• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Ilona Raczyńska
18 października 2015 (artykuł sprzed 8 lat) 
Wycinanie drzew zawsze budzi duże emocje wśród mieszkańców Trójmiasta. Kiedy w czerwcu 2014 roku trwała wycinka na św. Ducha w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i redakcjach lokalnych mediów rozdzwoniły się telefony. Wycinanie drzew zawsze budzi duże emocje wśród mieszkańców Trójmiasta. Kiedy w czerwcu 2014 roku trwała wycinka na św. Ducha w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i redakcjach lokalnych mediów rozdzwoniły się telefony.

Obniżenie wysokości opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności oraz poprawa jakości nowych nasadzeń zastępczych - oto najważniejsze zmiany, jakie przyniosła niedawna nowelizacja dotycząca usuwania drzew. Zdaniem ekspertów to duże ułatwienie dla właścicieli posesji i inwestorów.Czy nowe przepisy są korzystne?

Jeszcze niedawno za wycięcie drzewa bez pozwolenia groziły kary od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych, niezależnie od przyczyn usunięcia.

- Zmiany w przepisach pozwolą nam unikać sytuacji, w których ktoś musi zapłacić karę nieproporcjonalnie wysoką do wyrządzonej szkody, na przykład za wycięcie złamanego drzewa, które zagrażało jego bezpieczeństwu. A przecież życie ludzkie powinno być priorytetem - po podpisaniu ustawy przez prezydenta mówił Piotr Otawski, główny konserwator przyrody. - Do tej pory przepisy przewidywały obowiązek nałożenia kary pieniężnej w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności. Nowe przepisy uelastyczniają prawo w tym zakresie. W wyniku zmian organy nakładające karę będą musiały więc uwzględnić okoliczności wycinki.
Niższe kary i nowe stawki opłat

Dzięki temu za usunięcie drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie wysokość kary pieniężnej będzie obniżona o połowę. Natomiast w przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu zagrażającego życiu kara pieniężna nie będzie wymierzona wcale.

Zmianie uległa również metoda obliczania opłat za usuwane drzewa. Nowa odzwierciedla koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację, np. tereny wiejskie i zurbanizowane. Według nowych przepisów opłata za usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego w parku wyniesie ok. 9600 zł, podczas gdy wcześniej wynosiła ok. 18 000 zł.

Wycinki drzew często budzą kontrowersje wśród naszych czytelników

W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zostały również określone wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. W ten sposób praktycznie każdy będzie mógł sprawdzić, czy konieczne jest zezwolenie na wycinkę drzewa.

Co istotne, bez zezwolenia można wycinać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) lub 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

- Zmiany w ustawie oceniamy pozytywnie. Zasady zostały uporządkowane i ściśle określone. Jest tym samym szansa na to, że zwiększy się liczba osiedli projektowanych w taki sposób, aby zachować jak najwięcej starych, cennych drzew - mówi Anna Szałła, pełnomocnik zarządu Ekolanu.
Istotne zmiany dla wspólnot i spółdzielni

Ze zmian cieszą się także zarządcy nieruchomości. Zniesiony został bowiem obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

- Nowelizacja zdecydowanie upraszcza procedurę zarządzania zielenią we wspólnotach oraz spółdzielniach mieszkaniowych. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę od wszystkich mieszkańców było procesem długotrwałym, a wielokrotnie okazywało się misją niemożliwą do zrealizowania przez zarządców wspólnot - mówi Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Agis Nieruchomości. - W portfolio naszej firmy posiadamy apartamentowce, gdzie właściciele przeważnie są w podróżach biznesowych i nawet przy stworzeniu autorskiej platformy do elektronicznego głosowania podjęcie każdej decyzji stanowiło niebywały problem. Wymóg ten skutecznie hamował racjonalną gospodarkę terenami zielonymi. Uważam, że ustawodawca postanowił ułatwić życie mieszkańcom. To dobry kierunek.
Sprawdź obowiązujące do końca roku stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni

Według nowych przepisów spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały jednak obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.

- Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej informuje członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag - wyjaśnia Waldemar Fijołek, dyrektor Veidik Zarządzanie Nieruchomościami. - Zatem zarząd lub zarządca nie muszą już każdorazowo prowadzić uciążliwej procedury głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez właścicieli na wycinkę drzew. W wielu wspólnotach uzyskanie takiej zgody było trudne z uwagi na nieobecność właścicieli, którzy coraz częściej wynajmują swoje mieszkania i kontakt z nimi jest w praktyce utrudniony.
Do tej pory także w sprawach pilnych, gdy np. drzewo uległo uszkodzeniu na skutek silnych wiatrów, czy innych czynników zewnętrznych, należało złożenie wniosku poprzedzić procedurą głosowania uchwały. Już nie będzie to konieczne.

- Należy stwierdzić, że ustawodawca poszedł w dobrym kierunku i ułatwił procedurę wnioskowania o wycinkę drzew - dodaje Waldemar Fijołek.
W nowych przepisach rozwiązana została również sprawa niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Obecnie usunięcie powyżej 30 proc. korony podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60 proc. opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50 proc. korony jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia.

Warto wiedzieć
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska znajdują się niezbędne informacje dotyczące formalności związanych z wycinką drzew i krzewów.
Podstawa prawna: zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące między innymi usuwania drzew i krzewów. Ustawa o ochronie przyrody została zmieniona art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Miejsca

Opinie (90) 2 zablokowane

 • (21)

  Żeby na wycięcie drzewa które się kiedyś same posadziło lub jest ono na terenie prywatnym trzeba mieć pozwolenie absurd nad absuradami. Drzewo które rośnie na mojej posesji jeat moje i żaden urzędas nie ma do tego prawa

  • 317 40

  • (7)

   Pamiętaj o tym za tydzień, nad urną!

   • 39 5

   • (6)

    Odezwał się PiSior.

    • 9 42

    • (5)

     SN uznał te przepisy za nie zgodne z konstytucją, tymczasem wasze PO:

     "Natomiast marszałek Sejmu Ewa Kopacz wnosiła o uznanie zapisów za zgodne z konstytucją. Jej zdaniem celem kary jest ochrona interesu publicznego i dlatego okoliczności zdarzenia jej zdaniem "nie mogą być brane pod uwagę przy określaniu wymiaru kary". Kopacz uznała, że jednolita wysokość kary służy ochronie zadrzewień, gdyż skutecznie zniechęca do samowoli w usuwaniu drzew. Martwe drzewa są źródłem pożywienia i siedliskiem dla wielu zwierząt i owadów - utrzymuje Ewa Kopacz."

     ps żeby było jasne nie głosuję na pis

     • 23 6

     • (4)

      niech ta pożal się Boże znawczyni przyrody zajmie się lasami a nie zadrzewieniami

      • 24 1

      • Niech się zajmie najlepiej paznokciami i na tym poprzestanie.

       • 19 3

      • (1)

       Już się zajmowała lasami, ale nie udało się opchnąć Lasów Państwowych Niemcom.

       • 22 5

       • Chyba siedzisz w jakiejś strasznie ciemnej norze, gdzie światło i wiadomości nie dochodzą.

        • 3 9

      • To samo chcialem zauwazyc...Zajmuja sie pojedynczymi jednostkami drzew w wyypadku prywatnych wlascicieli ale masowa wycinka

       Masowa wycinka ..np w naszych trojmiejskich lasach jest juz akceptowalna i nie podlega karze...bo jest to normalana praca lesnikow,,,a las coraz zadszy i polana na polanie ...cieszy sie tylko tartak i handlarze drewnem kominkowym..

       • 5 0

  • drzewo na posesji własnej (9)

   Popieram!!!Posadzone przeze mnie drzewo jest moje i ja powinnam zdecydowac,czy ma ono rosnąc ,czy nie!!!Szczególnie bzdurne jest to na działkach rekreacyjnych poza miastem ,w lesie,gdzie i tak jest mnóstwo drzew!!1A moja działka jest pozbawiona z tego powodu światła i słońca!!!

   • 47 10

   • Po kiego grzyba sadziłeś drzewo zatem? (2)

    • 11 23

    • może nie wiedział w jakim państwie żyje

     • 20 2

    • A co Cię to obchodzi?

     Moja ziemia, robię co chcę!

     • 28 7

   • (2)

    To posadź owocowe i po problemie - ich ograniczenia nie dotyczą

    • 17 7

    • po za owocowymi ozdobnymi za nie jest kara :)

     • 2 1

    • Każde drzewo wydaje owoce.

     • 11 1

   • (1)

    Na bazie starych przepisów wystarczyło poinformować gminę, formalnie jest to zgoda na wycinkę, ale gmina nigdy nie odmawia (no chyba że chodzi o pomnik przyrody lub strefę konserwatorską), no i oczywiście nie ma żadnych opłat!!
    Posadzenie nowych drzew w miejsce nielegalnie wyciętych jest podstawą do darowania ewentualnej kary, nawet jeśli już jest prawomocna.

    • 1 2

    • "Posadzenie nowych drzew w miejsce nielegalnie wyciętych jest podstawą do darowania ewentualnej kary, nawet jeśli już jest prawomocna."

     nie słyszałem o tym, czy możesz wskazać przepis ? jak rozumiem jest się wtedy na łasce wójta ?

     • 9 1

   • Trzeba było kupić działkęna łace a nie w lesie

    • 3 1

  • bezkarne wladze SpoldzIelni MORENA (1)

   Władze tej Spółdzielni prowadzą bezkarnie wycinkę posadzonych drzew za namową sprzątających który nie chcą zmiatać opadających kwiatów, owocow i liści czereśni. Tną bezkarnie klony informując potem, że były to drzewa owocowe, albo tak je podcinają , że nigdy nie mogą zakwitnąć. Nigdy też nie podlewają nowo posadzonych drzew. Ten bałagan trwa nieustannie od lat.
   Z DUŻYM TRUDEM Udało SIE NAM WSTRZYMAĆ wycinkę 21-letniej czereśni która chromi nas przed hałasem i smrodem z ruchu samochodów przy ul Rakoczego..

   • 12 9

   • Nie dawno pisalem...

    ... komentarz na ten temat. Za dużo jest drzew na osiedlach. Zabierają światło i ptaki syfią

    • 2 14

  • Kuźwa. Dla mnie nic się nie zmieniło. Dalej nie mogę usunąć drzewa na działce. Nie mówię tu o drzewach owocowych rzecz jasna. Dalej musiałbym wybulić parę patoli, żeby się go pozbyć pomimo że uszkodziło dach w altanie.

   Pocieszające jest to, że zmniejszono wymiar kar. Teraz zamiast przykładowo 300 tys w razie samowolki będzie trzeba uiścić jedyne 150 tys. By żyło się lepiej.

   • 4 0

 • Mierzenie obwodu na wysokości 5cm nad ziemią? (5)

  A co mi szkodzi zasypać drzewo ziemią i zmierzyć je na samej górze?

  • 125 11

  • i tak też robię (2)

   Ziemia + trawa na górę, poczekać dzień, fotki z pomiarów i cięcie. I nie będzie mi się urzędas mieszał do mojego drzewa na moim terenie. A w razie czego są fotki...

   • 7 2

   • (1)

    A jak urzedas złośliwy to Ci wykaże naruszenie prawa budowlanego - i sam mu dostarczysz dowody ;)

    • 0 1

    • taaaa

     jasne

     • 1 0

  • 5 cm nad ziemią? (1)

   no tak... po co uczyć się latami wymiarowania drzew, po co znajomość pojęć karpy, pierśnicy itp itd... przyszedł urzędnik i wymyślił 5 cm nad ziemią! przyjdzie Kowalski, podsypie więcej ziemi i nie ma problemu

   • 9 2

   • 35 cm a nie 5 cm

    • 1 9

 • Właśnie z powodu tych idiotów (3)

  Nie mam w ogrodzie ani jednego drzewa. Samosiekji które były usunąłem zanim osiągnęły niebezpieczny wiek i rozmiar.
  Szkoda bo lubię drzewa....

  • 148 9

  • (1)

   hmmm, a ja zasadzilam z 10 drzew owocowych i kilka innych i nie rozumiem co za problem
   Drzewo zawsze mozna przyciac jak wyrosnie za duze.
   Za to przez pol roku czuje sie jak lesie sluchajac szumu drzew. Cos wspanialego.

   • 6 8

   • Nie, nie zawsze

    Niektóre po podcięciu obumierają.

    • 0 0

  • Idiotyczne prawo.

   Czeka właśnie zmienić prawo które IDIOCI wymyślili ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • 1 0

 • (7)

  a gdzie opcja - nie dalej sa beznadziejne i niesprawiedliwe ?
  nigdzie na swiecie nie ma tak wysokich kar za wycinke drzew, ludzie obudzcie sie. Zazwyczaj nie ma kar wogole lub sa w rodzaju 5-15tys usd

  • 45 13

  • (2)

   "Według nowych przepisów opłata za usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego w parku wyniesie ok. 9600 zł, podczas gdy wcześniej wynosiła ok. 18 000 zł. "

   serio ze wszystkimi mnożnikami ? na pewno dobrze policzyliście ? może policzcie jeszcze raz

   • 0 2

   • (1)

    Dobrze że te przepisy obowiązują tylko w mieście. W przeciwnym razie gospodarka leśna by się stała nieopłacalna i meble byście wszyscy mieli z plastiku, a pisalibyście nie na papierze ale palcem po wodzie

    • 1 2

    • nie obowiązują tylko w mieście, obowiązują wszędzie, inaczej jest jedynie w lasach. Jeśli masz pole lub jakąś działkę, która nie jest lasem, to tak samo Cię obowiązują i na wsi i w mieście i w środku lasu jak masz tam działkę rekreacyjną, która wygląda jak las, chociaż formalnie nim nie jest.

     • 1 1

  • Obwód to nie średnica (3)

   chciałbym tylko uświadomić że
   średnica 35cm to promień 5,5cm
   średnica 25cm to promień 4cm

   • 1 13

   • Bardzo mi przykro, że Cię zmartwię, ale promień to połowa średnicy (1)

    Więc całe Twoje wyliczenia wzięły w łeb...

    • 9 0

    • Wyliczenia są Dobre, wasze rozumienie bez analizy jest złe. Napisałem średnica - ok pomyliłem się.

     Tymczasem ja odnoszę się do przepisuj i artykułu gdzie podany jest obwód!!! to dzielimy oczywiście przez PI i mamy średnicę potem przez 2 i mamy promień. pozdrawiam.

     • 1 2

   • Właśnie mylisz obwód ze srednicą.

    Howgh!

    • 0 0

 • jedno wytniesz

  Dwa powinienes posadzic, obojetnie twoje, nie twoje . Dla naszych wnukow

  • 50 23

 • Nowe przepisy ma się rozumieć nie dotyczą urzędasów !

  No bo jeżeli sprzedaje się działkę na której rosną drzewa pod budowę Marketu to z góry wiadomo ,że je będą rżnąć i nic swołoczy do tego ! , w Gdyni tak było przy budowie Gent-a przebudowanego następnie na Riwiere - gdyński Decydent wie doskonale ile starych pięknych buków poszło pod piłe !- albo na Obłużu , i co ? a no nic ! -nam wolno proszę pana !...

  • 77 2

 • suche drzewo (3)

  Dalej jakiś kretyn tworzy niby nowe prawo. Za wycięcie obumarłego drzewa nie rokującego ..... - połowa kary. Gdzie tu logika ?

  • 123 4

  • Logika jest taka, że ma wspierać kombinatorstwo.
   Jak jesteś uczciwy i chcesz normalnie wyciąć, to zapłacisz opłatę albo karę.
   Jak jesteś spryciarz - kombinator, to wiesz jakie substancje i jak zaaplikować, drzewo (nawet zdrowe) ci się przewróci po pół roku samo, uszkodzi chałupę albo samochód, więc jeszcze z ubezpieczalni dostaniesz trochę grosza.
   Oto rządy PO i spółki. Promocja cwaniactwa.

   • 22 5

  • (1)

   Tu logika pastuchu, żebyś ze zdrowych drzew nie robił suchych

   • 3 6

   • Swoje barany swojego pastucha poznają :-)

    • 1 0

 • ... (1)

  Nie wiem po co ta nowelizacja, tu gdzie mieszkam nikt się żadnymi przepisami nie przejmuje i tnie jak mu się podoba i kiedy mu się podoba. A przykład dają gminni urzędnicy którzy kryją się wzajemnie. Ciekawe czy nowe prawo zmieni kuriozalny zapis że karę za wycięcie drzewa przez gminę, gmina płaci sama sobie.

  • 19 10

  • nowelizacja się pojawiła bo chcieli kogoś z**lić i przywalili karę - tak są takie przypadki i ludzie dostają po kilkaset tyś za to że ścieli parę drzew na polu. Nawet kluska dostał chyba ze 100tyś. Ktoś się odwołał aż do SN i SN uznał że przepisy są niekonstytucyjne. Kopacz broniła przepisów, ale SN jej obrony nie uznał. Dlatego wprowadzili kosmetyczną nowelizację, która niewiele zmienia.....

   • 4 0

 • problemy z drzewem? (7)

  jesienią podlać solidnie Roundapem, wiosną zgłosić jako zagrażające życiu,
  I po sprawie. To straszne, ale durne prawo trzeba niestety tak omijać

  • 44 24

  • roundapem powiadasz z niewiedzy czy bezmyślności (3)

   roundap nie zaszkodzi drzewu natomiast nie rozkłada się nawet po dziesięcioleciach i będzie trół ciebie i twoją rodzinę oraz sąsiadów. Jest rakotwórczy.

   • 7 0

   • orto

    truł

    • 2 0

   • jak będzie "trół"?

    wyjdzie z ziemi i dosypie mi coś do żarcia? czy będzie codziennie mi powtarzał w kółko to samo?
    Roundup to herbicyd nieselektywny, wali po wszystkim, I gwarantuję Ci, że zaszkodzi wszystkiemu zielonemu, którym go polejesz.

    • 1 0

   • życie jest rakotwórcze

    • 2 0

  • po co niszczyć okolicę

   taki instruktaż dla innych powinien być karalny :))

   • 3 1

  • Bezmyslne wycinanie drzew

   Tobie by do zarcia wlac tego Roundapemu glupku bez wyobrazni nie wiesz ze drzewa to jak pluca czlowieka

   • 0 2

  • nie znasz się nie zabieraj głosu

   Roundap jest pobierany tylko przez zielone części roślin w wypadku drzew liście, więc podlanie nic nie da tylko zanieczyszczenie środowiska

   • 2 0

 • Ekolan ocenił zmiany pozytywnie

  ustawodawca odetchnął z ulgą.

  • 23 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane