• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Inwestycja na Zaspie. Ocena oddziaływania na środowisko - potrzebna czy nie?

Ewa Budnik
5 listopada 2016 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (179)
Budynki na pasie startowym od strony ulicy Hynka mogą - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - powstać w pierwszym etapie inwestycji. Inwestor stara się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Budynki na pasie startowym od strony ulicy Hynka mogą - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - powstać w pierwszym etapie inwestycji. Inwestor stara się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Od kilku miesięcy wiadomo, że na na pasie startowym na Zaspie powstanie osiedle mieszkaniowe. Inwestor - firma Budimex Nieruchomości - przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę pierwszego etapu. Okazuje się, że w kwestiach środowiskowych opinie urzędów są różne.Czy Twoim zdaniem powstanie tak dużego osiedla będzie znacząco wpływało na środowisko?

W październiku ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zabudowę części byłego pasa startowego na Zaspie zobacz na mapie Gdańska. Inwestycja, od momentu kiedy dotyczące jej plany zostały ujawnione, budzi obawy okolicznych mieszkańców.

Tymczasem inwestor, opierając się na obwiązujących zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowuje się do uzyskania pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji. W marcu do urzędu Prezydenta Miasta Gdańska wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Prezydent, zgodnie z procedurą, wystąpił w czerwcu z wnioskiem o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) - jest to niezależny od samorządu organ administracji rządowej. Z opinii prezydent chciał się dowiedzieć, czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w uzasadnionych przypadkach procedura ta poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji).

RDOŚ wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bo "kwalifikuje się ono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko". W opinii czytamy, że RDOŚ "stwierdza brak jednoznacznej odpowiedzi, czy zaproponowane przez inwestora rozwiązania techniczne i organizacyjne są wystarczające w celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań zarówno w fazie realizacji i eksploatacji". W swojej opinii RDOŚ, uznał że należy przeprowadzić analizę akustyczną (czy po zrealizowaniu inwestycji nie zostaną przekroczone poziomy hałasu), chociaż dokument o takiej nazwie został dołączony do wniosku od prezydenta. Według urzędu załącznik ten nie spełniał wymogów RDOŚ.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z wnioskiem otrzymał komplet dokumentów. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), która zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, została opisana emisja zanieczyszczeń do powietrza, dodatkowo załączono wydruk z programu analizy stanu zanieczyszczenia atmosfery dla tej inwestycji. Do KIP załączono również "Ekspertyzę akustyczną - określenie miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu komunikacyjnego na elewacji projektowanych budynków usługowo-mieszkalnych "Miasteczko Zaspa" przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku dla roku 2020 oraz określenie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych" - informuje Sławomir Sowula, rzecznik prasowy RDOŚ.
W swojej opinii RDOŚ podkreślił także, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zaleca przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla parkingów samochodowych powyżej 300 miejsc parkingowych. W pierwszym etapie inwestycji ma ich powstać 1096.

Zgodnie z obowiązującym prawem prezydent może opinię wydaną przez RDOŚ wziąć pod uwagę, ale nie ma takiego obowiązku.

- W tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Gdańska, RDOŚ na wniosek prezydenta wydał tylko opinię - mówi Sławomir Sowula.
- Obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzania oceny jest stwierdzany w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i opinie właściwych organów i po uwzględnieniu określonych w przepisach uwarunkowań - dodaje Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
We wrześniu prezydent w swoim postanowieniu stwierdził zatem, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania dla środowiska. W dokumencie prezydent potwierdza, że przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale stwierdza jednocześnie, że oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji będzie odwracalne i przejściowe. Nakłada przy tym na inwestora szereg obowiązków, które mają uczynić budowę mniej uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Czytaj także: bloki zamiast biur na Zaspie

W odniesieniu do wskazań z opinii RDOŚ prezydent powołuje się na przedstawioną przez inwestora i będącą załącznikiem do karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) ekspertyzę akustyczną i analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza dla planowanego przedsięwzięcia.

- Nie zlecono osobnej oceny akustycznej dla tej inwestycji, poza tym, co było zawarte w KIP-ie. Miasto nie ma w zwyczaju zlecania odrębnych analiz w takich przypadkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek sporządzenia analiz na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spoczywa na wnioskodawcy, który do wniosku dołącza m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, do której w wymagających tego sytuacjach załącznikiem jest np. analiza akustyczna - wyjaśnia Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu. - Z ramienia urzędu ocena stanu akustycznego miasta następuje poprzez wykonywanie mapy akustycznej miasta - raz na pięć lat. Obecnie jest wykonywana taka mapa akustyczna miasta, zgodnie z prawem termin jej wykonania przewidywany jest do 30 czerwca 2017 r. Mapa będzie obejmowała stan zainwestowania w infrastrukturę na koniec roku 2016.
W postanowieniu odrzucającym konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko prezydent podnosi, że projekt nie przewiduje hałaśliwych urządzeń wentylacyjnych. Mowa jest także o tym, że realizacja przedsięwzięcia będzie związana ze wzrostem natężenia ruchu samochodów, jednak według analizy przedstawionej przez inwestora wynika, że budowa parkingów podziemnych pozwala na ograniczenie liczby miejsc postojowych na terenie i tym samym zmniejsza tzw. niską emisję w rejonie budynków. W analizie, poza zanieczyszczeniami z budynków, które powstaną, wzięte pod uwagę zostały także te, które generują istniejące osiedla. W sumie nie przekraczają one stężeń dopuszczalnych, uzasadnia w postanowieniu prezydent. W dokumencie stwierdza się także, że emisję może obniżyć zastosowanie rozwiązań drogowych, które zapewnią płynny ruch samochodów (te są w trakcie ustalania z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku).

Również w kontekście wskazanych przez RDOŚ zapisów planu miejscowego, będących podstawą do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, prezydent uznał, że wyczerpuje je przestawiona przez inwestora ekspertyza i analiza. Zapisy planu zalecające ocenę oddziaływania na środowisko parkingów prezydent w postanowieniu uznał za niewiążące - "są to zalecenia, które można przeanalizować, natomiast nie są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych".

Na zdrowy rozum trudno wyobrazić sobie, że nowe osiedle przy Jana Pawła II wygeneruje nieludzki hałas i duszącą ilość spalin. Jako mieszkańcy miasta, które intensywnie się rozbudowuje, powinniśmy jednak mieć świadomość przebiegu procedur związanych z powstawaniem kolejnych inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji nie została jeszcze wydana.

Ważne zalecenia dla inwestora zawarte w postanowieniu prezydenta:
- inwestor nie może podejmować przedsięwzięć wymagających przy realizacji kondygnacji podziemnych stałych lub tymczasowych odwodnień, palowania bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
- wody gruntowe w miejscu inwestycji znajdują się poniżej głębokości posadowienia drugiej kondygnacji garaży, dlatego inwestycja nie będzie przegrodą dla wód podziemnych spływających z górnego tarasu w kierunku ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór
- prace na budowie mają być prowadzone wyłącznie w porze dziennej, a prace hałaśliwe do godziny 18

Inwestycje

Zaspa VVita

Zaspa VVita

Spravia

Gdańsk Zaspa, ul. Jana Pawła II Mapa

31 do 105 m2
Powierzchnia
zakończona
Realizacja

Miejsca

Opinie (179) 1 zablokowana

 • stop betonizacji totalnej (11)

  • 133 74

  • przeciez pas startowy jest z betonu (2)

   • 44 16

   • garaże podziemne bedą płatne,więć ilość samochodów parkujących ,,na dziko'' (1)

    się zwiększy

    • 26 7

    • to parkowanie w miejscach niedozwolonych winno być nie tylko bardziej kosztowne przez mandaty ale i powinno nie mieć przyzwolenia społecznego.

     • 0 0

  • Niech taki deweloper (1)

   wybuduje za swoje nowe ulice !!!! uje na gotowe przyszli i myślą, że to wystarczy.
   Już teraz wszystko się tam korkuje.
   Jakieś de.bil wydał zgodę a reszta musi cierpieć.

