Wiadomości

Księgi wieczyste. Nawet 10 miesięcy oczekiwania na wpis

W zależności od rejonu czy miasta na wpis do księgi wieczystej czeka się od kilku tygodni do nawet roku.
W zależności od rejonu czy miasta na wpis do księgi wieczystej czeka się od kilku tygodni do nawet roku. fot. 123rf.com/olegdudko

W Sopocie na wpis do księgi wieczystej trzeba aktualnie czekać trzy i pół miesiąca, w Gdyni od dwóch do czterech miesięcy, a w Gdańsku aż dziewięć lub dziesięć miesięcy. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do czasu pracy sądu, możemy wnieść skargę na przewlekłość postępowania i domagać się odszkodowania za poniesione straty w wysokości do 20 tys. zł.Czy spotkałe(a)ś się z wielomiesięcznym oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej?

tak, kilkukrotnie 33%
tak 45%
osobiście nie, ale słyszałe(a)m o takich przypadkach od znajomych 10%
nie 12%
zakończona Łącznie głosów: 805
Do redakcji Trojmiasto.pl trafia coraz więcej pytań dotyczących możliwości przyspieszenia wpisu do księgi wieczystej. Po nabyciu nieruchomości to bezwzględnie konieczne, by móc nią rozporządzać czy zaciągać kredyty. Informacje pochodzą głównie od mieszkańców Gdańska, którzy wielokrotnie i bezskutecznie próbują przyspieszyć ten długotrwały proces.

- Księga wieczysta naszego mieszkania została założona po dziesięciu miesiącach. Teraz, od listopada, czekamy na wpis banku, który jest potrzebny nam do kredytu na zakup mieszkania, do działu IV księgi wieczystej. Miało to trwać sześć miesięcy, ale mam informacje, że potrwa jeszcze kilka miesięcy, ponieważ termin rozpatrywania wniosków przedłużył się już do roku. Dwukrotnie składałam wniosek o przyspieszenie - 22 i 27 kwietnia - niestety oba zostały rozpatrzone negatywnie. Panie motywują swoją negatywną decyzję znacznym wzrostem wniosków i obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce - pisze w liście do redakcji nasza czytelniczka Joanna, która wraz z mężem Bartoszem kupiła mieszkanie. - Tymczasem bank grozi mi wypowiedzeniem umowy hipotecznej, bo od ponad roku nie ma zabezpieczania dla udzielonego kredytu w postaci wpisu do księgi wieczystej.
Podobne wrażenia ma nasz czytelnik pan Rafał, którego wniosek również został odrzucony.

- Podpisałem akt notarialny 30 października 2019 roku i do dzisiaj nie mam utworzonej księgi. Rozumiem, że w Gdańsku sprzedaje się duża liczba mieszkań, ale to, co się dzieje w sądzie Gdańsk-Północ Wydział Ksiąg Wieczystych, to sytuacja rodem z komuny. Byłem tam miesiąc temu i uzyskałem informację, że obecnie są realizowane wnioski z lipca i sierpnia, bo mają zbyt dużo pracy, i że ewentualnie mogę napisać podanie o przyspieszenie. Napisałem takie podanie, argumentując, że do czasu utworzenia księgi płacę wyższe raty, bo mam wyższe oprocentowanie kredytu. Po trzech tygodniach od złożenia pisma zadzwoniłem do sądu z zapytaniem, czy coś wiadomo w mojej sprawie, bo dostałem odpowiedź, że podanie zostało odrzucone. Wiem tyle, że mają nadal dużo pracy, że nadal realizują akty notarialne z lipca i sierpnia - podkreśla nasz czytelnik Rafał.
Czytaj także: Pytanie do prawnika. Kary w przypadku opóźnionego odbioru mieszkania

W Gdańsku czeka się prawie rokSąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych informuje, że zgodnie z treścią art. 6267 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu niezwłocznie zarejestrowany w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych w odpowiednim dziale powinna być zamieszczona wzmianka o wniosku. Potem, zgodnie z przepisami, sprawy są rozpoznawane według kolejności ich wpływu, chyba że zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu.

- Obecnie na rozpoznanie sprawy oczekuje się od dziewięciu do dziesięciu miesięcy. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: rosnący z roku na rok wpływ spraw, mająca miejsce w dniach od 21.10.2019 do 17.11.2019 roku przeprowadzka wydziału do nowej siedziby oraz stan epidemii i wprowadzone rygory związane z czasem pracy orzeczników i urzędników sądowych. Kwestie związane z prawem strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki reguluje ustawa z 17 czerwca 2004 r., która mówi też o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - tłumaczy Katarzyna Sulewska, kierownik Wydziału III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.
W Gdyni i Sopocie czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej jest znacznie krótszy. W Sopocie średni czas oczekiwania to 3,5 miesiąca, a w Gdyni - od dwóch do czterech miesięcy.

- Okres ten dotyczy wniosków wieczystoksięgowych i aktów notarialnych. W związku bardzo dużym wpływem spraw zarejestrowanych z urzędu o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, przesłanych z Urzędu Miasta, te wnioski są wykonywane w wydłużonym okresie - nawet do dziesięciu miesięcy. Wniosek, który wpłynął do Wydziału Ksiąg Wieczystych, jest niezwłocznie rejestrowany wstępnie i szczegółowo, co oznacza, że nanosi się wzmiankę o wniosku w księdze wieczystej. Czynności te są wykonywane w tym samym dniu, w którym wpłynął wniosek do wydziału. Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma określonego ustawowo terminu na rozpoznanie wniosku - wyjaśnia Ewelina Krefft z Oddziału Administracyjnego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni. - W pojedynczych sprawach uczestnicy składają wnioski o przyspieszenie rozpoznania, uzasadniając je np. wyjątkową sytuacją życiową, są one kierowane do przewodniczącego Wydziału.

"Bez zbędnej zwłoki", czyli terminu nie maAni Kodeks postępowania cywilnego, ani ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie wskazuje czasu trwania postępowania wieczystoksięgowego i terminu, w jakim wniosek o dokonanie wpisu ma zostać rozpoznany. Nie należy się więc spodziewać rychłych zmian, bo urzędnicy w tym przypadku nie działają pod żadnym przymusem.

- Jedyne terminy, które przewidują przepisy regulujące postępowanie wieczystoksięgowe, odnoszą się do postępowania przynaglającego prowadzonego przez sąd z urzędu w sytuacji, gdy właściciel nie ujawnia swego prawa w księdze wieczystej. Z ogólnych przepisów wynika jednak, że można oczekiwać ujawnienia tego wniosku w księdze wieczystej w terminie bez zbędnej zwłoki, co jest pojęciem generalnym i ocennym - mówi radca prawny Aneta Wasiluk.
Czas oczekiwania na wpis w księgach wieczystych zależy od tego, jak mocno obłożone pracą są poszczególne wydziały ksiąg wieczystych.

- Postępowanie wieczystoksięgowe, podobnie jak w każdej innej kategorii spraw rozpoznawanych przez sąd, powinno być prowadzone z zachowaniem wyrażonej w art. 45 Konstytucji gwarancji rozpatrzenia sprawy obywatela bez nieuzasadnionej zwłoki - potwierdza radca prawny Agnieszka Drożdż-Wilk. - Wpływ na długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku ma przede wszystkim bardzo duża liczba rozpoznawanych wniosków w stosunku do obsady referendarsko-sędziowskiej wydziałów wieczystoksięgowych.
Oczekiwanie wydłuża się także w związku z masowym wpływem wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, co wynika z wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów.

- Dla przykładu w ubiegłym roku w Gdańsku średni czas oczekiwania na wpis do KW wynosił około pół roku, a aktualnie można mówić już nawet o ośmiu miesiącach lub więcej, a to w związku z rozpoczętą w 2019 roku lawiną wniosków do KW w sprawach dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - dodaje Aneta Wasiluk.
Czytaj także: Pytanie do prawnika. Gdy deweloper wycofuje się z umowy rezerwacyjnej

Wniosek o przyspieszenie wpisu, potem skargaOsoby zainteresowane przyspieszeniem postępowania mogą złożyć wniosek o przyspieszenie z odpowiednim uzasadnieniem i wskazaniem realnych skutków lub szkód wynikających z wydłużającego się terminu.

- Dla większej skuteczności warto załączać do wniosków o przyspieszenie dokumenty potwierdzające nasze stanowisko. Inną, możliwą formą nacisku w sytuacjach przewlekłości postępowania sądowego jest możliwość wniesienia skargi na sędziego zajmującego się taką sprawą kierowaną do prezesa sądu. To rozwiązanie sugerowałabym jednak po ewentualnej bezskuteczności wniosku o przyspieszenie - ocenia Aneta Wasiluk.
Inną możliwością jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania. Co istotne, możemy ją wnieść tylko w czasie trwającego postępowania.

- Jeśli nasze pisma z prośbą o przyspieszenie rozpoznania wniosku o wpis nie przyniosą rezultatu bądź rozpoznanie wniosku przeciąga się w czasie ponad przyjęte normy, możemy skorzystać z funkcjonującego w polskim porządku prawnym od 2004 roku środka prawnego w postaci skargi na przewlekłość postępowania, przy pomocy której można wykazać, że rozpoznanie sprawy z uwagi na np. jej nieskomplikowany charakter trwa dłużej, niż to jest konieczne. W takim wypadku możemy za poniesione straty domagać się wypłaty odszkodowania w wysokości od 2 tys. do 20 tys. zł. Ze skargą możemy wystąpić tylko w czasie trwającego postępowania, co oznacza, że jeśli wystąpimy z nią po dokonanym wpisie, sąd pozostawi ją bez rozpoznania - dodaje radca prawny Agnieszka Drożdż-Wilk.
Prawo do wniesienia skargi przysługuje, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności.

- Sąd ma obowiązek wydać wyrok w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty wniesienia skargi. Opłata od skargi jest stała i wynosi 200 zł. Postanowienie uwzględniające skargę na przewlekłość wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania mamy więc otwartą drogę w procesie odszkodowawczym i zwiększoną szansę na pozytywne rozstrzygnięcie. Każde bowiem opóźnienie wpisu do księgi wieczystej czynności prawnych typu: nabycie nieruchomości, podział nieruchomości, nabycie spadku, ustanowienie hipoteki itp. może prowadzić do powstania szkody nie tylko w majątku właściciela nieruchomości, ale osoby nabywającej taką nieruchomość. Oczywiście pamiętajmy, że w ewentualnym procesie odszkodowawczym musimy wykazać szkodę i jej wysokość, a także związek przyczynowy pomiędzy opóźnionym wnioskiem o wpis a powstaniem szkody - podsumowuje Aneta Wasiluk.

Opinie (196) ponad 10 zablokowanych

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.