Wiadomości

Nowe mieszkanie z wadą. Wykorzystać rękojmię czy gwarancję?

Kupujący może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Kupujący może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. fot. fotolia/snaptitude

Usterka w mieszkaniu kupionym od dewelopera? Niestety takie sytuacje się zdarzają. Na szczęście istnieją dwa instrumenty dzięki którym możemy dochodzić swoich praw. Mowa o rękojmi i gwarancji. Sprawdziliśmy czym się różnią.Zasady działania rękojmi określają przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że w umowie deweloperskiej nie trzeba zawierać specjalnych zapisów, aby z niej skorzystać.

Co to jest rękojmia?

Czy zdarzyło ci się dochodzić praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na nieruchomość?

tak, wady zostały usunięte 31%
tak, ale bez pozytywnych skutków 26%
nie, bo nie wiedziałam/nie wiedziałem o takim prawie 8%
nie, bo nie miałam/miałem takiej potrzeby 35%
zakończona Łącznie głosów: 84
- Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy, która powstaje z mocy samego prawa, w przypadku wydania kupującemu rzeczy dotkniętej wadą fizyczną lub prawną - mówi Ernest Makowski, starszy specjalista w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w chwili wydania rzeczy oraz za wady, które powstały po jej wydaniu, ale z przyczyn istniejących już w chwili wydania. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy i to sprzedawca musi udowodnić, że było inaczej. W przypadku umów z udziałem konsumentów odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi nie może zostać ograniczona, ani wyłączona.

W ramach rękojmi można zgłosić wady nieruchomości polegające na niezgodności z umową. Chodzi o sytuacje, gdy mieszkanie nie nadaje się do celu, dla którego zostało zakupione lub zostało wydane przez sprzedającego w stanie niezupełnym, np. bez komórki lokatorskiej. W przypadku wad prawnych mowa np. o sytuacji, w której deweloper sprzedał mieszkanie, które jest własnością osoby trzeciej.

- Od 25 grudnia 2014 roku uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wygasają po upływie pięciu lat, licząc od dnia wydania lokalu kupującemu - tłumaczy Agnieszka Iwanowicz, Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku.
Jeżeli sprzedający celowo zataił wady nieruchomości można dochodzić roszczeń nawet po upływie pięciu lat. Ale jeśli wady były znane kupującemu, to odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Znajdź rzecznika praw konsumenta w katalogu Trojmiasto.pl

- Wydłużony od 2014 roku okres rękojmi jest korzystną zmianą dla klientów - tłumaczy Piotr Haaza, pełnomocnik zarządu Ekolan SA. - W momencie odbioru kluczy do mieszkania, klienci otrzymują kontakt do osoby z działu rękojmi - opiekuna danej inwestycji. To do niej mogą zgłaszać się z pytaniami, bądź sugestiami dotyczącymi funkcjonowania nieruchomości. Do niej również zgłaszane są ewentualne usterki. Każde zgłoszenie z tytułu rękojmi od klientów jest rozpatrywane indywidualne.
W ramach rękojmi można domagać się m.in.: usunięcia wady przez sprzedającego, obniżenia ceny za mieszkanie posiadające wady, a w skrajnych przypadkach wymiany mieszkania na wolne od wad. Możliwe jest także odstąpienie od umowy z deweloperem, nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wada jest nieistotna.

Jak działa gwarancja?

Gwarancję od rękojmi odróżnia to, że jest dobrowolna, a jej zasady w przypadku sprzedaży nieruchomości ustala deweloper. Ten dodatkowy instrument zabezpiecza interesy kupujących w razie wystąpienia w sprzedanej nieruchomości wad fizycznych.

- To dodatkowe uprawnienie dla kupującego, a jego zasady zawarte są w karcie gwarancyjnej, załączonej do umowy - dodaje Agnieszka Iwanowicz.
Gwarant udziela gwarancji poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, w którym określa obowiązki gwaranta i prawa kupującego.

- Należy zaznaczyć, że to gwarant decyduje o treści swoich obowiązków (w tym terminie gwarancji) oraz o zakresie, rodzaju i sposobie realizacji uprawnień kupującego. Oznacza to, iż zakres uprawnień kupującego wynikających z gwarancji może być szerszy lub węższy w porównaniu z ustawowymi uprawnieniami z tytułu rękojmi - dodaje Ernest Makowski. - Gwarant ma obowiązek sformułować oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały. Może to nastąpić również w zrozumiałej formie graficznej, jeżeli rodzaj informacji na to pozwala.

Kupujący ma prawo żądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancji w formie pisemnej (na papierze) lub innym trwałym nośniku (np. płyta CD). Sprzedawca ma obowiązek wydać wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancji.

Trójmiejscy deweloperzy udzielają gwarancji na swoje inwestycje. Zgodnie ze wspomnianymi zasadami ich warunki bywają różne.

- Oczywiście Euro Styl udziela gwarancji na wybudowane przez siebie inwestycje. Czas trwania gwarancji w zależności od poszczególnych elementów wynosi 36 (konstrukcja budynku) lub 12 miesięcy (stolarka, roboty instalacyjne z osprzętem, roboty budowlano-wykończeniowe). O warunkach gwarancji informujemy w formie pisemnej naszych klientów zarówno na etapie podpisywania umowy, jak i w trakcie odbioru mieszkania, wydając kartę gwarancyjną. Właśnie z uprawnień wynikających z gwarancji klienci najczęściej korzystają - informuje Bartosz Podgórczyk, Dyrektor Działu Marketingu. - Rękojmia dla klientów jest pojęciem mniej znanym, wydaje się, że różnica pomiędzy rękojmią, a gwarancją dla większości osób nie jest do końca jasna. Klienci pogłębiają swoją wiedzę na temat rękojmi dopiero w ślad za pojawieniem się potrzeby skorzystania z tego uprawnienia.
Jedno nie wyklucza drugiego

Kupujący może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wybór należy do kupującego. Nie może on jednak korzystać z obu instytucji jednocześnie w odniesieniu do tej samej wady (czyli nie można reklamować tej samej wady równocześnie z rękojmi i gwarancji, ale po zakończeniu jednej procedury można korzystać z drugiej) - tłumaczy Ernest Makowski. - Specyficzną sytuację stanowi natomiast wybór kupującego prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi. W takim przypadku gwarancja wygasa, a wraz z nią uprawnienia z niej wynikające. W przypadku wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

Kupujących chroni też ustawa
Co ważne kupujących chroni także ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwana ustawą deweloperską), a wszelkie informacje na temat tego jak poradzić sobie na rynku nieruchomości można znaleźć w poradniku przygotowanym przez UOKiK dostępny na stronie internetowej instytucji.

Opinie (45) 3 zablokowane

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.