   • 20 10

   • Możesz tak pisać w przypadku ulic, których budowę sfinansowała spółdzielnia mieszkaniowa. Jednak ulice wokół należą do miasta, a miasto utrzymuje je z podatków. Podatki płacą zaś wszyscy mieszkańcy miasta, również przyszli mieszkańcy tej okolicy.

    • 8 2

  • (3)

   Nie moze dewolper budowac nowych mieszkan w dobrej lokalizacji? Maja tam stac tylko stare bloki i nic nowego nie mozna zbudowac?

   • 16 6

   • pakowanie na siłę (2)

    miedzy stare to jakoś nie odmłodzi osiedla.
    za granicą najpierw burzą stare, a w to miejsce budują nowe.
    dzięki temu nie zablokują się uliczki i ulice, które ktoś dawno temu zaprojektował na kilka autek.

    • 11 5

    • jakie pakowanie na siłe?

     Zobacz jak wygląda ten pas startowy.. setki metrów starego betonu a odległości - gigantyczne nawet jak na "stare" osiedla. Jak to jest pakowanie na siłę to co powiesz o inwestycji na Wyspie Młyńskiej? tam będzie o wiele ciaśniej..

     • 6 6

    • a co z mieszkańcami?

     A dadzą mi potem mieszkanie w nowym, jak mi zburzą stare?
     Zaspa ma bloki w bardzo dobrym stanie z fajnymi przestrzeniami pomiędzy blokami. Jest przestronnie, wygodnie i całkiem ładnie - bo miejsca są dosyć zadbane. Po co burzyć te bloki? Lepiej by było niektóre po prostu odnowić.

     • 10 0

  • I jak zwyle blok na bloku (1)

   Ale ogólnie to mnie cieszy, że zabudują ten teren. Aktualnie jest on mało estetyczny. Nie mogłam z tego jak przed tymi nowymi zielonymi, eleganckimi blokami na pasie było to obleśne targowisko.

   • 11 6

   • Bo jedynym sposobem na zagospodarowanie pustej przestrzeni w mieście jest budowa betonowego molocha. Faktycznie.

    • 15 4

 • Budynki i tak postawią, bo władzę w Gdańsku mają deweloperzy. (21)

  A BRG i tak znajdzie jakiś pretekst, aby plan zrealizować. To stały scenariusz. Zdrowie ludzi, także to psychiczne, nie liczy się. Grunt to kasa...

  • 134 54

  • (16)

   Z twoim zdrowiem , a zwłaszcza psychicznym chyba nie jest najlepiej. Masz pretensje do dewelopera, że buduje mieszkania? Może jeszcze do piekarza, że chleb piecze albo do stomatologa, żer zęby leczy?

   To jest ogromny zabetonowany nieużytek w centrum miasta i to tu należy budować w pierwszej kolejności nie na Szadułkach czy za obwodnicą

   • 28 31

   • w tym miejscu jest już za dużo (8)

    zabudowy. A na pasie miały być obiekty użytkowe. Kiedyś to nawet w planie był basen. Ale co tam lepiej zapchać wolną przestrzeń.
    Czy ci deweloperzy zrobili coś oprócz postawienia budynku??? nie nic kur...wa.
    jedynie trawnik wokoło swojego budynku.
    Gdzie duże ogólno dostępne place zabaw?? no tak Młyniec za nasze postawił a reszta będzie korzystać tak>???

    • 22 6

    • A czemu deweloper ma budowac duze ogolnodostepne place? (6)

     Za calosc inwestycji placa nowi mieszkancy. Czemu mieliby uzyczac place zabaw (za ktore zaplacili) osobom obcym ? I moze jeszcze naprawiac za swoje aby obcy dalej psuli ?

     • 6 19

     • pewnie ci nowi wyjdą ze swoimi (4)

      pieskami na zewnątrz swojego nowego osiedla i pieski będą sr...ły na Osidle Młyniec.
      Niech zrobią im parki i całą infrastrukturę.
      A pisanie, że oni zapłacili to jest bezczelne bo Mieszkańcy Młyńca płacą cały czas za zieleń, place zabaw itp.
      nowi zapłacą za swoje metry, ale korzystać z całości to chętnie co???

      • 18 2

      • deweloperka to gangsterka uwłaszczona z Budyniami i Bielawskimi

       • 17 3

      • Ok, masz zakaz od dziś

       chodzenia po wyremontowanej Stągiewnej, bo to nie ty płaciłeś za jej remont.

       • 8 3

      • kura ze Startowej?

       • 1 0

      • kura

       kura ze Startowej?

       • 1 0

     • ci szanowni z terenów ogrodzonych- z psami przychodzą na nasze osiedle- "komunistyczne", czy spółdzielcze,

      żaden po swoim psie nie sprząta

      • 4 0

    • To powiedz mi gdzie mają powstać nowe mieszkania

     - Pas nadmorski 0 nie wolno bo przecież to stare dzielnice i potrzebny jest atwy dostęp do plaż.
     - Zaspa - nie bo tu ludzie chcą parków
     - Wrzeszcz - stara dzielnica, więc wara z nowymi blokami
     - Śródmieście - tylko kamienice wolno (dobrze, że choć trochę nie posłuchali i jednak tam budują tam gdzie zawsze były dziury wstydu)
     - Południe - przecież tam nie ma dróg więc tam nie wolno budować, bo zmusza się miasto do budowy dróg i wydawania naszych pieniędzy.
     - Stogi i przeróbka - nie przecież tam nikt nie zamieszka, bo każdy się boi.
     - Nowy Port - to stara dzielnica nie wolno jej zmieniać.
     - Letnica - dobrze, że trochę zburzyli to będzie miejsce choć na kilka bloków.

     Ludzie no powiedzcie gdzie, bo o czym nie piszą to zaraz komuś nie pasuje.

     • 5 2

   • Mieszkamy w półmilionowym mieście (3)

    Każdy taki nieużytek w mieście powinien być zabudowany.
    Wtedy to miasto byłoby spójne i miało jakąś ciągłość, nie wyglądałoby jak osobne wioski ledwo połączone hektarami ogródków działkowych. To przede wszystkim są tereny do zabudowania.
    Jakby nie budowali i nie kupowali mieszkań na dzikich (i po części śmierdzących) polach przy obwodnicy, to dojazdówki by się nie korkowały. Po zwartym mieście byłby sens poruszania się komunikacją publiczną.
    Panie Prezydencie - niech się buduje - w mieście - oby jak najwięcej.

    • 13 13

    • (1)

     A w d. mam wyremontowaną Stągiewną ostatnio tam byłam jak mieszkałam w okolicy czyli jakieś 10 lat temu - centrum miasta to syf. A ja chcę mieć spokój na swojej dzielni - może złożę do prezia spółdzielni wniosek o zagrodzenie Młyńca (we Wrzeszczu tak robią ;)

     • 4 3

     • Popieram

      Generalnie jestem przeciwna stawianiu płotów, ale w tym przypadku doskonale Panią rozumiem i może się okazać, że będzie to jedyny sposób, aby mieszkańcy Młyńca chronili swoja własność. Bo prawo własności, jak czytam,
      "przysługuje" jedynie deweloperom i ich klientom.

      • 5 2

    • dawno nie byłeś w mieście- w kazdym cywilizowanym są "wolne przestrzenie"

     parki, skwery, place sportowe, ogrody miejskie,
     tam powinien być skwer- park i do tego pawilon z basenem

     • 2 1

   • Aby cos takiego napisac trzeba byc niezlym poje..em

    • 0 3

   • racja

    trole niech troluja

    • 0 0

   • mieszkania są niezogdne z miejscowym planem zagospodarowania i jak widzisz

    nie było decyzji środowiskowej. Naprawdę, w Gdańsku nie potrzeba masakrycznych 55metrowców. To są wyłącznie balonika z kasą dewelopera

    • 0 0

  • (2)

   Na szczęście pan A nie ma szans na następną kadencję

   • 22 11

   • zdziwisz sie ! (1)

    • 11 5

    • Jak opozycja wystawi znowu Jaworskiego to wygra budyń przy frekwencji 10%.

     • 2 0

  • to jest ogromna inwestycja, te kloce 55m to przecież miliony

   starczy na posmarowanie całej rady miasta. Po skrytce lokatorskiej na łeb

   • 0 0

 • Szanowny Panie Prezydencie! (3)

  oby tylko nie zapomniał Pan wpisac do oswiadczenia majątkowego mieszkania, które kupi Pan na tym osiedlu (oczywiście z należnym rabatem)

  • 172 46

  • marecki (1)

   czy to jakaś obsesja...?

   • 5 21

   • Prawda.

    Prawda jest bezcenna i nie podlega ocenie.

    • 23 2

  • Nie wpisze...

   Bo nie kupi...
   Jak cos ma sie za ZERO to moze sie zapomniec

   • 20 1

 • (10)

  Będzie lepiej. Będziemy zdrowsi. Tak sie zapcha i zakorkuje Gdańsk, że tylko piechotą da się chodzić. Przyjdą czasy że z Gdańska wszyscy będą spier #&@ z powrotem

  • 86 48

  • (2)

   o czym ty piszesz łosiu? Gdańsk ma jedną z najmniej gęstych zabudów w Europie (nie licząc byłego ZSRR). Niska gęstość przekłada się na bardzo duże koszty utrzymania infrastruktury czy komunikacji miejskiej. Do miast na zachodzie Europy bardzo dużo nam pod względem zagęszczenia brakuje

   • 21 17

   • Gęstość zabudowy a wysokość to zupełnie inne rzeczy...

    • 8 4

   • acha, czyli wzorem innych mamy się zaje..ć tak jak oni? brawo, słuszne podejście

    pytanie po co? bo koszty? ludzie za pieniądz sprzedadzą samych siebie a tym bardziej urzędnicy

    • 9 3

  • Chyba, ze ktos kto tam zamieszka wsiadzie w SKM, bo ma 200m do przystanku (4)

   albo pojedzie rowerem, bo ma 2km do pracy.

   Nie, lepiej zbudowac na Szadolkach, bo wtedy korkow nie bedzie...

   Po to buduje sie miasto geste, aby ludzie mieli niewielkie odleglosci do pokonania i NIE musieli korzystac z samochodu.

   • 20 15

   • gdzie ty masz swoją pracę co ? (3)

    w lidlu obok kolejki??
    tacy ludzie raczej nie kupią tam mieszkań bo ceny ich zabiją.

    • 10 8

    • a wiesz co jest w odległości 2km od pasa startowego? (2)

     Polecam mapę. Większość biurowców przy Grunwaldzkiej, w tym Garnizon, Alchemia (1 przystanek SKM - 3 minuty + 5 minut na dojście i max 7 minut na czekanie daje ci kwadrans do pracy bez auta). Dojazd do Oliwy i biur - raptem kolejne 5 minut dojścia). Twoim światem jest lidl?

     • 11 5

     • nie po to mi szwagier ściągnął z Niemiec Passata żebym teraz pieszo do pracy chodził

      • 8 2

     • i co myślisz że będą na piechotę chodzili albo skorzystają z kom miejskiej?

      człowieku, ludzie z koszar do galerii bałtyckiej samochodami jeżdżą to o czym ty piszesz. nawet stanie w korkach ich nie odstrasza, wiesz jaki to prestiż podjechać własną bryką na parking w galerii. a ci z biurowców w Oliwie, oni mieszkając na Żabiance korzystają z samochodu aby do pracy się dostać

      • 11 2

  • I bardzo dobrze!Gdzie sie nie rozejrzec wszyscy chcą mieszkac w Gd.

   • 2 3

  • Już sp... większość ludzi wyprowadza się na wieś na Banina i Leźna. Stamtąd i tak łatwoej dojechać.

   • 1 5

 • Miasteczko Zaspa

  Przynajmniej nazwa taka bardziej polska, a nie tylko te towers i parks

  • 138 4

 • Przeciez na zaspie jest wielka plyta rakotowrcza i szkodliwa to moze to nalezy zburzyc. (6)

  Te wszelkie twory zadajace analiz to wylacznie szukanie kasy od inwestorow. Srdowisko zaspy zniszczyly ye blokernie i slumsy z wielkiej plyty a nie zadne nowe budynki. Zaspa to byl dziwiczy teren i male lotnisko i jakos blokernia ktora zniszczyla caly ten teren nie przeszkadza tworom srodowiskomym. Niech twory srodowiskowe zrobia analize calej starej blokerni zaspy i jej szkodliwosci oraz halasu to sie okaze ze nalezy to zburzyc. Wiec nie czarujmy dzis bo tworzenie analizy to dzis chec kasy.

  • 33 68

  • odkup od ludzi mieszkania w calym falowcu i wybuduj nowe, kto Ci broni ?

   • 21 4

  • (4)

   na zachodzie wyburza sie juz takie osiedla bo szpeca miasto ale u nas zanim dojdziemy do takiego etapu minie pewnie z 50 lat..

   • 8 5

   • gdzie tak robią? (3)

    • 5 1

    • W UK.. (1)

     Salford-Pendleton. Rok 2014. 3 23-piętrowe budynki z płyty. Chciałeś konkretny przykład, to masz... Wystarczy poszukać w internecie.

     • 6 4

     • 23 a 10 to jest różnica :-)

      Zresztą tam były bloki socjalne a nie własnościowe

      • 5 0

    • w Holandii - całe osiedle, np. Ostdorp

     • 2 1

 • to wszystko zalezy od grubości koperty (4)

  Ale tak jest wszędzie, wiec nie ma o co bić piany

  • 53 20

  • masz dowody - idz na prokurature (3)

   nie masz, ale chcesz nadal rzucac blotem - podpisz sie i czekaj na pozew sadowy za znieslawienie.

   Narod marud

   • 8 8

   • w ramach kary zabiorą mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i Passata rocznik 98. TDI. Kombi.

    • 5 0

   • (1)

    Ta, a prokuratura to umorzy niezależnie od wszystkiego.

    • 3 1

    • Niezależna prokuratura i może jeszcze bezstronna ? :DDD

     • 0 0

 • masakra (2)

  w Czarnobylu są ładniejsze budynki, co to za architekci, całkowite beztalencie, ale z plecami.

  • 43 32

  • Etam - marudzisz. Wygląda na bardzo kameralne osiedle.

   Jak soli zbraknie - to można przez balkon od sąsiada pożyczyć.

   • 12 3

  • wszyscy na widoku - nie trzeba bedzie zdjęć robić i na fejsa wrzucać bo i tak wszyscy wszystko widzą .... a pociągów . panie nie słychać :D

   • 3 0

 • (11)

  Najważniejsze to duże rondo na Hynka i al. Jana Pawła. Tam przy dawnym barze Japa. Bez ronda można zapomnieć o normalnym wyjeździe z Zaspy w stronę wiaduktu nad torami. Przecież tam przybędzie we wszystkich inwestycjach planowanych ponad 2500 ludzi. Czyli 800 samochodów.

  • 96 5

  • w tym miejscu NIE trzeba codziennie uzywac samochodu (5)

   po to wlasnie polityka miasta powinna byc nastawiona na zabudowe takich bialych plam na mapie.

   Inna sprawa, ze warto byloby pomyslec o tramwaju wzdluz JPII albo Kosciuszki, aby tramwajem mozna bylo jezdzic ze wschodu na zachod Gdanska.

   Chocby aktualnie polaczenie Zaspy z Oliwa (UG, OBC, Alchemia, Starter) jest przecietne (jesli mowimy o calej dzielnicy, nie fragmencie przy SKM).

   Podobnie slabe polaczenie ma Morena.

   • 13 22

   • Morena ma słabe połączenie ? (2)

    Poza tym jak ktoś kupuje mieszkanie za 6-10 tysięcy za metr, to nie ma czasu na jeżdżenie tramwajem, skumacie to kiedyś ? :)

    • 17 6

    • 6 tys.to wartość metra w starym budownictwie, poszło teraz u nas mieszkanie na Przymorzu

     54 m za 340 tys., blok z 1968, I piętro, blisko autobusy, tramwaje, przedszkole, sklepy, place zabaw, szkoła podstawowa, przychodnia, a jednocześnie cicho- ulicy nie słychać.

     • 2 0

    • Wręcz odwrotnie

     Obecnie jest zupełnie inny trend.
     Wielu kupuje właśnie drogie mieszkanie w dobrym miejscu z myślą nie korzystania z auta. Sam mimo, że w pracy jeżdżę autem to do pracy już nie koniecznie. Żałyję tylko, że pogoda średnia, bo tak to rowerek mi zupełnie wystarczał, mimo że kiedyś bym nawet o tym nie pomyślał. Obecnie wystarczy myśl, że w korku wracając spędzę od 40-60 min zamiast raptem 20 kilku minut rowerem. :(.

     • 1 0

   • Nie używać samochodów tam?

    wprowadza się ludzi z dziećmi ( partner z partnerką), będą co rano zawozić dzieci do babć, do przedszkoli---na pewno autem

    • 1 1

   • Powiedz to panu Adamowiczowi , on z urzędu miasta na ul . Szeroką jedzie swoją służbową Skodą

    • 1 0

  • Jest SKM.

   • 2 6

  • w tym rejonie przybedzie lacznie ok 2000 mieszkan (1600 Budimex i 400 Euro styl)

   lacznie ok 5-6 tys osob. Da to lekko 3 tys aut

   • 16 2

  • Zdecydowanie więcej

   Nowych mieszkańców będzie zdecydowanie więcej niż 2,5 tys. To tylko pobożne życzenia dewelopera i urzedników

   • 2 0

  • swiatla a nie napchane samochodami rondo

   Dla kilku blokow inpro zrobiono swiatla na al. Jana Pawła II a na malym ale wielce uczęszczanym wyjeździe dla CALEJ ZASPY a nie kilku blokow brak swiatel !

   • 1 0

  • trzeba (można) używać auta, brakuje połączeń poprzecznych, np. tram prostopadle do morza i skm

   brakuje PKM Zaspa, brakuje przynajmniej dwóch drug łączących nowewybudowania z JPII. Będzie brakowało dalszego rozprowadzenia ruchu, co wynika z samego modernistycznego układu osiedla.

   • 0 0

 • Zawsze źle (11)

  Jak budują mieszkania za obwodnicą i ludzie je tam kupują, to później, na Trojmiasto dominują komentarze typu, że jak ktoś tam mieszka, to musi się liczyć z tym, że stoi w korku w drodze do i z pracy, że musi pogodzić się z zapachem z wysypiska, że nie ma co liczyć na częściej kursującą komunikację miejską, czy też liczyć na bezpłatne parkowanie w Centrum. Z drugiej jednak strony, jak np. na Zaspie czy Żabiance mają powstać bloki mieszkalne - dla ludzi, a nie deweloperów - to jest ostry sprzeciw przeciwko takim inwestycjom.

  • 99 20

  • Zgraja zawistnych polakow, ktorym zle, ze ktos moze zarobic (1)

   wstyd za nich.

   Bardzo dobrze, ze tu buduja. Mi jedynie brakuje konkretnego planu na komunikacje miejska w tym miejscu. Czy bedzie miejsca na tramwaj wzdluz JPII z przebiciem nad/pod torami do Wojska Polskiego? Nigdy o tym nie slyszalem, ale czy ktos zrobic chocby analize mozliwosci codziennych podrozy miedzy Zaspa a Wrzeszczem oraz Zaspa - Oliwa?

   • 17 15

   • Jak kupisz w Budimeksie na Zaspie to do Wrzeszcza dojdziesz w 5 minut i tramwaj nie bedzie Ci potrzebny.

    • 6 8

  • Te negatywne opinie zawsze sa pisane przez ludzi, ktorzy jedynie dorobili sie spodni i swetra (1)

   a na mieszkanie to licza po smierci dziadka albo rodzicow.
   Dlatego kazdy kto jest przedsiebiorczy, ma kase na mieszkanie czy nowe auto jest zlodziejem, SBkiem itd

   • 22 8

   • Biorąc pod uwagę średnie zarobki i podatki jakie płacimy , koszta utrzymania , jedzenie , ubranie itd. .... mało kto ktyo nie ma bogatych rodziców i jakiś budżet na start może uczciwie się dorobić mieszkania czy samochodu ... popatrz na oferty pracy i oferowane wynagrodzenie a potem zejdź na ziemie skoro jestes z zawodu synem albo córką. Wszyscy których znam i poprawiła się ich sytuacja materialna to dzięki bopgatym rodzicom albo przekrętom mniejszym i większym. Inna sprawa ,. że PRLowskie psy mają teraz niezłe emeryturki nie takie jak zwykła babcia

    • 1 2

  • (1)

   Szkoda tylko, że jest tak gęsta zabudowa dodatkowo obsadzona wieżowcami. Zastanawiałem się nad zakupem obok w Eurostylu budynek Impuls2. Gdy zobaczyłem co przed tym blokiem ma postawić Budimex niestety zrezygnowałem. Nie jest łatwy wybór pomiędzy mieszkaniem w centrum, a w okolicach obwodnicy. Z obwodnicy jest dalej do centrum, rozrywek itp. za to mieszkania w niższej zabudowie, bardziej przyjazne do mieszkania.

   • 14 4

   • Co nie zmienia faktu , że jak wjedziesz na zwykłą sypialnie w okolicach obwodnicy to nawet na spacer nie ma gdzie iść, o ile da się z domu wyjść bo nie smierdzi

    • 1 0

  • Pewnie liczą, że kupisz od nich apartament w wielkiem płycie. (2)

   Jedyne ich zdaniem godne miejsce do życia.

   • 4 2

   • (1)

    Wiesz co człowieku głupoty gadasz. Apartamenty w wielkiej płycie są wygodne, mają swoje wady, ale i mieszkania prościutko od dewelopera też je mają (sama w jednym mieszkałam, takim co po 4 latach zaczęło się rozsypywać niestety - dlatego uciekłam do apartamentu w wielkiej płycie). Rozumiem że deweloper musi zarobić, ale powinien też się liczyć z sąsiadami. Dla lepszego zobrazowania przykład - mieszkasz na wsi (sielanka) a tu nagle na sąsiedniej działce stawiają ci fermę norek (jakoś właściciela fermy norek nikt by nie pożałował). Więc proszę nie mów mi, że jednorazowe przesiedlenie całej ludności np. Żukowa (bo mniej więcej tyle osób ma tam mieszać) nie będzie uciążliwe dla już mieszkających tam ludzi.

    • 6 2

    • tyle, że ty nie mieszkasz na wsi

     Wybrałaś Zaspę czyli dzielnicę składającą się z bloków i będącą jedną z głównych sypialni w Gdańsku, a oczekujesz teraz że zrobią tam Tobie wieś z lasem.
     Normalne jest, że w takiej dzielnicy właśnie na takich terenach powstaną kolejne bloki.

     • 1 2

  • Dziadkom z SB zalezy zeby bylo jak bylo

   Ma byc tyle blokow i koniec. Mlodzi mają placic za klitke w falowcu pol miliona. Nie wazne ze te mieszkanie to robole ze stoczni i innych zakladow podostawali za grosze a ilosc pokoi zalezala od ilosci dzieci. Polecam zajrzec do archiwum spoldzielni.. tam są tony segregatorów z listą "przydziału mieszkań"

   • 3 2

  • ale to jest dla Deweloperów - ponieważ dew zmienia sobie plan, urabiając na widzimisie Adamowicza

   i wciska nam 18-piętrowce. Z czym to się je i jak to wpływna na środowisko, widać doskonale po mordorach Robygu, po Bastionie Wałowa i wielu okolicznych blokhauzach. TO nie jest na pewno miejska zabudowa, nie przysłuży się nikomu, oprócz deweloperskim lobbystom.

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Zróbmy sobie renowację!

wykład / prezentacja, spotkanie, warsztaty

Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe

targi

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29150 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20100 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19650 zł/m2
Gdynia Orłowo
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24500 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
18550 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17850 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17500 zł/m2
Gdańsk Strzyża
13600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl