury i ekspozycji zewnętrznej prac stworzonych w domu kultury.

Rada Dzielnicy popiera proponowany kierunek zmianDokument był konsultowany na bieżąco z przedstawicielami Rady Dzielnicy Przymorze Małe na przełomie 2021 i 2022 r. Rada wyraziła akceptację dla zawartych rozwiązań, a jeszcze na etapie przedprojektowym zabiegała o wprowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów oraz elementów małej architektury.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (207)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Targi mieszkań i domów

targi

Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
32500 zł/m2
Gdynia Orłowo
20350 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20300 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17950 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20050 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
19500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
17300 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
12150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane