Wiadomości

stat

Studenckie wizje centrum kongresowego na Biskupiej Górce

Gdańsk przygotowuje rewitalizację kilku dzielnic, w tym Biskupiej Górki. W ramach poszukiwania rozwiązań, które wzbogacą dzielnicę po rewitalizacji na Politechnice Gdańskiej przeprowadzony został studencki konkurs na projekt centrum kongresowego, które mogłoby w przyszłości stanąć przy ul. Biskupiej zobacz na mapie Gdańska.Czy w Trójmieście brakuje obiektów o funkcji hotelowo-konferencyjnej?

tak, zdecydowanie

19%

tak, ale przecież w tej chwili jest w budowie kilka takich obiektów

11%

nie wiem, nie mam wiedzy na ten temat

17%

nie, jest wiele hoteli z salami konferencyjnymi

20%

nie, nie potrzeba nam takich molochów

33%
Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad którym pracowali studenci mówi o powstaniu w sąsiedztwie Zespołu Reduty Biskupiej Górki zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą. Obiekty mogą być wykorzystywane przez instytucje kultury, nauki, oświaty, a także zajmujące się sportem i turystyką. Plan miejscowy przewiduje w tym miejscu także powstanie obiektów gastronomicznych dla kaponier.

Gdańsk w ramach organizowanego już po raz dziesiąty konkursu zadał studentom zaprojektowanie centrum kongresowego na 2000 uczestników. Projekt obejmować miał również zaplecze oraz hotele i uwzględniać adaptację dawnych koszar i schroniska młodzieżowego.

- Ten konkurs nie oznacza jeszcze żadnych konkretnych planów miasta. Szukamy inspiracji, które pozwolą uszczegółowić oczekiwania co do tego niezagospodarowanego terenu - wyjaśnia Barbara Szczerbowska, kierownik referatu Planów i Marketingu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
- Miasto wyznaczyło kilka obszarów, które mają być w najbliższych latach poddane rewitalizacji. W ramach tego procesu podjąć trzeba wiele różnych działań, które docelowo sprawią, że komfort życia ludzi, którzy mieszkają w tym obszarze ulegnie poprawie. W dużej mierze to właśnie architekci mogą dokonać interwencji, która pozwoli osiągnąć cele jakie stawia rewitalizacja - tłumaczyła w czasie rozdania nagród prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury.
W konkursie udział wzięli studenci pierwszego semestru studiów magisterskich Wydziału Architektury. Wpłynęło aż 30 prac, nad którymi studenci pracowali w ramach projektu semestralnego. Pula nagród jakie miasto przyznało studentom wyniosła 17 tysięcy złotych. Nie przyznano pierwszego miejsca, ale drugą nagrodą uhonorowane zostały aż dwie prace (po 4500 zł). Przyznano także jedno trzecie miejsce (3500 zł), trzy wyróżnienia (po 1500 zł) oraz dwa wyróżnienia honorowe.

- Zaangażowanie środowiska akademickiego w przygotowywanie koncepcji architektonicznych dla poszczególnych fragmentów miasta jest w Europie standardem. Tak powstaje na przykład zyskujące coraz większe uznanie Hafen City w Hamburgu - wyjaśnia prof. Nyka. - Najpierw projekty przygotowują studenci. Zapoznanie się z efektami ich prac daje pewną wiedzę, wyznacza kierunki. Dzięki temu, kiedy dochodzi do konkursu realizacyjnego można bardziej szczegółowo wyznaczyć warunki konkursu, a tym samym osiągnąć bardziej precyzyjne efekty.
Prace powstały pod opieką wykładowców z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej: Agnieszki Błażko, Ksieni Piątkowskiej, prof. Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej, Małgorzaty Skrzypek-Łachińskiej.

Wystawę prac w najbliższych dniach oglądać można na dziedzińcu głównym Politechniki Gdańskiej. W październiku nagrodzone prace prezentowane będą na dotyczącej rewitalizacji gdańskich dzielnic wystawie w Teatrze Szekspirowskim, a potem na korytarzach Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.


Nagrodzeni


II nagroda równorzędna
zespół w składzie: Karolina Miękisz, Karolina Paczoska, Marta Romanowska

Interesująca kompozycja zagłębionej części kubatury integrująca różnorodność kierunków i wytwarzająca dobrze funkcjonujące wnętrza; ładne otwarcia widokowe na Śródmieście. Wadą koncepcji jest zbyt powierzchowne potraktowanie struktury architektonicznej oraz rozwiązania funkcjonalne.

II nagroda równorzędna
zespół w składzie: Agata Garstecka, Anna Ginter, Hanna Jasińska, Karolina Jankowska, Barbara Kułakowska

Klarowny układ kompozycji urbanistycznej nawiązujący do drogi rokadowej (fortecznej) i otwierający widok na budynki zabytkowe, koszarowe. Słuszna decyzja o zagłębieniu całości programu poniżej poziomu terenu dała szansę na właściwe wyeksponowanie dzieła koronowego i wytworzenie cennych terenów rekreacyjnych dla miasta. Drobnym mankamentem jest umieszczenie parkingu na przedpolu bastionu.

III nagroda
zespół w składzie: Aleksandra Depta, Karolina Hadziewicz, Anna Rafińska

Praca nagrodzona za umiejętne tworzenie krajobrazu miejsca przez kreowanie form architektonicznych nawiązujących do kontekstu. Mankamentem pracy są rozwiązania funkcjonalne.

Wyróżnienia:
- zespół w składzie Tomasz Żygo, Kajetan Witkowski, Mateusz Ferenc

Praca wyróżniona za umiejętne ukształtowanie architektury jako integralnej części parku i zieleni dzieła koronowego.

- zespół w składzie Michalina Borak, Patryk Baumgard

Wyróżnienie za próbę zintegrowania architektury współczesnej z zabudową historyczną poprzez stworzenie interesującej przestrzeni.

- zespół w składzie Justyna Specht, Magdalena Wilma, Damian Wiliński, Damian Wolant

Praca wyróżniona za twórcze nawiązanie do najlepszych współczesnych przykładów architektury podziemnej.

Wyróżnienia honorowe:

- zespół w składzie Ewelina Adamczyk, Bahaa Boukalfouni, Dawid Robaczewski

- zespół w składzie Maja Mawusi, Oliwia Mamrot, Iga Nowacka, Robert Nakielski, Szymon Kowalski.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (121)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.