• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Inwestycja na Zaspie. Ocena oddziaływania na środowisko - potrzebna czy nie?

Ewa Budnik
5 listopada 2016 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (179)
Budynki na pasie startowym od strony ulicy Hynka mogą - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - powstać w pierwszym etapie inwestycji. Inwestor stara się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Budynki na pasie startowym od strony ulicy Hynka mogą - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - powstać w pierwszym etapie inwestycji. Inwestor stara się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Od kilku miesięcy wiadomo, że na na pasie startowym na Zaspie powstanie osiedle mieszkaniowe. Inwestor - firma Budimex Nieruchomości - przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę pierwszego etapu. Okazuje się, że w kwestiach środowiskowych opinie urzędów są różne.Czy Twoim zdaniem powstanie tak dużego osiedla będzie znacząco wpływało na środowisko?

W październiku ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zabudowę części byłego pasa startowego na Zaspie zobacz na mapie Gdańska. Inwestycja, od momentu kiedy dotyczące jej plany zostały ujawnione, budzi obawy okolicznych mieszkańców.

Tymczasem inwestor, opierając się na obwiązujących zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowuje się do uzyskania pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji. W marcu do urzędu Prezydenta Miasta Gdańska wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Prezydent, zgodnie z procedurą, wystąpił w czerwcu z wnioskiem o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) - jest to niezależny od samorządu organ administracji rządowej. Z opinii prezydent chciał się dowiedzieć, czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w uzasadnionych przypadkach procedura ta poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji).

RDOŚ wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bo "kwalifikuje się ono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko". W opinii czytamy, że RDOŚ "stwierdza brak jednoznacznej odpowiedzi, czy zaproponowane przez inwestora rozwiązania techniczne i organizacyjne są wystarczające w celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań zarówno w fazie realizacji i eksploatacji". W swojej opinii RDOŚ, uznał że należy przeprowadzić analizę akustyczną (czy po zrealizowaniu inwestycji nie zostaną przekroczone poziomy hałasu), chociaż dokument o takiej nazwie został dołączony do wniosku od prezydenta. Według urzędu załącznik ten nie spełniał wymogów RDOŚ.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z wnioskiem otrzymał komplet dokumentów. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), która zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, została opisana emisja zanieczyszczeń do powietrza, dodatkowo załączono wydruk z programu analizy stanu zanieczyszczenia atmosfery dla tej inwestycji. Do KIP załączono również "Ekspertyzę akustyczną - określenie miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu komunikacyjnego na elewacji projektowanych budynków usługowo-mieszkalnych "Miasteczko Zaspa" przy ul. Jana Pawła II w Gdańsku dla roku 2020 oraz określenie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych" - informuje Sławomir Sowula, rzecznik prasowy RDOŚ.
W swojej opinii RDOŚ podkreślił także, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zaleca przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla parkingów samochodowych powyżej 300 miejsc parkingowych. W pierwszym etapie inwestycji ma ich powstać 1096.

Zgodnie z obowiązującym prawem prezydent może opinię wydaną przez RDOŚ wziąć pod uwagę, ale nie ma takiego obowiązku.

- W tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Gdańska, RDOŚ na wniosek prezydenta wydał tylko opinię - mówi Sławomir Sowula.
- Obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzania oceny jest stwierdzany w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i opinie właściwych organów i po uwzględnieniu określonych w przepisach uwarunkowań - dodaje Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
We wrześniu prezydent w swoim postanowieniu stwierdził zatem, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania dla środowiska. W dokumencie prezydent potwierdza, że przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale stwierdza jednocześnie, że oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji będzie odwracalne i przejściowe. Nakłada przy tym na inwestora szereg obowiązków, które mają uczynić budowę mniej uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Czytaj także: bloki zamiast biur na Zaspie

W odniesieniu do wskazań z opinii RDOŚ prezydent powołuje się na przedstawioną przez inwestora i będącą załącznikiem do karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) ekspertyzę akustyczną i analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza dla planowanego przedsięwzięcia.

- Nie zlecono osobnej oceny akustycznej dla tej inwestycji, poza tym, co było zawarte w KIP-ie. Miasto nie ma w zwyczaju zlecania odrębnych analiz w takich przypadkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek sporządzenia analiz na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spoczywa na wnioskodawcy, który do wniosku dołącza m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, do której w wymagających tego sytuacjach załącznikiem jest np. analiza akustyczna - wyjaśnia Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu. - Z ramienia urzędu ocena stanu akustycznego miasta następuje poprzez wykonywanie mapy akustycznej miasta - raz na pięć lat. Obecnie jest wykonywana taka mapa akustyczna miasta, zgodnie z prawem termin jej wykonania przewidywany jest do 30 czerwca 2017 r. Mapa będzie obejmowała stan zainwestowania w infrastrukturę na koniec roku 2016.
W postanowieniu odrzucającym konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko prezydent podnosi, że projekt nie przewiduje hałaśliwych urządzeń wentylacyjnych. Mowa jest także o tym, że realizacja przedsięwzięcia będzie związana ze wzrostem natężenia ruchu samochodów, jednak według analizy przedstawionej przez inwestora wynika, że budowa parkingów podziemnych pozwala na ograniczenie liczby miejsc postojowych na terenie i tym samym zmniejsza tzw. niską emisję w rejonie budynków. W analizie, poza zanieczyszczeniami z budynków, które powstaną, wzięte pod uwagę zostały także te, które generują istniejące osiedla. W sumie nie przekraczają one stężeń dopuszczalnych, uzasadnia w postanowieniu prezydent. W dokumencie stwierdza się także, że emisję może obniżyć zastosowanie rozwiązań drogowych, które zapewnią płynny ruch samochodów (te są w trakcie ustalania z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku).

Również w kontekście wskazanych przez RDOŚ zapisów planu miejscowego, będących podstawą do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, prezydent uznał, że wyczerpuje je przestawiona przez inwestora ekspertyza i analiza. Zapisy planu zalecające ocenę oddziaływania na środowisko parkingów prezydent w postanowieniu uznał za niewiążące - "są to zalecenia, które można przeanalizować, natomiast nie są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych".

Na zdrowy rozum trudno wyobrazić sobie, że nowe osiedle przy Jana Pawła II wygeneruje nieludzki hałas i duszącą ilość spalin. Jako mieszkańcy miasta, które intensywnie się rozbudowuje, powinniśmy jednak mieć świadomość przebiegu procedur związanych z powstawaniem kolejnych inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji nie została jeszcze wydana.

Ważne zalecenia dla inwestora zawarte w postanowieniu prezydenta:
- inwestor nie może podejmować przedsięwzięć wymagających przy realizacji kondygnacji podziemnych stałych lub tymczasowych odwodnień, palowania bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
- wody gruntowe w miejscu inwestycji znajdują się poniżej głębokości posadowienia drugiej kondygnacji garaży, dlatego inwestycja nie będzie przegrodą dla wód podziemnych spływających z górnego tarasu w kierunku ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór
- prace na budowie mają być prowadzone wyłącznie w porze dziennej, a prace hałaśliwe do godziny 18

Inwestycje

Zaspa VVita

Zaspa VVita

Spravia

Gdańsk Zaspa, ul. Jana Pawła II Mapa

31 do 105 m2
Powierzchnia
zakończona
Realizacja

Miejsca

Opinie (179) 1 zablokowana

 • stop betonizacji totalnej

  • 133 74

 • Budynki i tak postawią, bo władzę w Gdańsku mają deweloperzy.

  A BRG i tak znajdzie jakiś pretekst, aby plan zrealizować. To stały scenariusz. Zdrowie ludzi, także to psychiczne, nie liczy się. Grunt to kasa...

  • 134 54

 • Szanowny Panie Prezydencie!

  oby tylko nie zapomniał Pan wpisac do oswiadczenia majątkowego mieszkania, które kupi Pan na tym osiedlu (oczywiście z należnym rabatem)

  • 172 46

 • Będzie lepiej. Będziemy zdrowsi. Tak sie zapcha i zakorkuje Gdańsk, że tylko piechotą da się chodzić. Przyjdą czasy że z Gdańska wszyscy będą spier #&@ z powrotem

  • 86 48

 • Miasteczko Zaspa

  Przynajmniej nazwa taka bardziej polska, a nie tylko te towers i parks

  • 138 4

 • przeciez pas startowy jest z betonu

  • 44 16

 • Przeciez na zaspie jest wielka plyta rakotowrcza i szkodliwa to moze to nalezy zburzyc.

  Te wszelkie twory zadajace analiz to wylacznie szukanie kasy od inwestorow. Srdowisko zaspy zniszczyly ye blokernie i slumsy z wielkiej plyty a nie zadne nowe budynki. Zaspa to byl dziwiczy teren i male lotnisko i jakos blokernia ktora zniszczyla caly ten teren nie przeszkadza tworom srodowiskomym. Niech twory srodowiskowe zrobia analize calej starej blokerni zaspy i jej szkodliwosci oraz halasu to sie okaze ze nalezy to zburzyc. Wiec nie czarujmy dzis bo tworzenie analizy to dzis chec kasy.

  • 33 68

 • to wszystko zalezy od grubości koperty

  Ale tak jest wszędzie, wiec nie ma o co bić piany

  • 53 20

 • masakra

  w Czarnobylu są ładniejsze budynki, co to za architekci, całkowite beztalencie, ale z plecami.

  • 43 32

 • Najważniejsze to duże rondo na Hynka i al. Jana Pawła. Tam przy dawnym barze Japa. Bez ronda można zapomnieć o normalnym wyjeździe z Zaspy w stronę wiaduktu nad torami. Przecież tam przybędzie we wszystkich inwestycjach planowanych ponad 2500 ludzi. Czyli 800 samochodów.

  • 96 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Targi mieszkań i domów

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29900 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19550 zł/m2
Gdynia Orłowo
18700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23150 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20800 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
18450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16800 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
16600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane