• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Zieleń i rekreacja na Rudnikach

Krzysztof Koprowski
29 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (19)
 • Teren opracowania obejmuje obszar na wschód (nz. po prawej) od Trasy Sucharskiego.
 • Opracowanie przewiduje ochronę terenów zieleni z drzewami.
 • Od południa obszar opracowania ograniczony jest bocznicą kolejową rafinerii.

Po ponad rocznej przerwie wznawiamy cykl artykułów Dzielnice - wizje przestrzeni, w ramach którego przedstawiamy opracowania Biura Rozwoju Gdańska dla fragmentów miasta, które mają przynieść korzyści lokalnym społecznościom. Dzisiaj przenosimy się w rejon ul. Gdańskiego KolejarzaMapka na Rudnikach, zaś za dwa tygodnie opiszemy propozycje miejskich urbanistów dla ul. JednorożcaMapka na Osowej.Czy chciał(a)byś mieszkać na Rudnikach?

W ramach opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, na Rudnikach przewiduje przede wszystkim wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców.

Działanie takie jest niezwykle istotne ze względu na bezpośrednie otoczenie, które ma charakter przemysłowo-składowy. Ponadto teren objęty opracowaniem ograniczony jest infrastrukturą transportową: od południa rozbudowaną bocznicą kolejową rafinerii, od zachodu Trasą Sucharskiego, zaś od północy i wschodu ul. Elbląską.

Rudniki protestują przeciwko TIR-om rozjeżdżającym dzielnicę Rudniki protestują przeciwko TIR-om rozjeżdżającym dzielnicę

Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.

Główne miejsce rekreacji i integracji mieszkańcówJako główne miejsce integracji społecznej wskazano obszar we wschodniej części ul. Gdańskiego KolejarzaMapka, gdzie znajdują się obecnie m.in. stoły piknikowe oraz boisko. Przewiduje się zachowanie zadrzewienia, wzbogacając nieurządzoną przestrzeń o altanę(y) oraz nowe ścieżki spacerowe.

W północnej części tego obszaru uwzględniono "strefę przestrzeni zabaw" oraz "strefę sportową". Dla lepszego scalenia obszaru rekreacji wskazano potrzebę usytuowania dwóch nowych kładek nad rowem melioracyjnym.

Zaleca się utrzymanie istniejącego "polnego" charakteru przestrzeni poprzez stosowanie elementów małej architektury z wykorzystaniem materiałów naturalnych: drewno, kłody, głazy itp. W podobnym zakresie postuluje się kształtować zieleń np. w formie łąk kwietnych lub kompozycji zbliżonych do naturalnych form.

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.
We wschodnią część ul. Gdańskiego Kolejarza postuluje się ponadto docelowo przenieść elementy placu zabaw i siłowni pod chmurką, zlokalizowane o ok. 200 metrów w stronę Trasy SucharskiegoMapka. Istniejący teren rekreacji proponuje się natomiast przeznaczyć pod nową, uzupełniającą zabudowę.

- W przypadku takiej dzielnicy jak Rudniki - szczególnie jej mieszkaniowej części - lepiej sprawdzi się jedno dobrze zaplanowane i zorganizowane centrum życia społecznego niż kilka mniejszych rozproszonych przestrzeni rekreacyjnych - wyjaśnia Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG. Przeniesienie elementów z istniejącego placu zabaw do nowej lokalizacji pozostaje do rozstrzygnięcia na etapie projektowania i realizacji - być może okaże się, że stan techniczny niektórych urządzeń faktycznie na to pozwala.

Dom sąsiedzki i wygodne lokalne powiązania pieszeOprócz nowej zabudowy mieszkaniowej w opracowaniu GPL zwrócono uwagę na potrzebę realizacji obiektu społeczno-kulturalnego, np. domu sąsiedzkiego w pobliżu miejsca, gdzie ul. Gdańskiego Kolejarza łączy się z ul. RzęsnąMapka.

Należy przy tym podkreślić, że potencjalne tereny inwestycyjne powinny uwzględniać miejsca dla lokalizacji połączeń pieszych "po skosie" względem istniejącego układu drogowego celem skrócenia dojścia do przejścia podziemnego pod Trasą Sucharskiego (po drugiej stronie trasy znajduje się m.in. szkoła podstawowaMapka).

Elementami uzupełniającymi poprawę istniejącego zagospodarowanie są nowe nasadzenia krzewów i drzew wzdłuż ulic oraz ogrody deszczowe.

 • Skrzyżowanie ul. Sitowie - Gdańskiego Kolejarza, gdzie wskazano tereny pod nową zabudowę.
 • Plac zabaw i siłownia plenerowa, które docelowo mają być przeniesione ok. 200 metrów dalej w kierunku ul. Rzęsnej.
 • Wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza postuluje się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Po prawej widoczne ogrodzenie bocznicy kolejowej rafinerii.
 • Główny teren rekreacji, który powinien zyskać dodatkowe elementy zagospodarowania.
 • Główny teren rekreacji, który powinien zyskać dodatkowe elementy zagospodarowania.

Rada dzielnicy i mieszkańcy zaangażowani w zmianyRada Dzielnicy Rudniki brała aktywny udział w sporządzeniu dokumentu, składając wnioski we wrześniu 2021 r. jeszcze przed rozpoczęciem prac nad kartą GPL. Ponadto lokalna społeczność zgłosiła w ostatnich edycjach Budżetu Obywatelskiego projekt "Rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza", który zyskał poparcie niezbędne dla jego realizacji.

Opracowanie GPL dla Rudnik wnosi nowe spojrzenie na obowiązujący plan zagospodarowania z 2000 r., zgodnie z którym przewidywano zmianę biegu ul. Gdańskiego Kolejarza pod poszerzenie bocznicy kolejowej kosztem części zabudowy i terenów zieleni.

Obecnie takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę, a przy sporządzeniu nowego planu wykreślona zostanie rezerwa pod zmodyfikowany przebieg tej ulicy. Jak informuje BRG, o nowelizację planu sprzed 22 lat wystąpiła już Rada Dzielnicy Rudniki.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (19)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dni otwarte Osiedla Urzeka

dni otwarte

Premiera trzech wyjątkowych apartamentów w Sercu Gdańska

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33250 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23150 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20150 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
26000 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17650 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
16000 zł/m2
Gdynia Orłowo
15700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane