Pięć wizji zabudowy Dworca Kłodno w Gdańsku

Teren dawnego Dworca Kłodno, znajdujący się przy ul. Toruńskiej w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska, na południe od Wyspy Spichrzów, od dawna jest przygotowany do zabudowania nowymi mieszkaniami. Jego właściciel, deweloper Invest Komfort, przeprowadził zamknięty konkurs na koncepcję zagospodarowania tego terenu. Zwyciężyła w nim gdyńska pracownia BJK. W oczekiwaniu na ostateczny projekt pokazujemy wszystkie propozycje architektów, jakie zaprezentowano w konkursie.Która propozycja zabudowy podoba ci się najbardziej?

BJK Architekci, podcienie i zielone dachy 65%
Arch Deco, współczesne forty 7%
Bulanda Mucha, nowoczesne spichlerze 14%
JEMS Architekci, inspiracja gdańskimi bramami 5%
KD Kozikowski Design, pomiędzy dwoma placami 9%
zakończona Łącznie głosów: 760
To, w jaki sposób zostanie zabudowana działka przy Toruńskiej jest ważne. Nie tylko "żeby było ładnie". To teren zlokalizowany nad wodą (Stara Motława) zobacz na mapie Gdańska, prowadzi przez niego droga w kierunku Opływu Motławy i bastionów, które tworzą duży, zielony teren rekreacyjny położony najbliżej Śródmieścia i Głównego Miasta. Od tego, jak ostatecznie zostanie zabudowana działka po Dworcu Kłodno zależy, czy ludzie będą podążać w tym kierunku i czy będą chcieli spędzać tu czas. Warto zastanawiać się nad najlepszymi rozwiązaniami dla tego terenu.

Podwaliny pod realizację w tym miejscu nowej części miasta wykonali miejscy planiści, którzy w listopadzie 2016 roku uchwalili nowy plan miejscowy dla "rejonu dawnego Dworca Kłodno".

Czytaj więcej: szczegóły planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy Toruńskiej

Przez teren ten przebiegać ma główna droga pomiędzy ulicami Toruńską i Kamienna Grodza, tzw. Nowa Chmielna. W dalszej przyszłości ma ona też prowadzić w kierunku węzła Most Czerwony. Od strony Starej Motławy powstać ma tzw. plac wodny, który musi być zaaranżowany jako przestrzeń publiczna z zielenią i małą architekturą. Duże "dojście" do placu prowadzić ma od Nowej Chmielnej. Powstać ma tu głównie zabudowa mieszkaniowa, jednak w parterach obligatoryjne jest powstanie lokali usługowych z dużymi witrynami. Budynki zakomponowane w zwarte, miejskie kwartały nie mogą mieć więcej niż 26 metrów wysokości, przy czym wysokość ta będzie zróżnicowana. Budynki nie będą też ogrodzone.

Pomiędzy Starą a Nową Motławą przebiega "zielona arteria", która według docelowej wizji ma być kanałem łączącym obie Motławy. Jednak ze względu na koszty takiej inwestycji może on być zielonym ciągiem spacerowym.

Nowy plan przewiduje także przekształcenia w rejonie dawnego młyna, gdzie w przyszłości powstać ma nowa siedziba Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej.

Założenie projektowe: budujemy miastoPrzyszła zabudowa przy Starej Motławie. Nad samą wodą powstać na tzw. plac wodny. Zabudowa przysłoni widoczne w tej chwili budynki przy Chmielnej. wizualizacja BJK Architekci/fot. Łukasz Unterschuetz_Trojmia


Invest Komfort działkę przy Toruńskiej kupił od PKP w 2014 roku. Jeszcze gdy toczyły się prace nad planem miejscowym, inwestor zaprosił do konkursu na koncepcję zagospodarowania tego terenu pięć uznanych pracowni architektonicznych: Arch Deco i BJK z Gdyni, KD Kozikowski z Gdańska oraz Bulanda Mucha i JEMS Architekci z Warszawy. W wyniku wewnętrznego rozstrzygnięcia konkurs wygrała pracownia BJK Architekci, projekt powstał pod kierownictwem Tomasza Janiszewskiego.

- Ważne dla nas były relacje: wnętrze kwartału - ulica - plac; czy zamykać kwartały czy nie, a także światło i zieleń. Gdzie powinien się pojawić ruch kołowy, a gdzie nie. Jaką wartość nadać kwartałom zlokalizowanym przy placu Wodnym, czy architektura powinna być jednorodna, czy nie... - dywagują we wstępie do opisu koncepcji architekci z BJK.
Plac wodny stanowi dużą wartość dla dzielnicy, dlatego w koncepcji poszerzone zostały, prowadzące pomiędzy kwartałami, dojścia do niego od strony ul. Nowej Chmielnej. To tutaj pojawiają się widoczne na wizualizacjach podcienia budynków, które zapewniają więcej przestrzeni dla pieszych i mają motywować do przechodzenia w kierunku wody. Sam plac zaaranżowany został tak, by przyciągać do spędzania na nim czasu osoby z różnymi potrzebami.

Kwartały otwarte są w kierunku południowym, by zapewnić lokalom jak największą ilość światła. Z tego samego powodu kwartały oglądane na rzucie mają nieregularne bryły - dzięki temu większa ilość mieszkań będzie słoneczna.

- Na najwyższych kondygnacjach zaprojektowaliśmy największe mieszkania. Ich atrakcją są
duże zielone tarasy. Ustawienie kaskadowe brył budynków otwiera dla większej liczby mieszkań widoki na wodę czy park [w miejscu przeszłego kanału łączącego Motławy - red.], daje więcej światła - czytamy w opisie koncepcji.

By ograniczyć na tym terenie ruch kołowy, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wjazdy do garaży znajdują się tylko od strony ulicy Nowej Chmielnej.

- Założyliśmy tworzenie miasta, a nie dzielnicy mieszkaniowej. Całość założenia ma charakter miasta różnorodnego, wielomateriałowego - podkreślają architekci. - Co kawałek inna architektura w materiale cegły, detalu okna czy proporcjach. Inne podcięcie, czy nowy plac. Planujemy architekturę z uskokami, zmiennymi wysokościami ostatnich kondygnacji. Apartamenty na dachach w okładzinie drewnianej, metalowej, cortenowej czy ceramicznej.
Architekci z BJK w swojej koncepcji inwestycję podzielili na siedem etapów. W większości etapów garaż podziemny jednokondygnacyjny zaprojektowany został powyżej poziomu wód gruntowych. W kilku etapach ze względu na wielkość działki konieczne okazało się dodanie garażu na parterze.

Deweloper przygotowuje inwestycjęPrzeprowadzenie konkursu nie oznacza jednak, że zwycięska koncepcja realizowana będzie bez żadnych zmian. Deweloper zapytany o to, jaka będzie ostatecznie realizowana koncepcja podkreśla, że wciąż nad nią pracuje.

- Jesteśmy w trakcie prac planistyczno-koncepcyjnych, wiele decyzji jeszcze przed nami, dlatego nie możemy jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy i co zmienimy w stosunku do wygranej koncepcji przygotowanej przez BJK Architekci - informuje Marta Szymczak z biura prasowego Invest Komfort. - Jesteśmy świadomi, że tworzymy spory kwartał zabudowy Starego Przedmieścia, cieszymy się, że możemy się z tym wyzwaniem zmierzyć. Mamy dużo pomysłów na stworzenie wyjątkowego zagospodarowania tej przestrzeni, czerpiemy inspiracje z wielu zakątków świata. W tym momencie pracujemy nad wyborem najlepszych rozwiązań dostosowanych do istniejących realiów, ciekawych zarówno ze strony przyszłych właścicieli mieszkań, jak i mieszkańców Trójmiasta.
W informacjach na temat przyszłego zagospodarowania terenu tej części miasta, również jego części nadwodnej, pojawią się nawiązania do inwestycji Brabank, której pierwszy etap zrealizowany został w sąsiedztwie Muzeum II Wojny Światowej zobacz na mapie Gdańska. W plebiscycie prowadzonym przez Trojmiasto.pl zdobył on tytuł Najciekawszej inwestycji mieszkaniowej 2016 roku.

- Nie ograniczamy się jedynie do zagospodarowania terenu swojej działki, patrzymy na projekt szerzej. Przy realizacji inwestycji Brabank Apartamenty zajęliśmy się terenem wzdłuż istniejącego nabrzeża Motławy jako przedłużenia istniejącego nadwodnego bulwaru pieszego oraz najbliższym otoczeniem budynków. Zrealizowaliśmy plac o charakterze miejskim, który zaprasza przechodzących przez Most Wapienniczy do tej części Gdańska. Zastosowaliśmy tam szlachetne materiały - wymienia Marta Szymczak. - Podobnie dużą wagę przyłożymy również do otoczenia naszej inwestycji przy ulicy Toruńskiej. O szczegółach poinformujemy, jak zakończymy ustalanie ostatecznego kształtu planu zagospodarowania przestrzeni.
Deweloper wstępnie planuje, że realizacja zabudowy na terenie byłego dworca Kłodno rozpocznie się od strony ulicy Toruńskiej, ale podkreśla, że żadne decyzje - w tym dotyczące terminu rozpoczęcia budowy - jeszcze nie zapadły, bo w tej chwili zajmuje się przygotowaniem budowy drugiego etapu Brabanku.

Propozycje pozostałych pracowni, które brały udział w konkursie


Arch DecoIdeowo kształtowana rzeźba terenu objętego koncepcją odzwierciedla formę bastionu i wydziela przestrzenie prywatne wewnątrz kwartału zabudowy. To nawiązanie do sąsiednich fortyfikacji. Na "zewnętrznych" elewacjach budynków zastosowano cegłę klinkierową oraz balkony i tarasy "zlicowane" z elewacją (silne nawiązania do fortyfikacji), wnętrza kwartałów zaprojektowane są w bieli i wypuszczone "na zewnątrz" bryły.
Plac wodny z bogatym programem atrakcji ma naturalnie integrować nowych mieszkańców. Proponuje się tu powstanie mariny dla małych jednostek. Na dachach części budynków powstać miałyby zielone tarasy.

Bulanda Mucha ArchitekciNie chcemy budować kolejnego współczesnego zespołu budynków, który mógłby stać wszędzie. Chcemy budować miasto spichlerzy - deklarują architekci, chociaż mają pełną świadomość, że spichlerze w tej części miasta nigdy nie stały. Zaproponowana architektura niesie ważny przekaz historyczny i kulturowy, który związany jest z tą częścią miasta. Jego realizacja miałaby pomóc w odtworzeniu indywidualnego, przemysłowego charakteru Wyspy Spichrzów i Starego Przedmieścia. Ciąg spichlerzy miałby powstać wzdłuż ul. Nowej Chmielnej. Mieszkania, które w nich miały powstać miałyby loftowy i industrialny charakter.
Architekci żałują, że plan uniemożliwia budowanie na wodzie i na jej granicy, przez co nie ma tu szans powstać zabudowa typowo portowa. Dlatego już na etapie koncepcji zaproponowano utworzenie kanału łączącego obie Motławy z pieszo-rowerową kładką u styku nowego kanału ze Starą Motławą.
Zabudowa przy placu wodnym ma przywodzić na myśl falochron. Nad częścią usługową znaleźć się miał dostępny dla wszystkich mieszkańców taras widokowy. Wewnątrz niektórych kwartałów zaproponowane zostało powstanie małych willi miejskich z sześcioma-ośmioma mieszkaniami.

JEMS ArchitekciInspiracją do opowiedzenia nowej historii tej części miasta stały się gdańskie bramy. W projekcie "nowe bramy" przejściami i pasażami prowadzą od ul. Nowej Chmielnej w stronę placu Wodnego. Ich obecność wprowadza pieszych w - nieco zapomniane w nowej zabudowie - podwórka. Urozmaiceniem miałyby być dekorowane grafitti i mozaikami sklepienia bram.
Elewacje nowej zabudowy wykończone są kilkoma rodzajami cegły. Ażurowe, ceglane elementy znajdują się również przy placu wodnym. Tu fasady uzupełnione są dużymi taflami szkła. Po tej stronie powstały trzy duże kwartały zabudowy, mniejsze fragmenty zabudowy znajdują się po wschodniej stronie ulicy Nowej Chmielnej. Od strony Bastionu Żubr zaplanowane zostały mniejsze budynki, o charakterze miejskich willi z większymi ogrodami do wykorzystania przez mieszkańców.
W plac wodny wkomponowane miałoby być miejskie kąpielisko z pływającym basenem zacumowanym do nabrzeża. Sama przestrzeń placu podzielona miałaby być na bardziej kameralne przestrzenie przy pomocy zielonych wzniesień z siedziskami. Jedną z atrakcji miałyby być fontanny, w których latem mogłyby bawić się dzieci.

KD Kozikowski DesignZe względu na skalę zabudowy budynki mają zróżnicowany wyraz architektoniczny. W elewacjach budynków od strony ulicy Toruńskiej zaproponowano głównie cegłę klinkierową. Fragmenty ściętych narożników elewacji od tej strony zaprojektowano w kolorze białym i nadano im współczesną tektonikę. Cegła klinkierowa przewija się jako wiodący motyw we wszystkich zaproponowanych kwartałach zabudowy. Charakterystycznym elementem części kwartałów są także ażurowe ramy stanowiące konstrukcje balkonów.
Główna oś kompozycyjna - ulica Nowa Chmielna - łączy dwa place, z których pierwszy wykształcono na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Toruńską, a drugi na południowym końcu ulicy Nowa Chmielna. Dwie ważne przestrzenie, na które otwiera się nowa zabudowa to zalew rzeki Motława oraz plac wodny na Starą Motławą.

Opinie (308) 1 zablokowana

 • Nic nie zrobią (6)

  Jak mają pięć pomysłów, to się w życiu nikt z nikim nie dogada. Polscy to taki głupi naród jest.

  • 32 100

  • (2)

   Rozumiem ze narod okreslasz patrzac po sobie i swojej rodzinie.

   • 27 3

   • Przecież to Rusek

    Nawet po polsku nie umie pisać.

    • 11 0

   • Co tak bronisz tej polskości? Przecież to wstyd na cały świat..

    • 0 1

  • glosowali na pissuar i cockiza ...glupszych nie ma

   • 12 9

  • Dobrze, że pomysłów jest więcej (1)

   Konkurs to najlepsze rozwiązanie w takim wypadku. Kozikowski moim zdaniem najlepszy

   • 3 4

   • Popieram

    Pewnie nie wybrali najlepszego tu Kozikowskiego tylko dlatego bo dużo projektuje na Wyspie Spichrzów.

    • 1 1

 • Miasto rozwijające się (18)

  Miło się czyta o nowych inwestycjach w Gdańsku. Miasto na miarę XXI wieku!
  Wszystko dzięki przemyślanym decyzją władz samorządu i pana prezydenta Adamowicza.
  Brawo Gdańsk.

  • 83 161

  • Kadencja się kończy z czegoś będzie musiał żyć.

   • 17 15

  • Czas najwyzszy (7)

   Czy jest drugie duże miasto w Polsce gdzie w sąsiedztwie centrum jest tyle nieuzytkow/ruin?

   • 17 15

   • a (3)

    Tak, np.. Berlin.

    • 11 10

    • O, widzę, że PiS podpisał jakąś tajną umowę i dostaliśmy Berlin? :)

     • 13 6

    • Fakt (1)

     W Berlinie, przed Reichstagiem rozciąga się połać trawy (nie trawnika), częściowo wydeptanej na piach, jako żywo przypominającej stadion wiejski w Wólce

     • 0 0

     • Połać piachu.

      Pewnie nie zdajesz sobie sprawy co znajduje się pod tym tym trawnikiem.

      • 0 0

   • (2)

    miasto na 2 litery - Uć

    • 3 3

    • Hę? (1)

     • 0 0

     • Przegrzało bidulka

      • 0 0

  • Tak tak tak (2)

   Pan Prezydent inwestuje w mieszkania. Tego nie da się ukryć.

   • 12 10

   • a to źle że inwestuje w Gdańsku (1)

    a nie jak niektórzy w apartamenty w Chinach Ludowych?

    • 8 13

    • Źle - jeżeli wykorzystuje do tego swoją pozycję. A wykorzystuje.

     • 3 5

  • Mieszkanie dla.. (1)

   ..niemców

   • 2 1

   • albo polaków

    • 0 0

  • W pełni się zgadzam.

   • 0 1

  • Nie karmić trolla ;) (1)

   • 3 1

   • chyba, że kamieniami

    • 0 0

  • Decyzje

   Takim (nieprzemyślanym) DECYZJOM, klakierku.

   • 0 0

 • betoniarki pełne betonu czekają już tylko na sygnał od dewelopera! (21)

  Tyle betonu, że jedyna zieleń jest na dachu.

  • 152 63

  • green (7)

   Jeszcze są napisy GREEN na betonowych budynkach. Zabetonujcie i zakorkujcie to miasto na amen.

   • 15 14

   • miasto korkuje się z nadmiaru samochodów (1)

    beton to element niekoniecznie występujący w zakorkowanym mieście.

    Samochody stojące na jakichś miejscach do parkowania przez 95% czasu swojego istnienia często stoją na ugorach tworzonych spontanicznie z terenów zielonych i chodników, niekoniecznie na betonie.

    • 11 8

    • korki powtają przez deweloperów i beton..... hmmm ciekawy proces myślowy. jak zaczniemy wszyscy mieszkać pod mostem lub pod drzewem zeby nie budować i używać betonu będzie lepiej! Szczególnie dobrze będziemy czuć sie jesienia i zimą.

     • 0 0

   • Czyli gdzie budować? (4)

    A może już wystarczy i zakaz budowy w mieście czegokolwiek?

    Podpowiem, że korki są większe, jak ludzie mieszkają na wygwizdowiu i MUSZĄ wszędzie pojechać samochodem.

    • 22 6

    • a ktoś im kazał się tam wynosić? (2)

     przecież to był ich wybór

     • 12 10

     • A gdzie mają mieszkać? (1)

      Albo budujesz w centrum, albo je zamykasz i wszyscy muszą dojechać.

      • 15 3

      • ale po co wszyscy mają jechać do centrum?

       ja w centrum bywam raz w roku

       • 0 0

    • Jak zakażesz w mieście budowy czegokolwiek

     To więcej budów wyniesie się na przedmieście. Więcej ludzi będzie dojeżdżać i korki - jeszcze większe.
     Kto mieszka w centrum ten wie, że wszędzie dojedzie tramwajem kilka przystanków, dojdzie pieszo. Nie musi codziennie korzystać z auta więc do korków się nie dokłada.

     • 4 2

  • Jak chcesz duzo zieleni to wracaj na mazury :) (6)

   • 14 19

   • (3)

    a co jest złego w Mazurach? Idealne miejsce na wypoczynek od wielkomiejskiego zgiełku. Ale tak już bywa , ze "miastowym" bardziej słoma z butów wystaje.

    • 17 4

    • W Mazurach nie ma nic złego (2)

     ale jak się mieszka w mieście to trudno oczekiwać takich samych rozległych przestrzeni, drzew i jezior, zwłaszcza w centrum.

     • 1 0

     • w Trójmieście i tak jest dobrze pod względem zielenii (1)

      • 1 0

      • Zalezy od kogo i gdzie kupujesz i czy nie przytna :)

       • 0 0

   • Mozna budować gęsto i nadal zachować odpowiednio dużo zieleni

    Miasto powinno mieć zarówno budynki, drogi, torowiska jak i place, skwery i parki.

    Odpowiednie proporcje, tak aby przyjemnie się żyło. Tu akurat wcześniej nie było zieleni, więc mówienie o kolejnych hektarach parku (gdzie zaraz obok są bastiony) to jednak trochę maruszenie.

    • 10 4

   • i po co takie teksty?

    Nie wiesz co powiedziec, to milcz

    • 1 2

  • Ślepy czy głupi? Popatrz jeszcze raz na.

   • 1 3

  • A co (4)

   mają lepianki z błota robić? albo ze słomy? Projekt ładnie wygląda, zamiast betonowych ścian jest ładna elewacja.

   • 1 1

   • w Japonii planują budować wieżowce z drewna, najnowsza technologia

    nie żartuję

    • 0 0

   • Mazury są super (2)

    dla tych co lubią Mazury. Życie w mieście jest super dla tych, co lubią żyć w mieście. Ja preferuję codzienność miejską i cieszę się, że poza pięknymi kamienicami i brzydkimi betonowymi klockami z PRL'u mam wybór nowoczesnych osiedli. Jezioro i las najlepsze na wypoczynek. Nowoczesne bezpieczne osiedle najlepsze na życie.

    • 0 0

    • (1)

     Najlepiej strzeżone i z tysiącem kamer...

     • 0 0

     • Oczywiście. Co mi będzie hołota pod domem chodzić.

      • 0 0

 • (13)

  Wg mnie wygrala najlepsza koncepcja. Ode mnie maja zielone swiatlo

  • 85 32

  • ART Sponsorowany! Nie mozna bylo tam postawic forum gdansk?

   • 6 8

  • proponuję zamknąć takie osiedle dla ruchu osbowego !!! (2)

   niech stworzą na takim osiedlu przystanek autobusowy , lepszą komunikację w mieście i będzie lepsze rozwiązanie. Gdyby dojazd komunikacją trwał w zbliżonym czasie co jazda samochodem to wolałbym siedzieć spokojnie w autobusie. ale niestety tak nie jest !

   • 3 6

   • jedyna sluszna wypowiedz tu. (1)

    • 1 7

    • a nie bo moja racja jest najmojsza

     • 0 0

  • A ja mam jeszcze pytanie panie zielony. Pytanie do inwestora gdzie wybiegi dla psow. place zabaw dla dzieci? parki itd? (5)

   • 2 5

   • A byłeś chociaż kiedyś w pobliżu ? Kilka kroków od planowanego osiedla są bastiony z masą zieleni (4)

    • 5 1

    • A gdzie przy bastionie masz plac zabaw? (3)

     • 1 1

     • (2)

      Jak dziecko i rodzice maja wyobraźnię to cale bastiony są super placem zabaw

      • 4 2

      • (1)

       I sr*lnikiem da psów

       • 3 2

       • pole minowe "kulturalnych właściceli psów"

        • 1 0

  • SŁABO (2)

   żadna koncepcja nie zwala z nóg, bo wyraźnie wymuszono jak największą zabudowę. Jednak z przedstawionych projektów najlepszy Kozikowskiego. Wybrany jest słaby bez polotu a ogrody na dachach to w praktyce fikcja.

   • 1 7

   • Dokładnie (1)

    Ogrody na dachach bardzo szybko się robi na wizce, i wygląda, że jest dużo zieleni.
    Łatwizna i ściema..

    • 3 1

    • A mogę tam wys*ac psa?

     • 0 0

 • No i elegancko. (3)

  • 43 25

  • Budynek na budynku, przestrzenie między budynkami min. na jakie pozwala prawo. (1)

   Architektura nie powala. Chyba wolę klasyczne rozwiązania.

   • 7 7

   • Klasyczne, czyli jakie?

    Bo na Mariackiej jest jeszcze gęściej.

    A w Gdańsku przed wojną to dopiero było ciasno (chyba większość ludzi nie ma o tym pojęcia, bo jednocześnie mówią, że to było idealne miasto, ale domaga się przestrzeni).

    • 4 3

  • Idealna koncepcja zeby zbudowac dwie galerie handlowe na dwoch koncach ulicy. Warszawa bedzie zazdroscic.

   Główna oś kompozycyjna - ulica Nowa Chmielna - łączy dwa place, z których pierwszy wykształcono na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Toruńską, a drugi na południowym końcu ulicy Nowa Chmielna.

   Czytaj więcej na:
   https://dom.trojmiasto.pl/Piec-wizji-zabudowy-Dworca-Klodno-w-Gdansku-n123488.html?strona=0&expand=14293845&hl=14293845#tri

   • 0 2

 • (11)

  Tam strasznie mokro jest. Woda stoi w wykopach. Ciekawe czy w folderkach ze słonecznymi wizualizajami z uśmiechniętymi beztroskimi młodymi rodzinami chociażby małym druczkiem jest wzmianka o reumatyzmie który grozi mieszkańcom trj cudnej okolicy... :) (informacja dla hejterów: miłego dnia, wyluzujcie się!)

  • 73 51

  • (4)

   choroba reumatyzm - w rzeczywistsci nie istnieje. wymysł lekarzy i firm farmaceutycznych.

   • 4 13

   • (1)

    Ale choroba "hejt" istnieje

    • 15 3

    • "...panie, grzyb w piwnicy i garażu i na ściane na parter wchodzi - co się pani dziwi , to teren podmokły - widziały gały co brały ?..."

     • 1 0

   • Powiedz to pacjentom reumatologii w Sopocie

    • 11 4

   • Dobrze potrafią wymyślać, że ludzi zaczyna od tego boleć :D

    Nazywaj jak chcesz, ale wyleczyć to trzeba, bo ześwirować można.

    • 3 3

  • (1)

   ale przeciez oni nie beda stali tam godzinami w wodzie po kostki ...jnajpierw garaze podziemne potem mieszkania ...jak w takim bloku dostaniesz reumatyzmu ?

   • 7 4

   • Budowlaniec

    Widziałeś kiedyś przekrój promieniowania żył wodnych?

    • 0 1

  • tylko, że całe Śródmieście Gdańska ma takie warunki (1)

   • 9 1

   • dlatego tam sami pokręceni ludzie mieszkają

    • 7 5

  • Hahaha

   Najlepsza teoria jaka czytałam na Trójmiasto.pl -masowy reumatyzm mieszkańców :D ludzie to mają pomysły ;) lokalizacja moim zdaniem super i z ogromnym potencjałem, a nie na polu burakow

   • 15 2

  • Szkiełko

   Podobnie jest na Wyspie Spichrzów. Za to jest zdrowo w centrum Radunia - na kościach zmarłych na cholerę, przodkach.

   • 1 0

 • Będzie ogrodzone? (5)

  Jak osiedle-więzienie dla bandytów? I czy wiecie kto dostał już ofertę specjalną na mieszkania w promocji?

  • 73 30

  • (1)

   Teoretycznie nie bo w koncu gdansk przyjal ustawe krajobrazowa ale w praktyce pewnie bedzie patrzac na to ze na filharmonii nadal wisi obrzydliwa reklama LED

   • 6 3

   • LED na filharmoni jest brzydki, tandetny i przaśny

    Ale wisi tak długo, że nie chciałbym, aby został zdjęty. Już wpisał się w panoramę miasta. Nie, aby od tego był ładniejszy, ale ma już swój urok.

    Ojciec i brzydkie dzieci kocha ;)

    • 3 8

  • czytales artykul ? beda ulice i place ...pewnie zamkna pomiedzy plokami zeby menele sie krecily

   • 3 4

  • "Budynki nie będą też ogrodzone"

   W artykule masz odpowiedź.

   • 12 1

  • Dobrze ze sie podpisales , juz wiemy ze dostales oferte w promocji. Dawno wyszedles z paki?

   • 2 2

 • kolejne brzydkie blokowisko z mieszkanami na wynajem a mieszkańcy zgonieni pod obwodnice (20)

  mało młodych małżeństw stać na mieszkanie bliżej centrum po 10 15 tysięcy za metr.

  • 137 40

  • No tak, ale co Pan proponuje w zamian? (13)

   Mieszkania komunalne? Tylko, że chętnych byłoby z 50 tys. ludzi. Jak wylosować? Łapówką?

   A może promować bezmyślność - rodziny z 3-ką dzieci bez mieszkania. Jednocześnie, ci co w życiu starali się radzić sobie sami dostaną do tyłku, bo przecież trzeba było olać studia i pracę, zrobić sobie kilkoro dzieci i czekać, aż państwo "da".

   Ja się zgadzam z problemem sygnalizowanym przez Pana. Tylko nie wiem, co można zrobić, aby w sposób uczciwy temu zaradzić.

   Co więcej - komunalne mieszkania w tej lokalizacji byłyby wykupione za 20% ceny tak szybko jak to możliwe, przerobione przez owe rodziny z dziećmi (już bez dzieci, bo po 20 latach dzieci dorosłe) na pokoje dla turystów, a z zysku kupiono by mieszkanie pod obwodnicą.

   Jak ma pan konkretny pomysł, co z tym zrobić, to chętnie posłucham.

   • 41 8

   • można byłoby uruchomic program, młode małżeństwa które są związane z Gdańskiem, pracują czy mają tu firmy (11)

    dostawałby dopłatę od miasta do takiego mieszkania. Miasto kasuje miliony za teren więc z tej puli mogłoby uruchomić program. Czy może lepiej środki ze sprzedaży gruntów miejskich przeznaczyć na kolejne muzeum?

    • 8 11

    • jesteś analfabetą? (8)

     Przecież wyraźnie jest napisane, że teren należał do PKP i to PKP sprzedało teren dla Inpro

     • 3 2

     • No i tutaj ktoś powinien siedzieć (3)

      PKP jest firmą nalezącą do Skarbu Państwa, i nie powinno mieć możliwosći sprzedawania, żadnego terenu / nieruchomości nikomu. teren powinien wrócić do SP i przrekazany miastu, które powinno zająć się jego zagospodarowaniem.....

      • 8 6

      • proszę Pana, może i powinni, ale nie ma takiej ustawy. I nie będzie (2)

       PKP jako jeden z głównych akcjonariuszy SKM nie umie się porozumieć ze Skarbem Państwa, województwem i władzy miast aglomeracji. Przez co korzystne zmiany w komunikacji trójmiejskiej są blokowane.

       Dopłaty do mieszkań, czyli coś jakby MDM za czasów PO. No może to i rozwiązanie, ale teraz będzie Mieszkanie+. Nie dość, że póki co praktycznie nie działa to jeszcze promuje ludzi, którzy nie myśleli i czekają, aż ktoś da - będą promowane rodziny z dziećmi.

       Niby fajnie, ale to znaczy, że państwo uczy: "nie myśl, nie działaj. Narób dzieci, a wtedy społeczeństwo się na nie zrzuci". To nie jest właściwe.

       Problem z mieszkaniami i cenami mieszkań jest bardo duży. Niestety nie mam rozwiązania. A piszę to jako człowiek, który mieszka w wynajętym mieszkaniu, czekam na oddanie mieszkania od dewelopera i wynajmuję mieszkanie, które kupiłem na kredyt.

       Wolny rynek nie do końca tu działa, bo w dobrej lokalizacji nie da się zaimportować więcej mieszkań. Mieszkania komunalne obniżają jakość życia w okolicy (w prywatnych mieszkaniach mniej patologii). Dodatkowo, czy to uczciwe, że ktoś ma mieszkanie komunalne w centrum Wrzeszcza, płaci 600 zł miesięcznie za 80m kw, a po 20 latach wykupuje za 20% wartości? Na jakiej zasadzie to działa?

       • 5 0

       • w nieruchomosciach liczy sie lokalizacja wic tam gdzie atrakcyjnie bedzie drogo . tak jest na calym swiecie od monaco,london po sydney ...a po drugie kazdy by chcial tanie mieszkanie nowiutkie od developera ...jest wiele mieszkan z drugiej duzo tanszych ale jasnie panstwo kreci nosem i narzeka ze drogo lol

        • 2 1

       • Wykup mieszkań komunalnych w Gdańsku jest podejrzany

        Są "lepsi i gorsi" - pomimo że ktoś mieszka ponad 20 lat w bloku, to często nie ma prawa wykupu mieszkania z upustem. Przypominam, że są to kartony z płyty, które nie są często nawet ocieplone, w których mieszkańcy sami musieli na własny koszt wymieniać okna i drzwi, bo oryginalne się rozsypały albo przypomniały dyktę. Zastany standard to bielone ściany wapnem - i to nie jest zart....... Nagle z dnia na dzień ktoś przychodzi, pomieszka rok albo dwa i może kupić mieszkanie taniej-w tej samej klatce schodowej.....czyżby powiązania z UM ? Bloki są wyceniane po obecnych cenach rynkowych. Do tego w pobliżu deweloper stawia nowe grodzone budynki-ale liczba miejsc parkingowych nie zwiększa się......coś dodać ?

        • 3 2

     • PKP sprzedało teren dla Inpro (1)

      • 2 0

      • Który teren?

       Bo ten od PKP kupił Invest Komfort.

       • 4 0

     • debilu czy to wyklucza dopłaty od miasta? mało adamowicz przehandlował terenów???

      • 3 2

     • "PKP sprzedało teren dla Inpro"

      Możesz przełożyć to zdanie na język polski?

      • 0 0

    • Dopłata od miasta (1)

     ... to w rzeczywistości dopłata z naszych kieszeni, z podatków. Miasto nie ma "swoich" pieniędzy.

     • 9 2

     • tereny które miasto hurtowo sprzedaje deweloperom też nie są miasta tylko nasze więc dlaczego nie?

      • 3 2

   • Po prostu, budować mieszkania i dawać mieszkańcom, zeby nie musieli mieszkać na przedmieściach...

    • 0 0

  • To nie do końca prawda ale są nowe osiedla blisko centrum w akceptowalnej cenie.

   Fakt że może nie jest to Motława ale granica między Orunią, Orunią "Górna" a Chełmem to fajna lokalizacja. My tam kupiliśmy przyszłe mieszkanie, ul. Ptasia - buduje Margo z Gdyni.

   • 6 0

  • DlaTEGO to miejsce lepiej by sie nadawalo na galerie handlowa

   zarowno przez polozenie jak i funkcje uzytkowe.

   • 1 12

  • (3)

   Ja bardzo chcialbym tam kupic mieszkanie, miec 10min na stare miasto - uwielbiam Gdansk i chetnie wyprowadze sie z Gdynii (gdzie moja rodzina mieszka od 3 pokolen...). Sek w tym, ze chcialbym tam MIESZKAC a nie wynajmowac komus i nie miec sasiadow, ktorzy zmieniaja sie co pare miesiecy (albo dni w czasie wakacji). No i niestety cena 10...15k to przesada, moglbym dac max. 400tys za 50m2...
   Niestety wiekszosc mieszkan kupowana jest na wynajem w takich miejscach i staje sie to juz powaznym problemem. Niestety nawet dobrze zarabiajacy obywatel ma problem z kupnem takiego mieszkania, bo pojawiaja sie "inwestorzy" z zagranicy, ktorzy kupuja po 10 mieszkan (ostatnio slyszalem o wujku znajomych z Kanady, co kupil 12... wszystko na wynajem).

   • 12 2

   • Prawda

    Mieszkam na Chlebnickiej - to co się dzieje latem jest uciążliwe. Często głośna muzyka, nieznajome twarze, zarzygane klatki schodowe (ostatnio szczególnie goście ze Skandynawii.....oni nie potrafią sie normalnie upić......tylko najeb...ć się do zgonu......, tak tak - a mówią, że Polacy i Rosjanie chleją za granicą.......)

    • 10 3

   • Jak oddawali Chmielna Park to ceny zaczynały się chyba od 7.5 tys. / m kw (1)

    teraz już chyba takich cen niestety nie będzie.

    Ale za taką kwotę można znaleźć tam mieszkanie z rynku wtórnego (i to wliczając remont).

    • 6 0

    • Wystarczy wpisac Chmielna Park i odrazu booking.com wyskakuje. Niestety tak wyglada tam wiekszosc mieszkań, co z tego, ze wydam sporo pieniedzy na fajnie mieszkanie skrojone na miare, jak bede miec ciagle burdy?
     Najchetnie wprowadziłbym się do budynku/kamienicy, w którym działa prężnie wspólnota mieszkaniowa i gdzien na wynajem (a nawet psa - tak jest na zachodzie) należy mieć pozwolenie całej wspólnoty. Mogę życ w takiej małej komunie.

     • 8 4

 • Ale naćkane budynków (7)

  Okno w okno

  • 120 24

  • No, fatalnie - zupełnie jak na Długiej i tylko trochę większe przerwy niż na Mariackiej (5)

   A tam przecież nikt nigdy nie chciał mieszkać.

   Przestrzeni nie mierzy się w mieście tylko miarą, ale także (głównie) jakością.

   • 7 12

   • (3)

    Hm, Długa i Mariacka? A będą tam też Ratusz, Złota Brama, Bazylika Mariacka, Neptun, Dwór Artusa - nie widać ich na wizualizacjach, ale na pewno tam będą, prawda?

    • 6 7

    • Podobno ma byc dworzec i w nim galeria handlowa.

     • 2 3

    • Długa czy Mariacka są dobrze zaprojektowanymi przestrzeniami (1)

     Jakość architektury jest tu drugorzędna.

     • 3 0

     • Gap

      Tak, drugorzędna. 4 metry do sufitu a czasami i więcej. Jedna kamienica - jedna rodzina. Widoki z okien zapierają dech, a wszystko to chce oglądać pół świata.

      • 0 0

   • Wybierz się na osiedla z lat 90-tych i popatrz na odstępy między budynkami i rozplanowanie - teraz wciska się "przedwojennyekamienice" w kształt podkowy z dzidzińcem bo tak wychodzi najwięcej mieszkań na najmniejszej przestrzeni

    • 1 0

  • Tam tylko postawic galerie handlowa albo dwie obok i po sprawie. oczywisci przyracajac funkcje dworca

   beda mieli gdzie lazic ci co z pracy nie wychodza..

   Napisze tu coć niepopularnego. To miejsce lepiej by się nadawało na centrum handlowe i to zarówno przez połozżnie jak i funkcje użytkowe.
   Na pewno dużo bardziej niz zabudowa kanału Raduni.

   Apel do włodarzy: Ale po co wam myśleć przyszłościowo?

   Tu przeciez wystarczyło żeby miasto zamieniło sie terenem z PKP-em.
   Bez większych kosztów i z korzyściami dla mieszkańców oraz wyglądu miasta.

   • 2 4

 • jasne eewacje (6)

  zróbcie bo tam jest jakoś tak ciemno

  • 40 11

  • Dokladnie, znowu ta rdza i korten.... (1)

   Czy tylko kolor cegły wyróżnia Śródmieście Gdańska????

   • 6 7

   • Nie tylko, jeszcze obsikane mury w weekendy

    • 3 8

  • Jest Pytanie do inwestora: gdzie wybiegi dla psow. place zabaw dla dzieci? parki itd? (3)

   • 4 4

   • taki klimat (1)

    przeciez to wszystko idzie pod wynajem dla turystow to po co ci wybiegi i parki

    • 2 4

    • wybiegi dla turystów

     • 1 0

   • U ciebie na podwórku słoju, kawałek dalej wszystko jest, ale skąd miałbyś to wiedzieć...

    • 1 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Świat opowiadany
Świat opowiadany
warsztaty
g. 10:00 - 10:45
Gdańsk, Kącik Montessori
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
wykład , spotkanie
kwi 24-25
sobota - niedziela, g. 10:00
Gdańsk
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
targi
maj 15-16
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
21700 zł/m2
Gdynia Orłowo
15900 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
14600 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14250 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
14050 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14250 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11650 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
10200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
9650 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane