Wiadomości

stat

Stocznia Gdańska będzie pomnikiem historii

Trwa procedura uznania Stoczni Gdańskiej, miejsca narodzin Solidarności, za pomnik historii. Ministerstwo nie określiło jeszcze dokładnych granic obszaru, który uznany ma uzyskać ten status, ale według zapowiedzi, Prezydent RP wniosek podpisać ma jeszcze w tym roku.Czy tereny postoczniowe wymagają większej ochrony konserwatorskiej?

tak, koniecznie

37%

tak, ale nie w taki sposób, żeby tam nie można było nic budować i remontować

29%

nie wiem, trudno mi to ocenić

3%

nie, najważniejsze budynki są już chronione, tych których nie ma, i tak się nie odtworzy

12%

nie, tam musi powstać nowa część miasta

19%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce więcej niż tylko ochrony konserwatorskiej dla terenów Stoczni Gdańskiej - ma ona być uznana za pomnik historii. Jest to jedna z form ochrony zabytków w Polsce. Status ten przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

- Za pomnik historii mogą być uznane: zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnych wartościach dla kultury. Z wnioskiem o uznanie zabytku nieruchomego za pomnik historii do Prezydenta RP może wystąpić wyłącznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jedynym niezbędnym warunkiem wystąpienia z takim wnioskiem jest zasięgnięcie przez ministra opinii Rady Ochrony Zabytków, będącej jego organem opiniodawczo-doradczym - wyjaśnia Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uznanie zabytku za pomnik historii nie oznacza zwiększenia stopnia ochrony konserwatorskiej, podwyższa tylko rangę obiektu. Inaczej jednak niż w przypadku wpisu do rejestru zabytków, nie jest w tym przypadku możliwe odwołanie.

- Uznanie za pomnik historii następuje w drodze rozporządzenia wydawanego przez Prezydenta RP. W związku z tym, że nie jest to decyzja administracyjna, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza, iż nie ma możliwości wniesienia odwołania - wyjaśnia Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czytaj także: koncepcja rewitalizacji i zabudowy Stoczni Cesarskiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest na etapie przygotowania wniosku o uznanie "Stoczni Gdańskiej - miejsca narodzin Solidarności" za pomnik historii. W ramach procedury konieczne jest wydanie opinii przez Radę Ochrony Zabytków. Ostatecznie wniosek trafia do Prezydenta.

- Wniosek nie może iść do podpisu przez Prezydenta, jeśli nie zostanie wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Zabytków. Ta pozytywna rekomendacja już była, teraz przygotowywane są wszystkie dokumenty, więc można się spodziewać, że w 2018 roku stocznia stanie się pomnikiem historii. Chcielibyśmy żeby stocznia była setnym pomnikiem historii na stulecie odzyskania niepodległości. Ten setny wpis to jest taka pieczęć - mówiła portalowi Trojmiasto.pl Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków w czasie konferencji Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej - dla Wszystkich i na Zawsze.

Jaki obszar? Jeszcze nie wiadomografika Trojmiasto.pl
Pytanie jaki dokładnie obszar zostanie uznany za pomnik historii pozostaje na razie bez precyzyjnej odpowiedzi.

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi działania związane z przygotowaniem wniosku, procedura jest w toku i rozważane są różne granice obszaru, który stanie się pomnikiem historii - wyjaśnia Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tej chwili ochrona konserwatorska na terenach postoczniowych zapewniona jest na dwóch terenach wpisanych do rejestru zabytków: Stocznia Cesarska oraz ECS wraz z częścią otoczenia. W toku jest procedura wpisu do rejestru zabytków kolejnej części - Stoczni Schichau. Póki co w sferze domysłów pozostaje czy za pomnik historii uznana zostanie ta część terenów Młodego Miasta.

- Prace nad przygotowaniem wpisu dla Stoczni Schichau są w toku. To duży obszar, więc konieczne jest zgromadzenie obszernej dokumentacji - informuje Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który jednocześnie podkreśla, że ie nie jest możliwe podanie precyzyjnego terminu zakończenia tych prac.
Czytaj także: koncepcja zabudowy Młodego Miasta od ulicy Popiełuszki do Węzła Kliniczna

W Trójmieście status pomnika historii do tej pory uzyskały: miasto Gdańsk w zasięgu obwarowań z XVII wieku (od 1994 roku), pole bitwy na Westerplatte (od 2003 roku), zespół pocystersko-katedralny w Oliwie(od 8 grudnia 2017), Twierdza Wisłoujście (od 20 kwietnia 2018), historyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni (od 2015 roku).

Światowa Lista UNESCO?Uznanie Stoczni za Pomnik Historii byłoby krokiem w kierunku wnioskowania o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wniosek w tej sprawie jest przygotowywany. Starania o taki wpis podjęte zostały po raz kolejny. W 2009 roku wniosek został odrzucony w związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym obszarze nową, w tym również wysokościową, zabudowę.

- Taki wpis, jeśli zostanie dokonany mądrze, może przynieść Gdańskowi wielką chlubę. Wartości niematerialne, związane z historycznym znaczeniem stoczni są nie do przecenienia - komentuje Krzysztof Sobolewski, prezes zarządu Shipyard City Gdańsk. - Bardzo żałuję, że ministerstwo i Narodowy Instytut Dziedzictwa, które przygotowują wniosek do UNESCO nie zwróciło się do właścicieli gruntów na terenie stoczni, żeby podjąć wspólne działania. Taki wniosek musi być przejrzysty, musi się obronić, wykazywać plan zarządzania terenem, który ma być objęty wpisem, a to przecież musi być uzgodnione z właścicielami gruntów. Mamy nadzieję, że w ramach warsztatów dotyczących przyszłości Młodego Miasta, które będą wkrótce prowadzone uda się wypracować oparty na współpracy i kompromisie scenariusz działań zwiększający szanse na dokonanie tego wpisu.
Kwestie związane z uznaniem zabytku nieruchomego za pomnik historii regulują przepisy art. 15 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10).

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (119)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.