• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Letnica, Osowa, Morena. Będą nowe plany miejscowe

EBu
15 lutego 2023, godz. 08:00 
Opinie (68)

Do 13 marca w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożone będą projekty planów dla części Letnicy i Moreny.

W Gdańsku do publicznego wglądu wyłożone są trzy nowe projekty planów miejscowych. Na tym etapie procedury można składać uwagi do zapisów projektów, odbędą się także dyskusje publiczne nad propozycjami miejskich planistów. Do 6 marca wyłożony jest plan dla okolic zbiornika retencyjnego przy ul. RaatzaMapka, do 13 marca plany dotyczące części LetnicyMapka oraz terenów na styku Moreny i UjeściskaMapka.Jak oceniasz planowanie przestrzenne w Gdańsku?

Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów powstających w Gdańsku są dostępne na stronie brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 58 308 44 51, 58 308 44 44) - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Pytania zadawać można także mailowo projektantom prowadzącym poszczególne plany. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Osowa. Zbiornik retencyjny przy ul. RaatzaProjekt planu miejscowego powstawać zaczął na mocy uchwały Rady Miasta z maja 2022 r. Jego projekt do publicznego wglądu wykładany jest po raz pierwszy i dotyczy tylko nowego zbiornika retencyjnego przy ul. RaatzaMapka w Osowej oraz jego otoczenia.

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar ok. 3,7 ha wokół zbiornika retencyjnego "Osowa". Projekt planu miejscowego obejmuje obszar ok. 3,7 ha wokół zbiornika retencyjnego "Osowa".
W projekcie przewidziane zostało powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod retencję wód opadowych, co ma poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części miasta.

Planowane zwiększenie pojemności istniejącego zbiornika "Osowa" i rozbudowa jego czaszy o tzw. część "suchą" (tylko okresowo zalewaną wodą) zmieni sposób użytkowania terenu przyległego do zbiornika. Przez większość czasu teren w sąsiedztwie zbiornika będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną.

Osowa. Sprawdź, jakie firmy działają w dzielnicyProjekt tego planu wyłożony będzie do 6 marca 2023 r.. W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 15 lutego 2023 r. o godz. 17. Uwagi do planu składać można do 20 marca 2023 r.

Letnica. Część ulicy StarowiejskiejRada Miasta Gdańska uchwaliła przystąpienie do opracowania projektu planu w sierpniu 2021 r. Opracowanie dotyczy obszaru o powierzchni ok. 4,4 ha, położonego w centralnej części Letnicy, wzdłuż fragmentu ulicy StarowiejskiejMapka.

Plan przygotowany dla fragmentu Letnicy przewiduje nie tylko zabudowę mieszkaniową, ale też dzielnicowe tereny zieleni i rekreacji. Plan przygotowany dla fragmentu Letnicy przewiduje nie tylko zabudowę mieszkaniową, ale też dzielnicowe tereny zieleni i rekreacji.
W projekcie planu przewidziana została możliwość stworzenia przedszkola lub żłobka. W związku z szybkim rozwojem Letnicy i przybywaniem tu dużej liczby mieszkań projekt wprowadza także usługi kultury, nauki, administracji, handlu i gastronomii.

Według propozycji wzdłuż ulicy Starowiejskiej możliwa będzie realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej o zróżnicowanej wysokości sięgającej w najwyższych punktach 19 m.

Na obszarze objętym planem pojawią się także tereny publicznej zieleni urządzonej wpisane w system terenów rekreacyjnych zaplanowanych w tym rejonie.Projekt planu do publicznego wglądu wyłożony jest do 13 marca. W dyskusji publicznej na jego temat będzie można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 28 lutego o godz. 17. Uwagi do planu zgłosić można najpóźniej 27 marca 2023 r.

Morena-Ujeścisko. Rejon ulic Lema i Zielony StokProjekt planu do publicznego wglądu wykładany jest po raz pierwszy. Uchwała w sprawie przystąpienia do jego opracowania przyjęta została przez Radę Miasta w grudniu 2021 r. Opracowaniem objęty został nieregularny teren na granicy dzielnic Morena - Ujeścisko - SiedlceMapka.

Nieregularny teren objęty projektem planu w rejonie ulic Lema i Zielony Stok ma ok. 8,2 ha. Nieregularny teren objęty projektem planu w rejonie ulic Lema i Zielony Stok ma ok. 8,2 ha.
W projekcie planu przewidziano możliwość przedłużenia ulicy Lema (na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej) jako drogi publicznej - w miejscu obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego.

Celem sporządzenia planu jest również ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania niezainwestowanego terenu na południe od ulicy Kartuskiej. Dotychczas obszar ten był przeznaczony pod funkcję radionawigacyjną. W projekcie planu przewidziana tu jest zabudowa mieszkaniowa o zróżnicowanej wysokości sięgającej najwyżej wysokości 16 m.

Projekt planu do publicznego wglądu wyłożony jest do 13 marca. W dyskusji publicznej na jego temat będzie można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 3 marca 2023 r. o godz. 17. Uwagi do planu zgłosić można najpóźniej 27 marca 2023 r.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

EBu

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (68)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień Otwarty Jagiellońska 13

spotkanie, dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33100 zł/m2
Gdynia Orłowo
22550 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22100 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20650 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
19700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
Gdynia Orłowo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane