Wiadomości

stat

Rozbudowa Galerii Bałtyckiej: będzie hotel i biurowiec?

Dotychczas zakładano rozbudowę Galerii Bałtyckiej poprzez "przedłużenie" istniejących kondygnacji handlowych o sąsiedni teren. W nowej części miało powstać 70-80 sklepów.
Dotychczas zakładano rozbudowę Galerii Bałtyckiej poprzez "przedłużenie" istniejących kondygnacji handlowych o sąsiedni teren. W nowej części miało powstać 70-80 sklepów. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Galeria Bałtycka zobacz na mapie Gdańska rozważa rezygnację z rozbudowy centrum handlowego o sąsiedni teren m.in. po biurowcu Hydrobudowy. Jeszcze w sierpniu planowane jest przystąpienie do sporządzania nowego planu zagospodarowania, który pozwoli na realizację innej zabudowy usługowej, np. hotelu lub biurowców. Zmiana planów może też oznaczać rezygnację z przełożenia skanalizowanego Potoku Strzyża.Czy Galeria Bałtycka powinna być rozbudowana?

tak, nadal brakuje tutaj wielu sklepów 18%
tak, ale w innej formie architektonicznej niż istniejący obiekt 13%
nie, ten teren można wykorzystać na inny cel 69%
zakończona Łącznie głosów: 3059
Galeria Bałtycka zabiegała o możliwość rozbudowy swojego obiektu o powierzchni handlowej ok. 39,5 tys. m kw. o kolejną część (ok. 15 tys. m kw. i 70-80 sklepów), w stronę ul. Lendziona od ponad ośmiu lat.

W styczniu 2012 roku przy dużym sprzeciwie mieszkańców przyjęto plan zagospodarowania, który na to pozwolił i jednocześnie dał zielone światło dla realizacji pobliskiej Galerii Metropolia zobacz na mapie Gdańska.

W następnych latach bezskutecznie próbowano oprotestować zmianę przebiegu kanału Potoku Strzyża, który miał zostać przełożony w ul. Lendziona zobacz na mapie Gdańska. Tutaj także oddalono wszystkie wnioski, a właściciel obiektu ostatecznie otrzymał zgodę na taką inwestycję.

We wrześniu 2018 r. doszło do rozbiórki biurowca Hydrobudowy na przyległej do galerii działce. Znacznie wcześniej, bo już w 2013 r. dokonano zamiany gruntów z miastem za 30 mieszkań.

Rozbudowa GB wymusi zmiany we Wrzeszczu


Nowy plan zagospodarowania dla nowej wizji rozbudowyTeraz okazuje się, że rozbudowa w zakładanej formie może w ogóle nie dojść do skutku. ECE Projektmanagement Polska, właściciel obiektu, zabiega o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania.

- Pod koniec maja spółka ustnie zadeklarowała wolę złożenia wniosku o zmianę obowiązującego planu - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska - Nie padła przy tym jednak informacja o zmianie funkcji w planie, lecz o przedstawieniu alternatywnych dla handlu rozwiązań oraz zmianie parametrów zabudowy.
Teren wzdłuż al. Grunwaldzkiej po wyburzonym w ubiegłym roku biurowcu Hydrobudowy.
Teren wzdłuż al. Grunwaldzkiej po wyburzonym w ubiegłym roku biurowcu Hydrobudowy. fot. kk/Trojmiasto.pl

Handel i usługi w innymi wymiarze przestrzennymPrzekładając to na nieco bardziej zrozumiały język, ECE nadal podtrzymuje chęć realizacji zabudowy handlowo-usługowej na przyległym terenie, ale niekoniecznie już w formie typowego centrum handlowego zamkniętego w jednej kubaturze.

- Rynek centrów handlowych zmienia się obecnie dynamicznie. Jeśli nasze analizy udowodnią, że jednolita zabudowa o charakterze handlowym jest mniej atrakcyjna od innych form zagospodarowania, Galeria Bałtycka wzbogaci się o komercyjne przestrzenie odmiennego przeznaczenia - mówi Leszek Sikora, dyrektor zarządzający ECE Projektmanagement Polska. - Analizujemy różne możliwości zagospodarowania tego terenu, również zabudowę wielofunkcyjną.
Nieoficjalnie mówi się, że brana pod uwagę jest możliwość realizacji obiektów hotelowych lub/i biurowych ze sklepami.graf. Trojmiasto.pl

Potok Strzyża pozostanie na dotychczasowym miejscu?Realizacja innej formy zabudowy może oznaczać rezygnację z przebudowy koryta Potoku Strzyża. Obecnie znajduje się on pod ziemią wzdłuż wschodniej ściany Galerii, tj. bliżej ul. Lendziona.

- Pozwolenie na przełożenie koryta Strzyży pozostaje w mocy, ale decyzja o przystąpieniu do przebudowy zależeć będzie od ostatecznego programu zabudowy działek w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej - dodaje Sikora.
Projekt elewacji nowej części Galerii Bałtyckiej od al. Grunwaldzkiej (wersja z 2017 r.)
Projekt elewacji nowej części Galerii Bałtyckiej od al. Grunwaldzkiej (wersja z 2017 r.) mat. DŚU

Przystąpienie do sporządzania planu już w sierpniuUrzędnicy planują już w sierpniu skierować na sesję Rady Miasta uchwałę o przystąpieniu do sporządzania nowego planu zagospodarowania. Początkowo miał on obejmować tylko rejon tzw. Wysepki zobacz na mapie Gdańska, ale w związku z zamierzeniami Galerii zostanie rozszerzony o teren przyległy do centrum handlowego.

Dopiero po rozpoczęciu prac nad nowym planem będą znane dokładne wytyczne dla nowej zabudowy, ostateczna funkcja, a także obsługa komunikacyjna.

Jak wygląda system planowania przestrzennego w Polsce?


Materiał z archiwalny z września 2018 r.

Rozbiórka biurowca Hydrobudowy pod powiększenie Galerii Bałtyckiej.