Nowe plany miejscowe. Śródmieście i Osowa w Gdańsku, dwa obszary w Sopocie

Wyłożenia projektów nowych planów miejscowych w Gdańsku dotyczą dzielnic Śródmieście oraz Osowa.

W Gdańsku do 2 sierpnia wyłożone są do publicznego wglądu dwa projekty nowych planów miejscowych. Dotyczą one rejonu zbiornika przy ul. Koziorożca na OsowejMapka oraz rejonu historycznego Szpitala Bożego Ciała w Śródmieściu (ul. 3 Maja)Mapka. Z kolei w Sopocie do 23 lipca zapoznać się można z projektami planów dla parkingu przy ul. RejaMapka oraz znacznego obszaru w otoczeniu ul. Rzemieślniczej.MapkaProcedura powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zobacz wyniki (192)

GdańskSzczegółowe informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Planiści informacji na temat planów udzielaja telefonicznie i mailowo.

Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Śródmieście - rejon historycznego szpitala Świętego DuchaNowy plan miejscowy dla terenów u podnóża Góry Gradowej powstaje, by umożliwić dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej Hevelianum oraz pozwolić na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym (planowanym) obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie.

Projekt tego planu wyłożono do publicznego wglądu po raz trzeci (pierwszy raz w sierpniu 2020 roku, kolejny w styczniu 2021 roku). Po drugim wyłożeniu wpłynęły uwagi, które w całości zostały uwzględnione: z powodu obawy mieszkańców zrezygnowano z możliwości lokalizacji parkingu podziemnego na terenie pomiędzy ul. 3 Maja a Błędnikiem. Mapka

Równocześnie, w związku z zakazem zabudowy na całym terenie, podjęto decyzję o zmianie jego przeznaczenia z usługowego z dużym udziałem zieleni urządzonej na teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, z dopuszczeniem obiektów obsługujących użytkowników niewymagających pozwolenia na budowę.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 15 lipca 2021 r. o godz. 17.

Gdańsk rezygnuje z budowy nowego parkingu kubaturowego przy 3 MajaOsowa - rejon zbiornika retencyjnego przy ul. KoziorożcaMiasto do planu przystąpiło pod koniec lutego tego roku, do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Ujęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania dotyczące samego zbiornika retencyjnego mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wprowadzono w nim powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję zbiornika retencyjnego. Ma to zapewnić zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika "Osowa" i powiększenie jego czaszy o tzw. część "suchą", która będzie mogła pełnić funkcję rekreacyjną ogólnodostępną.

Przewidziano również realizację, na terenach prywatnych, usług zdrowia i innych usług społecznych, np. opieki nad dziećmi do lat 3, oświaty, domu sąsiedzkiego, domu kultury czy domu pomocy społecznej.

NA pozostałej części plan dopuszcza zabudowę wielorodzinną, z koniecznością realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej, ze wskazaniem wykonania jej w części centralnej projektowanego osiedla.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 14 lipca 2021 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 sierpnia 2021 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

SopotZ dwoma wyłożonymi do publicznego wglądu planami miejscowymi w Sopocie zapoznać się można do 23 lipca w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, w pokoju nr 5, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (tel. 58 52 13 812 lub 58 52 13 819).

Projekty planów dostępne są także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu.

Parking obok parku krajobrazowego przy ulicy RejaMiasto do planu przystąpiło uchwałą z kwietnia 2018 roku. Teren, który został objęty projektem planu nie był dotąd objęty innym planem miejscowym.

W granicach projektu planu znajduje się fragment lasu oraz odcinek ulicy Mikołaja Reja z zatoką postojową na 30 miejsc postojowych i skrzyżowaniem z ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Spór Miasta Sopot z Lasami Państwowymi o szlaban przy ul. RejaCały obszar objęty projektem planu wchodzi w zasięg Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest własnością Lasów Państwowych i wymaga zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, w tym przypadku na cele drogi publicznej z zatoką postojową, czyli de facto zgodnie z istniejącym od wielu lat sposobem użytkowania.

Jednocześnie wydzielenie terenu pasa drogowego pozwoli na korektę geometrii skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się on line 20 lipca o godzinie 15. Można się na nią zgłosić wypełniając formularz.

Rejon ul. Rzemieślniczej od al. Niepodległości do torów kolejowychMiasto do opracowania planu miejscowego przystąpiło w marcu 2013 roku, do publicznego wglądu wyłożony został on po raz kolejny. Obszar opracowania ograniczony jest al. Niepodległości, ul. Jana z Kolna, ul. Nową Spacerową oraz terenami hipodromu. W sumie opracowanie dotyczy terenu o powierzchni 20,71 ha.

Obszar opracowania obejmuje część terenu do niedawna jeszcze zwanego pasem przemysłowym, który od lat jest strefą pasma usługowego (tzw. Oś Administracji i Biznesu). Na większości terenu plan dopuszcza zabudowę usługową, są też obszary gdzie dopuszcza on zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W rozwiązaniach projektu planu wzięto pod uwagę wnioski wynikające z analizy możliwości obsługi transportowej tej części miasta. Wynika z niej konieczność ograniczenia programu zabudowy w stosunku do dotychczasowych koncepcji ze względu na możliwości obsługi transportowej. Wnioski z ww. opracowania zostały uwzględnione w obowiązującym studium i w projekcie planu.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się on line 20 lipca o godzinie 14. Można się na nią zgłosić wypełniając formularz.

Opinie (53)

 • (4)

  No to szykują się przymiarki do nowych szklano betonowych klocków:) Pamiętajmy na podstawie Wyspy Spichrzów(Wyspy Booking), że magia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego polega na tym, że nagle, tuż przed rozpoczęciem inwestycji potrafią być zmieniane na delikatnie mówiąc- mniej restrykcyjne;) Dzięki temu nasze oczy mogą tam podziwiać te geometryczne szklano betonowe coś, okryte płytami pcv rodem z jakiejś promocji w Castoriamie;) Dziwie się, że za to nikt nie beknął, bo ta sprawa jest co najmniej podjerzana.

  • 42 12

  • Tobie

   Tobie Gierek wybudował to teraz siedzisz i pajacujesz bo masz gdzie mieszkać.

   • 6 13

  • Przeczytałeś artykuł?

   • 6 2

  • Xoxo (1)

   Wyspy booking szybko zweryfikuje rynek.

   • 1 0

   • skandynawowie przyjeżdzają pobawić się do Gdanska ze studentkami wiec booking com island ma przed sobą różową przyszłość

    • 1 0

 • A czy deweloperzy zaakceptowali już te plany? (6)

  Bo bez nich nic się w Gdańsku nie może zmienić

  • 66 6

  • (3)

   Absolutnie nigdy przez myśl mi nie przeszedł wariant rządów sprawowanych przez Kacperka(litości;), tym bardziej wariatów typu Ski..a czy Braun, ale przyznam, że chyba tylko głupi nie widzi tego, pod kogo te plany były i będą tworzone;)

   • 5 14

   • 3 maja opanowal górski

    Byc moze teraz.jest inny w laskach, Ale za starym szpitalem będą fajne mieszkanka

    • 8 1

   • Czy deweloperzy zaakceptowali? Warszawa nie pozwoliła kulawemu na wybudowanie 2 wież. Gdańsk też nie pozwoli :) (1)

    • 2 6

    • co ty bredzisz Bolku?

     • 4 0

  • Król deweloperów kulawy łapówkarz z Ciemnogrodzkiej nie wniósł zastrzeżeń? Czy wyśle nieudacznika kaceprka, żeby trochę poszczekał i poszarpał nogawki

   • 4 12

  • Sycylia, Nowak , Ryźy

   • 4 0

 • Osowa patrzcie uważnie tym razem (2)

  Żebyście nie byli "ojej zaskoczeni" jak ostatnim razem

  • 39 4

  • Cóż za przypadek, że nagle informacja o planie na pierwsze stronie trojmiasto.pl To zapewne nie ma żadnego związku ze sposobem postępowania miasta w przypadku parku rozrywki.

   • 15 5

  • Już dawno działaliśmy w tym temacie

   ; bo w przeciwieństwie do Inwestycji i PnB o planach miasto ma obowiązek nas informować

   • 2 1

 • Do 2 sierpnia (2)

  wykładają plany zagospodarowania, tak by nikt nie przyszedł, bo jest to okres wakacyjny. I znowu nikt o tym nie bedzie wiedział. Ciekawe czy jakieś listy wysyłają do mieszkańców tych dzielnic?

  • 28 10

  • przestań płakać

   projekty są ogólnodostępne, można je sprawdzić na stronach internetowych, nawet są linki w artykule. Problemem nie jest ukrywanie planów, ale brak umiejętności: a) czytania, b) czytania ze zrozumieniem.

   • 4 9

  • wyobraź sobie, że są tacy, co pracują

   • 1 0

 • Zostawcie tereny zielone

  • 18 3

 • Osowa już się cieszy co nowego wybrana przez mieszkańców Pani Prezydent im zaoferuje.

  Nam mieszkańcom Osowej nie straszny hałas czy smród. Przyjmiemy wszystko czym nas uraczy Urząd Miasta. Tak głosowaliśmy i jesteśmy z Pani dumni.

  • 22 4

 • Osowa - nowy plan zagospodarowania pozwala na budowę bloków na łączną liczbę mieszkańców 8600 osób (5)

  Obecnie mieszka tutaj 16 tys osób. Czyli dzielnica rozrośnie się o połowę ale dla mieszkańców większym problemem jest Majalad z parkingiem na 700 samochodów. Zamiast oprotestować ten plan który pozwala na wielkie blokowiska to ludzie skupiają się na jakimś parku rozrywki który jest zasłona dymną.

  • 58 6

  • (1)

   Nie takie wielkie; cztery piętra

   • 4 4

   • Nie tylko, także 7 kondygnacji przy zbiorniku rentencyjnym

    tego jeszcze nie bylo za obwodnicą

    • 5 0

  • Mieszka znacznie więcej osób, tylko nie są zameldowani.

   • 6 1

  • Budować jeszcze więcej! (1)

   Miasto niech się rozwija. I ludzie też muszą gdzieś mieszkać.

   • 6 3

   • ale dlaczego w...

    Fawelach?!

    • 2 0

 • Możecie się pozegnać z dzialkami na Reja (2)

  • 11 3

  • Na Reja? Czyli we Wrzeszczu?

   • 1 0

  • Nie żegnamy się , to jest teren POD , nie da rady go zagarnąć . Zresztą próby juz były ....

   • 2 2

 • Dziwnym trafem działka o powierzchni 6ha pomiędzy Polomarketem a ul Raatza (2)

  została wystawiona na sprzedaż przed wyłożeniem planu za 60 mln (1 tys za m2 gruntu). Ta oferta nie jest już aktualna ale można w necie znaleźć w ofertach nieaktualnych. A teraz jeśli to kupił deweloper to policzcie ile musi wybudować tam mieszkań, żeby wyjść na zero. Plan przewiduje intensywność zabudowy 2.2 dla kondygnacji nadziemnych i wysokość 16 m. Czyli bloki 4 kondygnacje, ostatnia z poddaszem.

  • 25 0

  • Dokładnie można zobaczyć na stronie gdańskie nieruchomości

   Co ciekawe nasi radni upierają się w twierdzeniu że obecny plan zagospodarowania jest bardziej korzystny dla deweloperów ale jakoś przy obecnym planie ziemia leży odłogiem. Natomiast idę o zakład że zaraz po uchwaleniu nowego planu bloki zaczną wyrastać jak grzyby po deszczu.

   • 8 1

  • Pół miliarda przychodu z tej dzialki

   Łatwo policzyć. Plan pozwala na budowę ok. 50 tys. m2 powierzchni do sprzedaży na tej działce. 60ha razy intensywność zabudowy razy 0,75 korekta na komunikację itp. razy cena za m2 lokalu.

   • 3 3

 • Osowa jeszcze kilka lat temu to było super miejsce a teraz ''dzięki'' władzom i ich lepkim rączkom deweloperzy zabetonują (2)

  wszystko co się da.

  • 37 10

  • Czyli nic nie budować? Zamiast ścieżek rowerowych zasadzić drzewa a zamiast chodnika polna droga?

   • 0 1

  • Super miejsce??? Ty chyba człowieku na głowę upadłeś

   Stara, nieremontowana od PZPRu Kielnieńska, brak przejscia na drugą stronę Obwodnicy do CH Osowa to już kompletne dno. Niby to dzielnica ludzi bogatych, nowoczesnych i postępowych, a zapuszczona jak wioska z Polski B którą tak pogardzają.

   • 5 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Jungle bazaar
Jungle bazaar
targi
lut 12-13
sobota - niedziela, g. 10:00 - 18:00
Gdańsk, Sopot, Ergo Arena
Mieszkaniowe Targi Gdynia Arena
Mieszkaniowe Targi Gdynia Arena
targi
mar 26-27
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18350 zł/m2
Gdynia Orłowo
17050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
16650 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
16500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
21200 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15800 zł/m2
Gdynia Orłowo
11100 zł/m2
Gdynia Działki Leśne
10150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl