• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Udogodnienia dla pieszych i zieleń na Suchaninie

Krzysztof Koprowski
7 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (43)
 • Głównym celem opracowania GPL dla Suchanina jest poprawa zagospodarowania głównego deptaka, jak i terenów przyległych
 • Głównym celem opracowania GPL dla Suchanina jest poprawa zagospodarowania głównego deptaka, jak i terenów przyległych
 • Głównym celem opracowania GPL dla Suchanina jest poprawa zagospodarowania głównego deptaka, jak i terenów przyległych
 • Głównym celem opracowania GPL dla Suchanina jest poprawa zagospodarowania głównego deptaka, jak i terenów przyległych

Poprawa warunków ruchu pieszego, wprowadzenie podziału terenów zieleni na strefy aktywności oraz urządzenie parku przed wejściem do szkoły podstawowej - to propozycje zawarte w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla SuchaninaMapka. Dwa tygodnie temu prezentowaliśmy ustalenia dla Młynisk, a za kolejne dwa napiszemy o rejonie Falowca przy ul. Obrońców Wybrzeża na PrzymorzuMapka.Jak oceniasz przestrzeń publiczną na Suchaninie?

Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, przewiduje na Suchaninie w rejonie ul. PaganiniegoMapkaBeethovenaMapka wzmocnienie funkcji istniejącego dzielnicowego deptaka wraz z otoczeniem jako głównej przestrzeni publicznej.

Szczególnie duży nacisk położono na rejon dojść do przystanków autobusowych na ul. Beethovena. Obecnie na równoległej ul. Paganiniego nie ma nawet obniżonych krawężników na przedłużeniu deptaka.


Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL Potencjały zagospodarowania terenu określone w ramach opracowania GPL

Wyniesione przejścia przez jezdnię i chodnik wzdłuż parkinguZgodnie z opracowaniem GPL w tym miejscu powinno pojawić się wyniesione przejście, podobnie jak na wysokości ul. Beethovena, gdzie obecnie przed przejściem znajdują się wyspowe progi zwalniające tzw. poduszki berlińskie.

Przejście pomiędzy tymi ulicami (wzdłuż parkingu) w opracowaniu BRG pozostaje zachowane, choć znajduje się na terenie w wieczystym użytkowaniu. Czy zatem nie ma ryzyka jego likwidacji?

- Ciąg pieszy jest wskazany na podstawie istniejącego stanu jako istotne powiązanie osiedla z przystankami komunikacji miejskiej. Jest to także wytyczna dla dokumentów planistycznych w przypadku ich podjęcia i wówczas ten ciąg zostanie zabezpieczony [obecnie na tym fragmencie nie ma żadnego planu zagospodarowania - dop. red.] - wyjaśnia Magda Zaborowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.


Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL

Parking pozostanie nadal parkingiem, choć z zieleniąW ramach opracowania nie przewiduje się także zmiany zagospodarowania samego parkingu, który ze względu na swoją funkcję z pewnością nie jest atrakcyjną przestrzenią publiczną. Dlaczego?

- Parkingu nie wskazano jako terenu inwestycyjnego ze względu na stan własności oraz obsługę obiektu usługowego przy ul. Noskowskiego 1Mapka. W celu poprawy walorów krajobrazowych i retencyjnych, a przede wszystkim komfortu użytkowania przestrzeni publicznej, na rysunku opracowania GPL została wskazana lokalizacja proponowanych nowych nasadzeń zieleni wysokiej na granicy przystanku autobusowego z parkingiem. Jednocześnie w opisie wytycznych wskazano, by w miarę możliwości wprowadzić nowe nasadzenia zieleni wysokiej bądź niskiej w rejonie parkingu - tłumaczy Zaborowska.
 • Kontynuacja deptaka na wysokości ul. Paganiniego pozbawiona jest nawet obniżonych kraweżników
 • Przejście wzdłuż parkingu na gruncie w użytkowaniu wieczystym
 • Parking, który zostaje podtrzymany w ustaleniach opracowania GPL
 • Przejście dla pieszych przez ul. Beethovena

Wiata śmietnikowa na początku deptaka do przeniesieniaZe względów kompozycyjno-estetycznych postuluje się natomiast przeniesienie punktu gromadzenia odpadów w mniej eksponowane miejsce. Obecnie wiata śmietnikowa oraz kontenery ustawione są tuż przy wejściu w główną strefę pieszą prowadzącą przez całe osiedle.

Tuż po sąsiedzku nadal podtrzymuje się ustalenia z obowiązującego planu zagospodarowania w zakresie rezerwacji gruntu pod inwestycję celu publicznego (żłobek, przedszkole) z dopuszczeniem zieleni wysokiej wzdłuż granicy działki budowlanej.

Jako tymczasowe zagospodarowanie proponuje się przeznaczenie tego terenu - określonego w ramach GPL jako "strefa społeczna" - pod organizację niewielkich wydarzeń plenerowych, np. festynów rodzinnych wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury.

 • Początek strefy pieszej z punktem gromadzenia odpadów, który zgodnie z wytycznymi GPL powinien zostać przeniesiony w inną lokalizację
 • Deptak prowadzący przez osiedle na odcinku ujętym w opracowaniu GPL
 • Deptak prowadzący przez osiedle na odcinku ujętym w opracowaniu GPL
 • Deptak prowadzący przez osiedle na odcinku ujętym w opracowaniu GPL

Strefa rekreacji i sportu oraz skwer z nasadzeniami drzewZa "strefą społeczną" podtrzymuje się istnienie "strefy rekreacji i sportu" zrealizowanego w znacznej mierze ze środków Budżetu Obywatelskiego. Proponuje się tutaj jedynie uspójnienie zagospodarowania w zakresie zieleni, małej architektury oraz ciągłości powiązań pieszych.

Po przeciwnej stronie deptaka (bliżej bloków przy ul. Kamieńskiego) w ramach opracowania GPL wskazuje się "strefę skweru" wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń zieleni niskiej, średniej oraz wysokiej, a także elementów małej architektury oraz rekreacji dostosowanej do różnych grup wiekowych.

Obecne zagospodarowanie strefy rekreacji i sportu wskazane w GPL Obecne zagospodarowanie strefy rekreacji i sportu wskazane w GPL

Strefa parku przed wejściem do szkoły podstawowejPonadto w dokumencie ujęto potrzebę modernizacji jednego z boisk wraz z dostosowaniem do potrzeb młodszych dzieci, demontaż przestarzałego wyposażenia oraz ustawienie stołów piknikowych.

Ostatnią ze stref wskazanych w opracowaniu GPL dla Suchanina jest "strefa parku" zlokalizowana przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 43Mapka. Teren ten powinien stać się ogólnodostępnym obszarem zieleni z zachowaniem powiązań pieszo-jezdnych do placówki oświatowej.

Postulowana strefa parku przed Szkołą Podstawową nr 43 Postulowana strefa parku przed Szkołą Podstawową nr 43

Dokument w uzgodnieniu z lokalną radą dzielnicyOpracowanie GPL dla Suchanina było konsultowane z przedstawicielami lokalnej rady dzielnicy we wrześniu 2022 r.

- Rada Dzielnicy Suchanino wyraziła akceptację dla zawartych rozwiązań z drobnymi uwagami przekazanymi bezpośrednio na spotkaniu: zaproponowano umożliwienie modernizacji jednego z boisk w terenie 2b i dostosowanie go do potrzeb młodszych dzieci. Uwagi te zostały wprowadzone, a rada zaakceptowała ostateczną zawartość i wyraziła pozytywną opinię w sprawie karty GPL - informuje przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (43)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane