Wiadomości

stat

Jak nie stracić rządowej dopłaty do mieszkania

Najnowszy artukuł na ten temat

To już koniec Mieszkania dla Młodych, ale deweloperzy nie obawiają się spadku sprzedaży

Uczestnik programu "Mieszkanie dla młodych" nie może stać się właścicielem innej nieruchomości czy nawet jej części. Ustawa robi wyjątek tylko dla spadkobierców.
Uczestnik programu "Mieszkanie dla młodych" nie może stać się właścicielem innej nieruchomości czy nawet jej części. Ustawa robi wyjątek tylko dla spadkobierców. fot. A.Gojke/KFP

Kupiłeś mieszkanie z dopłatą w programie "Rodzina na swoim"? Starasz się o dofinansowanie w nowym projekcie rządowym "Mieszkanie dla młodych"? Pamiętaj, że razem z dopłatą do kredytu otrzymasz kilka zakazów, których złamanie może cię słono kosztować.


Czy nowy program rządowy, "Mieszkanie dla młodych", spowoduje, że młodzi masowo będą kupować mieszkania?

nie - z dopłatą czy bez, lepiej w ogóle nie brać kredytu 24%
nie - teraz niewiele osób będzie miało zdolność kredytową 53%
tak - to wymierna pomoc przy zakupie mieszkania 14%
tak - warto zainwestować i po 5 latach sprzedać z zyskiem 9%
zakończona Łącznie głosów: 319
Beneficjenci rządowych programów muszą się liczyć z kilkoma ograniczeniami, które obowiązują w ciągu 8 lat od nabycia nieruchomości w programie "Rodzina na swoim" i w ciągu 5 lat w przypadku programu "Mieszkanie dla młodych". Ustawa z dnia 8 września 2006 wraz z nowelizacjami (RNS) oraz z Ustawa z dnia 27 września 2013 roku (MDM) mówi, że kredytobiorcy nie mogą w tym czasie:

- zbywać prawa własności (lub współwłasności) kredytowanej nieruchomości
- nabywać prawa własności (współwłasności) do kolejnej nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem)
- użyczać lub wynajmować zakupionej nieruchomości
- użytkować nieruchomości w taki sposób, który uniemożliwia zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych

Jeżeli naruszymy lub złamiemy któryś z tych zakazów, musimy liczyć się z konsekwencjami - od wstrzymania dopłat, przez konieczność zwrotu dofinansowania, aż po wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank i postawienie kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Nie kupuj, nie sprzedawaj

W ciągu 8 lat (RNS) lub 5 lat (MDM) od chwili zaciągnięcia kredytu kredytobiorca nie może sprzedać mieszkania lub domu. Albo raczej: może, ale nie będzie mógł dłużej korzystać z pomocy rządowej:

- Przepisy przywołanej ustawy nie ograniczają prawa nabywcy do dysponowania nieruchomością, jednak dokonanie sprzedaży takiej nieruchomości wywołuje wstrzymanie dopłaty (RNS) bądź też obowiązek zwrotu części otrzymanego finansowego wsparcia z tytułu zbycia praw własności lub współwłasności nieruchomości, której zakup nastąpił z zastosowaniem dofinansowania wkładu własnego (MDM)- precyzuje Bogusław Białowąs, zastępca dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego - banku, który jest głównym dysponentem środków finansowych przeznaczonych na dopłaty.

Uczestnik programów rządowych nie może też stać się właścicielem innej nieruchomości czy nawet jej części - nie może ani kupić lokum, ani przyjąć jako darowizny. Ustawa robi wyjątek tylko dla spadkobierców - jeżeli prawo do mieszkania lub domu otrzymujemy w spadku, nie stracimy dopłat rządowych.

Wynajem - z dopłatą czy bez?

Zapisy Ustawy mówią również o tym, że nabyta nieruchomość musi być wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy - nie może być wynajmowana osobom trzecim i nie może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Andrzej Kosierkiewicz z Gdańska zastanawia się w związku z tym, czy może część swojego mieszkania kupionego w programie "Rodzina na swoim", wynajmować firmie, która go zatrudnia.

- Pracuję w domu na zasadzie home office. Oficjalnie wygląda to tak, że moja firma wynajmuje ode mnie część mieszkania odpowiadającą metrażowi pokoju, który przeznaczyłem na biuro. Firma mi płaci - czy w związku z tym nie będę miał problemów z dopłatami?

Wbrew pozorom wynajem na takich warunkach nie pozbawia prawa do dopłat.

- Pan Andrzej może pracować w mieszkaniu zakupionym przy udziale kredytu preferencyjnego z dopłatami - tłumaczy Bogusław Białowąs - jeżeli  prowadzona działalność pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i nie powoduje zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalno-użytkowy lub użytkowy. Przywołany przepis ustawy wskazuje, że kredytobiorca docelowy nie może, bez utraty dopłat, wynająć lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego osobom trzecim.

Rejestracja firmy - dlaczego nie

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ustawa nie wyklucza zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej w nabytym mieszkaniu, o ile pozostanie ono miejscem zamieszkania kredytobiorców. Jeżeli nie, to muszą oni liczyć się z cofnięciem dopłat czy nawet obowiązkiem zwrotu sumy dofinansowania wraz z odsetkami. O prawie do dopłat zdecyduje bowiem to, czy nieruchomość nadal służy jako mieszkanie.

Rozwód z dopłatą?

Co z kredytobiorcami, którzy kilka lat temu kupili mieszkanie z dopłatą, a teraz zdecydowali się na rozwód? W takiej właśnie sytuacji znalazła się Anna Szczypiorska z Gdańska.

- Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mamy mieszkanie kupione z dopłatami w 2010 roku. Czy dopłaty nie zostaną cofnięte lub - co gorsza - nie trzeba będzie ich zwracać?

Ustawa dotycząca pomocy państwa w nabyciu mieszkania nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących stanu cywilnego kredytobiorców w okresie, kiedy mają zastosowanie wymogi Ustawy w części dotyczącej stanu prawnego nieruchomości. W konsekwencji oznacza to, że rozwód małżonków nie powoduje utraty prawa do dofinansowania wkładu własnego, o ile w wyniku tego działania nie wystąpią zdarzenia wymienione w Ustawie jako pozbawiające prawa do dopłat - wyjaśnia Bogusław Białowąs.

Byli małżonkowie nie mogą więc sprzedać mieszkania lub go wynająć przed upływem 8 lat (dla RNS) lub 5 lat (MDM). O ile bank wyrazi na to zgodę, jeden z byłych współmałżonków może przejąć odpowiedzialność za spłatę kredytu i nie straci z tego tytułu dopłat. W przeciwnym razie oboje nadal solidarnie będą odpowiadać za spłatę rat. Sam rozwód nie ma więc wpływu na prawo do dopłat, ale może ograniczać plany i możliwości lokalowe byłych małżonków - nie mogą oni ani kupować nowego mieszkania, ani sprzedać lub wynająć starego.

Musisz poinformować bank

Uczestnicy obu programów mają obowiązek poinformować bank, który udzielił im kredytu mieszkaniowego z dopłatą, o wystąpieniu sytuacji, która może stanowić o utracie prawa do dopłat w ciągu odpowiednio 14 dni (RNS) i 30 dni (MDM) od daty zaistnienia zdarzenia. Jeżeli bank uzna, że złamaliśmy przepisy ustawy, wstrzyma dopłaty lub/i nakaże ich częściowy zwrot.


Jeżeli kredytobiorca nie poinformuje banku lub nie dotrzyma ustawowego terminu, będzie zobowiązany do natychmiastowej spłaty kapitału kredytu oraz zwrotu dopłat wraz z odsetkami.

Opinie (99) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.