• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Zmiany w otoczeniu falowca w Nowym Porcie

Krzysztof Koprowski
7 listopada 2023, godz. 08:00 
Opinie (128)
aktualizacja: godz. 15:02 (7 listopada 2023)
 • Deptak biegnący prostopadle do falowca. Widok od strony ul. Wolności - Na Zaspę.
 • Deptak biegnący prostopadle do falowca - widok od strony ul. Wyzwolenia.
 • Deptak biegnący prostopadle do falowca. Po prawej blok Wyzwolenia 29.
 • Deptak biegnący prostopadle do falowca. Po prawej blok Wyzwolenia 29.
 • Deptak biegnący prostopadle do falowca. Po prawej blok Wyzwolenia 29.

Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu falowca w Nowym PorcieMapka skupia się przede wszystkim na poprawie zagospodarowania deptaka prowadzącego do budynku. Uwzględniona została także nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o propozycjach zmian w obrębie parku Bema na Siedlcach, a za dwa kolejne przedstawimy wytyczne dla rejonu skrzyżowania ul. Słowackiego - ChrzanowskiegoMapka we Wrzeszczu.Czy chciał(a)byś zamieszkać w falowcu?

Ustalenia opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego głównie założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, dla rejonu falowca w Nowym Porcie skupiają się przede wszystkim na poprawie zagospodarowania deptaka poprowadzonego bezpośrednio przed najdłuższy budynek dzielnicy.

Przebieg deptaka został ukształtowany już kilka dekad temu gdy powstawała nowa część Nowego Portu. Zalecenia GPL nie ingerują w jego układ, a jedynie wskazują na potrzebę:
 • wyniesienia fragmentu ul. Wyzwolenia w obrębie przejścia dla pieszych celem uspokojenia ruchu i wizualnego połączenia obu części,
 • wyeksponowania osi deptaka odpowiednią aranżacją przestrzeni i małą architekturą,
 • wprowadzenia nowych nasadzeń drzew podkreślających układ deptaka i "domykających" przestrzeń od strony bloku Wyzwolenia 29Mapka oraz parkingu przy ul. WolnościMapka.Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.

Parking naziemny z zielenią czy kontynuacja zabudowy?W odniesieniu do parkingu warto odnotować, że opracowanie GPL jest tutaj sprzeczne z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania oraz przedwojennymi założeniami - kamienica pod adresem Wolności 22Mapka kończy się "ślepą" ścianą celem kontynuacji zabudowy pierzejowej, dopuszczonej planem zagospodarowania.

Co istotne, ustalenia GPL w tym miejscu nie zakładają dalszego powiększenia naziemnego parkingu poza istniejące granice. Wcielenie w życie postanowień GPL oznacza też fizyczną likwidację nielegalnego postoju na trawnikach.

Przesuń aby
porównać

Blaszane garaże zastąpione nową zabudowąMiejsca postojowe - w blaszanych garażach - przewiduje się natomiast zlikwidować po zachodniej stronie falowcaMapka (tj. w stronę Brzeźna). Jako pożądaną nową funkcję w ich miejsce ustala się mieszkania i usługi (w tym handel).

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.
W 2019 r. pomysł ten wywołał falę oburzenia podczas spotkania z mieszkańcami, którzy domagali się budowy parkingu kubaturowego. Padła nawet propozycja zawiązania przez mieszkańców spółdzielni z wniesieniem kwoty 10 tys. zł przez każdego właściciela pojazdu na rzecz realizacji kilkukondygnacyjnego obiektu z supermarketem na parterze.

 • Teren blaszanych garaży przeznaczony pod nową zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 • Teren blaszanych garaży przeznaczony pod nową zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 • Teren blaszanych garaży przeznaczony pod nową zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 • Teren zieleni i parking od strony ul. Wolności.
 • Przerwana pierzeja ul. Wolności, której kontynuację zapisano w planie zagospodarowania.
 • Widok na ul. Wolności od strony pl. Gustkowicza.

Radni zgodzili się na wprowadzenie zabudowyOstatecznie z tych planów nic nie wyszło poza... uchwaleniem przez radnych miasta w 2021 r. nowego planu zagospodarowania, który zakłada likwidację czterech rzędów blaszanych garaży na rzecz budynku (budynków) do pięciu kondygnacji.

- Teren inwestycyjny w opracowaniu GPL został wskazany zgodnie z procedowanym wówczas planem miejscowym Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia (nr 0414). Dla przedmiotowej działki ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe, z parterami usługowymi od strony ul. Wyzwolenia. Karta GPL uwzględnia zapisy tego planu - dodaje Magda Zaborowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.
Prywatny kapitał kołem zamachowym rewitalizacji Nowego Portu? Prywatny kapitał kołem zamachowym rewitalizacji Nowego Portu?

 • Cofnięcie linii zabudowy względem ul. Wyzwolenia, jak tutaj przed falowcem, będzie kontynuowane także na dalszym fragmencie ulicy w kierunku Brzeźna.
 • Wzdłuż ul. Wyzwolenia przewiduje się nasadzenia drzew.
 • Niewielkie tereny zieleni wymagające poprawy zagospodarowania zgodnie z opracowaniem GPL.

Utworzenie parku linearnego wzdłuż WyzwoleniaWzdłuż ul. Wyzwolenia przewiduje się wycofanie linii zabudowy i, tak jak przed falowcem, wygospodarowanie przestrzeni pod zieleń - zdefiniowaną w opracowaniu GPL jako "linearny park rekreacyjny" ze szpalerami drzew wzdłuż układu drogowego.

Dodatkowo pod urządzoną zieleń przeznacza się dwa niewielkie trawniki w pobliżu bloków Wyzwolenia 29Mapka oraz Wyzwolenia 30Mapka, które są odsunięte od jezdni.

Wyzwolenia zmieni się w zielony bulwar za prywatne pieniądze Wyzwolenia zmieni się w zielony bulwar za prywatne pieniądze

Udział Rady Dzielnicy w przygotowaniu opracowaniaOpracowanie GPL dla Nowego Portu powstało w 2019 r. w oparciu o wytyczne przygotowane w ramach pierwszego etapu GPL, obejmującego obszary rewitalizacji.

- Wszystkie założenia były wówczas skonsultowane z Radą Dzielnicy Nowy Port i zostały przez nią przyjęte uchwałą. Ponieważ wytyczne nie straciły swojej aktualności, zostały wprowadzone do karty GPL [ta wersja zawarta jest w treści artykułu - dop. red.]. Karta została przesłana Radzie Dzielnicy do ponownego wglądu i zaopiniowania. Rada nie wzniosła żadnych uwag i przyjęła kartę tzw. milczącą zgodą - informuje Zaborowska.

Aktualizacja godz. 15:02: Po publikacji artykułu skontaktowała się z nami Rada Dzielnicy Nowy Port. Jak wynika z przekazanej nam korespondencji z BRG, radni otrzymali jedynie ostateczną wersję opracowania bez żadnej adnotacji w zakresie potrzeby jej zaopiniowania.

- BRG przesłało w styczniu 2022 r. na nasz adres e-mail kartę GPL, lecz w treści wiadomości nie poprosiło o wniesienie uwag ani nie poinformowało o możliwości ich złożenia - podkreśla Łukasz Wojach, radny Dzielnicy Nowy Port.
Wymiana skażonego gruntu na Szańcu Zachodnim Wymiana skażonego gruntu na Szańcu ZachodnimWystawa poświęcona falowcom w GdańskuFalowiec w Nowym Porcie jest jednym z ośmiu budynków tego typu. Wyróżnia się nie tylko lokalizacją - jako jedyny znajduje się poza Przymorzem, ale również wysokością (jest wyższy o jedną kondygnację) oraz usytuowaniem równoległym do linii Zatoki Gdańskiej.

Przez najbliższe tygodnie w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 (ul. Powroźnicza 13/15Mapka) trwa wystawa poświęcona tym wyjątkowym budynkom w Trójmieście.

Jak informują organizatorzy, "wystawa pozwoli zrozumieć fascynację nietypowymi budynkami mieszkalnymi poprzez wskazanie ich genezy i recepcji wśród współczesnych artystów i twórców".

Wystawa "Fenomen Falowca"

10 zł
wystawa

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć, powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Wydarzenia

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (128)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji - Jasieny

dni otwarte

Dzień otwarty inwestycji Doki

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35800 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24100 zł/m2
Gdynia Orłowo
24050 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24000 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29500 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22650 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18100 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16150 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15850 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane