• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Gdański Standard Ulicy Miejskiej. Przyjęto nowe wytyczne

Krzysztof Koprowski
14 stycznia 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Mury oporowe, skarpy, ekrany akustyczne, drogi serwisowe i wąskie chodniki. Błędy popełnione na miejskim odcinku Trasy Słowackiego mają się już więcej nie powtórzyć dzięki GSUM. Mury oporowe, skarpy, ekrany akustyczne, drogi serwisowe i wąskie chodniki. Błędy popełnione na miejskim odcinku Trasy Słowackiego mają się już więcej nie powtórzyć dzięki GSUM.

Po kilku latach pracy oficjalnie zakończono prace nad Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej - dokumentem zawierającym wytyczne w zakresie projektowania nowych i przebudowy istniejących dróg. Dokument został przyjęty zarządzeniem prezydenta Miasta Gdańska i od tej pory obowiązuje w zakresie wszystkich nowych projektów budowlanych oraz w miarę możliwości w projektach będących w toku opracowania.Czy nowe wytyczne zmienią sposób projektowania nowych dróg w Gdańsku?

Gdański Standard Ulicy Miejskiej (w skrócie GSUM) to dokument przygotowany przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace nad nim trwały już na etapie sporządzania nowego studium zagospodarowania przestrzennego Gdańska (uchwalonego w kwietniu 2018 r.).

W styczniu 2018 r. pisaliśmy na temat warsztatów towarzyszących opracowaniu dokumentu, zaś we wrześniu 2019 r. zorganizowano kolejną serię spotkań połączoną z prezentacją bardziej uszczegółowionego projektu dokumentu.

W grudniu 2020 r. ostateczna wersja dokumentu bez żadnego rozgłosu, konferencji czy towarzyszącej debaty naukowej została podpisana przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Zgodnie z treścią zarządzenia:
 • GSUM należy stosować do wszystkich nowych niezainicjowanych dotąd projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach bieżącego utrzymania, remontu bądź modernizacji istniejącego zagospodarowania,
 • GSUM stosuje się w miarę możliwości w przypadku projektów budowy lub przebudowy dróg będących w toku,
 • wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta zgodnie z podziałem zawartym w zarządzeniu.

Pełna treść dokumentu znajduje się pod artykułem z podglądem zawartości oraz odnośnikiem do pobrania.

Podział przestrzenny ulic według sąsiedztw. Od góry typy A, B i C. Podział przestrzenny ulic według sąsiedztw. Od góry typy A, B i C.

Rozwiązania zależne od otoczenia ulicyPrzypomnijmy, że GSUM definiuje formę ulicy odpowiednio do trzech rodzajów tzw. sąsiedztw:
 • Typ A: wzdłuż tych ulic dominuje zwarta zabudowa, a partery wypełnione są lokalami handlowo-usługowymi. Największy priorytet przyznano tu chodnikom wraz z przestrzenią pod gastronomię, następnie należy skupić się na organizacji ruchu rowerowego oraz wydzielonego transportu zbiorowego, a także kształtowaniu zieleni. Najmniejszy wpływ na kształt ulicy powinien mieć ruch samochodowy.
 • Typ B: ulice, wzdłuż których zabudowa jest nieco bardziej urozmaicona, nie zawsze tworzy jednolitą pierzeję, np. wypełniona jest blokami stojącymi bokiem do ulicy. Tutaj kolejność priorytetów jest podobna jak w typie A, ale nie przewiduje się już przestrzeni pod gastronomię, zaś chodniki mają pełnić przede wszystkim funkcję komunikacyjną (ruchu pieszego) i nie muszą stanowić jednocześnie atrakcyjnej przestrzeni publicznej do spędzania wolnego czasu.
 • Typ C: ulice na terenach przemysłowych, rolniczych oraz kompleksów leśnych, bez zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub w bardzo ograniczonej formie. Tutaj wskazano jedynie obowiązek realizacji chodników oraz uwzględnienia infrastruktury rowerowej i transportu zbiorowego.

GSUM narzuca minimalną szerokość chodnika 2 m (nz. al. Havla z chodnikiem o szerokości 1,5 m). GSUM narzuca minimalną szerokość chodnika 2 m (nz. al. Havla z chodnikiem o szerokości 1,5 m).

Uniwersalne zalecenia dla wszystkich ulicPonadto w dokumencie zawarto wiele zaleceń odnoszących się do kształtowania formy ulicy niezależnie od sąsiedztwa, m.in.:
 • minimalna szerokość chodnika to 2 m, zaś w sąsiedztwie A 3 m i więcej,
 • przestrzeń piesza to "pas ruchu" stanowiący nadrzędną strefę względem innych i wymagający ciągłości materiałowej i dostosowania wysokości względem przejazdów,
 • w projektach należy obowiązkowo uwzględniać elementy zieleni,
 • miejsca postojowe należy lokalizować bezpośrednio przy jezdni z dopuszczeniem parkowania równoległego lub pasów postojowych w jezdni,
 • elementy wyposażenia ulicy, tj. chodniki, jezdnia, torowiska itd. powinny być sytuowane w jednej płaszczyźnie, tworząc "podłogę" wnętrza krajobrazowego.

Zgodnie z GSUM pieszy ma mieć zawsze zapewnioną przestrzeń ruchu. Zgodnie z GSUM pieszy ma mieć zawsze zapewnioną przestrzeń ruchu.

Unikanie przewymiarowanych układów drogowychWarto także odnotować, że w sąsiedztwach A oraz B wskazano:
 • maksymalne odległości między przejściami dla pieszych co 300 m,
 • rezygnację ze stosowania rozległych skrzyżowań z wyspami centralnymi oraz rond o średnicach większych niż 28 m (sąsiedztwo A) i 50 m (sąsiedztwo B),
 • zakaz sytuowania dróg serwisowych, wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów naziemnych od strony dróg publicznych (dopuszczone są wewnątrz kwartału zabudowy, na zapleczu budynku lub pod/nad ziemią).

Zgodnie z GSUM niedopuszczalne jest projektowanie w obszarach śródmiejskich wielkich skrzyżowań z wyspami centralnymi, które tworzą barierę przestrzenną, a jednocześnie zabierają cenny teren. Zgodnie z GSUM niedopuszczalne jest projektowanie w obszarach śródmiejskich wielkich skrzyżowań z wyspami centralnymi, które tworzą barierę przestrzenną, a jednocześnie zabierają cenny teren.

Studium Programowo-Przestrzenne dla każdej drogiWszystkie zalecenia wynikające z GSUM oraz uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego posłużą do opracowania każdorazowo Studium Programowo-Przestrzennego Ulicy, w którym zawarte zostaną wszystkie wytyczne do projektowania drogi, a w efekcie przełożą się na jej realizację zgodnie z nowym standardem.

Graf decyzyjny procesu projektowego zgodnie z GSUM. Graf decyzyjny procesu projektowego zgodnie z GSUM.


Gdański Standard Ulicy Miejskiej - pełna treść dokumentu (PDF, 116 MB)Gdański Standard Ulicy Miejskiej od Trojmiasto.pl

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (161)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty osiedla Novum Rumia

dni otwarte

Turniej Piłkarski Gedania Wrosystem Cup 2024

turniej
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35450 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23600 zł/m2
Gdynia Orłowo
23000 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
22150 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
28850 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21250 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16550 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15550 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane