Wiadomości

stat

Sprzedajesz nieruchomość? Pamiętaj o podatku

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku. Aby go uniknąć można między innymi poczekać aż pięć lat upłynie.
Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku. Aby go uniknąć można między innymi poczekać aż pięć lat upłynie. fot. fotolia/siraanamwong

Jeżeli sprzedajemy nieruchomość w ciągu pięciu lat od jej nabycia - zakupu, przyjęcia w spadku czy w darowiznie - zapłacimy podatek. Są jednak sytuacje, w których możemy zostać z niego zwolnieni. Jakie?Czy sprzedałeś kiedykolwiek nieruchomość przed upływem pięciu lat?

nigdy nie sprzedawałem żadnej nieruchomości

38%

nie, bo wiedziałem o konieczności zapłacenia podatku

24%

tak, ale gdybym wiedział o konieczności zapłacenia podatku to odłożyłbym sprzedaż na później

6%

tak, ale skorzystałem z ulgi podatkowej na własne cele mieszkaniowe

25%

tak, zapłaciłem podatek

7%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 324
Marta z Gdańska, czytelniczka która zasygnalizowała nam, że sprzedający często nie wiedzą lub nie pamiętają o obowiązku zapłaty podatku, dwa lata temu odziedziczyła mieszkanie po babci. Niedawno postanowiła je sprzedać. O obowiązku odprowadzenia podatku dowiedziała się dopiero po podpisaniu umowy przedwstępnej.

Skoro mowa o lokalu odziedziczonym, warto tu podkreślić, że podatek od spadku i podatek od spieniężenia spadku to różne należności.

- Podatek od spadku nalicza się w związku z nabyciem majątku po osobie zmarłej. W kręgu najbliższych osób możliwe jest zwolnienie podatkowe. W innych przypadkach może on wynosić od trzech do 20 procent podstawy opodatkowania - tłumaczy radca prawny Olga Zabieglik z Kancelarii Radców Prawnych Lighthouse.
Jednak, jeżeli takie odziedziczone mieszkanie planujemy sprzedać przed upływem pięciu lat od chwili jego nabycia, to musimy liczyć się z opłaceniem podatku od wpływów finansowych.

- Przychód ze sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w formie spadku jest objęty co do zasady podatkiem dochodowym o osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostaje sprzedane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nieruchomość została nabyta - informuje notariusz Anna Bladowska.
Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia mamy bowiem obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

- W przypadku dziedziczenia nieruchomości decydującym momentem jest data śmierci spadkodawcy, ponieważ zgodnie z art. 924 Kodeksu Cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa go z chwilą jego otwarcia - nawet jeśli przyjęcie spadku i wpis do księgi wieczystej nastąpiły później - zaznacza Olga Zabieglik.
19 procent, jeśli uzyskaliśmy dochód

Nieruchomości nabywamy oczywiście nie tylko tak jak Marta, poprzez dziedziczenie. Do odprowadzenia podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej mniej niż pięć lat temu zobowiązani będziemy także, gdy przed tym czasem nieruchomość kupiliśmy lub przyjęliśmy w darowiznie.

Do zapłacenia podatku zobowiązani jesteśmy, kiedy sprzedajemy nieruchomość własnościową, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy prawo wieczystego użytkowania gruntów.

- Od dochodu, który uzyskamy na skutek sprzedaży nabytej nieruchomości musimy zapłacić 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą do obliczenia jest dochód, który jest różnicą pomiędzy przychodem ze zbycia nieruchomości a kosztami, czyli między innymi udokumentowanymi kosztami nabycia czy wytworzenia. Kosztami nabycia będą wszelkie opłaty notarialne, koszty ogłoszeń, opłaty sądowe, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości - mówi radca prawny Renata Piętka.
W sytuacji, kiedy weszliśmy w posiadanie naszej nieruchomości w drodze spadku czy darowizny, zostanie opodatkowana cała kwota, którą otrzymaliśmy ze sprzedaży, bo cała suma jest przychodem. Może ona być ewentualnie pomniejszona o poniesione nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Bardzo istotne jest więc dokumentowanie poniesionych wydatków.

Inaczej jest w przypadku nieruchomości, którą kupiliśmy.

- Jeżeli cena sprzedaży będzie równa bądź niższa od ceny zakupu to nie będziemy musieli płacić podatku dochodowego. Jedyne co trzeba będzie zrobić, to złożyć w urzędzie skarbowym z tej transakcji PIT-39 do 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym będzie miała miejsce sprzedaż - tłumaczy Renata Piętka.
Zwolnienie z podatku

Sama sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat nie oznacza jeszcze, że będziemy musieli taki podatek zapłacić. Ustawa przewiduje bowiem zwolnienie od podatku dochodowego. Żeby tak się stało uzyskany przychód (całą kwotę) powinniśmy przeznaczyć na tzw. własne cele mieszkaniowe.

- Zwolnienie z podatku jest możliwe, jeżeli w okresie dwóch lat skorzystamy z ulgi mieszkaniowej, czyli uzyskane kwoty przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Wydatki na własne cele mieszkaniowe mogą być poniesione nie tylko w kraju, ale też w niektórych państwach Unii Europejskiej, jeżeli przewidują to odpowiednie umowy między Polską a tymi krajami. Tu również okres dwóch lat liczyć należy od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż - tłumaczy Anna Bladowska.
Na ogół wygląda to tak, że dochód ze sprzedaży wykazujemy w zeznaniu rocznym za ten rok, w którym sprzedaliśmy mieszkanie czy inną nieruchomość.

- W tym samym picie podajemy także dochody zwolnione z podatku ze względu na ulgę mieszkaniową. Wpisujemy nie tylko te wydatki, które już zostały poniesione, ale też te, które we wspomnianym okresie dwóch lat dopiero zamierzamy ponieść. Jeżeli zmienimy plany i uzyskanych pieniędzy nie wykorzystamy na własne cele mieszkaniowe, wówczas złożyć musimy korektę zeznania podatkowego i zapłacić podatek dochodowy wraz z odsetkami - tłumaczy Anna Bladowska.
Najistotniejszym aspektem będzie charakter poniesionych wydatków. Taką transakcją musimy spełnić własne potrzeby mieszkaniowe. Nasz zakup nie może być przykładowo przeznaczony na wynajem lub odsprzedaż.

Za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się:

- nabycie całości lub części budynku mieszkalnego,
- zakup lokalu mieszkalnego,
- nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu,
- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego,
- rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację własnego budynku niemieszkalnego,
- spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Uwaga! Samo poniesienie wydatku na jeden z celów nie oznacza jeszcze, że będziemy zwolnieni od zapłaty podatku. Musimy jeszcze wykazać, że ponieśliśmy je, żeby zrealizować swój własny cel mieszkaniowy .

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (37)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.