Nowe plany miejscowe w Gdańsku. Stogi i Jelitkowo

Plany przygotowane dla części dzielnicy Stogi i Jelitkowo mają uporządkować przestrzeń i umożliwić realizację nowych inwestycji.

W Gdańsku do 1 grudnia do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty nowych planów miejscowych, dotyczące dzielnic Stogi i Jelitkowo. Dyskusje nad proponowanymi w nich zapisami odbędą się 16 i 18 listopada. Po dyskusjach publicznych uwagi można natomiast składać do dwóch innych planów dla obszarów Stogów oraz jednego dla fragmentu Brzeźna.Czy chciałbyś mieszkać w mieście, blisko nabrzeża rzeki?

Zobacz wyniki (738)
Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 58 308 44 51, 58 308 44 44) - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Stogi. Rejon ul. Tamka, Zimnej i Nad BrzegiemProjektem planu objęto obszar o powierzchni około 6,8 ha, położony na Stogach, nad Martwą WisłąMapka, graniczący: od zachodu - z klubem jachtowym i zabudową przemysłową; od północy - z zabudową mieszkaniową wielorodzinną; od wschodu - z terenami Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Miasto Gdańsk do prac nad opracowaniem planu przystąpiło w kwietniu 2020 roku. Do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

W zamierzeniu gdańskich planistów zapisy projektu tego planu wykorzystują duży potencjał rozwojowy terenu jako pasa nadwodnego Martwej Wisły. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystani żeglarskiej ma przyczynić się do rozwoju tej części dzielnicy oraz realizować politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Według planu budynki nie miałyby więcej niż 15-21 metrów wysokości.

Uzupełnieniem nowej zabudowy będzie plac publiczny, którego założenia urbanistyczne wynikają z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 16 listopada 2021 r. o godz. 17.

Jelitkowo. Rejon dawnej wioski rybackiej w okolicach ul. Kaplicznej i BałtyckiejProjekt tego planu obejmuje obszar o powierzchni około 5,66 ha, który położony między Potokiem Oliwskim, ulicą Kapliczną i Jantarową oraz terenem ośrodka wypoczynkowego przy ulicy PiastowskiejMapka.

Miasto Gdańsk do prac nad tym planem przystąpiło już w marcu 2016 roku, ale do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Od wielu lat teren ten jako obszar dawnej wioski rybackiej podlega ochronie - jest wpisany do rejestru zabytków.

Celem sporządzenia tego planu jest poprawa funkcjonalno-wizerunkowa rejonu dawnej wioski rybackiej w Jelitkowie. Umożliwienie rozwoju usług turystyki, kultury, sztuki i gastronomii, przy zachowaniu skali i charakteru historycznej zabudowy, zwiększy atrakcyjność przestrzeni publicznych oraz jakość życia mieszkańców i turystów korzystających z kąpieliska Jelitkowo. Przewidziano także nowe przestrzenie miejskie, w tym uporządkowanie ulicy Bałtyckiej.

Nowa zabudowa, jaka mogłaby tu powstać, nie będzie mogła mieć więcej niż 12 m wysokości (15 m bliżej ul. Piastowskiej).

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 18 listopada 2021 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 15 grudnia 2021 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Do 17 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożone są także dwa plany miejscowe dla Stogów i jeden dla Brzeźna. Uwagi składać można w tym przypadku do 1 grudnia.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (73)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Jungle bazaar
Jungle bazaar
targi
lut 12-13
sobota - niedziela, g. 10:00 - 18:00
Gdańsk, Sopot, Ergo Arena
Mieszkaniowe Targi Gdynia Arena
Mieszkaniowe Targi Gdynia Arena
targi
mar 26-27
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18350 zł/m2
Gdynia Orłowo
17050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
16650 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
16500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
21200 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15800 zł/m2
Gdynia Orłowo
11100 zł/m2
Gdynia Działki Leśne
10150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl