Głos za dawną architekturą. "W Europie przybywa rekonstrukcji"

debata w trojmiasto.pl
Najnowszy artukuł na ten temat

Czy LOT może zostać zburzony? Sprawa do ponownego rozpatrzenia

Gdyby doszło do odbudowy hotelu Danziger Hof, to przy Bramie Wyżynnej stanąłby budynek podobny do gmachu Narodowego Banku Polskiego z bogato zdobioną detalami elewacją. Na zdjęciu Danziger Hof z lat 20.-30. XX w.
Gdyby doszło do odbudowy hotelu Danziger Hof, to przy Bramie Wyżynnej stanąłby budynek podobny do gmachu Narodowego Banku Polskiego z bogato zdobioną detalami elewacją. Na zdjęciu Danziger Hof z lat 20.-30. XX w. zdjęcie z portalu fotopolska.eu

Właściciel budynku LOT - firma Elfeko oraz Stowarzyszenie Architektów RP - ogłosili konkurs na projekt budynku, który w przyszłości stanie w tym miejscu. Jego wyniki poznamy w październiku. Tymczasem nie cichną głosy przemawiające za odbudową hotelu Danziger Hof, który stał w tym miejscu przed wojną. Publikujemy list naszego czytelnika w tej sprawie.List naszego czytelnika, Krzysztofa Czyża, historyka sztuki, członka stowarzyszenia promującego dawną architekturę.

W tym samym czasie, gdy Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej, powołuje się na Kartę Wenecką twierdząc, że "niemożliwą" jest rekonstrukcja Danziger Hofu, minister transportu w rządzie brytyjskim John Hayes deklaruje poparcie dla rekonstrukcji zniszczonych przez modernistów po wojnie budynków w Wielkiej Brytanii; Węgry rekonstruują zniszczoną podczas II Wojny Światowej zabudowę dzielnicy zamkowej w Budapeszcie, a w Niemczech w tym roku odbędzie się pierwszy zjazd regionalnych organizacji wspierających powstające tam jak grzyby po deszczu rekonstrukcje (m.in. Neumarkt w Dreźnie, centrum Poczdamu, Komendatura i Bauakademie w Berlinie, ratusz w Wesel, starówka we Frankfurcie nad Menem itd.)

Co więcej, wszystko to odbywa się przy ogromnym poparciu społecznym. Przykładem niech będzie Poczdam. Niedawno doszło tam do przełomu w procesie dalszej rekonstrukcji miasta. Przedstawiciele prawie wszystkich partii zasiadających w radzie miasta Poczdamu oraz zgodnie wszystkie miejskie komisje (finansów, edukacji i społeczna), opowiedziały się za wyburzeniem modernistycznego pawilonu Fachhochschule wybudowanego na gruzach starego miasta. Wyburzenie to jest powiązane z trwającą od 20 lat akcją odbudowy miasta (Leitbautenkonzept) zapoczątkowaną przez samych obywateli. Założyli oni wspierającą odbudowę organizację Piękne Centrum - Inicjatywa Mieszkańców dla Centrum, opowiedzieli się za odbudową miasta w referendum (miało ono większą frekwencję niż lokalne wybory do europarlamentu) oraz sami rozpoczęli zbieranie datków na ten cel. Po rekonstrukcji Zamku Miejskiego odbudowywane są teraz kolejne dwa kwartały miasta. Po części są to rekonstrukcje, po części nowe budynki zaprojektowane w duchu tradycji i dopasowane architekturą do otoczenia. Oczywiście decyzja była poprzedzona żarliwą debatą. Starli się w niej tradycjonaliści i moderniści, nie szczędząc sobie bezpardonowych ataków personalnych.

Tymczasem w Polsce argument wytycznych przestarzałej, modernistycznej Karty Weneckiej [Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych przyjęta w 1964 roku przez II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków w Wenecji - red.]. jest wciąż wykorzystywany jako "tarcza" przez mające interes w utrzymaniu jej wytycznych środowiska architektów nowoczesnych, deweloperów i konserwatorów-doktrynerów. I to właśnie po ich stronie stają dzisiaj urzędnicy, którzy zasłaniają się Kartą Wenecką nie oglądając się na zdanie mieszkańców i na sprawdzone w Gdańsku rozwiązania, które uczyniły go tym, czym jest dzisiaj - jednym z najpiękniejszych polskich miast.

Czytaj także: co o odbudowie hotelu Danziger Hof myślą architekci i historycy

Karta Wenecka, a szczególnie jej art. 9, który interpretowany jest jako zakaz rekonstrukcji i budowania w tradycyjnych stylach, to pozostałość modernistycznego myślenia, które uczyniło i wciąż czyni wiele złego krajobrazowi kulturowemu wielu europejskich miast w XX wieku. W imię "nowoczesności" niszczono zabytkowe centra miast, a na ich miejscu stawiano bloki i budowano autostrady. To jest przestarzałe myślenie. Przecież świat znacząco się zmienił od lat 60-tych ubiegłego wieku! Dziś jesteśmy otoczeni przez modernizm na każdym kroku i dlatego bardziej jeszcze niż kiedyś tęsknimy za tradycyjną architekturą, jej kolorami i detalami. Modernistyczni architekci mówiąc tak dramatycznie różnym językiem stylistycznym od tego jaki stosowali nasi przodkowie, nie potrafili stworzyć harmonijnej całości z architekturą zabytkową, a często nawet nie próbowali tego zrobić. Karta Wenecka to przeżytek, eksperyment, który się nie powiódł.

Międzynarodowa organizacja INTBAU (The International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism), pod patronatem księcia Walii Karola, od 2001 walczy z wyżej wymienionymi środowiskami o "tworzenie bardziej przyjaznych ludziom budynków, harmonijnie wkomponowanych w otoczenie, szanujących tradycję i lokalne dziedzictwo kulturowe". Pod jej patronatem w 2008 powstała praca naukowa "Rewizja Karty Weneckiej: modernizm i konserwacja w powojennym świecie" będąca odpowiedzią na szkody jakich dokonali w Europie moderniści. Powstała ona przy współudziale 64 naukowców z 24 krajów. Motyw powrotu do tradycyjnych wartości w architekturze i obronie pluralizmu w wyborze rozwiązań architektonicznych jest również głównym motywem naszego facebookowego profilu Rekonstrukcje i odbudowy, gdzie pokazujemy rekonstrukcje, współczesny historyzm, rzemiosło w Polsce i na świecie, jak i przykłady egoizmu poszczególnych wymienionych przez nas środowisk i metody ich działania.

Przez współczesnych architektów rekonstrukcja postrzegana jest jako niebezpieczna, bo ma poparcie społeczne, a do tego jest atrakcyjną wizualnie i artystycznie alternatywą dla nowoczesnych projektów. Architekci nowocześni nie mają najczęściej żadnych związków emocjonalnych z miejscami dla których projektują. Zwalczają rekonstrukcje, ponieważ stają one na drodze do realizacji ich własnych "awangardowych i odkrywczych" projektów, którymi mogliby się pochwalić przed architektonicznym establishmentem i, być może, wygrać jedną z przyznawanych przez innych architektów międzynarodową nagrodę. Dla nich architektura to nie jest służba publiczna, traktują wspólną, historyczną przestrzeń europejskich miast jak plac zabaw, gdzie można realizować swoje ambicje.

Deweloperzy to biznesmeni, tak samo jak architekci rzadko kiedy związani są emocjonalnie z miejscem, w którym inwestują. W ich przypadku oszczędności nawet rzędu 10 procent stoją zawsze ponad interesem miasta. Takie osoby jak Piotr Leleń, właściciel firmy Lelex, który zrekonstruował sześć kamienic (dwie rekonstrukcje i cztery budynki historyzujące) przy ulicy Świętego Ducha zobacz na mapie Gdańska, to rzadkość w tym środowisku.

Wreszcie konserwatorzy-doktrynerzy nie potrafią dostrzec, że w przestrzeni publicznej są inne wartości poza "prawdziwymi zabytkami" (m.in. historyczne, emocjonalne, gospodarcze, estetyczne). W dużej mierze są kształceni przez tą samą modernistyczną kadrę, która kształci dziś architektów i tak samo jak oni, są często bardziej lub mniej ukrytymi zwolennikami awangardowych rozwiązań nowoczesnych bez względu na lokalizację czy zdanie opinii publicznej.

Wszystkie te grupy uważają, że wyborów w przestrzeni publicznej nie powinno się dokonywać w publicznych plebiscytach, bo niewykształcone kierunkowo społeczeństwo nie ma wrażliwości estetycznej. "Środowisko" wybór zostawia sobie. A przecież nie chodziłoby o wybór detali, a o wybór ideologiczny. Czy tak musi być? Oczywiście, że nie. INTBAU jak i my (Rekonstrukcje i Odbudowy) walczymy o prawo wyboru dla lokalnych społeczności - nie odrzucamy ideologicznie i z góry architektury nowoczesnej, która również może być udana, ale stoimy na stanowisku, że na wszystko jest odpowiednie miejsce - szczególnie w tak ważnych dla tożsamości lokalnych społeczności miejscach, jak okolice Bramy Wyżynnej w Gdańsku, gdzie Danziger Hof był częścią bardzo udanego i przemyślanego układu urbanistycznego.

Trzeba bowiem pamiętać, że powojenny modernizm i będąca jego dzieckiem architektura nowoczesna wyrastają z ideologicznego buntu przeciwko architekturze tradycyjnej i jej najważniejszemu znakowi rozpoznawczemu - detalowi architektonicznemu. Modernizm odrzucał również tradycyjnie rozumiane piękno, nie miało ono wartości w nowej wizji architektury, liczyła się tylko funkcja. Słusznie zauważyli uczestnicy ubiegłorocznego spotkania organizowanego przez Miasto Przyszłości/Laboratorium we Wrocławiu dotyczącego m.in. rekonstrukcji wrocławskich Młynów Świętej Klary: "Trendy we współczesnej architekturze dominujące po II wojnie światowej oraz konserwatorskie doktryny wypracowane w ostatnim stuleciu stopniowo doprowadziły do utraty charakteru europejskich miast, miejscowości i regionów. Przemiany w centrach miast historycznych często bywają nieodwracalne, a wiele współczesnych ingerencji wzmacnia chaos przestrzenny. Powojenne problemy estetyczne miast dodatkowo pogłębia globalizacja w architekturze".

Czytaj także: konkurs na projekt nowego LOT-u ogłoszony

Trwa konkurs, w którym wyłoniona ma być architektura nowego budynku LOT. Niech więc architekci przygotują projekt nowoczesny, który zestawi się potem z oryginalnym projektem Danziger Hof i przedstawi pod publiczną dyskusję. Usłyszmy co ludzie mają do powiedzenia. Jeśli wciąż nie będziemy mogli dojść do porozumienia, wtedy szukajmy kompromisu według "modelu berlińskiego". Tam, przy odbudowie zamku miejskiego jedną z fasad oraz wnętrza oddano architektom nowoczesnym, reszta to doskonała rzemieślnicza rekonstrukcja oparta na oryginalnym projekcie.

Krzysztof Czyż - historyk sztuki, badacz architektury renesansowej, społecznik, członek stowarzyszenia INTBAU promującego dawną architekturę, aktywista stowarzyszenia Saski 2018. Razem z dr. Grzegorzem Kęsikiem założył i prowadzi profil FB/Rekonstrukcje i odbudowy traktujący o współczesnej architekturze tradycyjnej, mieszka w irlandzkim Galway.

Opinie (366) 4 zablokowane

 • ten kto zburzyl powinien dac teraz na odbudowę. (30)

  • 322 38

  • (13)

   A kto wydał zgodę na betonowy bunkier na przeciwko lotu zwany forum Gdańsk to dopiero nawiązuje do historii

   • 98 10

   • w Oliwie Moderna uratowala budynek starej przychodni (12)

    przed wojna byl hotel

    • 19 7

    • Uratowała??? (6)

     Najpierw burząc stary budynek, a później lejąc beton o podobnej formie. Mogli chociaż "uratować" ściany zewnętrzne.
     O tych pseudo-kamieniczkach obok, których nigdy tam nie było już nie wspomnę :\

     • 12 13

     • (5)

      Co to za różnica czy to stary beton czy nowy?

      • 10 6

      • (4)

       Bo stary beton to nie był beton tylko cegła...budynek ma swoją wartość bo jest historyczny a nie dlatego że wygląda jak historyczny.

       • 11 5

       • no juz poplules ,

        a teraz na drzemke

        • 7 6

       • (2)

        Co ty pitolisz, beton to jest bardzo stary materiał budowlany, wynaleźli go Rzymianie. W Rzymie w II i II wieku budowano już budynki mieszkalne nawet IV - V piętrowe.

        • 9 0

       • Co ty pitolisz (1)

        nawet IV - V piętrowe.- z betonu? weź poczytaj ale dobre źródła, ówczesny beton Rzymianie używali ale do budowania dróg.

        • 3 3

       • Bzdury. Tylko dzięki betonowi budowali kamienice dla biedoty

        • 2 2

    • (1)

     uratowała? boże, czytanie kompletnych laików na trójmiasto mnie kiedyś wykończy... skąd ten pęd do czucia sie specjalistą w każdej dziedzinie??

     • 6 5

     • bo stałby jeszcze 30 lat i straszył odwiedzających Oliwę

      • 6 5

    • to sprawa dla prokuratury (2)

     uratowała? kpiny? zniszczyła zabytek za zgodą Budynia i spółki a na jego miejsce wylała betonowy bunkier!!

     • 11 6

     • a ty oprócz babki z piasku coś w życiu zbudowałeś? (1)

      • 3 7

      • Typowa odpowiedź durnia, co? wszyscy mają być budowlańcami.

       • 4 3

  • Putin nie da.

   • 34 0

  • ten co zburzył, już nie żyje (6)

   • 16 9

   • Ale państwo istnieje (5)

    Skoro Żydzi od nas się domagają odszkodowań to dlaczego my nie możemy domagać się tego samego.

    • 28 6

    • masz pustkę w głowie

     wiatr hula

     • 2 8

    • przecież ZSRR już nie istnieje, PRL zresztą też.. (3)

     • 1 7

     • Dałem minus

      bo to co jest dzisiaj to dalej sowiety, tylko w innym opakowaniu a Putin to KGB-owiec pomiot Stalina.

      • 4 1

     • Federacja Rosyjska jest sukcesorem ZSRR

      • 6 0

     • Przecież ZSRR nadal jest tylko pod inną nazwą

      Dużo tu UBeków na tym forum

      • 4 0

  • może się dołożą?

   • 4 0

  • ruskie sa gole w d...

   • 2 5

  • a kto zmusi Putina by cokolwiek odbudował (1)

   • 5 0

   • w kabarecie pacujesz?

    ha ha ha

    • 0 3

  • Tylko, że jak w końcu. Rosjanie mają dać Niemcom żeby odbudowali swój hotel?

   • 6 2

  • wieze jak w dubaju

   • 3 3

  • bardzo to dwuznaczne

   a jakze polityczne

   • 3 1

  • Armia radziecka

   Sądzisz, że Rosjanie odbudują ?

   • 3 0

 • zamek krzyżacki (12)

  W pierwszej kolejności powinniśmy odbudować w Gdańsku zamek krzyżacki.

  • 202 70

  • Przecież budują, w miejscu dawnej Gildii... (3)

   • 58 5

   • (2)

    Krzyżacy by się popłakali, widząc tego stwora galeryjnego...

    • 47 5

    • (1)

     Wielu Francuzów na pewno płakało jak powstała Wieża Eiffela - co ciekawe wątpię aby dzisiejsi projektanci postawiliby ją w mieście. Jednak żaden nie odważy się rozebrać takiego "potwora"

     • 5 3

     • No nie miałbym odwagi mówić o Wieży Eifflela w kontekście tego betonowego potworka galeryjnego

      • 12 0

  • a grodzisko ;) (1)

   to z czasów Łokietka....

   • 17 2

   • a grodzisko ;) to z czasów Łokietka...

    Tak tego kurdupla z Żoliborza,uratował wolskę od krzyżaków Merkelowej.

    • 1 5

  • sorry, ale nawet nie wiadomo jak wyglądał

   nie było wtedy aparatów fotograficznych

   • 10 5

  • Powinnismy przywrócić dawny wygląd Gdanska ! (3)

   Najlepiej ten z 800 roku. p.n.e Zaorać i posadzić las :D Bo w tym miejscu był kiedyś las..

   • 27 16

   • e tam las (1)

    należy odbudować lodowiec, który był tu 15 000 lat temu. Złote czasy.

    • 21 7

    • Muahahahahah

     mistrz.

     • 3 3

   • oho... to musi być GWE.

    • 1 0

  • Zabytki i nowoczesność.

   Proponuje sprowadzić Krzyżaków jak Konrad Mazowiecki,zrobią nam wszystko od nowa.

   • 8 6

 • przecież to właśnie sprawia że świat jest taki (3)

  Ciekawy. Jeśli nie chcemy aby wszystkie miasta były do siebie podobne, dbajmy aby zachować ich unikalny styl.

  • 246 11

  • Ale po co to robic zawsze odbudowe na sile (2)

   Co bylo przed danzinger hof? Cos na pewno bylo, moze tamto odbudowac.

   A moze zburzyc i zrobic mala architekture

   • 3 9

   • Przed Danzinger Hofem

    • 1 1

   • Przed Danzinger Hofem był tam wał obronny,chcesz go odbudować?Po co?Co na to developer który kupił działkę za grube miliony?

    • 5 2

 • (20)

  W końcu jakiś artykuł z sensem. Dość już powstało potworków typu ECS, muzeum II wś, czy teatr szekspirowski. Turyści przyjeżdżają oglądać Główne Miasto i nim się zachwycają.

  • 510 45

  • Do podziwiania to będą mieli foróm radóniaaaa

   hehehheheeeeeeee

   • 33 8

  • (5)

   Bieda turyści może tak, ale patrząc na listę np tripadvisor masz tam ecs, TS i mIIws. Odbudowa sprawi że będzie disneyland - karykatura, tak zrobiono np w Dubaju że stara częścią miasta i świat się z nich śmieje. W Gdansku masz tak odbudowane spichlerze za zusem - te puste, bo nic nie da się w nich zrobić - odbudowa sprawiła że wysokość np sufitów powoduje że nawet knajpy tam nie otworzysz.
   Za to tłumy oglądają nie tylko wystawę, ale i architekturę ecs - sam fakt że o nim mówisz, a o masie bezimiennych budynków milczysz to sprawia. Zresztą większość głównego miasta to odbudowa, bardzo luźno nawiązująca do poprzedników (patrz np szeroką - tylko obrysy działek, reszta to typowe lata 50te, budynki jak wszędzie wtedy ale dopasowane do kontekstu) - i tak powino się budować, tak zbudowano np muzeum morskie ostatnio, tak buduje cywilizowany świat. 'odbudowy' to Moskwa czy dubaj...nie idzmy ta droga bo wyjdzie gargamel jak zamek w Poznaniu

   • 12 31

   • Tobie chłopie to się chyba troi w oczach. (1)

    Gdzie Ty widziałeś tłumy w ECS. Psy d*pami szczekają w okolicy . Może to delirka?

    • 30 7

    • Właśnie takie są argumenty za odbudowa...bardzo merytoryczne

     • 11 8

   • "odbudowa sprawi,ze będzie Disneyland" (1)

    śmiac sie czy płakać nad twoją głupotą? Gdyby tak myśleli Czerny i Kwiatkowski po 1945 r. to wyglądałby Gdańsk jak centrum Iławy.Żaden turysta by tu nawet nogi nie postawił.Mało tego-nawet my ,mieszkancy Gdanska nie mielibysmy ochoty pójść na Główne Miasto.Do ECS czy TS nikt nie chodzi-poza zabłąkanymi turystami naciągniętymi przez przewodnika.Puste budynki,zmarnowana ogromna kasa i cenna przestrzen w prestiżowych lokalizacjach.Taka jest brutalna prawda.Wy ,pożąl sie Boże architekci,przestańce życ w oderwaniu od rzeczywistości.........

    • 27 8

    • Przypomnę że minęło 70 lat

     • 0 1

   • tripadvisor

    jest właśnie dla 'bieda turystów' (cokolwiek miałeś na myśli, ale nie jest w żaden sposób elitarny, wręcz przeciwnie)

    • 2 1

  • (7)

   Z tych trzech akurat Teatr uważam za ciekawy projekt i rozsądnie wprowadzony w przestrzeń Starego Miasta.
   Na pewno nie razi.

   • 11 26

   • Nie razi tylko zwala z noc

    • 24 4

   • To jednak widać kwestia gustu

    dla mnie Teatr Szekspirowski to koszmarek, przynajmniej z zewnątrz.

    • 19 4

   • TS wygląda jak betonowy sarkofag w Czarnobylu

    • 15 3

   • Teatr razi pod każdy względem. (2)

    Nigdzie w środkowej i północnej Europie nie budowano z tak ciemnej cegły - ciemne budynki działają depresyjnie, unikano tego świadomie.

    A w ogóle to powinna tam stanąć rekonstrukcja Wielkiej Synagogi - byłoby przynajmniej pięknie, a nie jak teraz - wielkie "krematorium".

    • 9 5

    • bo Szekspir jest mroczny (1)

     a wiele sztuk depresyjnych.
     Pomogłem?

     • 3 7

     • Nie.

      • 7 3

   • Ciekawy to jest w Londynie, a nie nasz sarkofag.

    • 3 2

  • Popieram Pana Krzysztofa Czyża całkowicie.

   • 11 4

  • Pan Czyż opisuje problemy w Niemczech ale oni sa w zupełnie innej sytuacji. (2)

   oni w ogóle nie odtwarzali przedwojennych kamienic. Wystarczy spacer po Hanowerze - tam jest wyłącznie modernistyczna architektura. Gdańsk został jednak odtworzony dość starannie. Podobnie zresztą jak starówka w W-wie. Oni są w zupełnie innym miejscu niz my. Proponowany do odtworzenia budynek jest koszmarny, ciężki i tępy - po prostu pruski. Uważam zamykanie widoku na Targ Węglowy za błąd.
   ECS i M2WŚ to błędy, bo zabrakło dyskusji. Podobnie zresztą jak stadion a szczególnie hala na granicy z Sopotem. Dość to przypadkowe i nie zawsze trafione ale to nie powód żeby wszystko rekonstruować. To może odtwórzmy tam sofę i mur obronny??

   • 4 16

   • Sofy nie trzeba odtwarzać, jest u mnie w salonie

    • 11 4

   • odtwórzmy tam sofę

    Sofę chciałbym,mielibyśmy z Maryśką gdzie odpocząć jak się nabiegamy oglądając te ecsy, szekspiry i tzw. muzeum IIwojny.

    • 4 1

  • Już się nim nie zachwycają, tylko ostro krytykują. Czasem to aż uszy więdną

   Zastrzeżenia są do nowej, koszmarnej zabudowy, tych wszystkich klocowatych burdelo-hoteli w samym centrum i do projektu spieprzenia Wyspy Spichrzów

   • 6 2

 • super (6)

  Szacun dla firmy lelex tak powinno się budować w obrębie starego miasta a nie szklane domki

  • 452 15

  • (1)

   smiesz zartowac. to co postawili to kupa ktora moglaby stac w sopocie. przyjzyj sie tym budynkom. maja zupelnie inne proporcje od starej zabudowy. sa szersze, maja inne wysokosci kondygnacji, okna nie sa tak szczuple.

   generalnie wioskowa architektura tylko dla januszow i grazynek

   • 12 56

   • Przynajmniej stanowią ciekawe tło dla Kaplicy Królewskiej. Czego nie można powiedzieć o kwartale kamienic Inpro przy Szerokiej. A niby takie piękne i modernistyczne.

    • 30 3

  • w Gdańsku nie bedzie już dobrej retrowersji (1)

   nie ma takich architektów, nie ma rzemieślników. A konserwator pozwala jechać kompletną kichą jak WS Kozikowskiego czy tym już naprawdę rynsztokowym budynkiem, doklejonym do zabytkowej kamienicy z Mariackiej (przy samym kościele)

   • 16 2

   • ale lokalni Janusze będą z niego dumni, bo nowy, bo się błyszczy, bo okna jakie ładne, hehe, gotyckie...

    • 5 1

  • Nie tak.

   Ta budowla jest przeskalowane. Przytłacza. No i to beton. Gdańsk światową stolicą betonu..

   • 7 4

  • Brawo Paweł

   • 1 0

 • Przecież cały Gdańsk jest właściwie rekonstrukcją (11)

  po zniszczeniach wojennych, niewiele ocalało naprawdę zabytkowych budowli. Powinno się zachować w jak największym stopniu dawną architekturę lub do niej nawiązywać i dobrze, że tak to jest robione.

  Taka kolej rzeczy, niestety.

  • 341 7

  • zabytki nie do ruszenia (2)

   Na Leczkowa 11-13 stoi ocalony zabytek. Przychodżcie, oglądajcie, podziwiajcie!!!

   • 13 1

   • Podobnie jak Brama Nizinna

    Z XVII wieku. Też warto zobaczyć, razem z przyległymi bastionami i Śluzą Kamienną.

    Jest trochę tych budynków w naszym mieście.

    • 18 0

   • Większość Dolnego Miasta

    To zabytki z początku XXw.

    • 15 0

  • dokładnie tak. I teraz Gdańsk sobie buduje nową starówkę.

   • 2 10

  • (1)

   Dokładnie. Dziwne się wydaje, że po wojnie można było zrekonstruować niemal wszystko, a teraz choćby jeden budynek to problem-nie-do-przeskoczenia.
   No ale czego się można spodziewać po Wiesławie... panu z epoki...

   • 29 4

   • nie ma specjalistów, nie ma technik, nie ma architektów

    budynki Lelexu i tego dziada Wlada-Kowalskiego to co najmniej pół gargamela z palca beztalencia

    • 8 10

  • Powinno się zachowywać i dbać o istniejące zabytki (3)

   Moderna Adama Małaczka rozwaliła przychodnie ex hotel w Oliwie. Siedziby TVP we Wrzeszczu w gruzach kompletnych, Izba Wytrzeźwień na Orzeszkowej w gruzach, wszędzie styro i fatalny chaos okienny - a ci za rekonstrukcją pruskich gargameli :D

   • 18 6

   • Owszem. Rozwaliła. (1)

    Ale odbudowała w kształcie jaki był.

    • 6 2

    • To nie to samo. Sowiety też rozwaliły. A potem trzeba było odbudować. W Anglii, części możesz wszystko zmienić, ale fasady bi chu chu.

     • 3 3

   • To kup i wyremontuj

    Jest cała masa przykładów, gdzie zabytki zostały pięknie odnowione, chociażby przychodnia kolejowa przy dworcu PKP czy budynki Garnizonu.

    • 8 2

  • Karta Wenecka to niewłaściwy dokument, wychwalający modernizm i niszczący wszystko co inne. Należy ją zlikwidować i nie poddawać się jej postanowieniom.
   A tysiące mieszkańców mają więcej do powiedzenia w sprawie miejsca w którym żyją niż kilku urzędników.

   • 12 3

 • Bielawski do raportu (3)

  Patrząc na zmieniający sie Gdansk nie trudno zauważyć lekkie podejscie do tych spraw za sprawa interesownych biznesmenów ktorum wtoruje Bielawski. Tam się zmiany w tym zalesie sa konieczne jak i odnowienie odrestaurowanie starówki.

  • 130 8

  • trzeba kochać Gdańsk

   Aby odbudować dawny hotel,trzeba czuć ducha dawnego Gdańska, takie podejście emocjonalne niestety, Ci ludzie nie związani z Gdańskiem tego nie mają. Ewentualne słowa krytyki, większość to mieszkańcy Gdańska co nie znaczy że nie mogą wyrażać swoje opinie.

   • 16 3

  • Pan Bielawki jest z Tczewa (1)

   Może to jest powód, że nie czuje tego miasta, a wręcz go chyba nienawidzi, patrzac jakie koszmarki nam funduje.

   • 19 1

   • diagnoza

    D tego powoływanie się na kartę wenecką i nią zasłanianie to idiotyzm ,to były tylko wytyczne,bez jakiejkolwiek mocy prawnej. Przykład dość odległy to zawalenie się wieży przy placu Św. Marka w Wenecji, nikt sobie d.. nie zawracał kartą, tylko szybko wieżę odbudowano.

    • 9 0

 • Ośrodek Kultury Morskiej (2)

  Budynek obok Żurawia jest również doskonałym przykładem jak połączyć tradycję z nowoczesnością.Doskonale widać w nim nawiązanie do kształtów i kubatury stojących tam budynków na początku XX wieku. Warto iść tą drugą

  • 125 14

  • to jest słabe pomo które przedrzeźnia sąsiedni zabytek - Żuraw

   poprzednia kotłownia to był budynek warty może nie mszy, ale docenienia

   • 4 6

  • Albo i trzecią.

   Dalej się zajdzie.

   • 1 1

 • A dlaczego odbudowac akurat ten budynek ? (31)

  A nie cofnac sie jeszcze wczesniej historycznie ? Jałowa dyskusja, trzeba zrobic konkurs i wybrac najladniejszy projekt.

  • 67 190

  • a dlaczego nie? (4)

   • 20 10

   • (3)

    a dlaczego tak?

    • 12 7

    • a dlatego, że (2)

     obok stoi budynek z epoki tego hotelu i odtworzony budynek będzie tam pasował

     • 21 5

     • no tu jednak się mylisz (1)

      • 1 14

      • Hm

       A nie stoi?

       • 11 2

  • Bo do 1945 r. Gdańsk rozwijał się w miarę harmonijnie i wcześniejsze zmiany miały inne, bardziej racjonalne przyczyny niż sowieckie barbarzyństwo.

   • 33 6

  • a czy przypadkiem wcześniej nie stały tam mury miejskie, a w miejscu Okopowej - fosa, pani jałowa?

   • 34 5

  • Odbudowa tego budynku wcale nieoznacza cofania się w przeszlosc, proszę tak mądrze pomyśleć to wręcz przeciwnie hluba ze można tak piękne budowle zrekonstruować.

   • 19 6

  • (10)

   Bo ten budynek nawiązuje do obecnego budynku Narodowego Banku Polskiego i sprawiłby, ze w okolice Bramy Wyżynnej zawitałoby odrobinę symetrii w otoczeniu.
   A co do projektu - nie chodzi tylko o "najładniejszy" - chodzi też o projekt pasujący do otoczenia. A to właśnie z nawiązaniem do kontekstu miejsca wielu współczesnych architektów na dziwny problem.

   • 33 7

   • no własnie ta symetria sprawiłaby, ze Brama, jedyny cenny tam budynek jest stłamszona (4)

    i niewidoczna. Więc postulowana symetria, w tym przypadku to bubel. Przytłoczą Bramę czymś a la Dom Zdrojowy z Sopotu, bo tak się skończy babranie naszych niedouczonych architektów

    • 8 23

    • (3)

     Patrzę na przedwojenne zdjęcia i nijak nie widzę aby Brama Wyżynna była przytłoczona.
     Była pięknie wyeksponowana.

     Za to teraz ma piękne otocznie: obskurne wejście do tunelu, morze asfaltu i gacie wiszące wokół lotu. I ci, którzy nam to zafundowali, nadal projektują nasze miasta.

     • 28 5

     • (2)

      czyli proponujesz, żeby zaorać Wały Jagiellońskie? bo przypominam, że przed wojną był tam plac. myśl logicznie.

      • 2 11

      • O logikę martw się u siebie

       Były propozycje szerokiego przejścia naziemnego, ale Bielawski to uwalił.

       • 9 3

      • i przydałby się z powrotem.

       ulica pod ziemię- przedłuzenie skrzyżowania z armii krajowej, zostawić tylko tory tramwajowe przebiegające przez duży plac+ przystanek.

       • 3 0

   • nawiązanie do miejsca i kontekstu to problem architektury (4)

    dużej i małej.
    Popatrzmy na osiedla domków budowane na Kaszubach, Kujawach, pod Krakowem..stopniowo to się poprawia, ale te tysiące projektów są przecież jak z jednej sztancy-bez żadnego nawiązania do tradycji architektonicznej miejsca gdzie stawia się dom

    • 10 1

    • Hola, hola (3)

     Ulice zaprojektowane i wybudowane na początku ubiegłego wieku, czyli: Liszta, Wagnera, Beethovena, Nad Jarem, Skarpowa i okolice były zabudowane konkretnymi wzorami budynków, i były piękne. Ale w latach 70 ubiegłego wieku postawiono na wolność czyli samowolę architektów. i teraz mamy koszmarki. Inny koszmarek stoi na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Powstańców, następny podobny w ok. kościoła p.w. św. Franciszka na Emaus, i do kompletu klocek na skwerku pomiędzy Zakopiańską a Kartuską. Jakie to piękne ha,ha,ha.

     • 6 3

     • (2)

      Ka 5 (na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Powstańców) jest akurat ok, trzyma skalę, dobre wykończenie. Najważniejsze że nie ma 20 - 30pięter - tak jak dzisiaj się próbuje realizować bredząc coś o dominancie

      • 3 6

      • (1)

       Ten pochyły, przeszklony koszmarek "trzyma skalę"? Chyba w odniesieniu do biurowca przy Strzeleckiej lub dawnej siedziby GIWK przy pętli na Kartuskiej. Osobiście wolałam nawet widok parkingu, który był w tym miejscu, niż to paskudztwo szpecące panoramę parku Grodzisko.

       • 5 2

       • dlaczego pochyły?

        • 0 1

  • (3)

   Bo ten budynek był przepiękny a wcześniek tam nic takiego nie było...

   • 14 5

   • to zwykły kicz, po prostu pruskie pudło (2)

    jeżeli już JUŻ, co i tak nie ma sensu, rekonstruować, to budynek Senatu WMG, ten niderlandzki neorenesans, a nie pruskie pudło

    • 8 14

    • pruskie pudło (1)

     Jełopie Danziger Hof jak i obecny Bak Narodowy to też neorenesans niderlandzki ,popatrz sobie na szczyty i okna oraz ich obramienia.

     • 5 3

     • I co z tego że to XIX wieczny neorenesans

      To jeszcze nie powód by rekonstruować. Zwłaszcza że to akurat kiepski projekt był. Rzeczywiście to pudło z podoklejanymi detalami z katalogu typowych projektów dla pruskich obiektów użyteczności publicznej. Pełno takich w całych Prusach było a nie tylko w Gdańsku. Rekonstrukcja słabizny nie jest dobrym pomysłem. Z drugiej strony faktycznie niełatwo jest zaprojektować coś współczesnego tak by nie raziło i nie przytłumiło zespołu Bramy Wyżynnej z Katownią ale to miejsce jest warte tego by poczekać na dobry projekt.

      • 3 7

  • bo Hunom nie podoba się bdb LOT

   sad wymyślili tego gargamela, który przytłoczy, stłamsi Bramę Wyżynną

   Ten facet nie jest historykiem sztuki, jest ideologiem barbarzyństwa

   • 6 11

  • Jałowe dyskusje (1)

   Wybuduje się to na co będzie stać inwestora!!!
   Fajnie się gada wybudować to czy wybudowac tamto ,a ja się pytam za co!

   • 4 6

   • a ja się pytam za co!

    Za pieniądze.

    • 3 0

  • A dlatego

   że przed powstaniem tego budynku był wał ochronny i fosa

   • 5 2

  • Łącznie z zajęciem calego targu węglowego?

   Jestem na nie.

   • 0 6

  • Tak wykopmy fosy.

   • 4 1

  • cofaj sie dalej i odbuduj ten wał ziemny. łosiu.

   • 0 2

  • Dlatego !

   Dlatego, że ten obiekt jest udokumentowany i jest to po prostu ładny obiekt,

   • 3 0

 • (7)

  Jestem za odbudowa tego miejsca w oryginale.

  • 296 22

  • (2)

   Czyli mury i fosa?

   • 10 24

   • Ależ błyskotliwy jesteś, o boziu. Podlegasz pod Bielawskiego czy Ducha?

    • 19 10

   • Nie, pola i łąki:) de bilu

    • 10 7

  • powinno się zrekonstruować zniszczony hotel

   Gdańsk zyska duszę w tym miejscu brakuje tego budynku

   • 17 3

  • Ten LOT, to taka perełka, (1)

   dlaczego nie chcą go zostawić ? pasuje jak ulał, i miejsce i czas, a dziadek na babke wlazł, i tyle zbudowali.

   • 3 3

   • piłeś? nie pisz, bo za chiny ludowe nie można zrozumieć o co chodzi

    • 4 2

  • "W oryginale" czyli jak???

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Świat opowiadany
Świat opowiadany
warsztaty
g. 10:00 - 10:45
Gdańsk, Kącik Montessori
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
wykład , spotkanie
kwi 24-25
sobota - niedziela, g. 10:00
Gdańsk
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
targi
maj 15-16
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
21700 zł/m2
Gdynia Orłowo
15900 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
14600 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14250 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
14050 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14250 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11650 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
10200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
9650 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane