• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Pytanie do notariusza: poświadczenie dziedziczenia

28 kwietnia 2013 (artykuł sprzed 9 lat) 
Opinie (28)
Jeśli chcemy dokonać poświadczenia dziedziczenia u notariusza, w jego kancelarii osobiście stawić muszą się wszyscy spadkobiercy. Jeśli chcemy dokonać poświadczenia dziedziczenia u notariusza, w jego kancelarii osobiście stawić muszą się wszyscy spadkobiercy.

Bywają sytuacje, kiedy po śmieci bliskiej osoby trzeba szybko zająć się przejęciem nieruchomości czy ruchomości, których była właścicielem. W sądzie procedury ciągną się bardzo długo. W większości przypadków szybciej można tego dokonać u notariusza. O taką możliwość pyta pani Anna z Gdańska.Czy sprawy spadkowe w twojej rodzinie załatwiane są

Rok temu zmarł mój ojciec. Nie zostawił testamentu, ja jestem jedynym dzieckiem, jest jeszcze moja mama. Dotychczas nic w zakresie dziedziczenia nie robiłyśmy, nie było nam to potrzebne.

Ostatnio jednak samochód, który był zarejestrowany na oboje rodziców uległ stłuczce drogowej. W firmie ubezpieczeniowej dowiedziałam się, że dokumenty konieczne do naprawy samochodu i pokrycia kosztów tej naprawy muszą podpisać mama i tata - lub jego spadkobiercy. Udałam się więc do sądu, żeby ustalić spadkobierców i pomóc mamie załatwić formalności związane z naprawą samochodu. Tam jednak okazało się, że czas załatwienia sprawy spadkowej to około ... 3-4 miesiące, a do tego postanowienie sądu musi się jeszcze uprawomocnić, co trwa kolejne tygodnie.

Pracownik sądu powiedział mi jednak, że stwierdzenia spadku mogą dokonywać również notariusze i, że trwa to krócej. Dla mnie sprawa stała się bardzo pilna. Czy w mojej sytuacji stwierdzenia spadku po ojcu rzeczywiście może dokonać notariusz? Jak długo to trwa i czy postanowienie notariusza też musi się uprawomocnić? Jakie potrzebujemy dokumenty i oczywiście ile to kosztuje?

Odpowiada Joanna Mędraś, notariusz w Gdańsku


Od 2 października 2008 roku, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 14 lutego 1992 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.), notariusze sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia, i to zarówno w przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament (wyłączając jednak testamenty szczególne), jak i w przypadku gdy testamentu nie sporządził.

Zakładając, że nie ma pomiędzy paniami, jako spadkobiercami ustawowymi sporu - ani co do osób spadkobierców, ani co do wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku, przyjmując również, że ojciec pani w chwili śmierci nie był cudzoziemcem i że w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą, może pani skorzystać z możliwości dokonania poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Warunkiem koniecznym, aby takie poświadczenie mogło mieć miejsce jest osobisty i jednoczesny udział obu pań w poświadczaniu dziedziczenia przez notariusza (inaczej niż w postępowaniu sądowym nie ma tu możliwości, aby któraś z Pań działała przez pełnomocnika).

Wśród dokumentów, które powinna pani dostarczyć wybranemu notariuszowi powinny znaleźć się - akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa pani mamy oraz akt urodzenia pani (jeśli nie wstępowała pani w związek małżeński) lub akt małżeństwa pani (w przypadku, gdy zawarła pani związek małżeński). Proszę liczyć się z tym, że notariusz zatrzyma złożone przez panią dokumenty.

W związku z tym, że dokonując poświadczenia dziedziczenia notariusz ma obowiązek zarejestrować sporządzany przez siebie akt poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD) prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną (rejestr jest ogólnodostępny na stronie www.rejestrynotarialne.pl), wskazując przy tym numer PESEL spadkodawcy, wśród dokumentów wcześniej wskazanych powinno znaleźć się również potwierdzenie nadania numeru PESEL spadkodawcy (może to być unieważniony dowód osobisty zmarłego - do wglądu lub adnotacja na akcie zgonu).

Po przedłożeniu wyżej wskazanych dokumentów wybranemu notariuszowi, umawia się pani z tym notariuszem na termin dokonania poświadczenia dziedziczenia - zazwyczaj termin potrzebny notariuszowi na przygotowanie tej czynności nie przekracza kilku dni. Ponieważ zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie wymaga on dodatkowego czasu dla swej skuteczności - jest skuteczny od chwili zarejestrowania go przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD), co następuje bezpośrednio po jego sporządzeniu.

Jeśli chodzi o koszty związane z dokonaniem aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, to wynikają one z § 10a pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 roku, poz. 237).

W przypadku opisanym przez Panią konieczne będzie przygotowanie protokołu dziedziczenia i aktu poświadczenia dziedziczenia. Protokół dziedziczenia to koszt 100,- złotych plus 23% VAT, koszt aktu poświadczenia dziedziczenia to 50,- złotych plus 23% VAT. Przy sporządzaniu zarówno protokołu dziedziczenia, jak i aktu poświadczenia dziedziczenia wydane zostaną obu paniom wypisy, których koszt w zależności od ilości egzemplarzy i ilości stron może wahać się w granicach 60,- złotych plus 23% VAT (koszt dla dwóch, trzystronicowych wypisów protokołu dziedziczenia oraz dwóch, dwustronicowych wypisów aktu poświadczenia dziedziczenia). Zatem całkowity koszt dokonania poświadczenia dziedziczenia przez notariusza w pani przypadku to kwota 210,- złotych plus 23% VAT.

Jeśli nie minęłoby 6 miesięcy od daty, w której spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (zwykle jest to otwarcie spadku, spadek zaś otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy), koniecznym mogłoby się okazać złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie może być zaprotokołowane w protokole dziedziczenia bądź stanowić osobny akt notarialny. Koszt takiego oświadczenia to 50,- złotych plus 23% VAT plus koszt wypisów (w przypadku gdy oświadczenie takie stanowić będzie osobny akt notarialny).

Gdyby zdarzyło się tak, że ojciec pani pozostawiłby testament, to koszt sporządzenia protokołu otwarcia i ogłoszenia tego testamentu wyniósłby 50,- złotych plus 23% VAT plus koszt wypisów.

Proszę pamiętać o tym, by po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, w ustawowym terminie, zeznanie podatkowe z tytułu podatku od spadku i darowizn (chcąc skorzystać ze zwolnienia z tego podatku na mocy art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm., powinny Panie zgłosić nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia).

Akt poświadczenia dziedziczenia wykazuje prawo do spadku, a zatem można się nim skutecznie legitymować, chociażby w firmie ubezpieczeniowej.

Pytanie do notariusza

Pytanie do notariusza

Zamierzasz kupić lub sprzedać nieruchomość, wydzielić jej część, dokonać darowizny lub spisać testament, ale masz wątpliwości co do związanych z tym formalności? Prześlij swoje pytania mailem: notariusz@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą notariusze z Izby Notarialnej w Gdańsku. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisie Dom portalu Trojmiasto.pl.

Opinie (28) 8 zablokowanych

 • To Notariusz nie pobiera (2)

  jakiegoś procenta od wartości przedmiotu spadku ?

  Pytam ponieważ parę lat temu otrzymałem taką informację u Notariusza, dlatego ze względu na koszty musiałem załatwiać sprawę sądownie (koszt 500zł)

  • 6 4

  • załatwiłam to ostatnio szybko, sprawnie - za 240 zł u notariusza w Gdańsku

   mieszkanie po tesciowej- poświadczenie dziedziczenia przez męża

   • 5 0

  • nie pobiera

   jak w temacie. Za sprawy spadkowe nie są pobierane żadne należności procentowe.

   • 3 0

 • Niech żyje pisanie po polskiemu

  Szanowna redakcjo jeżeli po raz kolejny
  okazuje się, że meandry polskiego języka są
  zbyt trudne dla dziennikarzy to może warto zatrudnić
  jakąś korektę????
  Jeżeli piszemy:
  "może wahać się w granicach 60,- złotych plus 23% VAT " -
  to nie wiadomo jaka jest prawdziwa sytuacja, bo albo chodziło
  o napisanie "może kosztować około 60" lub "może wahać się w granicach 55-65 złotych plus".
  Z życzeniami miłego weekendu dla wszystkich.

  • 20 4

 • Warto dodać że w Polsce dziedziczy się długi w skutek braku działania w sprawie spadkowej (9)

  Ten kto dowie się że dziedziczy po danej osobie (dowie się faktu bo nieznajomość prawa szkodzi) i nie złoży żadnego oświadczenia dziedziczy sadek z wszystkimi długmi (zazwyczaj tylko z długami).

  Inaczej jest w GB, USA, UK, także państwa zachodniej europy kontynentalnej wypracowały chroniące spadkobierców rozwiązania, Polska NIE

  Polska = Korea Północna.

  • 27 5

  • (2)

   Termin na odrzucenie jest 6 miesięcy od kiedy taka osoba się dowie że dziedziczy, po 6 miesiącach klamka zapada i dlatego że nic nie zrobiłeś długi są twoje.

   • 9 2

   • (1)

    6 miesięcy owszem ale od dnia śmierci spadkodawcy. Kolejne 6 miesięcy (od daty ukończenia sprawy spadkowej) na zgłoszenie dziedziczenia w Urzędzie Skarbowym

    • 0 0

    • Nieprawda, chociaż w praktyce jeśli chodzi o I linię dziedziczenia jest jak piszesz, ale to już bolszewicka praktyka sądów zakładać że ktoś wie że jego ojciec/matka zmarła.

     art. 1015
     § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

     § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

     • 0 0

  • (4)

   słyszałeś o czym.s takim jak dobrodziejstwo inwentarza?? pewnie nie niedouczony ignorancie, akurat w tej kwestii jest tak samo wszędzie także proszę niedouczony nie wyskakuj z takimi swoimi informacjami

   • 2 7

   • (3)

    To zwykłe kłamstwo co piszesz, nie jest tak samo wszędzie, jedynie w tym ciemnogrodzie.

    Dobrodziejstwo inwentarza owszem istnieje ale to trzeba wiedzieć że trzeba złożyć oświadczenie i jak to zrobić, w ciągu tych 6 miesięcy. Jeśli go nie złożysz dziedziczysz wprost z wszystkimi długami..

    Dobrodziejstwo inwentarza to też instytucja dość chora (powinna byc odpowiedzialność jedynie ze spadku - patrz prawo anglosaskie) ale o tym już się nie mówi, w Polsce sitwa robi swoje.

    • 4 3

    • (2)

     bo demokracja jako ustrój nie sluży ludziom z dysfunkcją mózgu, trzeba było iść wcześniej do adwokata albo radcy prawnego albo się interesować swoimi sprawami nie teraz biadolić na system.

     • 5 7

     • (1)

      widać masz jakiś problem z sobą, brak ci argumentów więc mnie obrażasz.
      Ja swoją rodzinę wybroniłem, ale w internecie jest pełno ludzi, którym się nie udało.

      To prawo jest niesprawiedliwe i nienaturalne, więc nie ma kompletnie podstaw to co mówisz.

      • 4 2

      • Powiem więcej ono stoi w jawnej sprzeczności z art. 5 k.c., zresztą na temat szkodliwości tych przepisów nie jedną pracę napisano (np. Bocian, Ciszewski)

       • 4 2

  • już - od lata 2015 - 'w skutek braku działania' dziedziczy się z dobrodziejstwem

   inwentarza, czyli ew. długi TYLKO do wysokości wartości spadku; a więc i w Polsce teraz TAK a nie NIE

   • 0 0

 • "Dotychczas nic w zakresie dziedziczenia nie robiłyśmy"

  Brawo :P
  Lepiej na chybcika z listami do redakcji i notariuszem :P

  • 8 5

 • Zatem u notariusza trwa to bardzo krótko.

  Zatem u notariusza trwa to bardzo krótko.
  Warto o tym wiedzieć. My z rodziną załatwialiśmy sprawę w sądzie prawie rok. Najpierw czekaliśmy kilka miesięcy na wyznaczenie terminu sprawy, a później sędzia poszedł jeszcze na zwolnienie lekarskie.

  • 9 1

 • ceny (1)

  ceny są różne, co z artykułu jasno nie wynika! Znowu bubel dziennikarski.

  • 4 2

  • ceny są takie same, tylko sprawy mogą być różne, co z artykułu jasno wynika

   • 4 1

 • Antoni, a chcesz się założyć, że są różne? (1)

  • 3 1

  • ceny

   Ceny są takie same (maksymalne ile można), ale koszt 210 zł to mrzonka. Notariusz obciąży wszystkim co się da (pisma do skarbówki, odpisy aktu itp) w efekcie za przyjęcie spadku wprost przez jednego spadkobiercę zapłaciłem 314.00 zł plus 23% VAT.

   • 0 0

 • Lepszy jest notariusz

  Zanim łaskawie wyznaczą termin rozprawy w sądzie miną 3 miesiące, a sama sprawa będzie trwać góra 15min. Potem kolejne sprawy, podział spadku itp i łącznie będzie trwać rok.

  • 5 1

 • Reklama Notariusza .... słabe

  Pani Cejrowska raczej słabo dba o własny interes nachalnie reklamując swe usługi, więc trzeba odwagi aby powierzyć jej swoje sprawy !!! .

  • 1 0

 • notariusz tczew

  Dla mnie poświadczenie dziedziczenia sporządziła notariusz Cejrowska. Szybko i sprawnie, jak na profesjonalistę przystało.

  • 0 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31400 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19800 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19750 zł/m2
Gdynia Orłowo
19100 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
18000 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
21950 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
18800 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17800 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16600 zł/m2
Gdynia Orłowo
14000 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane