• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Gdańsk: nowy plan zagospodarowania dla 8 tysięcy mieszkańców

Krzysztof Koprowski
22 stycznia 2018 (artykuł sprzed 5 lat) 
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę. W centralnej części widoczne osiedle Zielone.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę. W oddali widoczne budynki osiedla Optima.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę. Po prawej domy przy ul. Źródlanej.

Jeden z największych terenów inwestycyjnych zobacz na mapie Gdańska na gdańskim Południu zyska plan zagospodarowania. Na obszarze większym niż Główne Miasto dopuszczono zabudowę jedno- i wielorodzinną. W sumie może zamieszkać tu około 8 tys. osób. Przewidziano też dwa lokalne ośrodki handlowo-usługowe oraz nowy układ drogowy.Czy chciał(a)byś zamieszkać na terenie objętym projektem planu?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni ok. 71 hektarów obejmuje obszar jednostki urbanistycznej Południe ograniczony ulicami: ul. Źródlaną zobacz na mapie Gdańska, (Nową) Stężycką zobacz na mapie Gdańska, Trasą W-Z zobacz na mapie Gdańska (al. Armii Krajowej) oraz planowaną ul. Nową Leszczynową zobacz na mapie Gdańska.

Obecnie przeważająca część terenu wciąż użytkowana jest rolniczo, choć z każdym rokiem przybywa tutaj nowych domów jednorodzinnych, zaś od 2016 r. w trakcie budowy jest osiedle mieszkaniowe Optima zobacz na mapie Gdańska. Także w bezpośrednim sąsiedztwie granic planu powstają nowe budynki wielorodzinne, realizowane przez kilku deweloperów.

- Celem sporządzanego planu jest zarezerwowanie terenów pod niezbędny układ drogowy oraz zapewnienie ładu przestrzennego. Obecnie, gdy nie ma tutaj żadnego obowiązującego planu, nowe domy mogą powstawać w oparciu o warunki zabudowy, co może doprowadzić do chaosu przestrzennego - mówi Tomasz Lewandowski, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj też: Jak planowane są polskie miasta?

 • Lokalizacja projektu planu z docelowym układem drogowym.
 • Planowany układ drogowy oraz powiązań pieszych i pieszo-rowerowych.
 • Wiadukt nad Trasą W-Z w ciągu ul. Leszczynowej. W miejscu wykonania zdjęcia może powstać łącznica z Trasy W-Z do ul. Leszczynowej.
 • "Ślepa" odnoga ul. Leszczynowej przy Trasie W-Z. Docelowo będzie ona przedłużona aż do ul. (Nowej) Jabłoniowej jako tzw. ul. Nowa Leszczynowa.
 • Rezerwa terenowa ul. Nowej Leszczynowej przy osiedlu Jasień Park, która zostanie skierowana w przerwę w zabudowie między widocznymi w oddali osiedlami Leszczynowym (po lewej) i Zielonym (po prawej).

Rozbudowa Źródlanej, Nowa Leszczynowa połączona z W-ZNowa zabudowa będzie obsługiwana przede wszystkim z wymienionych już ulic. Od północy, zgodnie z projektem planu, ul. Źródlana powinna spełniać wymagania techniczne dla jednojezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu oraz chodnikiem i infrastrukturą rowerową.

Od wschodu (poza granicami planu) przewidziana do realizacji jest w podobnym standardzie tzw. ul. Nowa Leszczynowa. Będzie ona stanowiła przedłużenie istniejącej ul. Leszczynowej od Trasy W-Z zobacz na mapie Gdańska do skrzyżowania ul. Nowej Stężyckiej z (Nową) Jabłoniową zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Nowa Jabłoniowa: buspas, a nie tramwaje

Zakłada się, że docelowo ul. Nowa Leszczynowa będzie również "podłączona" do Trasy W-Z łącznicami od strony południowej, czyli z możliwością wjazdu na nią od strony obwodnicy oraz zjazdu z niej na "wuzetkę" w kierunku centrum miasta. Łącznic w przeciwnych relacjach nie przewidziano, gdyż brakuje miejsca pod ich budowę.

Po realizacji ul. Nowej Leszczynowej, istniejąca południowa ul. Leszczynowa będzie "zaślepiona", zaś połączenie z ul. Nową Leszczynową będzie zlokalizowane przy osiedlu Leszczynowym zobacz na mapie Gdańska.

Rezerwa terenowa ul. Nowej Stężyckiej na wysokości osiedla Zielonego. Rezerwa terenowa ul. Nowej Stężyckiej na wysokości osiedla Zielonego.

Nowa Stężycka z rezerwą pod tramwaj, który nie powstanieOd południa kierowcy będą korzystali przede wszystkim z ul. (Nowej) Stężyckiej, której przebieg w granicach planu pokrywa się z istniejącą ul. Stężycką, zaś poza granicami jej przedłużenie do ul. (Nowej) Jabłoniowej przebiega wzdłuż osiedla Zielonego zobacz na mapie Gdańska.

- Ulica (Nowa) Stężycka jest planowana w klasie zbiorczej, z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu. Zgodnie z obowiązującym studium jej rezerwa pozwala na budowę linii tramwajowej - dodaje Łukasz Szynaka z zespołu projektowego dla tego planu w BRG.
Tu warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowego studium w ciągu ul. Stężyckiej nie przewiduje się już trasy tramwajowej, więc tak szeroka rezerwa terenowa jest tylko zwykłym zabiegiem planistycznym, aby uzyskać wymaganą prawem zgodność planu z obowiązującym studium. Wolną przestrzeń będzie można jednak wykorzystać w przyszłości np. pod buspasy - o ile zajdzie taka potrzeba.

Czytaj też: Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

 • Rezerwa terenowa dla ulicy oznaczonej w projekcie planu jako 027-KD80.
 • Droga wjazdowa na osiedle Optima, która docelowo będzie przedłużona poprzez ul. Jasińskiego do Źródlanej.
 • Granice projektu planu (po lewej) nałożone na mapę Głównego Miasta w tej samej skali (po prawej) pokazują, z jak dużym obszarem miasta mamy do czynienia.

Kosztowny wykup gruntów i budowy nowych drógWymienione drogi będą dodatkowo połączone ze sobą kolejnymi poprzecznymi ulicami, obsługującymi nową zabudowę. Dodatkowo przewidziano kilka powiązań wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, choć ich przebieg jest tylko częściowo obowiązkowy, a w pozostałych przypadkach jedynie zalecany.

Mimo że projektowany układ komunikacyjny nie jest znacznie rozbudowany i będzie wymagał jeszcze wielu ulic osiedlowych, to i tak jego realizacja będzie dość kosztowna dla miasta.

- 11 mln zł będzie kosztował wykup gruntów pod drogi, ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz przestrzenie publiczne, zaś 19 mln zł pochłonie realizacja układu komunikacyjnego, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego [przy Rondzie Kuronia zobacz na mapie Gdańska - dop. red.] oraz ogólnodostępnej miejskiej zieleni urządzonej - wylicza Agnieszka Siedlecka z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.
 • Ustalenia funkcjonalne oraz rodzaj zabudowy. Literą A oznaczono postulowaną lokalizację przystanków autobusowych.
 • Wjazd na osiedle Optima. Na pustym terenie przewidziano osiedlowy ośrodek handlu i usług, którego budowę zaczął już deweloper.
 • Ośrodek usługowy przy ul. (Nowej) Leszczynowej przewidziano w miejscu, gdzie obecnie przebiega linia energetyczna.

Przystanki wyznaczą intensywną zabudowę i sklepyNa podstawie projektowanego układu drogowego zaproponowano lokalizację co najmniej dwóch nowych przystanków autobusowych - na wysokości wspomnianych osiedli Optima oraz Jasień Park (w ciągu planowanej ul. Nowej Leszczynowej). Wokół tych przystanków zaproponowano koncentrację usług i handlu, a także zabudowę wielorodzinną.

- W odległości do 300 metrów od przystanków autobusowych dopuszczona zostaje zabudowa wielorodzinna o wysokości 16 i 13 metrów [tj. ok. cztery i trzy piętra - dop. red.]. Dalej od przystanków zabudowa staje się ekstensywna z domami jednorodzinnymi lub maksymalnie czterorodzinnymi - objaśnia główny projektant planu.
W przypadku osiedla Optima zabudowa wielorodzinna będzie w znacznej części pokrywała się z gruntami dewelopera, który jednak nawet bez planu mógłby realizować tutaj kilkukondygnacyjne bloki w oparciu o warunki zabudowy.

 • Ustalenia środowiskowe oraz tereny chronione przed zabudową.
 • Przybliżona lokalizacja miejsca zarezerwowanego pod park.
 • Rondo Kuronia, przy którym zaplanowano utworzenie zbiornika retencyjnego w pobliżu zadrzewienia po prawej.

Publiczny park i przedszkoleZ myślą o przyszłych mieszkańcach przewidziano nowy publiczny park zobacz na mapie Gdańska, przy którym może powstać niewielki budynek oświaty lub kultury, np. przedszkole.

Ponadto ochroną przed zabudową objęto prywatny staw przy ul. Stężyckiej zobacz na mapie Gdańska oraz dwa potencjalne użytki ekologiczne - Jasieńskie Bagno przy ul. Brzoskwiniowej zobacz na mapie Gdańska i turzycowisko na północ od osiedla Zielonego zobacz na mapie Gdańska.

 • Widok na wzgórze, na którym przewidziano punkt widokowy.
 • Widok ze wzgórza, na którym przewidziano punkt widokowy.
 • Widok ze wzgórza, na którym przewidziano punkt widokowy na tereny przeznaczone pod zabudowę. W oddali dostrzec można budynki osiedla Optima.

(Nie)ogólnodostępny punkt widokowyW dokumencie narzucono szereg dominant kompozycyjnych, co w przypadku tego dokumentu oznacza przede wszystkim zastosowanie elewacji z lepszych materiałów budowlanych.

Najważniejsza dominanta (o wysokości do 16 m), na którą skierowano kilka osi widokowych będzie się znajdowała na wzgórzu przy ul. Brzoskwiniowej zobacz na mapie Gdańska. Wokół niej przewidziano punkt widokowy o pełnej panoramie, który jednak nie musi być ogólnodostępny.

- W projekcie planu ustalono wymóg utworzenia wokół tej dominanty terenu rekreacyjnego o powierzchni minimum 1 tys. m kw., zapewniającego widok na okolicę w każdym kierunku. Wymogu ogólnodostępności nie ustalono, ale może ona być związana z funkcją budynku - np. gdy powstanie tutaj zalecany obiekt sakralny - mówi Tomasz Lewandowski.
Czytaj też: Ogólnodostępny punkt widokowy tylko dla wybrańców

Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu. Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu.

Drugie wyłożenie planu. Uwagi do 14 lutego.Obecnie trwa drugie wyłożenie projektu planu. Po pierwszym wyłożeniu dokonano m.in. niewielkich korekt w zakresie przebiegu docelowego układu drogowego, aby uwzględnić podział gruntów pod kątem właścicieli, wśród których przeważają osoby fizyczne z wyjątkiem terenów osiedla Optima.

Projekt planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 14 lutego.

Widok z żurawia na osiedlu Leszczynowym. Materiał z 2013 r.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie (147) 8 zablokowanych

 • (7)

  Jest ściernisko będzie beton. Wsiąka woda, już nie wsiąknie.

  • 119 10

  • żebyście potem nie płakali m.in. na trojmiasto.pl - tam też śmierdzi z Szadółek... (4)

   • 26 7

   • nawet (3)

    Bardziej bo to główna droga tego smrodu.

    • 14 1

    • ciekawe

     a mieszkasz tam ? żę oceniasz ?

     • 8 8

    • Zgadza się (1)

     Byłam, żyłam, czułam, mieszkałam. Ostatecznie ucieklam.

     • 7 2

     • mądra decyzja - pewnie prędzej żywot skończysz niż tam przestanie śmierdzieć

      • 1 1

  • (1)

   Się słoików nazjezdza taniej patoli i nowobogackiej szlachty

   • 8 1

   • po rejestracjach widać kto tam mieszka , albo słoiki co ich nie stać na rejestrowanie auta w mieście albo ... nowobogaccy z autem firmowym

    • 1 2

 • Czy tam nie jest głośno od obwodnicy? (6)

  Ostatnio jak byłem na osiedlu Inpro to szumiało dość mocno. Dla mnie to dyskwalifikujące. Szkoda, bo chciałem kupić.

  • 41 21

  • A nie sorkacz. Chodziło mi o osiedle Hossy Jasień Bulwary

   • 5 1

  • (1)

   Jest w miarę cicho. Do obwodnicy to jeszcze spory kawałek, a AK jest położona znacznie wyżej.

   • 8 2

   • tak żeby spaliny dolatywały , wiem wiem

    • 1 0

  • nieeeeee tam

   wszystkkkkoooooo jest ok. Ale suchar :)

   • 7 1

  • (1)

   Na pewno głośniej mają mieszkający przy Grunwaldzkiej, Hallera, Rzeczypospolitej, Jana Pawła, Rakoczego, itd.

   • 21 2

   • oj mamy, potwierdzam

    • 2 0

 • (3)

  W końcu ktoś się zabrał za te pustkowia.
  Liczymy na buspas i autobusy na WZ. Autobusy mają jezdzic z osowy przez kokoszki do samego centrum !

  • 47 10

  • Na razie ten obszar wygląda że pożal się Boże

   • 2 0

  • na plus jest również zostawienie terenów zielonych (1)

   oraz stworzenie parku itd. tak samo powinni zrobić na jasieniu/piecki migowo przy staw wróbla. sa tam tereny idealne do parku miejskiego

   • 1 0

   • ale tam zawsze były moczary i bagniska - taki rezerwat przyrody

    • 1 0

 • druty wysokiego napięcia, obwodnica i 100 tysięcy aut na dobę, smród ze smietniska, budują spalarnię,żadnego parku, korki (9)

  żyć nie umierać:)))

  • 142 24

  • (3)

   tak ale są 2 wielkie plusy których nie znajdziesz nigdzie indziej - 1) cena 2) wzrost wartosci jak to się wszystko rozbuduje

   • 22 8

   • (2)

    Cena 4 kafle za metr, nic tylko brać.

    • 15 0

    • Na bulwarach to chyba jest po 6 koła. A na Letnicy po 7...

     • 12 0

    • 4 kafle ? Gdzie ? znajdz i napisz tu to ide i kupuje. Takie ceny byly tu 8 lat temu

     • 16 5

  • U nas na mazurach tez smierdzi obornik zza stodoly (1)

   Takze jo przyzwyczajony a tu taki luksus, smierdzi tylko jak wiatr z zachodu :)

   • 16 10

   • Dokladnie. A z zachodu wieje 75% dni.

    • 0 0

  • To tak samo jak w 5połowie Gdańska: druty, auta, smród, korki i żadnego parku

   • 18 1

  • Będzie też zajezdnia autobusowa do kompletu.

   • 1 0

  • Jasień jest O.K.

   Jasne... a na Słowackiego, Grunwaldzkiej, Przymorzu itp. nie ma żadnych aut, żadnych korków, cisza i czyste powietrze... ha, ha, ha...

   • 6 0

 • Gdańsk się rozrasta (8)

  jest jednym z dosłownie zaledwie kilku miast w Polsce, w którym rośnie liczba mieszkańców. We wszystkich pozostałych mieszkańców ubywa. Tak więc to dobrze, że miasto przygotowuje kolejne ziemie pod inwestycje dla mieszkańców.

  • 58 14

  • To prawda. (7)

   W ogóle (nawet wg GUS), w Polsce będą centra, czyli największe ośrodki miejskie takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, i peryferie, czyli reszta kraju. Poznań co prawda maleje, ale powiat poznański rośnie szybciej niż Poznań maleje, więc miasto+okolica w sumie rośnie.

   • 8 1

   • To prawda (5)

    ale nie trójmiasto tylko Gdańsk.

    • 15 6

    • Trójmiasto (2)

     Kiedy takie maluczkie ludki pojmą, że te trzy miasta i teraz też okolice tworzą jedną całość i zamiast rozdrabniać się na grosze, trzeba iść razem do przodu...

     zostawcie sentymenty.....

     Pozdrawiam

     • 22 9

     • Jak mówią Chińczycy?
      Nie zaklinaj, bo jeszcze spspełnią sie te Twoje marzenia!

      • 1 2

     • G...o nie trójmiasto. Znasz kogoś kto ma taki meldunek? To ze przyjechales pare lat temu i nie rozróżniasz odrebnosci okolicznych miast to twój problem. Ja z gdynia nie mam nic wspólnego.

      • 5 8

    • Trójmiasto, Trójmiasto (1)

     Sam Gdańsk, być może takim centrum by się nie stał (Szczecin, o podobnej ilości mieszkańców się nie stał). Poza tym nawet okolice Trójmiasta się przyczyniają do tworzenia takiego centrum. Choćby tzw. Małe Trójmiasto (125 tys mieszkańców), Pruszcz i te wszystkie Banina, Chwaszczyna itp. Podobnie jak opisany przeze mnie Poznań wraz z całą okolicą. A co do tego, że rośnie tylko Gdańsk (przynajmniej do zeszłego roku rósł tylko Gdańsk, Gdynia i Sopot malały) to pełna zgoda.

     • 10 3

     • Ale belkot i bekotoznawcy potakujacy

      • 2 6

   • w Gdansku przybywa, w Gdyni ubywa ale i tak bilans na trojmiasto jest korzystny :)

    • 8 2

 • No no no (13)

  Tylko potem proszę nie płakać, że "Wam" śmierdzi albo że stoicie w korku na Armii Krajowej czy Kartuskiej czy Jabłoniowej :-).

  • 83 17

  • (9)

   Hejtuj sobie. Gdańsk rośnie i pięknieje mimo tego.

   • 10 9

   • no proszę (7)

    Długo nie trzeba było czekać. Już pierwsza owieczka co zapewne mieszka w tych rejonach. P.S. Czytaj ze zrozumieniem. Najpierw kupują na wygwizdowie mieszkania a potem płaczą, że do centrum autostrady nie wybudowali i śmierdzi. Ups - o przepraszam, przecież jest "mapa smrodu" prezentowana przez pewnego dewelopera i tak się składa, że współrzędne akurat tej inwestycji są o kilka metrów pomiędzy smrodem przy wietrze od zachodu i od północy. Ich smród nie dotyczy :-) - Jaka to inwestycja i jaki deweloper ? To zagadka. Pozdrawiam naiwnych i życzę miłego dnia. :-)

    • 10 10

    • (2)

     Już od dawna nie śmierdzi przy osiedlach, masz nieaktualne informacje.

     • 9 7

     • Smierdzi cale poludnie. Jak jest cieplej to nie ma tygodnia zeby nie bylo czuc tego charakterystycznego slodkawego odoru

      • 5 10

     • podobno po 5 minutach węch się przyzwyczaja a po 5 latach wogóle się nie rozpoznaje smrodu

      • 0 2

    • (1)

     Napisał miszcz w mieszkanku po babci ze ślepą kuchnią

     • 18 4

     • kiedyś w kuchniach jednak było okno - nie tak jak teraz i kuchnia i pokój razem miszczu ciętej riposty, poczejkaj aż łazienki zaczną robić jedna na piętro - poza tym bezpieczeństwo własne - wszystko na prąd , prądu ni ma i ... bida po całości , żadnej alternatywy ciemno zimno i bez gotowanka

      • 0 1

    • (1)

     szadolki czuc coraz mniej, zrobia kompostownie 2.0 problem powinien zniknac. Co do korkow to prawda ale ostatecznie beda tam jezdzic tramwaje / autobusy na bus-pasach wiec tez OK

     • 9 5

     • smród

      to nie kompostownia rozwiązuje problem tylko ludzie. nawet najlepsza technologia nie da rady jak nie będzie chęci. wystarczy, że wieczorem jak nie ma szefa bramy się otworzy bo zgyt gęsto w hali.... :)

      • 1 1

   • Jak odbyt na starość

    • 0 2

  • Korki (1)

   Cale miasto sie korkuje,nie tylko na poludniu gdanska

   • 2 0

   • zabrać prawo jazdy tym co je kupili a nie zdali io problem korków z głowy

    • 0 0

  • głupoty

   Nie ma większego znaczenia. Ja mieszkam w centrum a i tak muszę stać w korkach aby dojechać do domu. Więc Twoją radą gdzie zamieszkać???

   • 4 0

 • Dlaczgo drogi są prowadzone zygzakiem a nie w liniach prostych ? (6)

  tam powinna dochodzić do ronda przy AK a nie do Źródlanej, bez sensu

  • 22 6

  • (3)

   Bo miasto nie jest płaskie jak decha.

   • 9 3

   • (2)

    tam jest

    • 2 5

    • Skoro tak twierdzisz, to nigdy tam nie byłeś.

     • 7 0

    • Forumowy inżynier się odezwał

     • 4 1

  • Żeby mistrzowie prostej się nie zabili

   • 3 0

  • Taki klimat

   • 0 1

 • Jak to się wszystko wybuduje, i do GD sprowadzi się połowa warmii i mazur, to można sprzedać auto, (4)

  ponieważ nie da się nim już prawie jeździć po Gdańsku.

  • 75 12

  • No i wreszcie skończysz smrodzić (2)

   • 10 8

   • Ja skończę, ale nowi zaczną. (1)

    • 12 1

    • 5 lat

     I Gdańsk "stanie"...

     • 4 1

  • WarmiA i Mazury

   A co ci się kurka Warmia i M...y nie podobają ? A ty skąd przyjechałeś lub twoja babka dziadek lub pra.... Tylko mi powiedz , że jesteś k*tasie rodowitym Gdańszczaninem. Trzy pokolenia wstecz.

   • 1 0

 • Nowe osiedla (6)

  Czy ktoś zacznie myśleć o dzieciach, o młodzieży? Gdzie jakieś boiska do piłki nożnej, siatkówki, itd. Tylko bloki i problem z poruszaniem się po Gdańsku, wszędzie korki.

  • 107 4

  • "Gdzie jakieś boiska do piłki nożnej, siatkówki"
   Skoro masz dostęp do internetu, to bez problemu znajdziesz. Mnóstwo.

   • 5 13

  • Na Lawendowy Wzgórzu mamy boisko i place zabaw :)

   • 3 3

  • Wystarczy wybrać

   Nieco bliżej osiedle na cedrowej :) piękne parki, płace zabaw i boisko

   • 0 5

  • A gdzie miejsce na KULTURĘ, SPORT

   DOMY czy KLUBY SĄSIEDZKIE, miejsca integrujące mieszkańców, otwarte dla wszystkich z ciekawą ofertą z kategorii kultury, nauki... Pozostaje nam samochód i zjazd do centrum. Chociaż dla niektórych centra handlowe to własnie kultura-sport-rekreacja w dzielnicy Jasień.

   • 2 0

  • (1)

   O nich myślą goście w czarnych sukinkach

   • 0 0

   • Sukienkach durniu

    • 0 0

 • (9)

  Tam śmierdzi !!!!!!!!!!!!!!!

  • 53 35

  • (1)

   śmierdzi grubym siankiem od lemingów którzy zakredycą się na 30 lat

   • 15 4

   • I dodaj do tego jeszcze szadolki.

    • 6 4

  • jakoś jadąc WZ zawsze w tym miejscu zaleci wysypiskiem - bleeee, no ale co kto lubi i w co jest w stanie uwierzyć

   • 7 3

  • (1)

   Haha, mieszkam dalej od tych terenow, ale jakos jak tam bywam to nigdy nic nie czuc (w odroznieniu od fashion housa)

   • 16 3

   • dla mnie szczytem obrzydliwości jest zamówić w maku jedzenie i jeść tam na ogródku - bleeeee , nie wiadomo czy buła śmierdzi śmieciami czy śmieci bułą a z resztą żadna różnica i to śmieci i to śmieci

    • 2 1

  • dobre miejsce dla robotników przymusowych rzesza buduje zaplecze

   • 2 2

  • Ja

   W mózgu Ci śmierdzi

   • 5 0

  • Kłamstwo

   Jesteś osobą , która tu nie mieszka , piszesz nieprawdę . Mieszkam na Osiedlu Zielonym od lipca 2016r. i do końca tego roku / 2016 / zawaniało troszkę 3 razy . Od początku 2017 r do chwili obecnej nie śmierdziało z wysypiska ani razu . Kompostownia przy wysypisku od roku nie istnieje , został tylko po niej betonowy plac , co pokazane było na http://www.gdansk.pl . Zatkało kakao ?

   • 8 0

  • smród

   Ty głupi k*tasie wolisz wąchać smród ze spalarni niż naturalny.

   • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dni otwarte Osiedla Urzeka

dni otwarte

Premiera trzech wyjątkowych apartamentów w Sercu Gdańska

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33250 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23150 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20150 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
26000 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17650 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
16000 zł/m2
Gdynia Orłowo
15700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane