• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Joanna Stolp
4 czerwca 2022, godz. 10:00 
Opinie (42)
Z początkiem stycznia 2019 r. korzystający z użytkowania wieczystego stali się właścicielami działek, pod warunkiem wykorzystywania ich na cele mieszkaniowe. Z początkiem stycznia 2019 r. korzystający z użytkowania wieczystego stali się właścicielami działek, pod warunkiem wykorzystywania ich na cele mieszkaniowe.

W 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa. Na jej podstawie właściciele nieruchomości w użytkowaniu wieczystym stali się właścicielami działek, pod warunkiem że są one wykorzystane na cele mieszkaniowe. Jak wygląda kwestia przekształceń aktualnie?Czy użytkowanie wieczyste powinno zostać zlikwidowane?

Zapytaliśmy w urzędach miejskich Gdańska, Gdyni i Sopotu o to, jak aktualnie wygląda praktyka dotycząca procedury przekształceniowej. Zmiana formy własności w księdze wieczystej odbywała się bowiem na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy urząd.

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do nieruchomości, które się do tego kwalifikowały na dzień 1 stycznia 2019 r. zarówno w Sopocie, Gdańsku, jak i Gdyni zostało zakończone. Urząd Miasta Sopotu potwierdził, że miało to nawet miejsce w ustawowym terminie, tj. do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj także: Własność zamiast użytkowania wieczystego od 2019 r.

Nadal można wystąpić o zaświadczenieOsoby, które nie wystąpiły o zaświadczenia w 2019 r., mogą to zrobić nadal, po spełnieniu określonych warunków.

- Obecnie wydawane są wyłącznie zaświadczenia potwierdzające przekształcenie na własność dla nieruchomości gruntowych, które spełniają łącznie cztery warunki: są w użytkowaniu wieczystym, są zabudowane na cele mieszkaniowe; budynek mieszkalny, którym dana nieruchomość gruntowa jest zabudowana, uzyskał pozwolenie na użytkowanie, a strona zwróci się do urzędu z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia - wylicza Izabela Kozicka-Prus, p.o. kierownika Referatu Prasowego Prezydenta Miasta Gdańska.
W Gdyni aktualnie wydawane są zaświadczenia, w przypadku wybudowania na gruncie pozostającym w użytkowaniu wieczystym budynku mieszkalnego, przy zastosowaniu przepisu art. 13 ustawy przekształceniowej.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeśli wniosek jest dodatkowo uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo uzasadniony jest potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu to wydawany jest on w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wysokość bonifikatNa mocy ustawy przekształcenie nie odbywało się za darmo, konieczne było wniesienie opłaty przekształceniowej. Zarówno Gdańsk, jak i Gdynia oraz Sopot przyjęły stosowne uchwały umożliwiające uzyskanie bonifikaty od tej opłaty.

Użytkownicy gruntów należących do Gdańska mogli skorzystać z bonifikaty w wysokości 95 proc., a Gdyni i Sopotu - 90 proc. W Gdańsku bonifikata w wysokości 95 proc. obowiązywała do końca 2021 r., w Sopocie natomiast zależała od terminu wpłaty po przekształceniu i zmniejszała się z roku na rok - w 2020 r. wynosiła 80 proc., w 2021 - 70 proc., a w tym roku - 60 proc., przy czym termin zapłaty w tym roku minął z końcem stycznia.

Czytaj także: Jak przekształcić użytkowanie wieczyste?

Opłata przekształceniowa, wynosząca tyle co 20 wpłacanych co roku opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości określonej w roku wejścia w życie ustawy, może być wpłacana jednorazowo, co wiąże się z bonifikatą. Dla gruntów należących do Skarbu Państwa wysokość bonifikaty zależy od stawki, którą uchwalił dla danego terenu lokalny samorząd. Aby taką bonifikatę uzyskać, po uzyskaniu zaświadczenia o przekształceniu należy w urzędzie złożyć odpowiedni wniosek o bonifikatę.

- Osobom, którym zostałyby wydane zaświadczenia o przekształceniu w latach np. 2021 lub 2022 r. przysługuje bonifikata w wysokości 90 proc. pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty w terminie dwóch miesięcy od otrzymania zaświadczenia o przekształceniu oraz wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty w terminie kolejnych dwóch miesięcy od otrzymania informacji o udzielonej bonifikacie i kwocie do zapłaty - tłumaczy Marek Niziołek, inspektor z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.

Miejsca

Opinie wybrane


wszystkie opinie (42)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
28500 zł/m2
Gdynia Orłowo
20400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19450 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24550 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17900 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17800 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17050 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
12600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl