Wiadomości

stat

Monitoring nieruchomości zgodny z prawem

Zanim zdecydujemy się na montaż monitoringu, powinniśmy dowiedzieć się, jak nie naruszać dóbr osobistych osób, które będą utrwalone na zapisie z kamer.
Zanim zdecydujemy się na montaż monitoringu, powinniśmy dowiedzieć się, jak nie naruszać dóbr osobistych osób, które będą utrwalone na zapisie z kamer. fot. 123rf.com/ Thirayut Inta

Monitoring to obecnie popularne narzędzie, które pozwala podnieść bezpieczeństwo w mieście, na osiedlu oraz wokół domu. Jeśli zdecydujemy się na jego założenie warto pamiętać by zapisywanie obrazu nie naruszało dóbr osobistych nagrywanych osób.Monitoring nieruchomości:

to bardzo dobry sposób ochrony osiedli czy domów 75%
powinien być dopuszczalny tylko jeśli przechowywanie obrazu jest kontrolowane 16%
powinien być dopuszczalny tylko w przestrzeniach miejskich, dla osób prywatnych zabroniony 4%
powinien być zabroniony 5%
zakończona Łącznie głosów: 725
- Monitoring w prawnym kontekście należy rozpatrywać w szczególności w świetle dóbr osobistych osób fizycznych. To właśnie te wartości są istotne w rozpatrywaniu zgodnego z prawem założenia monitoringu. W prawie polskim dobra osobiste podlegają ochronie na podstawie art. 23 w związku z art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego - mówi radca prawny Paweł Galiński z Kancelarii Galiński&Kleina.
Zgodnie z treścią tego artykułu, do dóbr osobistych człowieka jest zaliczany również jego wizerunek, który jest utrwalany przez kamery monitoringu.

- To właśnie wizerunek oraz prywatność są dobrami osobistymi istotnymi w omawianym temacie. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy nie regulują wprost tego, jak zainstalować monitoring, aby było to zgodne z prawem. Należy zastosować się do najważniejszej zasady dotyczącej korzystania z dóbr osobistych, a mianowicie tego, że każdy ma prawo do korzystania ze swoich dóbr osobistych pod warunkiem, że nie naruszamy dóbr innego podmiotu - wyjaśnia radca prawny Paweł Galiński.
Równie ważnym dobrem osobistym jest także poczucie bezpieczeństwa i nietykalność mieszkania lub domu.

- Aby je chronić coraz częściej decydujemy się na zamontowanie przydomowego monitoringu i mamy takie prawo. Jednak decydując się na taki sposób zabezpieczenia swoich dóbr nie możemy narażać innych na zagrożenie swojej prywatności czy wizerunku. Dlatego też monitoring powinien być zakładany w taki sposób, aby obejmował on swoim zasięgiem tylko naszą posesję np. ogród, garaż, drzwi wejściowe, jednocześnie nie obejmując domów naszych sąsiadów oraz miejsc publicznych takich jak np. chodnik - dodaje radca prawny Paweł Galiński.

Musi być powód do montażu monitoringuOprócz tego, instalacja monitoringu na terenie danej nieruchomości powinna być odpowiednio usprawiedliwiona, czyli mieć konkretny cel i chronić prawa osób, na których posesji jest on instalowany.

Znajdź firmę, która zamontuje monitoring wokół Twojego domu


- Należy przyjąć, iż monitoring powinien być ostatecznym sposobem ochrony naszego majątku. Warto w tym momencie przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 września 2015 r. w sprawie o sygnaturze IC 1984/14, który w odpowiedni sposób podsumowuje dotychczasowe uwagi: "Sąd nie kwestionuje prawa pozwanego do montażu na jego posesji urządzeń monitorujących czy atrap takich urządzeń, ale wyłącznie obejmujących obszar jego nieruchomości. Podkreślenia wymaga, że każdy, kto dąży do ochrony własnej nieruchomości poprzez system monitoringu, w pierwszej kolejności monitoruje własną nieruchomość. Skierowanie natomiast obiektywu w kierunku nieruchomości sąsiedniej pozwala zakładać, że motywy aktywności pozwanego mają zgoła inne podłoże." Powyższy fragment pokazuje sposób rozumowania sądów w tego typu sprawach - tłumaczy radca prawny Paweł Galiński.

Monitoring w świetle ochrony danych osobowych i RODOWażną kwestią jest również ochrona danych osobowych. Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) można rozważać, czy nagrania z prywatnego monitoringu podlegają pod przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

- Jednoznacznie należy stwierdzić, iż wizerunek konkretnej, zindywidualizowanej osoby, nagrany na nośnik pamięci, jest daną osobową, gdyż na podstawie wizerunku można ją zidentyfikować. W takich wypadkach zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych potrzebna jest zgoda osoby nagrywanej. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, w jakim celu monitoring jest założony. Dopóki monitorujemy własny teren prywatny w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze nie podlegamy przepisom wynikającym z RODO zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. 3 przedmiotowego rozporządzenia. Jednak postawić trzeba pytanie, co, jeśli monitoring założony na naszym domu sięga przestrzeni publicznej bądź przestrzeni prywatnej innych osób - mówi radca prawny Paweł Galiński. - W tej kwestii pomocny może okazać się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C- 212/13, zgodnie z którego sentencją: [...]wykorzystywanie systemu kamer przechowującego zapis obrazu osób na sprzęcie nagrywającym w sposób ciągły, takim jak dysk twardy, zainstalowanego przez osobę fizyczną na jej domu rodzinnym w celu ochrony własności, zdrowia i życia właścicieli domu, który to system monitoruje również przestrzeń publiczną, nie stanowi przetwarzania danych w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Wyrok ten zapadł na podstawie przepisów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która została uchylona właśnie rozporządzeniem RODO, jednakże trzeba jednocześnie pamiętać, że unormowanie prawne, na którego podstawie wyrok został wydany, nie uległo zmianie i jego treść w nowej regulacji jest taka sama.
Decydując się na instalację monitoringu warto więc wziąć pod uwagę cel oraz obszar, który będzie rejestrowany.

- Powinniśmy traktować monitoring jako ostateczność, zabezpieczenie o charakterze subsydiarnym. W szczególności zaś nie powinniśmy instalować kamer w takim sposób, aby nagrywały one nieruchomości należące do innych osób lub stanowiące własność publiczną - podsumowuje radca prawny Paweł Galiński.

Monitoring przy budynkach wielorodzinnychNawet legalnie działające kamery mogą w praktyce przysporzyć wielu problemów. Największym z nich jest sposób przeglądania zapisanych nagrań. Osoba, która chce przejrzeć nagrania, musi przede wszystkim sprawdzić, kto jest operatorem i administratorem przetwarzanych danych w systemie monitoringu. W przypadku kamer zamontowanych przy budynkach wielorodzinnych może być to gmina lub spółdzielnia. Warto podkreślić, że w przypadku monitoringu przy budynkach wielorodzinnych powinna znajdować się tablica z informacją, kto utrwala zapis z kamer. Chodzi tu głównie o informację, kto administruje nagranymi danymi osobowymi i do kogo będzie można się zgłosić, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Czytaj także: kto odpowiada za utrzymanie porządku przez budynkiem?


- Nieznany sprawca zarysował mi jakiś czas temu auto na parkingu. Dzięki temu, że oprócz monitorowanego budynku wielorodzinnego było miejsce dla ochrony, wiedziałam gdzie mogę szukać pomocy. Gdyby zdarzyło się to w miejscu, gdzie jest umieszczona jedynie tablica informująca o monitoringu, ale bez danych administratora, nie wiedziałabym, z kim się kontaktować, by sprawdzić zapis nagrania - opowiada pani Katarzyna, która mieszka na jednym z dużych gdańskich osiedli.

Opinie (75) ponad 10 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.