• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie dostępny w przyszłym roku

Ewa Budnik
16 listopada 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Zaciągnięcie kredytu gwarantowanego najbardziej opłacało się będzie osobom, które planują drugie i kolejne dziecko. Zaciągnięcie kredytu gwarantowanego najbardziej opłacało się będzie osobom, które planują drugie i kolejne dziecko.

Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Na jej mocy osoby, które nie mają środków na wkład własny, przy zakupie nieruchomości na kredyt będą mogły skorzystać z państwowego "poręczenia" tego wkładu, a rodziny, w których urodzi się drugie i kolejne dziecko w czasie spłaty takiego kredytu, mogą liczyć na jego częściowe umorzenie. Katalog ustawowych ograniczeń jest dość długi, dodatkowo ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu będą podejmowały banki i to od ich polityki zależeć będzie, jaka grupa osób w ogóle skorzysta z ułatwień.
Czy kredyt gwarantowany to dobra pomoc ?

Ustawa, którą właśnie podpisał prezydent, jest częścią pakietu rozwiązań "Polskiego ładu" w części dotyczącej kwestii mieszkaniowych. Jest to kolejna próba rozwiązania problemu braku mieszkań dla Polaków po tym, jak nie powstały obiecane tysiące mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus.

Nowe przepisy mają być wsparciem dla osób, które nie dysponują wkładem własnym umożliwiającym zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania lub budowę domu, oraz wspomagać spłatą części zobowiązań kredytowych rodziny, w których urodzi się drugie lub kolejne dziecko. Gwarancji udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez utworzony do tego celu Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Kwota pomocy jest co roku limitowana. W 2022 r. przeznaczono na ten cel 100 mln zł. Ustawa wejdzie w życie za nieco ponad pół roku.

Można budować małe domy bez pozwolenia na budowę i kierownika budowy

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego - warunkiGwarantowany kredyt hipoteczny może zostać udzielony na:
 • budowę domu jednorodzinnego, jego wykończenie, a także zakup działki pod budowę takiego domu,
 • zakup mieszkania lub gotowego domu oraz ich wykończenie,
 • wkład budowlany na mieszkanie budowane przez spółdzielnię mieszkaniową.


Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony tylko w złotówkach, minimalnie na okres 15 lat, najpóźniej 31 grudnia 2030 r. Kredyty mieszkaniowe często udzielane są na 25 lub więcej lat właśnie dlatego, by wysokość miesięcznej raty była niższa, a co za tym idzie w ogóle możliwa do spłaty dla kredytobiorcy.

Gwarantowany w ramach kredytu wkład własny nie może być wyższy niż 10 proc. kredytu, a jeśli kredytobiorca jednak dysponuje częścią środków na wkład własny, to razem nie mogą one stanowić więcej niż 20 proc. kwoty kredytu. Kwota udzielonej gwarancji nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Za udzielenie gwarancji trzeba będzie też zapłacić prowizję w wysokości 1 proc. tej gwarancji.

Dodatkowo spłaty części kapitałowej kredytu w pierwszej kolejności będą dotyczyć spłaty część kredytu objętej gwarancją. Potem gwarancja wygasa. Oznacza to, że jeśli równowartość gwarancji zostanie spłacona w ciągu np. dwóch pierwszych lat spłacania kredytu, to przez kolejne lata kredyt gwarancją nie będzie już objęty. To na pewno kolejny minus dla banków udzielających kredytów.

Mieszkanie bez wkładu własnego - dla kogo?Gwarantowany kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają mieszkania albo domu i w okresie pięciu lat przed zaciągnięciem kredytu nie przeniosły prawa własności takiej nieruchomości na nikogo z bliskiej rodziny.

Wyjątek od tej zasady stanowią rodziny. Te z dwojgiem dzieci mogą mieć jedno mieszkanie lub dom o powierzchni do 50 m kw., z trojgiem dzieci do 75 m kw., z czworgiem dzieci do 90 m kw., a z pięciorgiem lub więcej dzieci mieszkanie lub dom o dowolnej powierzchni.

Nabywcy w Gdańsku skorzystają, w Gdyni nieW przypadku zakupu mieszkania istotna dla uzyskania kredytu gwarantowanego będzie cena metra kwadratowego nabywanego lokalu. Nie może ona przekroczyć:Now Ład - premie za narodziny dzieckaJeśli rodzina kredytobiorcy w okresie spłaty kredytu powiększy się o drugie dziecko, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona spłaty części tego kredytu w wysokości 20 tys. zł. Jeśli w tym czasie w gospodarstwie domowym pojawi się trzecie lub kolejne dziecko - 60 tys. zł. Przy czym wysokość tej spłaty nie może być wyższa niż pozostała do spłaty część kapitałowa zaciągniętego kredytu.

Kredytobiorcy, na rzecz których dokonana zostanie taka spłata, przez pięć lat od tego momentu nie mogą kredytowanego mieszkania lub domu sprzedać, wynająć ani użytkować na inne cele niż mieszkaniowe.

Czytaj pełną wersję ustawy

Opinie Związku Banku Polskich i NBP nie przekonały ustawodawcyNa mankamenty ustawy w swojej opinii do projektu uwagę zwrócił Związek Banków Polskich (ZBP). Wskazywał on, że nieuchronne podniesienie stóp procentowych (do którego zresztą doszło w czasie procedowania ustawy) spowoduje zwiększenie kosztów obsługi kredytów, a co za tym idzie - problemy ze spłatą tych kredytów przez osoby, które mają "graniczną" zdolność kredytową.

ZBP wskazywał też potrzebę zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Komisję Nadzoru Finansowego, jako że zapisy o gwarantowaniu przez państwo środków na wkład własny stoją w sprzeczności z zaleceniami komisji. Miały one na celu ograniczenie liczby kredytów, których spłata może w przyszłości stanowić problem dla kredytobiorcy.

Przypomnijmy, że w 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła Rekomendację S, która narzuciła bankom wymaganie od osób, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, posiadania wkładu własnego. Wymagany wkład własny wynosił 5 proc. od 2014 r., od 2015 r. - 10 proc. i od 2016 - 15 proc.

W zamierzeniu komisji miało to na celu ograniczenie zaciągania kredytów na granicy zdolności kredytowej. Posiadaniem finansowego wkładu własnego kredytobiorca miał wykazać, że jest zdolny do samodzielnego zgromadzenia środków na zakup mieszkania, a więc posiadania "luzów" w budżecie gospodarstwa domowego, które stara się o udzielenie kredytu.


Na problem ten w swojej opinii zwracał uwagę również Narodowy Bank Polski. Dodatkowo wskazywał on, że brak zabezpieczenia kredytu gwarancją po jej spłacie, która odbywać się będzie w pierwszej kolejności powodować będzie wzrost ryzyka po stronie banku udzielającego kredyt.

Bon mieszkaniowy Nowy Ład - jeszcze jedna obietnica do spełnieniaW ramach obietnic dotyczących sfery mieszkaniowej wynikających z "Polskiego ładu" obiecano jeszcze bony mieszkaniowe. Mają one wspierać osoby, których nie stać na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania. Będzie on wsparciem przy wynajmie, nabyciu pierwszego mieszkania lub domu lub też jego budowie. Przewidywane są dwa rodzaje takich bonów:

 • Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony na wpłatę tzw. partycypacji w TBS-ie lub Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - SIM (to spółki działające na podobnych zasadach jak TBS) lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej - SM. Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwo bez dzieci - 10 tys. zł, małżeństwo z jednym dzieckiem - 25 tys. zł, z dwojgiem - 40 tys. zł.
 • Rodzinny bon mieszkaniowy dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Będzie mógł zostać przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego albo budowę domu. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m kw., wysokość bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie 100 tys. zł. Kwota ta będzie dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko. Jeśli rodzina posiadała wcześniej mieszkanie większe niż 65 m kw., kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.


Prace nad regulacjami prawnymi w tej sprawie trwają. Mówi się, że bony mieszkaniowe dostępne będą w 2023 roku.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (189)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe (5 opinii)

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
32550 zł/m2
Gdynia Orłowo
21200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20550 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
18000 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17150 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21850 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
21000 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18950 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15850 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
14500 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane