Nowe plany miejscowe dla Aniołków, Brzeźna, Długich Ogrodów i Letnicy

W Gdańsku do 8 grudnia można zapoznawać się z czterema nowymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dzielnic Aniołki, Brzeźno, Długie Ogrody i Letnica. Dyskusje publiczne nad proponowanymi zapisami odbędą się w formule spotkania online.Listopadowe wyłożenie projektów odbyło się po dłużej przerwie (zwykle nowe projekty planów wykładane były co miesiąc). W związku z epidemią nieco zmieniła się także formuła zapoznawania się z planami oraz (udostępnionymi do wglądu wraz z projektami) prognozami oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku, między godziną 9 a 15 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila.

Zaplanowane zostały także dyskusje publiczne nad tymi projektami. Odbędą się one online, na platformie webex. Wcześniej każdy z uczestników musi się zarejestrować, by uzyskać hasło umożliwiające udział w wydarzeniu.

Brzeźno. Rejon ul. Hallera i JantarowejMiasto Gdańsk przystąpiło do opracowania planu uchwałą z czerwca 2017 roku, do publicznego wglądu jest on wykładany po raz drugi. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęły uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, z których uwzględniona została cześć dotycząca powiększenia terenów zieleni ogólnodostępnej, wykluczenia możliwości realizacji kubaturowego parkingu oraz obniżenia wysokości na wybranych terenach.

Szczegóły nowego planu zaprezentowali przedstawiciele miastaWedług planistów ustalenia planu realizują kierunek przekształceń ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Większość terenu w jednej z najlepszych nadmorskich lokalizacjiMapka przeznaczona jest pod usługi komercyjne związane z położeniem w pasie nadmorskim, co znacząco wpłynie na ożywienie turystyczne i gospodarcze tego terenu. Zabudowa będzie miała od 16 do 19 metrów wysokości.

Ponadto w projekcie planu zostały ustalone tereny ogólnodostępnej zieleni miejskiej i parku leśnego o powierzchni ponad 3 ha z wyznaczoną przestrzenią publiczną - zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Projektowane ciągi tworzą system komunikacji pieszo-rowerowej łączący Brzeźno z Przymorzem poprzez Park Reagana.

Większość obszaru planu objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w celu zapewnienia ciągłej struktury przestrzennej, wiążącej ze sobą wartościowe tereny środowiska naturalnego.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 10 listopada 2020 r. o godz. 17.

Długie Ogrody. Okolice ul. Długa GroblaMiasto do prac nad nowym planem przystąpiło uchwałą z sierpnia 2018 roku, propozycja planu do publicznego wglądu wyłożona została po raz pierwszy.

W projekcie tego planu pojawia się zmiana przeznaczenia terenu po obiekcie produkcyjnym firmy LodmorMapka na funkcję mieszkaniową oraz weryfikacja parametrów zabudowy, które umożliwią racjonalne wykorzystanie terenu.

Według miejskich planistów przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne z realizacją polityki zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska - tzw. rozwojem miasta do wewnątrz czyli uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną oraz transportową. Uzupełnienie obszaru nową zabudową wpłynie korzystanie na odnowę przestrzenną obecnie zaniedbanego obszaru.

Na terenie u zbiegu ulic Angielskiej i Długiej Grobli ustalono funkcję miejskiej zieleni ogólnodostępnej, tak, by utrzymać rekreacyjny charakter skweru i jednocześnie wzmocnić potencjał powiązań pieszych oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do terenów zieleni urządzonej.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 12 listopada 2020 r. o godz. 17.

Letnica. Okolice al. PłażyńskiegoMiasto do prac nad nowym planem przystąpiło w maju 2019 roku. Jego projekt do publicznego wglądu wyłożony został po raz pierwszy.

Projekt umożliwia racjonalne zagospodarowanie obszaru przeznaczonego pod komunikację drogową wzdłuż al. Płażyńskiego pomiędzy rondem w ciągu ul. Marynarki Polskiej a ul. UczniowskąMapka.

Przewidziano tu również wykorzystanie fragmentów terenu nie zajętych przez układ drogowy na cele parkingowe oraz funkcję usługową i ogólnodostępną zieleń urządzoną.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 24 listopada 2020 r., o godz. 17.

Aniołki. Wronia GórkaMiasto do prac nad nowym planem przystąpiło w kwietniu 2019 roku. Projekt do publicznego wglądu wyłożony został po raz pierwszy. Obejmuje on zielony obszar pomiędzy Aniołkami, Kolonią Ochota i Jordana, a SuchaninemMapka.

Projekt przewiduje budowę centrum opieki wytchnieniowej dla dzieci i osób dorosłych przy ul. Kopernika. Pozwala również na realizację, odtworzenie parku leśnego w historycznych granicach, z zachowaniem istniejącego drzewostanu oraz ciągów pieszych wzbogaconych o elementy małej architektury i oświetlenia. Działania te docelowo mają poprawić bezpieczeństwo oraz warunki rekreacyjne w dzielnicy Aniołki.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 26 listopada 2020 r. o godz. 17.

***


Plany do wglądu wyłożone są do 8 grudnia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy składać je na piśmie do prezydenta miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 22 grudnia 2020 roku. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Opinie (42) 2 zablokowane

 • (2)

  Okolica lodmoru az do mistu siennickiego gdzie byl auto zlomowiec i w druga strone az do kanalu to olbrzymi teren. Oby dobrze zagospodarowsc.

  • 33 2

  • Bedzie doskonale, postawią kilka wieżowców jak przy walowej i bedzie

   niu jork

   • 12 2

  • Deweloper najlepiej zna potrzeby Gdańszczan

   20 tyś za metr to idealna cena dla młodej rodziny

   • 15 0

 • (4)

  Może mi ktoś wytłumaczyć po co na filmie, na którym nie pada żadne słowo paszczą występuje Pan tłumaczący powerpointa na migowy?

  • 22 3

  • (1)

   To dla osób niewidomych, które same nie przeczytają tekstu.

   • 8 4

   • ale zauważą miganie.Genialne! Urzędasy!

    • 7 1

  • Kurka każdy chce zarobić

   Lektor języka migowego także nawet w tak absurdalnej sytuacji. Po tym przykładzie bardzo dobrze widać kompetencje ludzi zarządzających naszym miastem. A kasa leci

   • 3 1

  • no a po co

   był miś?

   • 3 0

 • Tyle (2)

  Tyle wolnych i pustych miejsc w Trójmieście a tak mało się buduje mieszkań. Dziwne to wszystko. Gdzie młodzi mają mieszkać ?

  • 11 44

  • Niech młodzi mieszkają najlepiej u siebie, w Bartoszycach. (1)

   • 28 3

   • Albo

    Z rodzicami w małym pokoju

    • 10 0

 • (7)

  W Gdańsku nie ma dzielnicy Długie Ogrody !!!!!

  • 32 15

  • (1)

   Te łapki w dół to z niewiedzy, czy głupoty? Proponuję wejść na stronę gdańskie dzielnice.

   • 14 6

   • administracyjnie nie, ale historycznie tak. Choć może już nie przy Długiej Grobli.

    • 5 1

  • Kowale

   Dla Trójmiasta.pl nawet Kowale to Gdańsk

   • 18 3

  • (3)

   To jest bardzo stara nazwa! Tak kiedyś ten rejon się nazywał !?

   • 10 3

   • (2)

    Nazywał. Słowo klucz. Teraz mamy XXI wiek i z całą pewnością Długie Ogrody nie są w tej chwili dzielnicą Gdańska.

    • 10 6

    • No to przywróćmy stare nazwy. Drażni mnie np. że Młyniec zalicza się do Zaspy.

     • 5 1

    • Yhy

     A Milicja jest Policją lub częste powiedzenie ludzi z dzielnic Wrzeszcza, Stogów itd. Jedziemy do Gdańska he

     • 5 5

 • pandemia nie pandemia, grunty dla deweloperki muszą się znaleźć!

  I o to nasza prezydętka już zadba.

  • 60 12

 • Brakuje prezydenta Adamowicza. Zamiast 15 kondygnacji będzie tylko 5 :(
  On był jednak dobrym budowniczym Gdańska

  • 30 7

 • Tereny zielone do kasacji

  Z planu dotyczącego dzielnicy Aniołki wynika:
  1.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku oddaje kawał lasu Miastu Gdańsk.
  2. Miasto Gdańsk już na samym początku przystępuje do likwidacji kolejnych terenów zielonych, które pójdą pod zabudowę.
  Kto się powinien przyjrzeć tym planom? abw, cba, prokuratura?
  Ratujmy Gdańsk.

  • 54 6

 • Pazerne urzędasy, ręce precz od zabudowy Brzeźna!

  • 50 6

 • wyburzyc takie wielkie chłodnie ??? czy ktoś się nad tym zastanawiał ? (1)

  • 26 10

  • ale co?

   brakuje ci takich chłodni w centrum miasta?

   • 10 1

 • Znowu chcą ciąć drzewa i betonować pod dyktando deweloperki?

  • 54 6

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29550 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
17750 zł/m2
Gdynia Orłowo
16800 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
16600 zł/m2
Gdynia Gdynia Port
16400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
21350 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
16250 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15600 zł/m2
Gdynia Działki Leśne
12050 zł/m2
Gdynia Orłowo
11600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl