• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nieuczciwi lokatorzy drwią z właścicieli

Mieszkanka Gdańska
24 czerwca 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
Właściciel mieszkania często myśli, że gdy najemca przestanie płacić, to się go wyrzuci. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do roku. Właściciel mieszkania często myśli, że gdy najemca przestanie płacić, to się go wyrzuci. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do roku.

Mieszkanka Gdańska w mediach społecznościowych opisuje historię swojej walki o odzyskanie mieszkania, za które od 2018 roku nie płacą jej najemcy. Jej historia mogłaby mieć inny, nie tak dramatyczny przebieg, gdyby z najemcami podpisała umowę najmu okazjonalnego.Czy słyszałe(a)ś o najemcach prywatnego mieszkania, którzy nie płacą właścicielowi?

Opis zamieszczony na Facebooku prezentujemy w nieco skróconej wersji.

Mam dla was historię nie do wiary. Nie uwierzycie mi, ale ona się wciąż dzieje.

Dzieje się w Polsce, w Gdańsku. Na tym samym osiedlu, na którym mieszkam z moją rodziną. Na owym osiedlu mamy mieszkanie - kawalerkę, którą wynajmujemy.

Dwa lata temu wynajęliśmy ją parze - dziewczyna była w ciąży, matka tej dziewczyny prosiła nas, byśmy mieszkanie wynajęli młodym ludziom, bo chcą się usamodzielnić itd.

Człowiek dobry, człowiek naiwny i głupi. Wynajął.Po sześciu miesiącach ci młodzi ludzie po prostu przestali płacić. Przestali otwierać drzwi, wzywali policję, gdy chcieliśmy z nimi rozmawiać, nie wyprowadzili się nawet, gdy zaoferowaliśmy, że im pomożemy - darujemy powstały kilkutysięczny dług, przewieziemy ich rzeczy, gdzie będą chcieli (regularnie nocowali u swoich rodziców, mają się dokąd wyprowadzić), dzwoniłam także do Domu Samotnej Matki i bez problemów ta dziewczyna mogłaby z dzieckiem w nim przebywać.

Odmówili. Powiedzieli, że prawo ich chroni, a nas stać, by ich utrzymywać.

Żadnego przepraszam, nie mamy pieniędzy, ciężko nam... Okazało się, że wszystko zaplanowali razem z mamą dziewczyny. Zaczął się dla nich okres ochronny (od listopada do marca).

Moja najemczyni pobierała w tym czasie pieniądze z MOPR - na dziecko, na siebie i - uwaga, uwaga - na mieszkanie. Wyłudziła kilkanaście tysięcy złotych, dopóki nie doniosłam grzecznie, że coś się w tej rodzinie dzieje złego, skoro widzę zdemolowane drzwi, wyłączone światła przez cały dzień i noc, krzyki i awantury oraz brak jakiejkolwiek normalnej rozmowy, chęci współpracy, nie wspomnę o braku pieniędzy (ekspedientka w osiedlowym sklepie była w stanie z wielką dokładnością opowiedzieć, na co "najemcy" wydają regularnie pieniądze - domyślcie się sami). Przez chwilę myślałam, że MOPR zajmie się dzieckiem, ale nie.

Dowiedziałam się tylko: "szkoda, że nie podpisaliście umowy najmu okazjonalnego, my możemy zaproponować "Szkołę dla rodziców". Znamy sprawę rodziny pani Kariny. Wezwaliśmy ją i jej mamę na rozmowę. Ale nie przyjechały."

Aha, a gdy byli na umówionej wizytacji, to dziecko było zadbane. Koniec tematu.

W Polsce prawo wygląda tak, że ci młodzi ludzie mają prawo nas okradaćMają prawo mieszkać w nie swoim mieszkaniu, nie muszą za nie płacić.

My nie możemy tam wejść. Nie możemy odciąć prądu czy wody, czy zmienić zamków itp. Wszystko to naruszenie ich miru. ICH MIRU. Weszli bowiem w bezprawne posiadanie lokalu.

Musieliśmy iść do sądu. Poszliśmy. Wyrok zapadł w lipcu zeszłego roku (2019) - nakaz eksmisji bez prawa do lokalu. Dla całej trójki - rodziców i małego dziecka. Dzisiaj ich mały syn ma 2,5 roku.

Co się wydarzyło od lipca zeszłego roku? Nic.

Trójka ludzi tam mieszka. Nie wpuszczają nas. Mieszkanie jest do generalnego remontu, zdemolowane. Wciąż ich utrzymujemy.

Do MOPR-u poszło kilka listów z dowodami na to, że dziecko wychowuje się w złych warunkach, sąsiedzi skarżą się na awantury. W mieszkaniu jest licznik przedpłatowy na prąd - co jakiś czas nie ma tam prądu.

Wyobrażacie sobie mieszkać bez prądu z dwuletnim dzieckiem? MOPR wie. Ale nie mam pojęcia, co się musi wydarzyć, by to było zagrożenie dla życia dziecka i można było interweniować. O nadużywaniu alkoholu i narkotyków nie chcę już pisać. Nie byłam, nie widziałam. Sąsiedzi donoszą.

Ciekawą osobą jest mama naszej lokatorki. Jest ona po studiach administracyjnych. Zna się na prawie. Doradza córce, co mówić, co robić, gdzie pisać pisma. Coś tu bardzo śmierdzi. Bardzo. Nie wierzę, że matka nie może przyjąć dziecka pod dach. Dziecka z wyrokiem eksmisji. Dziecka i swojego wnuka...

Piszę to spokojna, bo trwa to już ponad 20 miesięcy. Próbuję zrozumieć. Oswajam się. Ale widzicie ten absurd? Niby człowiek wykształcony i taki oczytany. Ale pewnych rzeczy nie pojmuję...

Oczywiście mamy kancelarię prawną. Oczywiście komornik ma prawomocny wyrok w ręku. Nawet miasto Gdańsk wyznaczyło lokal tymczasowy.

Takie są procedury. Komornik musi wyeksmitować lokatorów nielegalnych do lokalu tymczasowego, który to my musieliśmy znaleźć. My musieliśmy pisać do Urzędu miasta Gdańska o wyznaczenie lokalu.

My, my. My musimy prosić, by ktoś zechciał pomóc im. Czy nam? Bo nie wiem już, komu potrzebna jest pomoc. Czekamy na eksmisję. Do lipca są wstrzymane przez stan epidemii w Polsce. Jeszcze się mnóstwo rzeczy może po drodze wydarzyć.

A najemcy? Żyją sobie beztroskoMijam się z nimi na osiedlu... nie zapłacili nam ani złotówki od września 2018 roku. Mieszkanie jest w stanie opłakanym.

Nie piszcie, że mamy ich wywalić siłą (grozi za to wyrok). Nie piszcie, że mamy tam kogoś wprowadzić. Tam jest małe dziecko. Nie dawajcie rad, które są łamaniem chorego prawa lokatorskiego w naszym kraju. Z pójścia do telewizji się wycofaliśmy. Jesteśmy normalnymi ludźmi. Nie w głowie nam takie działania.

Jak myślicie? Odzyskamy kiedyś to mieszkanie? Pieniądze? Kilkadziesiąt tysięcy złotych? Kto nam to zwróci?

Chcę chyba, byście wiedzieli. Żebyście wsparli nas dobrym słowem. Bo to, że istnieją ludzie źli, już wiem. Może ktoś ma jednak jakieś mądre wytłumaczenie? Bo ja nie ogarniam.

***


Najem okazjonalny receptą na nieuczciwych lokatorówFaktycznie polskie prawodawstwo, szczególnie Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zapewnia nieuczciwym najemcom ochronę, która może doprowadzić do scenariusza, który opisuje mieszkanka Gdańska.

Jedynym skutecznym narzędziem, które może skrócić drogę do odzyskania przez właścicieli swojego mienia jest umowa najmu okazjonalnego, jej podpisanie nie jest jednak obowiązkowe.

O zaletach takiej umowy opowiada Paweł GalińskiKancelarii Radców Prawnych Galiński&Kleina.

Instytucją prawną, która w najdalej idącym zakresie zabezpiecza interesy wynajmującego, jest umowa najmu okazjonalnego. Cechuje się ona zwiększonymi wymaganiami podmiotowymi oraz formalnymi w porównaniu do "zwykłej" umowy najmu zawieranej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Najistotniejszym rozwiązaniem, przewidzianym w tej umowie, jest możliwość przeprowadzenia eksmisji niechcianego lokatora za pomocą oświadczenia najemcy składanego w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się eksmisji w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego.

Zgodnie z art. 19a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej jako u.o.p.l.) umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Jak widać wyżej, już sam przepis definiujący pojęcie najmu okazjonalnego przedstawia pierwsze wymagania odnośnie do zawierania tej umowy. Przede wszystkim ten rodzaj umowy najmu może zawrzeć tylko osoba będąca właścicielem danego lokalu mieszkalnego - wynika z tego, iż prawodawca wyklucza sytuację, w której wynajmujący sam jest najemcą danego lokalu i zawiera umowę podnajmu. Kolejnym warunkiem stawianym przez prawodawcę jest brak prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali przez wynajmującego, czyli właściciela. Po spełnieniu powyższych warunków można przejść do samej umowy. Powyższy przepis ogranicza ramy czasowe umowy do lat 10. Umowa nie może być zawarta na czas nieoznaczony, a sama w sobie nie może zostać podpisana na czas dłuższy niż 10 lat.

Najważniejszym elementem omawianej umowy są oświadczenia składane przez jej strony:

 • Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu.
 • Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.


Te dwa powyższe oświadczenia stanowić będą podstawę prawną do przeprowadzenia ewentualnej eksmisji niechcianych lokatorów, jeśli sami uprzednio odmówią oni dobrowolnego opróżnienia mieszkania.

Ostatnim oświadczeniem w umowie, wymaganym przez przepisy, jest oświadczenie wynajmującego: oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Masz inny problem? Prawnicy odpowiadają na pytania związane z nieruchomościamiPowyższe oświadczenia wymagane są na podstawie art. 19 a ust. 2 u.o.p.l. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 19 b u.o.p.l. w ciągu 14 dni od zawarcia umowy najmu wynajmujący zobowiązany jest do zgłoszenia zawarcia ww. umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania.

Dzięki podpisaniu tego rodzaju umowy najmu wynajmujący dysponuje tytułem egzekucyjnym przeciwko najemcy. Pamiętać należy jednak, że skorzystać z przedmiotowego tytułu wynajmujący może w określonych okolicznościach - po wypowiedzeniu i upływie okresu wypowiedzenia umowy oraz w przypadku wygaśnięcia umowy poprzez upływ czasu, na jaki została podpisana. W obu przypadkach, jeśli najemca odmawia dobrowolnego opróżnienia lokalu, wynajmujący może podjąć odpowiednie kroki prawne. Sposób postępowania wynajmującego w takim przypadku określa art. 19 d u.o.p.l.

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu wynajmujący, w przypadku gdy najemca nie opróżnia lokalu, powinien doręczyć mu żądanie opróżnienia lokalu w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Przedmiotowe żądanie powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie właściciela lokalu oraz najemcy, wskazanie umowy najmu i przyczyny ustania stosunku najmu oraz wyznaczenie terminu do opróżnienia lokalu - termin ten nie powinien być krótszy niż siedem dni od daty doręczenia pisma.

W przypadku jeśli najemca dalej nie opuszcza lokalu, wynajmujący może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który został opisany wyżej (oświadczenie o poddaniu się egzekucji). Wniosek ten powinien zawierać żądanie opróżnienia lokalu (jak wyżej) wraz z dowodem jego doręczenia najemcy, dokument potwierdzający przysługujący wynajmującemu tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie złożone do naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy najmu okazjonalnego.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wynajmujący z pomocą komornika sądowego może podjąć czynności zmierzające do opróżnienia lokalu przez lokatorów.

Jak wynika z powyższego, umowę najmu okazjonalnego cechuje dość znaczny formalizm podyktowany jednakże tym, że przyznaje ona istotne uprawnienia na rzecz wynajmującego i gwarantuje mu prawo do ułatwionego opróżnienia lokalu oddanego w najem. W przypadku zwykłego najmu lokatorów chroni szereg przepisów, które sprawiają, iż o wiele trudniejsze jest o opróżnienie przez nich lokalu. Dlatego ostatecznie ta forma umowy jest najbezpieczniejszą z punktu widzenia wynajmującego.
Mieszkanka Gdańska

Co Cię gryzie - artykuł czytelnika to rubryka redagowana przez czytelników, zawierająca ich spostrzeżenia na temat otaczającej nas trójmiejskiej rzeczywistości. Wbrew nazwie nie wszystkie refleksje mają charakter narzekania. Jeśli coś cię gryzie opisz to i zobacz co inni myślą o sprawie. A my z radością nagrodzimy najciekawsze teksty biletami do kina lub na inne imprezy odbywające się w Trójmieście.

Miejsca

 • MOPR Gdańsk, Konrada Leczkowa 1A

Opinie (887) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Trzeba z Ukraińcami pogadać. (49)

  Groszem sypnąć to pozamiatają.

  • 640 35

  • ja to zrobię za 8 tys

   z kolei za extra plus 4 tys właściciel może popatrzeć i zdecydować co z typem zrobić dalej

   • 97 5

  • Lepiej z Czeczeńcami. (6)

   • 38 3

   • (5)

    jeszcze lepiej Mongołami

    • 10 3

    • z POPiSu

     • 6 12

    • Do PO się zapisz oni mają ludzi w więzieniach , pomogą (3)

     • 23 23

     • lepiej zaPiSać się do partii władzy

      bezkarność gwarantowana .... a jak co? to dudu jeszcze przed wyrokiem ułaskawi

      • 23 14

     • Pogadaj z pisiorami, może za odpowiednią opłatą na rzecz swojej partii pomogą ci ominąć wszystkie przeszkody prawne

      dla nich nawet Konstytucja to zwykły kawałek nic nieznaczącego papieru.

      • 22 16

     • JAREK

      a może jarek w dwóch prawych butach

      • 0 2

  • ja mogę się do nich wprowadzić (10)

   to będzie najlepsze rozwiązanie, pomieszkam z nimi, może się polubimy.

   naprawde z doswiadczenia mowie najlepsze wyjście to spisać legalnie umowę najmu z kimś innym.
   Niech ta osoba pomieszka z nimi ale "pomieszka" w dużym cudzyslowiu.

   Zapewniam że po tygodniu mieszkania ze mna tacy lokatorzy by sie wyniesli.

   Podeslac kontakt?

   • 135 1

   • (4)

    Ja też, nie będe się mył, pracuje na budowie, wiec podejrzewam, ze wytrzymaja maks 2 dni ze mna

    • 65 0

    • dodatkowy atut jeśli lubisz patrzeć jak ludzie śpią (3)

     • 54 0

     • Paranormal Activity (1)

      • 7 0

      • Nie znasz ludzi. Taka suka to tobie by uprzykrzyła życie. Ty musisz chodzić do pracy, a ona ma cały dzień wolny. Gdy cię nie będzie, ona będzie odpoczywać, a jak przyjdziesz to będzie ci robiła piekło.

       • 11 0

     • patrzeć jak ludzie śpią i przy tym osełką siekierkę ostrzyć...

      • 26 0

   • No tak, tylko czy Ty się później zechcesz wyprowadzić... (2)

    czy jednak będzie kolejny problem

    • 23 1

    • (1)

     Wynagrodzenie za "pomieszknie" płatne po oddaniu kluczy :)

     • 27 0

     • Podaj jakies namiary na "w razie co" :)

      • 8 0

   • (1)

    no ale karyna drzwi nie otwiera, to jak sie wprowadzisz? siłą, to policje wezwie, wlasnie w tym sęk

    • 12 2

    • A niech wzywa.

     Jeżeli masz papier, że wynająłeś mieszkanie, to jeszcze Ci pomogą wejść.

     • 38 0

  • Nigdy nie wynajmujcie całego mieszkania. (3)

   Choćby miała to być kawalerka spiszcie umowę w taki sposób, jakby chodziło o stancję. To jest, szukam współlokatorów.

   Jeśli mieszkanie jest większe to już zupełnie nie ma problemu. Wynajmujecie "pokój". Szczegóły dogadujecie ustnie, uczciwy lokator nie będzie miał nic przeciwko, wszyscy wiedzą jakie są przepisy.

   Dzięki temu zawsze będziecie mogli wejśc do lokalu. Przecież też tam mieszkacie.

   Co do sytuacji powyżej, zasadniczy błąd jaki popełnili właściciele to próba legalnego rozwiązania sprawy.

   • 109 7

   • (2)

    Dlaczego uczciwy najemca miałby się zgodzić na zapis w umowie informujący o najmie jednego pokoju w cenie najmu całego mieszkania?
    Będąc najemcą takiej umowy bym nie podpisał.

    Prawo jest w tym zakresie dość dziwnie skonstruowane i tyle.

    Dobrze, że ochrona najemcy nie pozwala na nieetyczne działania ze strony wynajmującego, ale zdrowy rozsądek nakazuje zachowanie symetrii zobowiązań.

    Jeśli ktoś nie płaci za najem lub niszczy lokal i nie ponosi kosztów przywrócenia go do stanu poprzedniego, to właściciel powinien mieć prawo (i wsparcie aparatu państwowego) do usunięcia osoby, która go najzwyczajniej w świecie okrada.

    • 21 5

    • ale tak nie jest ,niestety prawo chroni pasożytów .Cały temat tego dotyczy -jak powinno być ,a jak jest niestety

     • 25 0

    • Kup swoje

     Cwaniaku wynajmuj to pogadamy
     Jak równy z równym
     Poza tym takiemu jak ty to gołębnika bym nie wynajął

     • 7 1

  • Co za głupi tekst - Pogadaj może z Polakami w Dublinie, Londynie czy Kopenhadze (6)

   Większość Ukraińców to normalni ludzie którzy przyjechali tu pracować, nie żadna bandyterka czy dzikusi. A jak Cię dziwi że np mieszkają w trudnych warunkach albo jedzą byle co byle taniej - spójrz na siebie (Polaków) 20 lat temu - ciesz się że się u nas poprawiło ale niekoniecznie od razu gardząc innymi, którym udało się mniej bo pan Putin miał inne plany.

   • 97 19

   • Takie wnioski wyciągasz z tych dwóch zdań . (1)

    Proponuję zacząć się leczyć . Gdzie tam napisano o kimkolwiek coś obraźliwego ?

    • 30 16

    • Sama sugestia jest nienormalna.

     • 14 2

   • Polacy gardzili i gardza wszystkimi i nie ma to nic wspolnego z dobrobytem.

    • 9 8

   • NIe wszyscy.... Wiem bo mam sąsiadów owej narodowości.... Koszmar hołoty

    • 12 0

   • Jak już się otrzepiesz, odsapniesz i weźmiesz głęboki wdech, gdyż upadłeś na głowę i mocno się w nią uderzyłeś, wówczas napisz jeszcze raz ten komentarz. Tylko wykreśl słowo: ,,większość" i zastąp je słowem: ,,wszyscy" oraz wykreśl słowo :,,nie" i ,,żadna"

    • 1 1

   • Większość

    To niestety harpuny kłamczuchy nałogowi palacze i oszukujący gdzie się da mało tego mają problem z czystością

    • 1 1

  • (2)

   proszę zrobic tak. Zastrzec w elektrowni że bez Państwa zgody nie mozna założyć licznika elektrycznego na tym adresie. Wiem że tak można zrobić. Bez pradu nikt nie wytrzyma za długo. Drugi wariant to wynajecie mieszkania drugiej osobie. obklejenie mieszkania ze jest streming na you toube i przebywając w mieszkaniu zgadzasz sie na to. wziąśc 4 typa i kupic im wodke jednoczesnie puszczając to na yt

   • 34 3

   • Oni sami nie płacą za prąd i żyją bez niego... z małym dzieckiem....

    • 10 1

   • Jeszcze jej palety będą w środku palić i koze do opalania z rura na zewnątrz zamontuja

    • 6 0

  • Są od tego specjalne firmy. Wchodzą wymieniaja zamki znaja się na prawie lokatorów. 100% skuteczności. Nie pamiętam nazwy

   • 51 4

  • dla mnie prosta sprawa (10)

   poczekac az wszyscy wyjda, wziac papiery własnosci lokalu i ze slusarzem od zamkow wejsc podczas ich nieobecnosci, zmienic zamki albo i od razu cale drzwi na stalowe z zamkami i finisz zabaw w ciuciubabkę. ale jak masz miekkie serce, to d.pe trza miec twarda.
   gdy mimo to sie włamią, zgłosic włamanie na policję i mają ciepło, dostaną alternatywne lokum na Kurkowej 12. sami do sadu z tym przymusowym wymeldowaniem nie pojdą, bo mają za bardzo nagrabione, poza tym ciązy na nich wyrok.

   • 37 2

   • Tak zrobił właściciel mieszkania w Poznaniu

    po czym zostało one odbite przez tak zwanych skłatersów w asyście policji a wszystkie periodyki z wybiórczą na czele grzmiały, dlaczego policja się skompromitowała bo powinna odbijać mieszkanie z rąk właściciela a nie się przyglądać :)
    Oczywiście właściciel dostanie wyrok za utrudnianie korzystania ze swojego mieszkania dzikimi lokatorom - jakieś kilka miesięcy pewnie, bo sprawa głośna.

    • 33 2

   • No ale taka wymiana zamka/drzwi jest właśnie nielegalna ze strony wynajmującego (8)

    najemcy mogą iść do sądu i wygrywają. Oni się nie włamują tylko wchodzą do swojego mieszkania, wynajmowanego

    • 10 4

    • dlatego uderzasz bezlitosnie, brutalnie i bezprawnie (1)

     • 7 2

     • Zdemontować drzwi. Ciekawe, jak bardzo sądy w tej sprawie będą nierychliwe?

      • 6 0

    • (2)

     Niech pokażą kwity potwierdzające wpłaty za wynajem

     • 11 0

     • No ale o to właśnie chodzi, że mogą nie płacić (1)

      a i tak siłą nie możesz ich wyrzucić, bo prawo chroni ich. No zrozumcie wreszcie, że w tym właśnie rzecz - takie prawo...

      • 19 1

      • Wyjmij drzwi

       Lub wprowadż się do nich z kolegą
       W nocy pseudo najemczyni wleźcie do łóżka i sama ucieknie

       • 5 0

    • ja bym tam zrobił graciarne, pozwoził mnóstwo, szaf, starych gratów ze śmietnika itd

     nie byłoby jak się ruszyć

     • 8 0

    • Tylko ze najemcy maja nakaz sądowy opuszczenia lokalu.

     • 4 0

    • Nie swojego

     Tylko Właściciela
     Nie wynajmują bo za Najem się płaci

     Wywarzyć drzwi i siłą ich na bruk

     • 1 0

  • Sam z Ukraińcami się użeram..... Dziadostwo

   • 13 2

  • wynajem (1)

   Oczywiście , dać 3-m mocnym chłopom po pół litra i w parę minut zrobią porządek , a lokatorów oskarżyć o napad i bezprawne zajęcie mieszkania.

   • 4 1

   • I dostaną wyrok.

    • 3 0

  • KRIS

   ukrainiec albo chłopak z miasta nie zrobi tego za darmo

   • 0 0

 • (16)

  Ludzie są straszni....jak tak można...

  • 300 8

  • (11)

   Wjechalbym tam jak dzik i pozamiatał nimi podlogi. Klamoty z balkonu wyjazd.

   • 38 1

   • Wyjechał byś szybciej niż być wjechał. Przywitali by cię z policją i wycieczka na dołek na 48h. (10)

    A potem zarzuty napaści, naruszenia miru domowego, etc. i prokurator. Był byś jak dzik do odstrzału kontrolnego. Jak daewoo tico co się ze ścianą rzeczywistości zderzyło na pełnej prędkości.

    • 16 18

    • Nie wiesz co mowisz. Wylecieliby na zbity ryj zanim zdążyliby podnieść telefon. (2)

     Jak mozna dać sie zrobić w wuja jak frajer? Nie rozumiem. Noga,d*pa ,drzwi i wyjazd kmioty!

     • 14 5

     • (1)

      I wróciliby z umową i policją, że utrudniasz im korzystanie z przedmiotu najmu. Aktem eksmisji możesz się podetrzeć. A że nie płacą i dewastują, to załóż im następną sprawę. Jedynie możesz im inteligentnie uprzykrzać życie, tak by na ciebie nie donieśli. Prawo najmu w Polsce jest dokumentnie skopane.

      • 3 0

      • Pytanie, czy mają umowę? Bo jeśli nie, to z czym by przyjechali? Jeśli tak, to wyjazd za niepłacenie.

       • 1 0

    • Nonsens. Klasyczne słowo przeciw słowu.

     Na 99% nawet nie zadzwoniliby na Policję. A jeśli tak to właściciel może złożyć zeznanie, że przecież Państwo sami się wyprowadzili, a teraz przykładowo fałśzywie go oskarżają, bo nie chce im zwrócić kaucji (mieszkanie wszak jest uszkodzone).

     Lecieć w zaparte tak jak niepłacący lokatorzy. Sprawa zakończyłaby się na spisaniu oświadczeń i nawet nie trafiła w pobliże prokuratury.

     • 23 0

    • milicja nic nie zrobi - jezeli masz umowe najmu

     • 4 0

    • co ty dajesz typie (3)

     wpadasz w szesciu, robisz rozjebunde a oni niech sie bujaja z faktami dokonanymi,

     • 5 0

     • to byś musiał przy tym nie być... (1)

      a najlepiej w innym mieście na orbisowej wycieczce z setką świadków.

      • 6 0

      • A to kłopot jakiś?

       • 6 0

     • :))

      lepiej by tego nie ujal sam malcolm xd :)) wupas

      • 0 0

    • Guzik prawda.

     Oni mają sądowy nakaz wyprowadzki, więc formalnie nie są najemcami i ich tam być nie powinno. Spisać umowę najmu z czyscicielem na kilka dni to jeszcze on ich oskarży że mu się do chaty włamali A on ich wyrzucił.

     • 2 0

  • karyna

   I wszytko jasne :)

   • 14 1

  • normalnie (2)

   socjalistyczna mentalność Polaków. Im się po prostu należy mieszkanie. I 500+, i 300+ i 1000+ i menelowe+ i bóg wie jeszcze jakie zasiłki i jałmużny. Oczywiście z naszych pieniędzy. To dlatego tzw. państwo zabiera nam w sumie prawie 60% owoców naszej pracy i zaraz dołoży następne myta. No bo potem za te pieniążki kupi sobie głosy "wyborców"... o przepraszam, powinienem powiedzieć, zwróci godność Polakom. Bo Polak jak dostaje jałmużnę z cudzej kieszeni, to wtedy czuje się dobrze.

   • 34 0

   • p.s.

    W sumie to bardzo dobrze, że prawo chroni nierobotnych, i patologię. Przecież muszą gdzieś mieszkać, prawda. Tworzymy wspólnotę, solidarność itp. Brawo piss. Niech żyje Długopis duda. Niech żyje socjalizm. Wszystkim po równo.

    • 17 8

   • Im się należy

    "od państwa"... Ale żeby żerować na prywatnej osobie to już jest wyższy stopień wyrafinowania i bezczelności. A umożliwiają to przepisy państwowe, co jest niezgodne z Konstytucją!

    • 8 1

 • Zmienić prawo a nie sądy (13)

  Dlaczego władze nie chcą zmian w prawie? Sędzia wydając wyrok musi powoływać się na obowiązujące prawo a widać rządowi nie zależy na takich zmianach. "Szary obywatel" zawsze i tak będzie na samym końcu i zależnie kto będzie rządził.

  • 511 31

  • Żadna ze styropianowych partii tego nie zmieni (3)

   Przepis również funkcjonował w czasach PO. Socjalistyczne, złodziejskie łby są więc wszędzie tylko pozory inne.

   • 53 7

   • (2)

    Konstytucja chroni własność i można ją stosować bezpośrednio. Rządzi również naród, a nie jakiś inny naród. Prawa w Polsce są niekonstytucyjne, tak jak stan epidemiczny, rozwałka Polski itd.

    • 8 0

    • ten Rząd twierdzi ze Konstytucja i Wyroki TK - to tylko Opinie /bez znaczenia/ (1)

     • 7 3

     • a sędziowie sądzą jak im się podoba. Przykład. Taka sama sprawa 100 rożnych wyroków. Jeden siedzi kilka lat za kradzież batonika a inny za zabicie bez prawa jazdy babci na pasach zostaje uniewinniony. Prawo jest dobre tylko ludzie którzy maja je stosować jako sędziowie są różni.

      • 10 1

  • (2)

   działanie MOPR... i wszystko w temacie ...apele Policji by zgłaszać pijane matki ...po co ??? skoro póxniej dzieje się to samo a MOPR....zapowaida wizyty kontorlne tak by nie mieć problemów ... MOPR do wymiany bo nie działa jak powinien... chyba tam się ktoś zasiedział

   • 63 0

   • No właśnie. Babeczka wspomina, że wszystko do MOPRu zgłaszane, że wyroki ma i co? I nic. Zero reakcji. Może się rusza po tym artykule.

    • 24 0

   • Poczytaj o szefowej mopr

    Proponuję poczytać o szefowej mopr i jej mężu, mały układzik on prowadzi stowarzyszenie z którego pieniądze wypływają ona mopr. Jak byłem młody i głupi byłem na jednym szkoleniu od nich, żałuję że nie zrobiłem zdjęć paru dokumentów

    • 3 0

  • (3)

   Coś jest nie tak z prawem, jeżeli legalne jest mieszkanie z dzieckiem bez prądu i brak współpracy z MOPS. Dziecko powinno natychmiast zostać odebrane, w tej chwili nie tylko rodzice, ale i państwo się nad nim znęca. Co za dziki kraj!

   • 22 0

   • w ciągu 1nocy zmieniają prawo pod siebie - a tu przez ostatnie 5lat ... nic? (2)

    a najlepiej, że możesz mieszkać na nie swoim i nie płacić...
    - a przecież ci właściciele mogli wynajmować przePiSowo pokoje na godziny ;))))

    • 11 3

    • wczesniej

     też nic. To sprawka PO

     • 5 1

    • racja taki jeden z PO okularnik awanturnik

     tak robił, a żeby odwrócić uwagę szczekał na Banasia.

     • 0 0

  • Na powyżśzym polega sztuka rządzenia, Won z po-pisem !

   • 0 0

  • Bo ludzie utrzymują innych ludzi, a mieszkania i kasa idzie dla samorządowców

   • 0 0

 • Tfu (6)

  Patologia pierwsza klasa.

  • 433 7

  • głosujcie dalej na lewicę, która pochyla się nad lokatorami i ich problemami społecznymi (1)

   a w nosie ma własność prywatną (pod warunkiem że to nie jest własnośc prywatna tejże lewicy)

   • 14 3

   • akurat PiS jest bardziej na lewo od tzw "polskiej lewicy"

    lewica nie rozdawała na lewo i prawo nierobom i patologii...

    • 15 1

  • nie patologia tylko suweren któremu się należy!!!! (1)

   • 8 1

   • jacyś kumple Szydło tam mieszkają?

    • 0 0

  • nie można stosować demokratycznych metod do chamstwa i bezprawia.

   • 2 0

  • Hehe a dwie babki z górach

   Wpadły do wynajmowanego mieszkania i wywaliły wszystkie rzeczy lokatorów przez okno. Policja nic im nie zrobiła. Nie bójcie się tylko za gęby i won.

   • 4 0

 • (11)

  To prawo to socjalizm, komunizm i marksizm w stalinowskim wydaniu. Prawo uderzające w prywatną własność i swobodne dysponowanie własnością czyli rzeczą świętą każdego zdrowego systemu społeczno gospodarczego.

  • 547 24

  • przecież te prawo zostało uchwalone właśnie pod naciskiem ludzi

   i artykułów o wyrzucanych bezlitośnie dziadkach i dzieciaczkach. W dodatku niedawno zostało zaostrzone i już za samo utrudnianie korzystania z twojej nieruchomości można trafić za kratki. Dlatego najem jest taki drogi - trzeba wkalkulować ryzyko.

   • 41 2

  • Prawo jest dobre. (5)

   Podpisali zla umowe i teraz placza.
   Nieznajomosc prawa szkodzi. Jak sie chce prowadzic biznes (najem jest biznesem) to trzeba sie zorientowac PRZED, a nie dopiero jak jest problem.
   Poszliby do tej swojej kancelarii przed to by teraz tego lzawego artykulu nie bylo.

   • 9 45

   • (2)

    Kto wynajmuje mieszkanie kobiecie w ciąży,parze bez stałych przychodów?! Ja jak jeszcze wynajmowałam to właścicielka pytała gdzie pracuje,czym się zajmuje i t.p.

    • 26 2

    • A co masz do kobiet w ciazy? (1)

     Jak pracuje to bedzie miala macierzynski.

     • 2 13

     • To tylko teoria

      Jak pójdzie ma macierzynski, to jej nie przedłużą umowy.
      A nie bez powodu nie chcą dawać kobietom "w wieku rozrodczym" umów na czas nieokreślony.

      • 11 1

   • czlowieku, w polskim prawie sa zapisy i paragrafy z czasow okupacji niemieckiej i rosyjskiej (1)

    a Ty farmazonisz ze prawo jest dobre, dobre chyba dla przestepcow i zlodzieji

    • 20 5

    • zdradze ci tajemnice konfederacie, w polskim prawie to jeszcze są zapisy z czasów rzymskich!

     pójdziesz kiedyś do szkoły, albo na studia to się dowiesz więcej. ciao!

     • 2 5

  • wynajem

   skoro nie mogę napisać co o tym myślę, to nie napiszę nic. Po prostu taka gmina 5cio letnia.

   • 0 0

  • Gdzie tu masz zdrowy system społeczny i swoją własność

   skoro te mieszkania nie sa wasze tylko jechanie na kredyt w banku a najemcy mają wam go spłacać bo bez tego sami nie udźwigniecie tego ciężaru finansowego patrz wzrost kursu franka i lament z wyciąganiem pieniędzy od podatnika

   • 3 7

  • Szalom !!

   • 0 0

  • ...nie gadaj glupot . Za komuny nie bylo takich jaj. Tak wyglada demokracja, polacy sami chcieli tski ustrój , niestety to

   • 2 0

 • karina (11)

  i wszystko jasne

  • 349 12

  • Karynka z Sebkiem i małym Brajankiem oraz z mamą Grażynką.

   • 62 3

  • (1)

   hehe czekałem na ten komentarz! :D

   • 15 2

   • Ciekawe masz życie, jak na takie rzeczy czekasz:)

    • 2 10

  • Stary coś z Tobą nie tak.

   Pewnie jakaś Karinka nie była tobą zainteresowana.

   • 5 8

  • (5)

   Tak już się utarło. Zresztą nikt normalny nie nazywa dziecka Brajan lub Dżesika. A tak na marginesie - ciekawe jak się będą nazywać dzieci Dżesiki i Brajanka? Może Batman i Koka? :D

   • 13 0

   • Karina to Polskie imie (4)

    • 2 4

    • (3)

     Tak, to prawda tak jak Polskie nazwiska: Muller,Schreiber, Szefernaker. Czysto Polskie z dziada pradziada.

     • 5 4

     • No jednak polskie. Ale widzisz.

      Ryszard np. Jest anglosaskie. Każde imię ma jakieś pochodzenie.

      • 1 0

     • Antoni to imię pochodzenia łacińskiego (1)

      Polskie imiona to Bolesław Mieszko Przemysław Dobromir itp.

      • 2 0

      • Bogusław, Sędzimir, Zbigniew, Lech, szacowne polskie imiona, odwołują się do Boga, pokoju

       • 3 0

  • Dałem łapkę w górę ale...

   to tak z automatu. Glupie uogólnianie. Co tu imię ma do tego wszystkiego.

   • 0 0

 • Masakra (3)

  • 129 4