Wiadomości

stat

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - czym jest i co oznacza?

Posiadaczowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługuje ograniczone prawo. Nie przysługuje mu bowiem prawo własności do lokalu.
Posiadaczowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługuje ograniczone prawo. Nie przysługuje mu bowiem prawo własności do lokalu. materiały prasowe SM Przylesie

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, co umożliwia korzystanie z lokalu spółdzielczego, jednak posiadacz lokalu nie jest jego właścicielem.Co myślisz o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność?

zupełnie nie ma to sensu 29%
warto jest przekształcać, ale jest to skomplikowany proces 10%
powinno się przekształcać, niezależnie od formalności, które trzeba spełnić 48%
nie wiem, nigdy mnie to nie interesowało 13%
zakończona Łącznie głosów: 319
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a prawo własności

Kluczową różnicą pomiędzy własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu, a prawem własności jest prawo do korzystania z nieruchomości. Należy pamiętać, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym, co w praktyce oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym bądź właścicielem gruntu pod budynkiem, a ten komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu posiada "tylko" ograniczone prawo. W przypadku własności odrębnego lokalu to posiadaczowi przysługuje prawo własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz udział we współwłasności gruntu. O ile własność daje pełne prawo do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią, o tyle spółdzielcze prawo do lokalu nakazuje uwzględniać przy większości decyzji w sprawie nieruchomości zdanie spółdzielni.

- Warto jednak podkreślić, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jest w pełni zbywalne, dziedziczne, podlega egzekucji i może być ono ujawnione w taki sam sposób jak własność odrębnego lokalu w księdze wieczystej z zachowaniem oczywiście pewnych różnic wynikających z jego charakteru. Zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu także wymaga formy aktu notarialnego - podkreśla radca prawny Rafał Dylewski.
W obydwu przypadkach można dowolnie rozporządzać swoim lokalem. Zawsze jest jednak pewne ograniczenie - w przypadku budynków wielorodzinnych trzeba stosować regulamin porządku domowego i zasady dobrosąsiedzkie. Zarówno w przypadku własności jak i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia pełni zarząd nad nieruchomością wspólną.

Przekształcenie

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności odbywa się poprzez złożenie wniosku do spółdzielni z żądaniem o przekształcenie. Niezbędna będzie również jedna wizyta u notariusza. Niestety czas trwania procedury jest dość długi, gdyż spółdzielnia, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ma sześć miesięcy na zawarcie umowy przeniesienia własności.

- Przed złożeniem wniosku trzeba zaznajomić się ze stanem prawnym gruntu, dowiedzieć się, czy właścicielem gruntu jest spółdzielnia oraz upewnić się, czy koszty udziału w budowie zostały już spłacone. W przeciwnym razie należy zapoznać się z kwotą zadłużenia - mówi Renata Piętka, radca prawny.
Pomimo występowania istotnych różnic prawnych, z praktycznego punktu widzenia nie ma to znaczenia dla użytkownika lokalu.

- Jako podstawowy argument przemawiający za wyższością własności lokalu nad spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu używano straszaka w postaci możliwości obciążenia spółdzielczych lokali hipoteką zabezpieczającą długi spółdzielni. Najczęściej ogniwo problemu jest zupełnie odwrotne. Mieszkaniec zalegający z opłatami może doprowadzić do istotnych problemów z wypłacalnością spółdzielni - podkreśla Piotr Kurdziel ze Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie.
Nasz rozmówca podkreśla, że spółdzielnie działając na zasadach solidaryzmu spółdzielczego, dysponują zawsze rezerwą środków na takie nieprzewidziane sytuacje. Ponadto ze względu na posiadany majątek, spółdzielnie mogą okazać się dla różnych podmiotów, w tym wykonawców, atrakcyjniejszym partnerem gospodarczym niż jednostka.

- Osoba posiadająca własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i jednocześnie będąca członkiem spółdzielni mieszkaniowej zyska więcej nie przekształcając tego prawa w odrębną własność. W takiej sytuacji opłaty ograniczają się do czynszu, a dana osoba nie ponosi dodatkowych kosztów notarialnych i sądowych związanych z przekształceniem prawa na własność - dodaje Rafał Dylewski.

Transakcje kupna i sprzedaży

Obrót lokalem własnościowym odbywa się poza kontrolą spółdzielni. Rodzi to niekiedy konflikty w przypadku rozliczeń za użytkowanie lokali. W przypadku zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wydaje zaświadczenie, wskazując automatycznie stan i sposób rozliczeń pomiędzy stronami.

- W momencie zakupu nieruchomości warto zwracać uwagę na rodzaj prawa własności. Od tego zależy zakres naszych praw do lokalu. Ponadto, zazwyczaj w przypadku spółdzielczego prawa do lokalu opłaty eksploatacyjne związane z nieruchomością są znacznie wyższe i nie mamy wpływu na wydatkowane środki - stwierdza Renata Piętka.
Podstawa prawna

W Polsce funkcjonują trzy rodzaje praw do nieruchomości: własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe, takie jak: użytkowanie, służebność, spółdzielcze prawo do lokalu czy hipoteka. Regulacja dotycząca tych praw jest zawarta w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeksie Cywilnym oraz w ustawach szczególnych: Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Opinie (83)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.