Wiadomości

stat

Szansa na zabudowę działki Dominikanów

Ta działka wreszcie będzie mogła zostać zabudowana. Nowa zabudowa będzie mogła być "przyklejona" do kamienicy widocznej po lewej stronie, o ile uda się zlikwidować okna w bocznej ścianie. Po prawej bazylika św. Mikołaja.
Ta działka wreszcie będzie mogła zostać zabudowana. Nowa zabudowa będzie mogła być "przyklejona" do kamienicy widocznej po lewej stronie, o ile uda się zlikwidować okna w bocznej ścianie. Po prawej bazylika św. Mikołaja. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Czy w centrum Gdańska zniknie kolejna dziura wstydu? Tworzony właśnie plan zagospodarowania dla działki Dominikanów przy ul. Szerokiej zobacz na mapie Gdańska ułatwi jej zabudowę. Zrezygnowano w nim z obowiązku budowy parkingów oraz podziału na kilka osobnych budynków. Istniejąca tu miejska kamienica ma zostać zachowana i wkomponowana w nową inwestycję.Czy miasto powinno ułatwiać inwestorom zabudowę działek w centrum Gdańska?

tak, inaczej nadal będą straszyć dziury wstydu

41%

tak, ale tylko tam, gdzie obecne zapisy są bardzo restrykcyjne

22%

nie, inwestorzy przecież nie są zmuszani do zakupu gruntów

15%

nie, nie należy spieszyć się z zabudową tak cennych terenów

22%
Będący w trakcie wyłożenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest efektem podjęcia przez Radę Miasta Gdańska w styczniu 2016 r. uchwały o zmianie dotychczas obowiązującego dokumentu dla tego obszaru miasta z 2003 r.

Przystąpienie do sporządzenia nowego planu zostało uzasadnione przede wszystkim potrzebą obniżenia limitów miejsc parkingowych dla nowej zabudowy oraz dostosowania ich do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

W planie sprzed 14 lat zastosowano przelicznik jednego miejsca na jedno mieszkania. W proponowanym do uchwalenia dokumencie przelicznik ten uznano za maksymalną liczbę miejsc.

Jako minimum przyjęto zero miejsc postojowych dla każdej formy zabudowy mieszkaniowo-usługowej (w tym apartamentów, hotelu, biur oraz sklepów), czyli możliwość odstąpienia od budowy parkingu przez inwestora. Taki zapis to efekt przyjęcia polityki parkingowej, zgodnie z którą historyczne Śródmieście jest obszarem o największych restrykcjach w zakresie ruchu samochodów.

Nowy plan zagospodarowania ułatwi zabudowę działki znajdującej się między bazyliką św. Mikołaja a ul. Szeroką. Należąca do miasta narożna kamienica ma zostać zachowana.
Nowy plan zagospodarowania ułatwi zabudowę działki znajdującej się między bazyliką św. Mikołaja a ul. Szeroką. Należąca do miasta narożna kamienica ma zostać zachowana. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Dominikanie głównym właścicielem terenu. Budynek miasta pod ochroną.

Przeważającym właścicielem terenu jest Klasztor Ojców Dominikanów, których przedstawiciel na dyskusji publicznej nie chciał ujawnić terminów ewentualnego rozpoczęcia budowy. Warto dodać, że w księdze wieczystej nie jest on obciążony żadną hipoteką.

Działka przy ul. Szerokiej w 1999 r. została sprzedana przez miasto zakonnikom za 2 proc. ówczesnej wartości (ok. 852 tys. zł). Miała to być rekompensata za zrzeczenie się praw do Placu Dominikańskiego zobacz na mapie Gdańska, znajdującego po drugiej stronie bazyliki św. Mikołaja, nadanego kościołowi w czasach panowania gdańskiego księcia Świętopełka.

Na fragmencie działki przy ul. Szerokiej zakonnicy chcą utworzyć centrum duszpastersko-kulturalno-edukacyjne. Fundusze na jego realizację mają pochodzić z dzierżawy pozostałej części działki.

Drugim właścicielem, znacznie mniejszego fragmentu działki, jest Gmina Miasto Gdańsk. Należy do niej przedwojenna kamienica, stojąca u zbiegu ul. Szerokiej i Szklary zobacz na mapie Gdańska. Jak zapewniają urbaniści, zapisy dotyczące jej ochrony w projekcie planu są wystarczająca, aby nie powtórzyć sytuacji z dawną przychodnią w Oliwie zobacz na mapie Gdańska, która została zburzona i zbudowana od nowa przez dewelopera, co znacznie ułatwiło mu realizację nowej zabudowy.

- Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków, a ponadto znajduje się na terenie Pomnika Historii. Wojewódzki konserwator zabytków będzie miał absolutnie decydujące zdanie w zakresie jej ochrony - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Od strony zachodniej nowa zabudowa będzie nieco bardziej odsunięta niż usytuowany tutaj płot.
Od strony zachodniej nowa zabudowa będzie nieco bardziej odsunięta niż usytuowany tutaj płot. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Nie więcej niż 19,7 m wysokości i pięć kondygnacji

Nowa zabudowa będzie mogła być "przyklejona" do istniejącej kamienicy, szczelnie wypełniając całą działkę. Pozostawione zostanie jednak przejście o szerokości ok. 12 metrów od strony zachodniej zobacz na mapie Gdańska, gdzie stoi budynek z oknami i lokalami usługowymi w parterze zwróconymi w stronę potencjalnej nowej zabudowy.

Maksymalną wysokość ustalono na poziomie 19,7 m, przy czym szczyty, wieżyczki, świetliki itp. mogą wystawać jeszcze do 1,5 m ponad kalenicę dachu. Nowa zabudowa nie może jednocześnie liczyć więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe).

Dla elewacji narzucono obowiązek wykonania tzw. pierzei eksponowanych, czyli o wysokiej estetyce i z lepszych materiałów budowlanych. Wyjątek stanowi zabudowa wzdłuż ul. Świętojańskiej zobacz na mapie Gdańska, gdzie takiego wymogu nie ma. Od tej strony może też powstać wjazd do parkingu - o ile inwestor zdecyduje się na jego budowę.

- Od strony ul. Świętojańskiej znajduje się wyłącznie wyjście z kościoła św. Mikołaja i cała pozostała ściana jest w zasadzie "pusta", stąd doszliśmy do wniosku, że nie musi być tutaj pierzei eksponowanej. Liczymy jednak, że potencjalny inwestor zrobi ładną elewację z każdej strony - wyjaśnia Maria Kowalska, projektant prowadząca plan dla rejonu ulic Szerokiej i Szklary w BRG.
Struktura własności gruntów oraz zapisy z obowiązującego studium, z którym plan musi być zgodny.
Struktura własności gruntów oraz zapisy z obowiązującego studium, z którym plan musi być zgodny. mat. BRG
Jeden budynek udający kamieniczki bez zajmowania schodami chodników

Zapisy planu dopuszczają wzniesienie na całej działce jednego budynku z zastrzeżeniem, by z zewnątrz w elewacji odzwierciedlić historyczny podział działek m.in. poprzez różnicowanie wysokości fasad oraz poziomów otworów okiennych w bezpośrednich przyległych do siebie "kamienicach".

To kolejne znaczne ułatwienie dla inwestora, ponieważ w planie sprzed 14 lat dopuszczono łączenie funkcjonalne nie więcej niż trzech przyległych do siebie kamienic, przy czym zasada ta obowiązywała jedynie od ul. Szerokiej.

Zrezygnowano również z obowiązku odtwarzania przedproży lub różnicowania nawierzchni w stosunku do przyległego chodnika. Obecnie narzucono jedynie "zaakcentowanie w posadzce przebiegu przedproży" od strony ul. Szerokiej zobacz na mapie Gdańska.

Urbaniści przekonują, że taki zapis nie doprowadzi do powielenia błędów z pobliskiej inwestycji deweloperskiej w rejonie ul. Szerokiej oraz Tandety, gdzie przyległy do nowego budynku chodnik został w większości zajęty schodami do lokali handlowych w parterze.

- Takie rozwiązanie oznaczałoby zajęcie pasa drogowego. Tutaj mamy narzucone obligatoryjne linie zabudowy [miejsca, w których musi powstać ściana budynku - dop. red.] i w tym przypadku nie ma takiej możliwości, by przed budynkiem powstały jeszcze schody - zapewnia Damszel-Turek.
Zgłaszanie uwag do projektu planu do 14 grudnia

O planie zagospodarowania, który ułatwi zabudowę działki przy ul. Szerokiej-Szklary pozytywnie wypowiadał się podczas dyskusji publicznej Stanisław Michel, architekt zaangażowany w powojenną odbudowę m.in. Głównego Miasta.

- Realizacja zespołu zabudowy w tym miejscu to wielkie zadanie. Kończy on odbudowę centrum Głównego Miasta. Warto przy tym zachować warunki konserwatorskie, ale jednocześnie dopasować się do potrzeb właściciela, jakim jest Zakon Dominikański.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Zgłaszanie uwag do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko możliwe jest do 14 grudnia br.

Materiał archiwalny z 2015 r.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (150)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.