• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowe plany zagospodarowania: Lawendowe Wzgórza, Brzeźno, teren byłego ogrodnictwa Okaz

EBu
3 sierpnia 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 

W sierpniu zapoznać się można z projektami planów miejscowych dla Jasienia, Brzeźna i Strzyży.

W Gdańsku do 31 sierpnia do publicznego wglądu wyłożone są trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - dla okolic ulicy Lawendowe Wzgórze na Jasieniu, niezabudowanego fragmentu Brzeźna oraz Strzyży, gdzie funkcjonowało ogrodnictwo Okaz.Czy obok przystanków PKM (na przykład na Strzyży) powinna powstawać zabudowa mieszkaniowa?

Rejon ulicy Lawendowe Wzgórze

Miasto przystąpiło do planu uchwałą z września 2016 roku, dotyczy on okolic ulicy Lawendowe Wzgórze, a więc także powstających tam osiedli zobacz na mapie Gdańska.

Do sporządzenia planu przystąpiono głównie w celu powiększenia terenów przeznaczonych pod zieleń. Aby było to możliwe, zrezygnowano z planowanej zabudowy jednorodzinnej. Jednocześnie, aby zachować zaplanowaną wcześniej liczbę lokali mieszkalnych, zwiększono intensywność zabudowy wielorodzinnej. Celem sporządzenia planu było również zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez uregulowanie linii rozgraniczających Potok Oruński i rów R3.

Przeprojektowany został także układ komunikacyjny. W opracowaniu przewidziano przejazd nad Potokiem Oruńskim łączący tereny objęte planem z tymi, które znajdują się po południowej stronie potoku. Dla wydzielonych dróg publicznych przewidziano nowy przebieg uwzględniający ukształtowanie terenu oraz interesy mieszkańców domów znajdujących się przy ul. Oliwkowej. Przebieg ciągów pieszych został z kolei skorygowany w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom dogodne dojście do szkoły oraz przedszkola, a także do atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Potoku Oruńskiego.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 2 sierpnia 2017 roku o godz. 17.

Brzeźno - rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy (przystąpienie we wrześniu 2016 roku roku). Obejmuje on tereny w sąsiedztwie ulicy Gdańskiej, gdzie wiele lat temu znajdowała się niewielka zajezdnia autobusowa.

Projekt planu dotyczy terenu, którego większość nie jest obecnie użytkowana, należy on do dewelopera. Znajdują się na nim pozostałości po dawnej zajezdni autobusowej oraz zespół blaszanych garaży.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu weryfikacji obowiązujących parametrów zabudowy oraz umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W obowiązującym planie miejscowym teren ten został przeznaczony pod obiekty mieszkaniowe i usługowe, bez ustalenia proporcji pomiędzy nimi. Dopuszczono realizację wszystkich form zabudowy mieszkaniowej, z wyłączeniem domów mieszczących ponad sześć mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej, co w efekcie uniemożliwiło budowę domów wielorodzinnych. Zgodnie z polityką przestrzenną miasta Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz) zasadne jest dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na tym terenie. W planie ustalono zatem podział obszaru na trzy części o różnym przeznaczeniu. Główna część została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości do 16 m - 4 piętra), we wschodniej wyznaczono ciąg pieszo-jezdny, a wąski pas terenu przy północnej granicy zarezerwowano na poszerzenie planowanej ulicy dojazdowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 24 sierpnia 2017 r. o godz. 17.

Strzyża - ul. Wita Stwosza 77

Miasto przystąpiło do opracowania nowego planu dla tego terenu w marcu 2016 roku. Do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy. Plan obejmuje teren obok przystanku PKM Strzyża, gdzie jeszcze pod koniec 2014 roku funkcjonowało znane ogrodnictwo Okaz.

Teren objęty planem nie jest obecnie użytkowany. Do sporządzenia planu przystąpiono po likwidacji ogrodnictwa, a także w związku z realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem planu była weryfikacja przeznaczenia terenu - przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej. Według planistów jest to zgodnie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz - należy dążyć do intensywnego i wielofunkcyjnego wykorzystania terenów dobrze obsłużonych komunikacją publiczną.

Nowy plan ustala podział terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na cztery części. Strefa południowo-zachodnia - przy ul. Wita Stwosza - zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości wynoszącej 21 m). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod osiedlowy zieleniec. Zaplanowano również teren (w części północno-wschodniej), na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu GOKF. W części północno-zachodniej zarezerwowano także pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego. Obszar objęty opracowaniem należy do Miasta Gdańsk.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 30 sierpnia 2017 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 września 2017 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.
EBu

Miejsca

Opinie (70) 2 zablokowane

 • Brzeźno fajne (3)

  • 15 10

  • KJUT a Ty nie na murku nie pijesz perły ? (1)

   • 6 4

   • perła za droga

    • 1 2

  • Robyg

   Lubi to:)

   • 3 4

 • ciekawe ilu z tych co za klika miesięcy zaczną hejt

  wybierze się na spotkania w/s tych planów zp.

  • 16 6

 • Lawendowe Wzgórze (5)

  a w tle odór z Szadółek :)

  • 34 23

  • Zazdrosc

   Przykre ze nadal mieszkasz z mama

   • 15 6

  • pz

   ty wychodzisz wogole z domu,czy mam ci nie pozwala

   • 4 3

  • (2)

   nie pamiętam kiedy na Lawendowym było czuć Szadółki

   • 7 2

   • przyzyczjenie (1)

    jak się cały czas tam przebywa to nie czuć... tak to już bywa...
    ale ja się przyjeżdża z Brzeźna do znajomych na LW to czuć dużą różnicę w 'jakości powietrze' :/

    • 1 5

    • lw

     No pewnie, że czuć różnicę w jakości, bo na Lawendowym nie czuć smrodu z Port Service ;)

     • 2 3

 • Trzy plany, trzy osiedla, to co najmniej 3 mieszkania w formie daru (6)

  do wpisania w oświadczeniu majątkowym

  • 65 7

  • Ulicę Nową Abrahama powinno się uwzględnić w tym planie Strzyży (1)

   brak chociaż pieszego przejścia pod torami kolejowymi od Strzyży do Zaspy powoduje, że ludzie przechodzą tam na dziko i giną pod pociągami

   • 12 2

   • Giną tysiącami

    • 3 0

  • Za strzyze z 10 (1)

   Za brzezno mniej bo tylko 4pietea aaaale jali procent zabudowy i mini obostrzenia

   • 0 3

   • na brzeźnie

    dopuszczone jest 5 kondygnacji nadziemnych.

    • 1 0

  • No wiesz...

   Nie tak doslownie,to juz nie te zlote czasy.... teraz to dla szwagra, siostry, zony, dzieci niestety jeszcze za male, ale jak sie mowi, wszystko w rodzinie...

   • 7 1

  • Do zatajenia drogi Wodzu, do zatajenia.

   • 3 0

 • Najpierw wyealili najemce

  By przez x lat stalo puste... By uchwalic plan i sprzedac 1deweloperkowi. Strzyza deal. Czy to jest konstutucyjne panie A.? Zeby wybierac grupy docelowe sprzesazy lub nie sprzesawac a dawać bez przetargow nieruchomości panie A. Państwo w panstwie a cba nie nadaza xera robic...

  • 40 2

 • Brzeźno - powód zmiany

  Przytoczony we wniosku o zmianę powód przystąpienia do zmiany planu jest nieprawdą.
  Tzn. rzeczywiście w planie jest zapis ograniczający ilość mieszkań na klace schodowej do 6 , ale nie jest to powód uniemożliwiający zabudowę wielorodzinną, co dobitnie jest wykazane właśnie na ul. Kobieli przy której są dwa budyki wielorodzinne zgodne z obecnym planem zagospodarowania.

  • 11 1

 • masakra (9)

  Tragedia!!! Kolejna zabudowa wielorodzinna czyli zabetonowanie zieleni po Okazie... kim są Ci planisci od polityki rozwoju??? Kto bierze kasę za sprzedawanie kazdego zielonego terenu??? Przecież Grunwaldzka i Wita Stwosza zaraz całe zabetonowane będą... za chwilę zabudują ROD Polanki i cała Oliwa będzie zakorkowana

  • 59 11

  • lepiej budować przy wysypisku ?? (6)

   polskie miasta należą do najmniej zagęszczonych na świecie Nigdzie nie ma tylu dziur chaszczy i nieużytków - gdzie są pełne pierzeje ?? ( poza starówką i kawałkiem Wrzeszcza i Oliwy)
   Trzeba to zabudowywać bo to tańsze dla miasta niż budować przy obwodnicy, a potem martwić się o nowe drogi, komunikację miejską, szkoły i przedszkola, przychodnie lekarskie i inne wydatki z kasy miejskiej. Parki i tereny zielone są ważne, ale jest wiele dziur i terenów opuszczonych w centrum miasta, z pełną infrastrukturą i trzeba to wykorzystać

   • 8 10

   • Cześć!
    Innymi słowy polskie miasta są zielone, więc lepiej żeby tak pozostało, co nie? A rozwoj infrastruktury...przecież rozwoju chcemy, czy nie?
    Z jednej strony za zielono, a z drugiej strony rozwój zbyt uciążliwy.
    To są wymówki - sugestywne i na pamięć.

    • 0 4

   • To co napisałeś, to wymówki - miało być.

    • 0 0

   • Jaka pelna infrastruktura skoro wszyscy dojeżdżają autem?!

    • 2 0

   • Chyba nie widzisz człowieku że przy wysypisku i obwodnicy właśnie się wszystko rozbudowuje!!!

    • 2 1

   • A co mnie obchodzi porównanie do reszty świata? Chcesz mieszkać wśród betonu i zakorkowanych ulic to się wyprowadz

    • 4 3

   • A dla kogo budować ?

    Dla słoików i Ukraińców. A po co to komu. Nie poznaję już tego miasta.

    • 2 2

  • Właśnie wywalić te działki (1)

   Kto to widział żeby taki atrakcyjny grunt marnować

   • 5 8

   • Taaak najlepiej UG niech zbuduje kolejne pustostany, zrobi zieleń zeby później zarosla jak chodnik na calej długości plotu albo boisko przy Wita Stwosza przecież wszyscy wiedzą że studentów jak na lekarstwo!!! Chyba ze juz sie miasto dogadalo z doraco albo inpro ktore wykupują Oliwę na potęgę...

    • 2 0

 • NOWA KOŚCIUSZKI GDZIE???

  Planując mieszkania ( to najprościej bo deweloper wybuduje) zabezpieczcie dojazdy do tych mieszkań. Korki już są , N. Kościuszki nie ma a mieszkań planujecie coraz więcej. Co będzie jak to wszystko sie zaludni, strach pomyśleć.

  • 36 1

 • Strzyża (14)

  A może czas na park, miejsce spotkań mieszkańców , alternatywę dla czekających pasazerow tramwajów i PKM. Zróbmy coś fajnego. Powielmy sukces Parku Kuźniczki. Strzyza nie ma takiego miejsca, uwięziona pomiędzy szumem Al. Grunwaldzkiej a tramwajami na Wita Stwosza. Zróbmy coś dla dzieci i osob starszych

  • 67 9

  • za park nie daja mieszkan....

   tyle w temacie

   • 17 2

  • Strzyża ma wystarczczająco zieleni. Park róg (11)

   al. Wojska z Piłsudskim, skwer przed pocztą na Chopina, dalej za kościołem Zmartwychwstancow las. Chodziłem tam za malolata na sanki.

   • 9 8

   • Asfaltowe (10)

    skwery z granitową fontanną przypominającą w swej urodzie pomniki na Cmentarzu Srebrzysko, dar dewelopera dla Rady Dzielnicy czy też plac zabaw obok bardzo ruchliwego skrzyżowania trudno nazwać miejscami zieleni!

    • 12 3

    • to może czas je odświeżyć (9)

     żeby je dostosować do potrzeb mieszkańców. Dwa spore skwery a jak komuś mało to w bezpośrednim sąsiedztwie mamy cale TPK. Opanujmy się zarówno ta działka powinna być już dawno zagospodarowana pod zabudowę.

     • 4 2

     • Odświeżyć (1)

      Asfalt otoczony mieszkaniami i sklepami, czy skrzyżowaniem i biurowcami? Tpk w najbliższej okolicy strzyży otacza pkm-ka. Ilość terenów rekreacyjnych świadczy o potencjale miasta. Mam rację i świadomość, że władze miasta i tak zrobią co chcą. Moja okolica ulega degradacji w związku z błędnymi założeniami rozwojowymi. Szkoda. Z mojego punktu widzenia miasto potrzebuje zrównoważonego rozwoju!

      • 3 3

      • Chyba przesadzasz. Tez ze Strzyzy jestem i... Skwery sa dwa. Zieleni mnostwo. Do lasu 5 min drogi. Mozna wziac dziecko codziennie w inne miejsce ale jak sie chce tyle co wyjsc z klatki, usiasc przed Zabka i nie wysilac sie to fakt, trudno, chciazby dlatego, ze wszystkie lawki za dnia przy Zabce sa zajete.

       • 1 1

     • dokładnie (6)

      w centrum miasta są tereny opuszczone i chaszcze, a będziemy budowali drogi i szkoły przy Szadółkach a do tego komunikacja miejska żeby wszystkich dowozić do miasta Kto ma to wszystko finansować, bo deweloperzy nie chcą, a mieszkańcy się domagają ?

      • 3 3

      • Budowanie (5)

       kolejnych osiedli w zatkanych rejonach miasta, nie jest zrównoważonym rozwojem. Każdemu inwestorowi można postawić warunki zabudowy, chociażby na etapie przetargu na grunty. Wystrczy uzależnić pozwolenie na budowę od szeregu innych warunków, które inwestor musi spełnić. Stwierdzenie, że deweloper nie chce tego czy tamtego jest kuriozalne.

       • 3 3

       • Strzyża zatkana? (4)

        SKM - w zasięgu, linia tramwajowa z rezerwą przepustowości wystarczy zwiększyć liczbę kursów, zieleń. pełna infrastruktura społeczna. Gdzie uzupełniać zabudowę jak nie tu?

        Już dawno zarówno działka po okazie jak i tereny ROD powinny pójść pod młot na kameralną zabudowę max 3-4 kondygnacje. Cześć terenu po działkach możnaby wtedy przyznać pod ogólnodostępny park. To się jednak nie stanie bo klika działkowców jest nie do ruszenia.

        • 4 7

       • Strzyża (1)

        jest zatkana. Widocznie tutaj nie mieszkasz. Garnizon 7-8 kondygnacje budynki mieszkalne, cztery nowe biurowe, jedyny wyjazd z osiedla w kierunku Słowackiego i Grunwaldzkiej, WSB, a także płatne parkingi spowodowały, że Strzyża jest zatkana. Wyjazd z osiedla czy zaparkowanie graniczy z cudem. Na marginesie, działki są już w Oliwie. Strzyża jest malutka i kolejne domykające je osiedle, głównie na wynajem, nie jest jej potrzebne! Tyle miałam do powiedzenia komuś kto sądzi, że uszcześliwi mieszkańców wygłaszając komunały! Mieszkam tu od urodzenia i wiem, jak niekorzystne zmiany zaszły tutaj w ostatnich 15 latach! Oczywiście niekorzystne dla tych, którzy już tutaj mieszkali!

        • 4 3

       • Co za lament z ta Strzyza. Ludzie tu wyjatkowo biadola. Strzyza zatkana??? Bo ok 15-16:00 jada przez nia ludzie do Slowackiego???

        • 1 2

       • Człowieku jakie 3-4 kondygnacje komu by się to opłacało???? Przecież jak przejmą ten teren to tylko wieżowce pobuduja i zapchaja całą część Oliwy i Grunwaldzka i Wita Stwosza!!!!

        • 4 1

       • Kameralna zabudowa???!!! Chyba nie wiesz co piszesz???

        • 4 0

  • Parkingów więcej niech zrobią bo tępe buraki parkują pod oknami i blokują wjazdy do garażów mieszkańcom.

   • 3 0

 • Dramat

  Co do Brzezna to popieram. To wymieniine miejsce jest okropne, ucywilizujcie je.

  • 21 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty na osiedlu Arkadia

dni otwarte

Targi mieszkań i domów

wykład, targi, konsultacje
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
32700 zł/m2
Gdynia Gdynia Port
22900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
21850 zł/m2
Gdynia Orłowo
21750 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
20300 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25350 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21250 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
18350 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16800 zł/m2
Gdynia Orłowo
15250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane