• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Nowe plany miejscowe: fragment Moreny i Jelitkowa

Plany poddawane dyskusji dotyczą terenu hotelu Posejdon w Jelitkowie oraz okolic ul. Piekarniczej i Lema na Morenie.

W Gdańsku do 13 grudnia do publicznego wglądu wyłożone są dwa kolejne projekty nowych planów miejscowych. Tym razem dotyczą one Moreny w okolicach ul. Piekarniczej i Lema oraz Jelitkowa u zbiegu ul. Kaplicznej i Nadmorskiej. Dyskusje nad proponowanymi w nich zapisami odbędą się 30 listopada i 8 grudnia.Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Czytaj także: Nowy plan dla Stogów ma ożywić dzielnicę turystycznie

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 58 308 44 51, 58 308 44 44) - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Jelitkowo. Teren hotelu PosejdonMiasto Gdańsk do opracowania planu przystąpiło w lutym 2021 roku. Projekt planu do publicznego wglądu wyłożony jest po raz pierwszy.

Projektem objęty został obszar o powierzchni około 2,62 ha, położony w Jelitkowie u zbiegu ul. Kaplicznej i NadmorskiejMapka. Od lat w tym miejscu działa Hotel Mercure Gdańsk Posejdon.

Nowy plan miejscowy ma umożliwić przebudowę i modernizację istniejącego hotelu w związku z  zamiarem poszerzenia oferowanych usług w tym miejscu usług o obiekty kongresowe i konferencyjne. Efektem ma być poprawa jakości usług turystycznych w pasie nadmorskim.

W projekcie planu dopuszczono zatem zabudowę usługową związaną z obsługą ruchu turystycznego, obiekty kongresowe i konferencyjne, z dopuszczeniem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 100 m kw. Według projektu zabudowa w najwyższym miejscu nie może przekroczyć 15 metrów.

Czytaj także: powstaje nowy plan miejscowy dla terenu wioski rybackiej w Jelitkowie

Plan przewiduje także ochronę szpalerów drzew wzdłuż ulicy Kaplicznej i pojedynczych drzew na terenie inwestycyjnym.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 30 listopada 2021 r. o godz. 17.

Morena, rejon ul. Piekarniczej i LemaProjekt tego planu obejmuje znacznie większy obszar, bo ok. 16,2 ha w okolicach ul. Piekarniczej i LemaMapka. Do jego opracowania przystąpiono w sierpniu 2018 roku. Po raz pierwszy do publicznego wglądu wyłożony był we wrześniu 2020 roku. Obecnie wyłożony został po raz drugi. Naniesiono poprawki, po pierwszym wyłożeniu wpłynęło ich blisko 330. Najczęściej w uwagach przewija się wskazanie potrzeby budowy żłobka, przedszkola, szkoły. Uwzględniono kilka uwag.

Nowe zapisy pozwolą na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonej w bliskim sąsiedztwie transportu publicznego. Od strony kluczowych przestrzeni publicznych przewidziano fronty usługowe w parterach budynków mieszkalnych, a na dwóch terenach inwestycyjnych ustalono obowiązek realizacji usługi społecznej (np. przedszkole, dom sąsiedzki).

W projekcie planu zostały również wyznaczone nowe tereny rekreacji - dwa niewielkie parki, obszary koncentracji rekreacyjnej zieleni przydomowej (w ramach planowanej zabudowy wielorodzinnej) oraz szpalery drzew.

Dla stawu Piecewskiego wraz z jego otoczeniem zaproponowano formułę parku retencyjno-rekreacyjnego, uwzględniającą wymagania przeciwpowodziowe i ochronę elementów przyrodniczych.

W projekcie planu zostały wyznaczone ciągi piesze i rowerowe, łączące tereny mieszkaniowe z centrum handlowym (poza granicami planu), przystankami transportu publicznego i terenami rekreacyjnymi. Uwzględniono również możliwość realizacji ulic Piekarniczej i Lema z wyposażeniem w obustronne chodniki i trasy rowerowe.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 8 grudnia 2021 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 27 grudnia 2021 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (89)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Open house Gdynia 2022
muzyka na żywo, wystawa, spacer
maj 20-22
piątek - niedziela, g. 17:30
Gdynia
Wstęp wolny
Dni Otwarte marki Herman Miller
spotkanie, pokaz, dni otwarte
maj 20-21
piątek - sobota
Gdańsk, Krusel Home/Office
Wstęp wolny

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
27650 zł/m2
Gdynia Orłowo
20750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18850 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25250 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17400 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
15550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
13400 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane