Wiadomości

Jesteś właścicielem nieruchomości? Pamiętaj o swoich obowiązkach

Wspólnoty i spółdzielnie najczęściej zlecają dbanie o posesję specjalistycznym firmom. Jest to również możliwe w przypadku właścicieli prywatnych domów.
Wspólnoty i spółdzielnie najczęściej zlecają dbanie o posesję specjalistycznym firmom. Jest to również możliwe w przypadku właścicieli prywatnych domów. fot. fotolia/Jürgen Fälchle

Utrzymanie budynku w należytym stanie, okresowe jego przeglądy i dokonywanie napraw to podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości. Oprócz tego istnieje szereg powinności, których należy dopełnić. Inaczej interweniować może na przykład Straż Miejska.W jaki sposób dbasz o nieruchomość?

robię tylko to, co uważam za słuszne 48%
zlecam to innym osobom, nie mam do tego głowy 10%
dokładnie śledzę wszystkie swoje obowiązki i staram się je sumiennie wypełniać 24%
nie dbam o nieruchomość 18%
zakończona Łącznie głosów: 236
Przepisy zobowiązują właścicieli do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, takie jak śmietniki czy szamba oraz utrzymywania ich w należytym stanie. Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości powinni zapewnić właściwą kanalizację, zbierać i pozbywać się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Na żądanie organu gminy lub straży miejskiej właściciel powinien udokumentować, że korzysta z usług gminnego lub prywatnego przedsiębiorstwa mającego zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów albo że sam wywozi śmieci i składuje je na wysypisku. Dokumentem może być umowa, rachunek za wykonane usługi albo dowód zapłaty za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym. Jeśli właściciel ich nie ma, obowiązek usuwania odpadów przejmuje gmina, pobierając od właściciela stosowne opłaty.

Czytaj także: jak obniżyć składkę za ubezpieczenie mieszkania?

Szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego znajdziemy też w regulaminach miast. W myśl tych zasad dowiemy się w jaki sposób powinniśmy zbierać i przekazywać do odbioru przeterminowane leki, chemikalia, meble, zużyte opony, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie czy akumulatory a także inne odpady wielkogabarytowe.

Właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są do segregacji śmieci.

Do obowiązków właściciela należy także uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie musi jednak uprzątać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązek właścicieli nieruchomości dotyczący uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów. Warto podkreślić, że sprzątane zanieczyszczenia nie mogą być składowane pod drzewami. Uprzątniętych śmieci nie trzeba gromadzić we własnym śmietniku i wywozić na własny koszt. Wystarczy je zmieść na gromadę, a z ulicy powinna je usunąć gmina. Zebrane liście są odbierane w miesiącach: marzec, kwiecień, październik i listopad, nie rzadziej niż raz w miesiącu przez zarząd danej drogi. W przypadku śniegu i lodu wywóz powinien odbywać się w miarę potrzeb.

Podstawa prawna
Obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., uchwale nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, uchwale nr X/182/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.


- Najczęściej popełniane zaniedbania przez właścicieli nieruchomości to te dotyczące nieporządku , za to grozi kara 100 złotych, niedopełnienia obowiązków zimowych - również 100 złotych oraz spalania odpadów - za to można dostać mandat wysokości do 500 złotych. Od początku roku gdańscy strażnicy podjęli 163 interwencje związane z niedopełnieniem obowiązków przez właścicieli i zarządców nieruchomości - mówi Miłosz Jurgielewicz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.
Komu zlecić odśnieżanie? Zobacz w naszym Katalogu firm

Zgodnie z art. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym. Ponadto nie można dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego sprawności technicznej oraz właściwości użytkowej. W zachowaniu odpowiedniego stanu technicznego pomocne są systematyczne kontrole.

Przynajmniej raz na rok powinniśmy wykonać:

- przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

- przegląd instalacji służącej ochronie środowiska,

- przegląd stanu technicznego elementów budynku, budowli i urządzeń narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne (dachy, rynny i rury spustowe, okna, ściany zewnętrzne, instalacje wodociągowe).

Co najmniej raz na pięć lat należy:

- sprawdzić stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetykę obiektu oraz jego otoczenia,

- sprawdzić instalację elektryczną i odgromową w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień.

W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m kw. oraz innych  obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m kw., należy pamiętać, aby obowiązkowo wykonać okresowy przegląd stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Wszystkie przeglądy przeprowadzone muszą być przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. O wyszukanie odpowiednich specjalistów do wykonywania tych kontroli musi troszczyć się sam właściciel lub zarządca, gdyż kontrole nie są prowadzone z urzędu.

Jeżeli samodzielnie nie chcemy zajmować się wykonywaniem obowiązków właściciela nieruchomości, możemy je zlecić profesjonalnej firmie, która zajmuje się czynnościami administrowania i zarządzania nieruchomościami. Oczywiście nawet wtedy warto wiedzieć jakie są nasze obowiązki, by móc nadzorować wynajętego zarządcę i sprawdzać czy właściwie dba o nasze mienie.

- Wszelkie działania podejmowane przez zarządcę nieruchomościami muszą być zgodne z prawem, z ustawą o własności lokali i z umową pomiędzy zarządcą a wspólnotą bądź prywatnym właścicielem. To właśnie w umowie są ściśle opisane obowiązki zarządcy. Do tych zadań zalicza się między innymi kwestie techniczne, obsługę i dbanie o nieruchomość - mówi Rafał Kopczyński z Admikor S.C.
- W ramach czynności powierzonych zarządcy nieruchomości, właściciel otrzymuje obsługę prawną (opracowywanie uchwał, umów, windykacja), administracyjną, obsługę zebrań, obsługę techniczną i księgową - dodaje Jolanta Czerepacha z Przestrzeń Zarządzanie Nieruchomościami.
Administrowanie nieruchomością wiąże się z bezpośrednim i całościowym nadzorem nad obiektem i sprawdzaniem czy wszystko funkcjonuje bez zakłóceń.

- Jest to nadzór nad dostawcami usług zewnętrznych, ale także odpowiedzialność związana z decyzjami i podjętymi działaniami w sytuacjach awaryjnych a niekiedy krytycznych. Taka obsługa ma na celu odciążenie właścicieli dbając o całokształt spraw związanych z obiektem, uwzględniając realny interes i bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości - stwierdza Jolanta Czerepacha.
Obsługa techniczna kosztuje od kilkudziesięciu groszy za metr kwadratowy powierzchni mieszkania przy mało skomplikowanych budynkach do kilku złotych w budynkach o dużym nasileniu skomplikowanych instalacji (klimatyzacji, p.poż, awaryjne zasilanie w energię elektryczną) Serwis wszystkich specjalistycznych instalacji w budynkach odbywa się przez odpowiednie służby. Koszty kontroli stanu technicznego obiektu oraz ich konserwacji ponosi właściciel obiektu. Stawki opłat za wykonane usługi są umowne i naprawdę bardzo zróżnicowane. W przypadku korzystania z usług zarządcy nieruchomości mamy możliwość zapłaty mniejszej kwoty za kwestie techniczne, gdyż zarządcy negocjują ceny, proponując większą ilość obiektów w pakiecie.

Opinie (56) 1 zablokowana

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.