• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Metamorfoza Zielonego Trójkąta

Krzysztof Koprowski
21 lutego 2023, godz. 09:00 
Opinie (64)
 • Skwer Arama Rybickiego, będący centralnym punktem założenia urbanistycznego i zarazem opracowania GPL
 • Pawilony handlowe i przejście w kierunku ul. Marynarki Polskiej.
 • Widok na pawilony handlowe od strony ul. Marynarki Polskiej.

Podniesienie jakości przestrzeni publicznej pomiędzy pawilonami handlowymi oraz wprowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew to zmiany proponowane w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne na Młyniskach, w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Marynarki Polskiej i RejaMapka. Dwa tygodnie temu prezentowaliśmy ustalenia dla Wzgórza Mickiewicza, a za kolejne dwa napiszemy o Suchaninie w rejonie ul. BeethovenaMapka.Czy osiedle Zielony Trójkąt na Młyniskach to dobre miejsce do zamieszkania?

Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, przewiduje w dzielnicy Młyniska, w obrębie osiedla Zielony Trójkąt przede wszystkim poprawę istniejącego zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Znajdujące się tutaj pawilony handlowe pełnią nie tylko funkcję miejsca codziennych zakupów, ale również głównej przestrzeni integracji społecznej mieszkańców. Centralna część tego założenia to skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego.

Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL.

Dotychczasowa przebudowa to wstęp do prac na większą skalęPrzeprowadzona w ostatnich latach, ze znacznym udziałem środków Budżetu Obywatelskiego, przebudowa przyczyniła się do znacznej poprawy stanu nawierzchni i wyglądu wspomnianego skweru.

Jednak wciąż - zgodnie z zapisami nowego opracowania GPL - do zmiany pozostają kwestie:
 • spójnego zagospodarowania przestrzeni od strony skrzyżowania Marynarki Polskiej - Reja oraz przed sklepem "Merkus" (tutaj w formie przestrzeni współdzielonej - bez podziału na chodnik i jezdnię, lecz z zachowaniem funkcji parkingu),
 • wprowadzenia dodatkowych drzew między pawilonami i na skwerze Arkadiusza Rybickiego (w tym choinki dzielnicowej),
 • realizacji dwóch tzw. punktów węzłowych, czyli elementów przestrzennych ważnych ze względów kompozycyjnych np. rzeźby, akcentu wodnego, tarasu, zadaszenia itp.Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Mural na ścianie pawilonu i bez drzew wzdłuż koryta StrzyżyPonadto przy skwerze, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się mało estetyczny punkt gromadzenia odpadów, proponuje się wykonanie muralu np. upamiętniającego patrona tego miejsca.

Wzdłuż ulic Marynarki Polskiej oraz Reja postuluje się natomiast kolejne nasadzenia drzew, które - oprócz wartości przyrodniczych - powinny przesłonić parkingi naziemne od strony tych ulic.

Dlaczego jednak nowych drzew nie przewidziano wzdłuż Potoku Strzyża?

- Takie rozwiązanie w karcie GPL podyktowane jest wytycznymi Gdańskich Wód ze względu na docelową przebudowę (poszerzenie) koryta potoku. Pasy zieleni położone po obu stronach cieku są jednocześnie wałami potoku. Wprowadzenie drzew na tym etapie mogłoby kolidować z planowaną inwestycją, być przeszkodą w eksploatacji oraz pogarszać warunki odpływu wody - wyjaśnia Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG - Szczegółowy sposób zagospodarowania przestrzeni wzdłuż Potoku Strzyża, w tym kształtowania zieleni i doboru gatunków, będzie wynikać z kolejnego etapu, tj. projektu realizacyjnego przebudowy koryta potoku wraz z zagospodarowaniem zieleni towarzyszącej.
 • Koryto Potoku Strzyża wzdłuż ul. Reja.
 • Ulica Marynarki Polskiej, wzdłuż której powinny pojawić się nasadzenia szpalerowe drzew
 • Parking przed sklepem Merkus, gdzie postuluje się wprowadzenie przestrzeni współdzielonej z zachowaniem możliwości postoju aut.
 • Parking od strony ul. Reja, gdzie także powinny pojawić się nowe nasadzenia drzew wzdłuż chodnika.

Powielenie zapisów obowiązującego planu zagospodarowaniaWarto zauważyć, że w ramach GPL wskazano na potrzebę budowy dodatkowej kładki nad Potokiem Strzyża, co jest powieleniem zapisów obowiązującego planu zagospodarowania z 2019 r. Dokument ten zarazem dopuszcza daleko idące zmiany w istniejącej tkance i realizację nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej do 36 m wysokości.

Opracowanie GPL zakłada ponadto zachowanie istniejących ciągów pieszych, w tym chodnika prowadzącego w głąb zabudowy osiedlowej i do terenów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej nr 69Mapka.

Artykuł z 2018 r.: Plan dla nowej zabudowy na Zielonym Trójkącie Artykuł z 2018 r.: Plan dla nowej zabudowy na Zielonym Trójkącie

Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 69. Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 69.

Rada dzielnicy nie wyraziła ostatecznej opinii w zakresie GPLPrzygotowanie opracowania GPL było konsultowane z przedstawicielami Rady Dzielnicy Młyniska. Rada po spotkaniu konsultacyjnym sformułowała wnioski o niewskazywanie terenów inwestycyjnych w obrębie pawilonów handlowych oraz o usunięcie drzew wzdłuż ul. Reja.

- W karcie uwzględniono jedynie wniosek dotyczący terenów inwestycyjnych, natomiast wniosek dotyczący rezygnacji z drzew nie został uwzględniony. Skorygowana karta została przekazana radzie wraz z obszernym uzasadnieniem dotyczącym zasadności zazieleniania i zadrzewiania miasta w kontekście pogłębiających się zmian klimatu i zagrożenia powodziowego, co przemawia za zachowaniem i wprowadzeniem nowych drzew. Rada została poproszona o oficjalną akceptację karty GPL w formie uchwały bądź opinii zarządu, jednak w przewidzianym okresie 30 dni potwierdzenie takie nie zostało złożone - informuje Błaszkowska.
Ostatecznie BRG zdecydowało się opublikować opracowanie GPL bez końcowej opinii rady i przekazać gotowy dokument radnym dzielnicy.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (64)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień Otwarty Jagiellońskiej 13

spotkanie, dni otwarte

Dzień Otwarty nowej inwestycji Apartamenty Forma w Rumi

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33100 zł/m2
Gdynia Orłowo
22550 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22100 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20650 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
19700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
Gdynia Orłowo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane