• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Gdańsk. Nagrody za najlepszą architekturę z lat 2016-2017

EBu
16 października 2018 (artykuł sprzed 4 lat) 
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Nagroda specjalna. Muzeum II Wojny Światowej.
 • Statuetka i tabliczka do wmurowania na ścianie nagrodzonej inwestycji.

Po raz drugi, tym razem za lata 2016-2017, nagrodzone zostały najlepsze realizacje architektoniczne Gdańska. Wszystkie zwycięskie obiekty znajdują się w Śródmieściu: Muzeum II Wojny Światowej, Brabank, kładka na Ołowiankę i Hotel Central.Czy podoba ci się budynek Muzeum II Wojny Światowej?

"Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej" przyznawane są, by promować współczesną gdańską architekturę i dobre przykłady, które mogą stanowić wyznacznik dla nowych inwestycji realizowanych w mieście. Nagroda może być przyznana za najlepszy budynek, zespół budynków, budowlę (mosty, wiadukty, wieże itp.) lub elementy terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).

Zobacz, jakie inwestycje otrzymały nagrodę za lata 2011- 2015

- Na mocy umowy podpisanej między prezydentem a Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Wybrzeże organizacja ta jest współorganizatorem konkursu. Nagrody przyznaje prezydent Gdańska, ale na wniosek kapituły nagrody. Przed przyznaniem nagrody kapituła dokonała objazdu wszystkich inwestycji - mówi Wiesław Bielawski, wiceprezydent Gdańska.
Konkurs odbywa się raz na dwa lata, w tym roku po raz drugi. Obiekty do nagrody zgłaszali inwestorzy, architekci, także samo jury nominowało inwestycje. Cztery nagrody i trzy wyróżnienia wybrane zostały z listy 20 propozycji. Nagrodę stanowią: statuetka, dyplom i metalowa plakietka zawierająca imiona, nazwiska lub nazwy autora projektu, inwestora i wykonawcy, przeznaczona do wmurowania w nagrodzony obiekt.

Nagroda specjalna: Muzeum II Wojny Światowej zobacz na mapie GdańskaUzasadnienie:
Projekt budynku poddano już raz ocenie w otwartym międzynarodowym konkursie architektonicznym. Zdaniem sądu konkursowego spełnił on wszelkie warunki, by w przyszłości stać się symbolem miasta na miarę Zbrojowni, kościoła Mariackiego czy Żurawia. Dziś można śmiało ocenić trafność ówczesnego wyboru. Architektura budynku zdobyła uznanie nie tylko w ocenie znawców architektury w Polsce, budynek doceniono w znacznie szerszym kręgu, co potwierdzają przyznawane jego autorom nagrody.

Użyte przez autorów rozwiązania plastyczne umiejętnie łączą ideę nowoczesnego budynku z bogactwem historycznego dziedzictwa miasta. Zastosowane proste środki wyrazu nie pozostawiają wiele miejsca na dowolność interpretacji intencji projektantów. Koncepcja założenia budynku muzealnego i placu wokół to rzeźbiarska minimalistyczna kompozycja. Jednym z głównych założeń ekspozycji w muzeum jest los ludności cywilnej. II wojna światowa, na niespotykaną w historii skalę, pozostawiła obraz rozpadających się w bombardowaniach domów i ludzi biegnących do schronów i piwnic. Toteż dominantą skupiającą uwagę jest pochylony graniastosłup wyłaniający się spod betonowej nawierzchni placu. Do wnętrza muzeum prowadzą z poziomu placu schody i pochylnie, zagłębiając się coraz bardziej w mrocznym podziemiu. Rozwiązanie to powoduje stopniową zmianę nastroju zwiedzających: od zwykłej ciekawości, poprzez wyciszenie do niepokoju i stanu napięcia. Architektura wciąga nieświadomego widza w dramat wojny. To silne połączenie architektury i emocji jest unikalną cechą tego projektu i potwierdza wysokie umiejętności projektowe jego autorów.

Historyczny Gdańsk jest rozpoznawalny dzięki ikonicznej architekturze monumentalnych brył ceglanych kościołów, ratuszy czy miejskich bram. Realizacja projektu pracowni Studio Architektonicznego Kwadrat jest twórczą kontynuacją tej tradycji.

Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski
Inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Wykonawca: Konsorcjum Warbud-Hochtief, Muzeum II WŚ s.c.

Nagrody: Brabank, kładka na Ołowiankę, Hotel Central • Nagroda. Osiedle Brabank.
 • Nagroda. Osiedle Brabank.
 • Nagroda. Osiedle Brabank.
 • Nagroda. Kładka na Ołowiankę.
 • Nagroda. Kładka na Ołowiankę.
 • Nagroda. Kładka na Ołowiankę.
 • Nagroda. Hotel Central.
 • Nagroda. Hotel Central.
 • Nagroda. Hotel Central.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank zobacz na mapie Gdańska

Uzasadnienie:
Zrealizowany projekt stanowi pierwszy etap większego założenia urbanistycznego porządkującego nabrzeże Motławy w osi ulicy Wałowej. Projekt został wyłoniony w międzynarodowym konkursie zorganizowanym w 2007 roku przez inwestora, gdyńską firmę Invest Komfort.

Nagroda została przyznana za wybitne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Zabudowa została zrealizowana w wymagającym miejscu o olbrzymim znaczeniu historycznym - w miejscu dawnego bastionu Grad i Starej Stoczni, jak i widokowym, kształtując panoramę Motławy w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego śródmieścia Gdańska. Wyróżniający się jest wyraz architektoniczny budynków, zastosowane materiały, rozwiązania detali technicznych. Starannie zaprojektowane przestrzenie publiczne, ukształtowane krajobrazowo posadzkami, zielenią i detalami. Powstało miejsce tętniące życiem.

Brabank jest doskonałym przykładem kierunku, w jakim powinny zmierzać współczesne projekty urbanistyczno-architektoniczne, integrujące nowe funkcje z wybitnym kontekstem historycznym.

Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz i Bazyli Domsta
Inwestor i wykonawca: Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K.

Kładka na Ołowiankę zobacz na mapie Gdańska

Uzasadnienie:
Forma kładki nawiązuje do budowli industrialnych związanych z portowym charakterem Gdańska i harmonijnie wtapia się w historyczne otoczenie. Na podkreślenie zasługuje prostota środków architektonicznych i uzyskany efekt lekkości.

Tworząc nowy pieszy ciąg komunikacyjny zwiększający dostępność Ołowianki kładka sprawdziła się w codziennym użytkowaniu. Stała się atrakcją turystyczną i symbolem przemian w tej części miasta. Potwierdziła się teza, że kładka jest brakującym elementem, od którego zależy udana integracja przestrzenna trudno dostępnych terenów śródmieścia historycznego Gdańska z przepełnionym turystami Głównym Miastem. Jej oddziaływanie na procesy miastotwórcze w tym obszarze miasta zasługuje na podkreślenie i wyróżnienie w postaci nagrody.

Autor projektu: Viktor Markelj and Marjan Pipenbaher Ponting Consulting Engineers Ltd. (Maribor, Słowenia)
Inwestor: Gmina Miasta Gdańska
Wykonawca: Intercor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

Hotel Central zobacz na mapie Gdańska (remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania)

Uzasadnienie:
W 2010 roku, po kilku transakcjach, budynek nabył obecny właściciel - spółka Versus. Wówczas rozpoczęły się starania, aby uzyskać pozwolenie na kapitalny remont, modernizację i adaptację obiektu na funkcje hotelowe. Pierwsze prace budowlano-remontowe rozpoczęto w maju 2014 roku. W trakcie prac budowlanych prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim ujawnił się szereg bardzo poważnych problemów konstrukcyjnych spowodowanych osiadaniem budynku na gruntach o różnej nośności. Dzięki determinacji inwestora budynek dawnej przychodni udanie przebudowano na czterogwiazdkowy hotel z centrum konferencyjnym, oryginalną salą balową oraz nowym browarem, którego wnętrza łączą zachowane oryginalne elementy wykończenia z nową aranżacją wnętrz obiektu.

Kapituła nagrody doceniła nie tylko udany efekt zakończonych prac adaptacyjnych, również doceniła prywatnego inwestora, u którego przywiązanie do piękna starego budynku okazało się większe od presji szybkiego zwrotu poniesionych nakładów.

Autorzy projektu: arch. Roger Kostarczyk (Ako Architekci), arch. Dariusz Marzecki (Studio-Projekt WM)
Inwestor i wykonawca: Cezary Zieliński, Versus sp. z o.o.

Wyróżnienia: Garnizon, oliwski ratusz, osiedle Młoda Oliwa • Wyróżnienie. Garnizon, VIII kwartał zabudowy.
 • Wyróżnienie. Garnizon, VIII kwartał zabudowy.
 • Wyróżnienie. Garnizon, VIII kwartał zabudowy.
 • Wyróżnienie. Oliwski Ratusz Kultury.
 • Wyróżnienie. Osiedle Młoda Oliwa.
 • Wyróżnienie. Osiedle Młoda Oliwa.
 • Wyróżnienie. Osiedle Młoda Oliwa.

Garnizon, VII kwartał zabudowy zobacz na mapie Gdańska (budynek Yoko)
Autor projektu: Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA, architekci: Marcin Woyciechowski, Maja Dynak
Inwestor i wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa SA

Oliwski Ratusz Kultury zobacz na mapie Gdańska. Ośrodek kultury, sztuki, edukacji i integracji społecznej
Autor projektu: Marek Kolesiński, Design 26 spółka z o.o.
Inwestor: Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska
Wykonawca: Tomasz Kuchta, Contech s.c.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Młoda Oliwa zobacz na mapie Gdańska przy ul. Macierzy Szkolnej
Autor projektu: Fort Taraszkiewicz Architekci
Inwestor: Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.
Wykonawca: Bauhaus Sp. z o.o.

Kapituła nagrody:
1. Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej, przewodniczący Kapituły
2. Edyta Damszel-Turek - dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
3. Jacek Jabłoński - p.o. dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG
4. Wojciech Wyka - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże
5. Wojciech Rezmer - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże
6. Marek Łańcucki - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Inwestycje zgłoszone do konkursu:
 • Muzeum II Wojny Światowej, pl. Władysława Bartoszewskiego 1
 • Invest Komfort, Brabank, ul. Stara Stocznia
 • Hossa, Garnizon kwartał 8, ul. Hemara, Norwida, Białoszewskiego
 • ECO-Classic, osiedle Wolne Miasto, ul. Cedrowa
 • Torus, biurowiec Argon, al. Grunwaldzka
 • Euro Styl, osiedle Idea, ul. Beniowskiego
 • Allcon, Kamienice Malczewskiego, ul. Sołecka
 • Ekolan, osiedle Solvo, ul. Krynicka
 • Dekpol, hotel Number One, ul. Jaglana
 • Dekpol, hotel Almond, ul. Toruńska
 • Hanza, osiedle Młoda Oliwa, ul. Macierzy Szkolnej
 • Hubert Kowalski, Kamienice przy ul.Ducha 68
 • Kozikowski Design, Hotel Puro, ul. Stągiewna
 • Muzeum II Wojny światowej, Plac Władysława Bartoszewskiego (powtórzenie zgłoszenia)
 • Kładka na Ołowiankę, ul. Wartka 8
 • Budynek Biotechnologii UG, ul. Abrahama 58
 • Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
 • Kompleks budynków Oliwa 505, al. Grunwaldzka 505
 • Remont Hali Olivia, al. Grunwaldzka 470
 • Hotel Central (dawna przychodnia kolejowa), ul. Podwale Grodzkie 4
EBu

Opinie (114) 4 zablokowane

 • co powstało w tym samym czasie w Gdyni? (7)

  • 29 7

  • Przynajmniej nie doplacacie z podatków do kosztownych zabawek wlodarzy (5)

   które nie mają szans same się utrzymać.

   • 5 13

   • powinni zbudować zakłady pracy! (1)

    ja bym mógł od szóstej napie.dalać młotkiem w blachę przez osiem godzin i bym uczciwie zarobił!

    • 4 7

    • ależ on zbudował zakład pracy i to pracy chronionej

     dumnie nazywa się to Urząd Miasta :)

     • 8 2

   • nie? Szczurek dopłaca do PPNT 23 miliony rocznie, do Muzeum Emigracji 10 milionów itd. (2)

    • 10 1

    • A lotnisko ile pali miesięcznie?

     • 10 0

    • a przejazd nad torami z puckiej na wlot na obwød na cisową kosztuje 60mln

     Już wiesz dlaczego estakada stoi w korku....

     Dzięki dopłatom z EU na budowę ale nie na utrzymywanie późniejsze tych 'innowacyjnych' budowli jak ppnt...

     • 9 0

  • kolejka na pagórek dla grubasów

   • 3 0

 • Ciekawe te nagrody, z reguły pojawiają się szybko po społecznym ich hejcie (15)

  Czyżby kółka wzajemnych adoracji musiały udowodnić że jednak architektoniczne buble mają rację bytu tylko głupi lud się nie zna? ;)

  • 45 21

  • (8)

   ale przecież to prawda ... lud nie ma zielonego pojęcia o urbanistyce i architekturze.

   • 13 4

   • w dekiel się strzel POwcu! (7)

    pienkny dom wybudowałem w Baninie ala dworek szlachecki i jest naładniejszy w całej okolicy! To jest pienkna architektura a nie jakieś bunkry! I wcale nie trzeba tyle płacić co z te gargamele budynia! Piękna działka 800m na tym dom 1000m w dwuch poziomach, elegancki biały z brązowymi obramowaniami, czerwona blachodachówka eleganckie kolumny, dokoła piękne tujki.a w środku mam luksusy. Panele wszędzie, płytki i kafelki, kabina z masażem Niecałe 250tysi.

    • 8 7

    • (5)

     Przeczytałem tytuł i dałem minusa, ... po przeczytaniu teksu niżej oczywiście nie zawahałbym się dać łapki w górę :)

     • 9 0

     • Dom 1000m na działce 800m? Architektoniczne buble? (4)

      Orłem z matmy nie byłam nigdy, ale od razu widzę, że to jakaś paranoja co Państwo tu wypisują... wychodzi z tego że ten dom to chyba na ulicy stoi bo na działce się nie mieści. Poza tym za 250tys to sobie można kupić kawalerkę a nie penthouse. Takie właśnie macie pojęcie o architekturze, że metra od kilometra nie odróżniacie, ale do krytykowania zawsze pierwsi.
      Zostawcie wydawanie opinii ekspertom i ludziom z gustem. ;) wszystkie nagrodzone inwestycje są po prostu świetne i nie ma o czym dyskutować

      • 2 7

      • (1)

       pomijajając wszystko co się da, nieśmiało jednak odniosę się do matematyki, ... dom ma 1000m w dwóch poziomach.

       • 7 0

       • matematyka cd

        1000m w dwóch poziomach to nie to samo co 1000m w sumie :)

        • 0 0

      • ale ty durna! 500+500 =1000

       • 3 0

      • expertom czyli kopiarzom i uczonym w piśmie ? ktorzy odwzorowują to czego się nauczyli czy twórców właśnych pomysłow podpieraj.ących się nabytą wiedzą ... jak narazię widze kopiowanie pomysłów jak z podręczników minionej epoki lekko podrasowanych pod nasze czasy... popatrz co budowali w I wieku nasze ery i się zamknij bo tylko wstyd przynosicie z dzisiejsza architekturą ... popatrz na fontannę Neptuna i ... świecące rury w kształcie koła pod wielkim młynem ... wstyd !!! XXI wiek a wy budki ze szkła stali i gipsu budujecie i jeszcze sami sobie nagrody wręczacie ... normalnie zadufane towarzystwo wzajemnej adoracji wyuczone na starych pożółkłych kartkach tego samego profesora... dobrze że projektanci aut nie poszli w tym kierunku bo by nowy model BMW był obity drewnem z dyszlem pociągowym z przodu auta

       • 0 2

    • eleganckie kolumny

     LOL

     • 0 0

  • społeczny hejt?

   • 2 0

  • (2)

   A ty znasz się na architekturze, że negujesz te wyróżnienia?

   • 5 5

   • jak ja bym se taki blaszak na działce postawił to by mnie sąsiedzi widłami z żukowa pognali.

    • 8 1

   • ale to oni sami siebie wyróżniają tyle, że za naszą kasę

    ty naprawdę koleś masz mózg po borygo, albo łapę w gaciach sekretarki Budynia, bo słowa pisanego - w tym artykule! - ni w ząb zrozumieć nie potrafisz

    • 8 0

  • Najlepsze są prowadnice wokół Kładki

   i muzeum Kazamaty Watykanu - 3 piętra, budowane na wodzie.

   • 7 3

  • Zawsze znajdzie się jednak jakiś skrajny głupek,

   taki jak ten, który dokonał powyższego wpisu, który musi zajazgotać przeciw budowlom, jakie zdobyły uznanie nie tylko w Polsce, ale również w oczach zagranicznych architektów. Ale cóż - to na pewno pisowiec.

   • 4 7

 • Panie Prezydencie zwany Budyniem.... (7)

  Dobrze Panu idzie. Gdańsk nam pięknieje. Oby tak dalej.
  Powodzenia w najbliższą niedzielę.

  • 44 44

  • a kreml, lub pis jakie ma pomysły? (1)

   • 5 8

   • oni dalej ten wrak chcą odzyskać - to jak z króliczkiem - nie chodzi by go złapać tylko go gonić :)

    • 0 0

  • to jest a) śmieciowa architektura z karton gipsu b) architektura megalomańska (3)

   za publiczną kasę na lewych konkursach i fatalnym wykonawstwie. Kto by się przejmował, czy gorzej i drożej, tym więcej można ukraść

   • 16 10

   • Krytykowane? Źle! Nagradzane? Źle! (1)

    i tak nie dobrze i tak nie dobrze... chłopu ciemnemu polskiemu nie dogodzisz, on pragnie hejtować i krytykować. Jakby to była śmieciowa architektura z karton gipsu to na pewno by nie dostała takich nagród. :)

    • 8 10

    • przecież nagrody daje Bielawski - czyli a) kumpel b) zleceniodawca

     mogę być nawet nie chłopem ale wszą, ale to nie ja piję ci krew z mózgu

     • 14 6

   • Frag i zboczek Spieglanin minusują i wypisują krytyczne komentarze

    oni kochają tylko stare zagrzybione cegły

    • 3 2

  • Bo co? Bo sam sobie daje nagrody za paskudztwa, które stworzył?

   • 2 0

 • a jaką nagrodę za architekturę dostali rządzący z PIS ? (6)

  nie przyznają za pomniki i cmentarze?

  • 28 22

  • jaką nagrodę mieli sami sobie przyznać? (5)

   Przecież Bielawski przyznał nagrody architektom których sam w konkursach wybierał, a za których dziwaczne pomysły płacił gdańszczanin lub wszyscy mieszkańcy Polski - Kładka, miiwś

   • 11 7

   • (4)

    A Ty którą budowlę byś nagrodził?

    • 0 1

    • biotechnologie, Halę Olivii i Argon (3)

     oraz remont i przebudowę Przychodni Kolejowej. Ogólnie poziom żenujący; w Polsce równie niski poziom architektury ma tyko Szczecin, ale to zupełny marazm. Bydgoszcz nas przerosła, Łódź, Wrocław, Kraków o 2 długości, Poznań o 3, Śląsk o 5 długość. Warszawa jest w Polsce bezkonkurencyjna

     ps. Dobra architektoniczna jest nieuwzględniona w konkursie Malczewskiego 89, tyle że fatalna urbanistyka. Cofnięcie od ulicy i płoty dyskwalifikują tę niezłą, jak na nasze miasto, realizację.

     • 3 0

     • Budynek opery w Szczecinie (2)

      Akurat budynek opery w Szczecinie jest najladniejszy w Polsce ,a le projektowali go Hiszpanie

      • 2 1

      • jeszcze chyba w katowicach wydzial radia i telewizji

       • 0 1

      • Opera jest świetna, ale jeden, nawet genialny obiekt nie zaświadczy o całości

       a niestety, takie fajne miasto jak Szczecin

       • 2 0

 • Te budownictwo jest albo ochydne, albo tragicznie ochydne. (4)

  Wieszaliście psy na Teatrze Szekspirowskim nazywając go "sarkofagiem". Muszę powiedzieć, że gmach teatru w porównaniu do tego co widziałem powyżej jest przepiękną perełką. Ludzie, takie molochy to kiła i mogiła. Nic ładnego nie powstaje.

  • 27 33

  • gmach jest spoko, ale fatalny urbanistyczne -> odcięcie od okolicy level hard

   i megalomański do imentu. Otwierany dach który zrobił fakturę za 70 milionów :D Ile razy w tym roku go otworzyli?

   • 13 4

  • troll (1)

   Kozikowski ci płaci, trollu?

   • 2 3

   • O co chodzi

    Przecież teatr szekspirowski to nie projekt kozikowskiego tylko jakiegoś włocha. Może obwinisz jeszcze gościa za bastiony na wałowej , forum radunia, oliva star i falowce

    • 3 1

  • Idz do okulity jezeli sarkofag jest ladniejszy.

   • 1 1

 • nagrody dla kolegów Bielawskiego który tych kolegów na projekty wybierał :D (10)

  najlepsze, że Brabank jest beznadziejny, ale prywatny, natomiast publiczne MIIWŚ jest straszne i ekonomicznie i warsztatowo - 2 krotnie przekroczony państwowy budżet, budowanie na wodzie, cała wystawa pod ziemią, w kazamatach, wykończenie na poziomie parkingu centrum handlowego, utrudniony dostęp nie tylko dla niepełnosprawnych, fatalne placyki i powiązanie z okolicą, górna, doświetlona część wieży wyłącznie dla dyrekcji, co całkowicie wypacza sens projektu! To jest po prostu kompromitacja. Po co wieża i drążenie Motławy, skoro siedzą w niej tylko sekretarki, IPN i pijarowcy - turyści i chętni -> po ziemie, z latarką.

  Miś, k...wa, Miś Gdański i tej całej solidaruchowej sitwy z odbytu

  • 42 24

  • Puknij ty sie w łeb (1)

   hejtujcie polityków ile chcecie, ale to że gdańska architektura dostaje nagrody to jest powód do dumy a nie do wylewania pomyj kto ile za te nagrody dostał, zapłacił... co to za upolitycznianie wszystkiego?
   polskie podejście pozostawia tyyyyle do życzenia, zamiast być dumnym z osiągnięć swojego miasta i czuć się w nim dobrze to każdy powód jest dobry do krytyki jakie to brzydkie, beznadziejne i głupie. Najlepszy jest tylko mój blok, dom czy stodoła. wszystko inne fe

   • 4 23

   • przecież to jest nagroda od kolegów ;)

    Zresztą podobnie jak gdzie indziej, np. "Akademia Oskarów" to jest dopiero kółko wzajemnej adoracji

    • 14 1

  • Gdańśka architektura dostaje nagrody? :D g d z i e? :D (6)

   nie bądź klaunem, bo póki co staczasz się w abderytę. To Budyń (Bielawski) nagradza w Gdańsku swoich kolegów i konkursy w których był jurorem. Tak więc kto tu komu robi dobrze i dlaczego nawzajem. Ta nagroda nie ma żadnej wartości, poza materialną, i tą, by jeszcze głębiej wleźć w dwunastnicę kumplom i sponsorom.

   • 18 4

   • (2)

    A to kogo wg ciebie powinien nagrodzić mistrzu architektury?

    • 0 6

    • nikogo (1)

     jaki sens dawać nagrody za chwasty na ugorze?

     • 9 1

     • jak juz niech to bedzie nagroda za jakis dluzszy okres - niech bedzie dekada

      • 1 0

   • z mózgiem się chyba pokłóciłeś (2)

    człowieku nic a nic nie wiesz w tym temacie a się wymądrzasz... jak już jesteśmy przy invest komforcie to ich osiedle jedno czy nawet więcej dostało International Property Awards... wiesz ty przemądrzały młocie jakiego formatu jest taka nagroda? to jedna z najlepszych nagród budowlanych na świecie... rozumiem wszystkie motywacje i gusta i to że można nie lubić nowego budownictwa ale do jasnej Anielki tak obrażać rozwój własnego miasta i się jeszcze kłócić że nagrody są nic nie warte... no hipokryzja kompletna! przez takich jak ty mam ochotę wyemigrować z tego kraju

    • 1 1

    • Śmiało. Tylko pamiętaj, że takich koszmarów nie dadzą ci projektować za granicą:) (1)

     • 0 1

     • skoro miedzynarodowę jury dało międzynarodową nagrodę

      to znaczy że pan albo nie rozumie albo za granicą to był ewentualnie we wsi obok.
      pozdrawiam

      • 1 0

  • nowa Kapituła

   Ja proponuję
   1. Sarkofag Forum Gdańsk -za należyte traktowanie tkanki zabytkowej i wspólny ich dialog z nową architekturą
   2. Dla wszystkich developerów - za poszanowanie zieleni miejskiej wspaniałą współpracę z miastem przy planowaniu i zmienianiu planów zagospodarowania oraz wielki szacunek do portfeli kupujących
   3 Studio Kwadrat -za przystępowanie do konkursów ocenienie konkursów i doractwo miejskie.Nie mylić z monopolem to coś głębszego :)

   to tylko takie 3 główne nagrody a jest ich cała masa.

   • 12 0

 • (1)

  Bielawski, Adamowicz i spółka sama sobie przyznają nagrody. To są po prostu jaja.

  • 38 13

  • Kozikowski Dizajn nic nie wyhaczył? Co jest grane?!

   • 2 0

 • Nagroda za kolor elewacji budynku :)

  dla inżynierów przydałby się taki konkurs, bo bez inżynierów architekt palcem nie skinie :)

  teraz pominusejecie mój post :)))

  • 9 9

 • (1)

  Nie no same cuda budowlane.

  • 15 5

  • nooo na miarę XXI wieku ... jak oni kiedyś bez technologii i wiedzy koloseum wybudowali i inne cuda które stoją do teraz ? chyba kosmici im pomagali ... a teraz już nie pomagają

   • 1 1

 • Czemu do konkursu nie wystawiono (6)

  Bastionu Wałowa?

  • 17 4

  • Bastion jest pozakonkurencyjny

   • 7 1

  • Bielawski i Budyń jeszcze nie pokropili z Flaszką odbiorów

   jeszcze muszą wykończy te dwa nowsze, 55 metrowe wychodki przed bibką i fajfem przy aktimelku

   • 3 0

  • dziwne ? (2)

   wcale nie, bo to nie projekt studia kwadrat. Takie czasy w naszy mieście. Nie ważne co byle Kwadratowe = nagroda

   • 3 1

   • (1)

    jak inwestsrom podsmaruje tam gdzie trzeba to nawet dziura w ziemi wygra -Brabank i nagroda ... hahahahahahahahaha to jeszcze dajcie nagrodę świni za noszenie siodła

    • 1 1

    • gratuluję mózgu

     albo jego braku. Elementarna wiedza człowieka to odróżniać nową luksusową inwestycję od PRLowskiego kloca. Niestety Pan jej chyba nie posiada.

     • 0 0

  • to może jeszcze falowce i budynek lotu - też pasują i mają szanse wygrać - to samo guano

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dni Otwarte Leszczynowy Park

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20700 zł/m2
Gdynia Orłowo
20300 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17650 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18850 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17750 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16450 zł/m2
Gdańsk Oliwa
12150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane