• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Łostowice i Orunia. Nowe plany miejscowe dla części dzielnic

EBu
20 stycznia 2024, godz. 11:30 
Opinie (34)
Łostowice. Rejon, dla którego uchwalony zostanie nowy plan. Jego projekt przewiduje zagospodarowanie Potoku Kowalskiego oraz intensyfikację dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej. Łostowice. Rejon, dla którego uchwalony zostanie nowy plan. Jego projekt przewiduje zagospodarowanie Potoku Kowalskiego oraz intensyfikację dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej.

W Gdańsku do publicznego wglądu są wyłożone projekty dwóch planów miejscowych dla części dzielnic Łostowice (rejon przyległy do ul. ŚwiętokrzyskiejMapka) oraz Orunia, gdzie w rejonie ul. RównejMapka miałby powstać nowy zbiornik retencyjny. Można się z nimi zapoznać, zgłaszać do nich uwagi, a także wziąć udział w dyskusjach publicznych nad proponowanymi w nich zapisami.Czy twoim zdaniem Gdańsk jest dobrze zabezpieczony przed powodziami z rzek?

Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów miejscowych powstających w Gdańsku są dostępne na stronie brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Pytania można zadawać także mailowo. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Łostowice. Rejon Potoku Kowalskiego i ul. ŚwiętokrzyskiejDo opracowania planu miejscowego obejmującego teren o powierzchni ok. 10 ha w rejonie ul. Beskidzkiej, Karkonoskiej, Świętokrzyskiej oraz w sąsiedztwie Potoku Kowalskiego miasto Gdańsk przystąpiło uchwałą z listopada 2022 r. Do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy, dla terenu tego aktualnie obowiązuje plan uchwalony w 2001 r.Projekt ma umożliwić regulację Potoku Kowalskiego oraz utworzenie przestrzeni dla pieszych wzdłuż potoku. Przewiduje on powstanie powiązań pieszych i rowerowych (m.in. z rejonem planowanego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Wielkopolska oraz z parkiem Południowym). Oznacza to także wprowadzenie ogólnodostępnej zieleni urządzonej.

Jednocześnie na terenach pod zabudowę mieszkaniową przewidziano intensyfikację dopuszczalnej zabudowy.

Dyskusja na temat propozycji zawartych w tym planie odbędzie się 22 stycznia o godz. 17. Każdy może wziąć w niej udział po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie, na której w trybie online odbędzie się dyskusja.

Orunia. Nowy zbiornik retencyjny w rejonie ul. RównejOrunia. Nowy plan dla rejonu ul. Równej przewiduje powstanie nowego zbiornika retencyjnego oraz infrastruktury rekreacyjnej wokół niego. Orunia. Nowy plan dla rejonu ul. Równej przewiduje powstanie nowego zbiornika retencyjnego oraz infrastruktury rekreacyjnej wokół niego.
Do opracowania planu miejscowego o powierzchni ok. 8,6 ha, położonego na Oruni, w rejonie ulic Równej i Przybrzeżnej, w sąsiedztwie koryta rzeki MotławyMapka, miasto Gdańsk przystąpiło w lutym 2023 r. Do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Projekt przewiduje utworzenie zbiornika retencyjnego wraz z otaczającą go infrastrukturą rekreacyjną. Jego powstanie jest związane z realizacją miejskiej polityki przeciwpowodziowej zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja na temat propozycji zawartych w tym planie odbędzie się 24 stycznia o godz. 17. Każdy może wziąć w niej udział po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie, na której w trybie online odbędzie się dyskusja.

***


Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP najpóźniej do 26 lutego 2024 r.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

EBu

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (34)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty deweloper Yareal

dni otwarte

Forum Rynku Nieruchomości - Korekta Kursu

3590 zł
forum
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35450 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23600 zł/m2
Gdynia Orłowo
23000 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
22150 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
28850 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21250 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16550 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15550 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane