• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Nowy plan miejscowy dla dużej części południowego Gdańska

EBu
30 maja 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (106)

Projekt wyłożonego planu miejscowego obejmuje obszerną część dzielnicy Łostowice

W Gdańsku do 20 czerwca wyłożony jest projekt planu miejscowego, który swoim zasięgiem obejmie aż 101 ha terenów w okolicach ulic Niepołomickiej i StarogardzkiejMapka. Z planem można się zapoznać i zgłaszać do niego uwagi, a także wziąć udział w dyskusji nad proponowanymi zapisami.Jakiej wysokości zabudowa powinna powstawać na obrzeżach miasta?

Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów miejscowych powstających w Gdańsku są dostępne na stronie brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Z projektem tego planu w czasie jego wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 308 44 74) - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Pytania zadawać można także mailowo. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Ponad 100 ha przy granicy z BorkowemDo opracowania tego planu miejscowego miasto Gdańsk przystąpiło uchwałą z września 2017 r. (została ona zmieniona we wrześniu 2018 r.). Nowy plan opracowywany jest dla obszaru, gdzie obowiązuje sześć innych planów miejscowych. Do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Projekt obejmuje obszar o powierzchni aż ok. 101 ha. Są to tereny Gdańska sąsiadujące z Borkowem, położone w rejonie ulic Niepołomickiej, Starogardzkiej, Czerskiej, Borkowskiej, Władysława Jagiełły. Chodzi zatem o część Gdańska, która podlega w tej chwili niezwykle szybkiemu rozwojowi i zabudowie.

Projekt planu obejmuje obszar aż 101 ha. Projekt planu obejmuje obszar aż 101 ha.

Zbiorniki retencyjne, małe parki i zabudowa mieszkaniowo-usługowaWedług projektu planu możliwa będzie realizacja celu publicznego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych poprzez wyznaczenie rezerwy pod zbiorniki retencyjne i potok M2, na terenach najbardziej narażonych na podtopienia, w rejonie ulic Czerskiej i Władysława Jagiełły. Plan "zabezpiecza" również teren pod rów R4 wzdłuż granicy miasta.

Przygotowania do budowy zbiorników retencyjnych we Wrzeszczu i na Południu Przygotowania do budowy zbiorników retencyjnych we Wrzeszczu i na Południu

Ustalenia projektu planu przewidują także powstanie nowych terenów zieleni urządzonej (niewielkie zielone skwery i parki), powiązań pieszych i pieszo-rowerowych oraz funkcji usługowych służących lokalnej społeczności.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

W przeważającej części plan w proponowanej przez urbanistów wersji pozwala na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, głównie o niskiej intensywności. Wzdłuż ulicy Starogardzkiej zakłada się wyższą intensywność zabudowy, z koncentracją funkcji usługowej.

Proponowane zmiany obejmują także korektę rezerwy drogowej, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Starogardzkiej, Czerskiej, Niepołomickiej oraz planowanej Nowej Niepołomickiej.

W dyskusji publicznej na temat zapisów zawartych w planie będzie można wziąć udział online (po wcześniejszej rejestracji). Odbędzie się ona w środę, 31 maja 2023 r., o godz. 17.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP najpóźniej do 4 lipca 2023 r.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

EBu

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (106)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień na budowie osiedla apartamentowego Odea Park

dni otwarte

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane