• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Pierwszy "lex deweloper" w Trójmieście. Inwestor dopłaci blisko 8 mln

Ewa Budnik
23 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (244)
aktualizacja: godz. 14:13 (24 listopada 2022)
Działka dewelopera, na której powstać ma inwestycja w listopadowej aurze. W odczuciu mieszkańców to tereny zieleni, które zostaną im odebrane. Działka dewelopera, na której powstać ma inwestycja w listopadowej aurze. W odczuciu mieszkańców to tereny zieleni, które zostaną im odebrane.

W zamian za 7,7 mln zł inwestycji w okoliczną infrastrukturę, Gdańsk chce zgodzić się na pierwszą w Trójmieście inwestycję realizowaną w trybie "lex deweloper". Wątpliwości ma część okolicznych mieszkańców Cygańskiej Góry.AKTUALIZACJA, 24.11.:


Uchwała ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez prezydent Gdańska porozumienia z inwestorem Invest Komfort w trybie ustawy lex deweloper została przyjęta przez Radę Miasta Gdańska.

Decyzja nie była jednogłośna i poprzedziła ją długa dyskusja. Za głosowało 21 radnych (KO i WdG), przeciwko 8 z PiS, wstrzymało się 4 radnych z PiS. Klub PiS argumentował, że decyzja jest podejmowana wbrew protestującym mieszkańcom, którzy "nie czują się częścią tego porozumienia".


Czy urzędnicy powinni ustalać z deweloperem warunki powstania inwestycji przed wystąpieniem przez niego o pozwolenie na budowę?

Przy ul. Cygańska GóraMapka na Suchaninie firma deweloperska Invest Komfort posiada blisko 1,5 ha gruntu.

Dla mniejszej części tego terenu obowiązuje plan miejscowy pozwalający na wznoszenie budynków mieszkalno-usługowych, o wysokości do 12 metrów i z dachami stromymi.

Jednak większość działek należących do dewelopera nie jest objęta żadnym planem. Ich zabudowa jest możliwa jednak np. w oparciu o zapisy przyjętej w 2018 r. Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. "lex deweloper".

Do tej pory gdańscy urzędnicy otrzymali niewiele wniosków o zgodę na prowadzeni inwestycji na mocy tych przepisów. Jako że są one kontrowersyjne, to urzędnicy nie byli chętni do wydawaniu zgody na powstawanie zabudowy w tym trybie. Informacje o takich wnioskach publikowane są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Lex deweloper. Na czym polega i jakie inwestycje nie powstaną w oparciu o te przepisyNajpierw korzyści dla miasta, potem zgoda na budowęTeraz, w oparciu o zapisy właśnie tej ustawy, na swoich działkach budować chce Invest Komfort. Wniosek w sprawie realizacji inwestycji oficjalnie jeszcze nie wpłynął. Miasto uznało bowiem, że najpierw deweloper musi się zobowiązać do przeprowadzenia w okolicy tzw. inwestycji towarzyszących. Dopiero podpisanie specjalnej umowy w tej sprawie poskutkuje wydaniem zgody przez Radę Miasta na budowę nowego osiedla.

Według projektu porozumienia deweloper zainwestuje w:

 1. zagospodarowanie i rewaloryzację terenów zielonych wokół zbiornika retencyjnego Cyganka;Mapka koszt realizacji do 2,4 mln zł;
 2. termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20Mapka wykonaną w oparciu o przygotowany przez miasto audyt energetyczny; koszt przygotowania projektu i wykonania prac nie wyższy niż 2,9 mln zł;
 3. realizację około 50 ogólnodostępnych miejsc postojowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Cygańska Góra, o wartości 0,5 mln zł;
 4. modernizację przestrzeni sąsiedzkiej polegającą m.in. na przebudowie i budowie chodników, doposażeniu przestrzeni (np. kosze na śmieci, ławki) na terenie sąsiadującym z inwestycją; inwestycja przeprowadzona ma zostać w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Suchanino; koszt projektu i realizacji nie przekroczy 100 tys. zł.


Dodatkowo, z oświadczenia jakie zarząd Invest Komfortu przysłał do redakcji wynika, że planuje on przebudowę skrzyżowania Cygańska Góra - Powstańców WarszawskichMapka na rondo oraz tzw. wyniesienie tarczy skrzyżowania na ulicy Cygańska Góra wraz z remontem nawierzchni. Projekt uwzględnia także nowe oświetlenie oraz możliwość wprowadzenia przejścia dla pieszych. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 1,8 mln. zł.

Jeśli Rada Miasta zgodzi się na zawarcie porozumienia z deweloperem, będzie on zobowiązany do złożenia wniosku o budowę osiedla w oparciu o lex deweloper do czerwca 2023 roku. Uchwała zezwalająca na budowę osiedla w tym trybie, będzie dla dewelopera podstawą do uzyskania niezbędnych uzgodnień (m.in. drogowych) oraz do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Bezpiecznik dla obu stronProjekt porozumienia przewiduje, że jeśli Rada Miasta Gdańska do końca 2023 nie podejmie uchwały zezwalającej na budowę osiedla lub uchwała ta zostanie uchylona lub unieważniona, to porozumienie dotyczące inwestycji towarzyszących wygasa.

Mieszkańcy Cygańskiej Góry protestująMieszkańcy osiedla sąsiadującego z planowaną inwestycją wykazują, że budowa osiedla negatywnie wpłynie na ich życie.

- Od dobrych dwóch miesięcy próbujemy wypracować jakieś rozwiązanie z deweloperem, ale jesteśmy ignorowani. Odbywają się różne spotkania, ale sprawiają one wrażenie gry [...], gdzie stanowimy tło dla jakiś działań, chociaż ewidentnie nie uwzględnia się naszego zdania - mówił w czasie konferencji zwołanej przez radnego Przemysława Majewskiego na Cygańskiej Górze Zdzisław Nieckarz, mieszkaniec Cygańskiej Góry. - Nie jesteśmy przeciwni tej inwestycji, mamy świadomość znaczenia tej inwestycji dla miasta, ale nie zgadzamy się, aby na tym terenie coś się zadziało bez uwzględnienia naszego życia.
Planowane rozmieszczenie nowych budynków w otoczeniu istniejącej zabudowy. - Na rysunku zaznaczono naturalną pierzeję wyznaczoną obecnie przez fronty przeciwległych budynków oraz miejsca, w których inwestycja może powodować znaczne zacienienia sąsiednich budynków. Planowane rozmieszczenie nowych budynków w otoczeniu istniejącej zabudowy. - Na rysunku zaznaczono naturalną pierzeję wyznaczoną obecnie przez fronty przeciwległych budynków oraz miejsca, w których inwestycja może powodować znaczne zacienienia sąsiednich budynków.
Mieszkańcy ul. Cygańska Góra wskazują, że:

 • droga dojazdowa do osiedla, będąca obecnie ciągiem pieszo-jezdnym bez chodników, według wyliczeń mieszkańców obsługuje obecnie około 60 aut, a będzie obsługiwała kolejne 320 aut (tyle miejsc postojowych ma powstać wg. wstępnej koncepcji nowego osiedla); z kolei poszerzenie tej drogi i budowa chodników zabierze tereny zieleni (trawniki przed blokami); mieszkańcy chcieliby, by miasto wynegocjowało powstanie nowej - osobnej drogi dojazdowej do osiedla;
 • skala zabudowy przytłoczy zabudowę jednorodzinna, która także znajduje się w sąsiedztwie planowanego osiedla; mieszkańcy postulują mniejszą intensywność nowej zabudowy;
 • architektura budynków nawiązuje do innych realizacji dewelopera, a nie zabudowy ze stromymi dachami istniejącej na Cygańskiej Górze;
 • stworzenie nowych terenów zieleni będzie nieskuteczne, ponieważ miasto nie znajdzie środków na utrzymane tej zieleni;
 • budowa garaży podziemnych zmieni stosunki wodne, czego skutki są nieprzewidywalne;
 • budowa osiedla zabierze mieszkańcom tereny zieleni (w tym mowa o niezagospodarowanym obecnie terenie będącym prywatną własnością inwestora);
 • budynki wysokości czterech-sześciu kondygnacji spowodują zacienianie istniejącej zabudowy;
 • inwestycja nie realizuje założenia ustawy lex deweloper o budowie mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach.


W swoim oświadczeniu deweloper wskazuje jednak, że projekt osiedla został przygotowany przez doświadczoną pracownię architektoniczną Wolski Architekci, a budynki o wysokości od trzech do pięciu pięter będą miały m.in. "cofnięte" ostatnie kondygnacje, tak by nie zasłaniać widoku
sąsiadom i optycznie obniżyć wysokość domów.

- Ponad dwa lata temu rozpoczęliśmy proces przygotowania inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących. Opracowaliśmy analizę ruchu drogowego uzgodnioną z ZDiZ i uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. [...] To po konsultacjach z mieszkańcami zmodyfikowaliśmy projekt - dwa budynki, bezpośrednio sąsiadujące z istniejącą zabudową, będą niższe niż pierwotnie zakładał plan. Tym samym, liczba mieszkań została zmniejszona. Powiększyliśmy również liczbę miejsc postojowych na terenie osiedla - wyjaśnia w oświadczeniu zarząd Invest Komfortu wyliczając następnie nakłady jakie poniesie na podniesienie jakości życia w dzielnicy.
Głosowanie nad wyrażeniem zgody na podpisanie porozumienia głosowane ma być na czwartkowej sesji Rady Miasta. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej porozumienie zaopiniowała pozytywnie.

Architektura osiedla przedstawiona przez dewelopera okolicznym mieszkańcom. Architektura osiedla przedstawiona przez dewelopera okolicznym mieszkańcom.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (244)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane