Wiadomości

Kuźnia Wodna i Osowa. Nowe plany miejscowe

Najnowszy artukuł na ten temat

Duży teren w Brzeźnie pod budowę nowych osiedli

Lokalizacje na terenie Gdańska, dla których wyłożone są propozycje planów miejscowych.

W Gdańsku do 3 sierpnia można zapoznawać się z dwoma nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dzielnic Oliwa (Kuźnia Wodna) i Osowa (rejon ulic Delfina i Jednorożca). W trakcie wyłożenia są także nowe plany dla terenów dawnej kolei kokoszkowskiej.Procedura planowania przestrzennego:

jest mi dobrze znana 21%
wiem na ten temat tylko trochę 18%
wiem, że istnieje, ale jej nie znam 30%
nie mam pojęcia na ten temat 31%
zakończona Łącznie głosów: 128
W Gdańsku z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Plany wyłożone do 3 sierpniaOliwa - Kuźnia Wodna

Miasto Gdańsk przystąpiło do opracowania planu uchwałą w maju 2019 roku, do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Na niewielkim terenie objętym projektem planuMapka aktualnie obowiązują trzy inne plany miejscowe, znajduje się tu zabytkowy budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego oraz fragment ulicy Bytowskiej.

Teren projektu planu znajduje się w granicach obszaru objętego ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z  zespołem Potoku Oliwskiego, także sam budynek Kuźni Wodnej jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków.

Nowy plan został opracowany w związku z dostosowaniem zakresu rezerw terenów przeznaczonych pod ulicę Bytowską, działkę Kuźni Wodnej i sąsiedni zbiornik wodny do obszarów ich faktycznego użytkowania. W projekcie zmienione zostały także parametry zabudowy i  zasady zagospodarowania terenu w celu umożliwienia realizacji nowego budynku wejściowego do oddziału Muzeum Gdańska - Kuźnia Wodna i  obiektów hydrotechnicznych w  ramach zadania miejskiego "Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna".

Dyskusja publiczna nad projektem tego planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 28 lipca 2020 r. o godz. 17.

Osowa - rejon ulic Jednorożca i Delfina

Miasto do prac nad nowym planem przystąpiło uchwałą z maja 2019 roku, propozycja planu do publicznego wglądu wyłożona została po raz pierwszy. Opracowaniem objęta została powierzchnia 1,22 haMapka, podzielono go na dwa obszary.

Projekt planu uwzględnia powstanie budynku centrum społeczno-kulturalnego, np. domu sąsiedzkiego, biblioteki, świetlicy, siedziby rady dzielnicy, usług nauki, kultury, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Oprócz tego przed nowym budynkiem powstać miałby skwer (przestrzeń publiczna) o powierzchni 700 m kw. oraz szpaler drzew wzdłuż ulicy Jednorożca.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 28 lipca 2020 r. o godz. 18.

Plany wyłożone do 20 lipcaW związku z epidemią nieco zaburzony został w Gdańsku zwyczaj wykładania do publicznego wglądu nowych planów miejscowych na początku każdego miesiąca: dwa nowe plany, dotyczące rozbudowy linii PKM, zostały poddane pod publiczną opinię pod koniec czerwca. Wyłożenie trwa do 20 lipca, uwagi do planów składać można do 3 sierpnia.

Odcinek kolei kokoszkowskiej w rejonie Karczemek

Przystąpienie do planu stosowną uchwałą Rady Miasta Gdańska miało miejsce w grudniu 2019 roku. Jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy, dyskusja nad planem odbyła się 30 czerwca.

Projekt planu powstał w związku z potrzebą dalszego rozwoju aglomeracyjnej i regionalnej sieci połączeń kolejowych. Obejmuje on obszar o powierzchni około 6,30 ha, położony w dzielnicy Kokoszki i obejmujący nasyp dawnej tzw. "kolei kokoszkowskiej" na odcinku od obwodnicy do ulicy Osiedlowej.Mapka

W oparciu o nowy plan możliwe będzie stworzenie powiązania pieszego łączącego peron przystanku kolejowego z planowanym węzłem przesiadkowym w rejonie ul. Dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ramach połączenia przystanku z ulicą Kalinową.

PKM - odcinek Kiełpinek Zachód II

Opracowanie nowego planu dla obszaru około 4,8 ha w rejonie ulic Szczęśliwej i TanecznejMapka zapoczątkowała uchwała z grudnia 2019 roku. Propozycja planu do publicznego wglądu wyłożona została po raz pierwszy. Dyskusja publiczna nad jego zapisami odbyła się 30 czerwca.

Plan umożliwiał będzie rozbudowę linii kolejowej o trzeci tor w rejonie przystanku PKM Kiełpinek. Zapisy planu przewidują także powstanie dogodnego dojścia do przystanku zarówno od strony południowej, jak i północnej oraz powstanie trasy rowerowej wzdłuż torów (od strony lasu).
***


Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy składać je na piśmie do prezydenta miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 17 sierpnia 2020 roku (do 3 sierpnia w sprawie planów dotyczących linii kolejowej). Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku, opiniami regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 (lub 3) sierpnia 2020 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Wnioski do planów, które dopiero będą powstawać,


Radni miasta Gdańsk niedawno podjęli uchwały o przystąpieniu do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. To również wiąże się z możliwością składania wniosków - tym razem na wczesnym etapie procedury planistycznej. Dotyczy to następujących obszarów na terenie Gdańska:
 • Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM (nr 2723)
 • Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej (nr 2419)
 • Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa (nr 2158)
 • Ołowianka - część centralna i północna (nr 11109)
 • Śródmieście - rejon dworca autobusowego (nr 11106)
 • Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków (nr 0320)

Opinie (33) 9 zablokowanych

 • Deweloper (1)

  zainteresowany terenem przy Kuzni Wodnej..?

  • 30 7

  • nie developer a ogród zoologiczny

   • 8 3

 • (7)

  oj chyba duża inwestycja deweloperska się szykuje.

  • 20 4

  • czemu to trwa tak długo? (1)

   Od czasu przejęcia kuźni wodnej przez Miasto Gdańsk minęło 3 lata i obiekt nadal jest zamknięty. Wydaje mi się a jeżdżę tam często, że markuje się tylko roboty, aktualnie archeologiczne, a młot nie kuje tylko puka jakby wybijał metaloplastykę. Czy ktoś ma wiedzę czy nad obiektem ktoś ma nadzór techniczny ? Może ktoś ma wiedzę kiedy zostanie otwarty dla zwiedzających bo chętnie bym se wybrał do środka zobaczyć co tam się zmieniło przez te lata.

   • 18 0

   • Zmienia się. Muzeum Techniki NOT doprowadziło Kuźnię do ruiny

    Masę pracy włożono w odbudowę kół wodnych,ale jeszcze jest sporo do zrobienia. Obecny kierownik to pasjonat i świetny spec od obróbki wszelkich metali oraz ich konserwacji. Co ważne,kuźnia ma położony nowy gont na dachu. Mam pewne obawy co do planu miejscowego. W promieniu 200 metrów od kuźni nie powinno nic nowego powstawać,krajobraz też można chronić.

    • 1 0

  • Dulkiewicz się obudziła dzień przed wyborami żeby ogłupić Gdańszczan (2)

   Nic z pieniędzy publicznych nie wydawała, a jedynie prywatni derweloperzy coś budują w Trójmieście kontrolowanym przez łapówkarzy z PO. Stop Trzaskowskiemu. Oni tylko mają jasę na rozkazy Tuska np. o przyjhęciu imigrantów z Syrii. Bo na 500+ i inne dla Polaków to nas nie stać!

   • 19 19

   • zalecam regularną lewatywę (1)

    nie pomoże być pomoże ale tu już ratunku ciężko szukać.

    • 3 2

    • Ty pierwszy daj przykład.

     lulusiu

     • 0 3

  • Nie każdy zwolennik PiSu i dudy jest wierzący, a ci co wprowadzają takie uogólnienie są uprzedzeni i zarazem dyskryminują (1)

   Trzaskowski to Stanisław August Poniatowski i targowica w jednym.
   Axel Springer wspiera Trzaskowskiego bo wie że ten zadba lepiej o media zagraniczne niż polskie.
   W Polsce Trzaskowskiego posłowie (np Nitras) mają przyzwolenie na bicie obywateli i nikt im nic nie może zrobić bo mają immunitet.

   • 13 14

   • Przyganiał kocioł garnkowi.

    • 3 0

 • wszędzie powinny być parki albo galerie sztuki (1)

  deweloperzy won na wieś, a ludzie mieszkać w namiotach, w tych parkach

  • 13 4

  • i na ławkach

   • 4 0

 • więcej falowców

  • 5 6

 • Spalarnia powinna powstac w Osowej

  Idealne miejsce po środku trojmiasta i blisko Kaszub.
  Spalarnia w Szadółkach będzie osiadać i będzie problematyczna z uwagi na transport.
  Do tego w Osowej ludzie są przyzwyczajeni do smrodu palonych śmieci bo sami palą spore ilości.

  • 13 35

 • Kielnieńska! (2)

  Woła o pomstę do nieba, czy ta ulica jest jeszcze w Gdańsku?

  • 26 5

  • jest ale miasto udaje ze nie slyszy glosow mieszkancow (1)

   • 5 4

   • Podobnie jest z ul. Junony i Keplera.

    • 1 1

 • Kiełpinek czyli dzielnica Hossa tak?

  To ja bez konsultacji już wiem co tam powstanie, co innego w naszej Sycylii może powstać?

  • 9 5

 • Jako mieszkaniec Osowy nie mam nic przeciwko jej rozbudowie, ale (4)

  może ktoś by pomyślał, że coraz większa ilość mieszkańców dzielnicy próbuje wydostać się np. do pracy tymi samymi drogami, które już teraz poza sezonem są zakorkowane jak mało które ulice. Niedługo ludzie z domu z garażu nie wyjadą. Aż prosi się drugi pas od ronda przy biedronce do zjazdu na Obwodnicę, przebudowa Kielnieńskiej z lewoskrętami itd.

  • 12 4

  • czego sie skarzycie ? No przeciez macie na Osowej przystanek PKM ! A w kolejke tak wsiasc to juz fornalskim synom nie wypada ? (2)

   Teraz to kazdy jeden kiep z wioski ma sie za wielkie panisko i tylko by rzechem na raty sie wozil.

   • 1 7

   • (1)

    Sam jeździj tą pkm-ką. Porusza się jak mucha w smole.

    • 3 3

    • Nooo to jak chcesz rznac takiego krezuska, co to autkiem jezdzi do kiosku po gazetke, to kup sobie helikopter do poruszania sie. Wtedy wszedzie przybedziesz na czas !

     • 2 0

  • Jesteś mieszkańcem Osowej! I nie ilość, a liczba mieszkańców. Są policzalni.

   • 2 1

 • W Osowej radni miasta z PO pod przykrywką domu sąsiedzkiego chcą przemycić - dostać za darmo siedzibę (1)

  rady dzielnicy a w praktyce siedzibę działaczy PO ? Nigdy ! Tą sprawą powinny zająć się odpowiednie służby !

  • 1 8

  • Jakieś wiarygodne źródełka przytoczysz, czy tylko ploty rozsiewasz?

   • 3 0

 • Może linia szybkiego tramwaju do Osowy? (2)

  Spacerowa ciągle zakorkowana to tramwaj byłby lekarstwem i jednocześnie szybkim dojazdem

  • 14 2

  • Kolejka linowa !

   Albo funiculaire, jak na Montmatrte

   • 0 0

  • przez las parę kilometrów

   tramwaj ma sens gdy są gęsto przystanki

   • 0 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.