Wiadomości

stat

Gdynia. Zmiany w planie miejscowym dla nadmorskiego Orłowa

Najnowszy artukuł na ten temat

Biurowce w Oliwie. Radni poparli wnioski o nowe parkingi

Nowy plan przewiduje powstanie w Orłowie powstanie zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji i turystyki. W tym w najbardziej eksponowanych częściach dzielnicy.
Nowy plan przewiduje powstanie w Orłowie powstanie zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji i turystyki. W tym w najbardziej eksponowanych częściach dzielnicy. fot. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Do 16 stycznia w gdyńskim Infoboxie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów nadmorskiej części Orłowa.Czy lubisz tę część Orłowa?

tak, to świetne miejsce na spacery 51%
tak, ale brakuje tam lokali gastronomicznych i urządzeń do rekreacji 27%
nie wiem, nie bywam w tej części Trójmiasta 4%
nie, ładnie jest tylko przy nabrzeżu, dalej to zaniedbana dzielnica 13%
nie, jest wiele ciekawszych miejsc w Trójmieście 5%
zakończona Łącznie głosów: 471
Projekt planu obejmuje obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka - w sumie 11,10 ha.

Do prac nad projektem planu przystąpiono w październiku 2017 roku, ma on częściowo zmienić ustalenia miejscowego planu dla części nadmorskiej Orłowa ze stycznia 2007 roku.

W wykładanym planie w dwóch obszarach w rejonie ulicy Spacerowej zobacz na mapie Gdańska zaproponowana została zabudowa mieszkaniowa (na jednym z terenów do czterech mieszkań w budynku, na drugim do ośmiu). Obok zaplanowany został rejon, w którym zabudowa powstać nie może w ogóle.

Obok osiedla Riwiera Orłowska zobacz na mapie Gdyni przewidziana została w projekcie realizacja usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki. Na terenie sąsiadującym z działkami obejmującymi dawny budynek Maxima i Czerwony Dwór zobacz na mapie Gdyni dopuszcza obok usług turystyki i kultury również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości trzech kondygnacji.

Projekt planu obejmuje wybrane części nadmorskiego Orłowa.
Projekt planu obejmuje wybrane części nadmorskiego Orłowa. materiały prasowe
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57 zobacz na mapie Gdyni w poniedziałek 7 stycznia 2019 roku r. o godz. 17.

***

Z projektem planu można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie, jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Należy kierować je do prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2019 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu prognoz oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów i o możliwości zapoznania się (w miejscu i czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego) z treścią prognoz oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Opinie (72) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.