Wiadomości

stat

Taki MOŻE być nowy LOT. Przedstawiamy szczegóły pracy KD Kozikowski Design

Najnowszy artukuł na ten temat

Zniknie kamienica najbliżej budynku LOT-u

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Szkło na elewacji i części dachu ma odbijać otoczenie, dzięki czemu budynek w zależności od pory dnia, pogody i oświetlenia będzie się zmieniał.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Szkło na elewacji i części dachu ma odbijać otoczenie, dzięki czemu budynek w zależności od pory dnia, pogody i oświetlenia będzie się zmieniał. wiz. KD Kozikowski Design

Przedstawiamy szczegóły prac, które wzięły udział w konkursie na następcę budynku LOT-u przy Wałach Jagiellońskich 2/4 w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska. Jako ostatnią w cyklu publikujemy propozycję pracowni KD Kozikowski Design, która w konkursie zajęła najwyższe - drugie miejsce. Inwestor zapowiedział, że pracownia ta będzie realizować ostateczny projekt inwestycji.Czytaj także: inne projekty zaprezentowane w drugim etapie konkursu

Projekt został opracowany w zespole pod kierownictwem Marcina Kozikowskiego. Powstał on przy współpracy autorskiej Krzysztofa Cichonia i Jakuba Rinka oraz przy współpracy Pawła Bazylewicza, Eryka Krasnowskiego i Emilii Weneckiej.

Wyraz architektoniczny projektowanego budynku na tle otoczenia

Nowo projektowana zabudowa na działkach tworzy uzupełnienie wschodniej pierzei Wałów Jagiellońskich. Podstawowym założeniem dla projektowanej zabudowy jest stworzenie symetrycznego układu urbanistycznego w stosunku do budynku NBP, dla którego osią symetrii jest Brama Wyżynna. Bryle tej nadano współczesny wyraz architektoniczny. Uzupełnienie nowego fragmentu pierzei Wałów Jagiellońskich stanowi budynek będący kompozycyjnym i materiałowym połączeniem narożnika z istniejącą zabudową tej ulicy. Południowo-wschodniej części budynku [od strony Targu Węglowego-red.] nadano wyraz architektoniczny typowy dla hoteli w centrach miast historycznych.

Wizualizacja obrazująca wkomponowanie bryły w otoczenie oraz rozwiązanie połączenia przejścia podziemnego z Targiem Węglowym.
Wizualizacja obrazująca wkomponowanie bryły w otoczenie oraz rozwiązanie połączenia przejścia podziemnego z Targiem Węglowym. wiz. KD Kozikowski Design
Budynek na tle sąsiedniej zabudowy. Ujęcie pokazuje, że nie będzie on wyższy niż budynek NBP po drugiej stronie Bramy Wyżynnej.
Budynek na tle sąsiedniej zabudowy. Ujęcie pokazuje, że nie będzie on wyższy niż budynek NBP po drugiej stronie Bramy Wyżynnej. wiz. KD Kozikowski Design
Zastosowane tutaj materiały (cegła i piaskowiec) nawiązują wprost do materiałów występujących w historycznych budynkach na Targu Węglowym - Teatr Wybrzeże (piaskowiec), Zespół Bramy Wyżynnej i Katowni oraz Dwór Bractwa św. Jerzego - cegła. W drugim etapie realizacji zaprojektowano kontynuację zachodniej pierzei Targu Węglowego w formie zwartej bryły z mocnym akcentowaniem układu pionowych ram. Nadano nowoczesny wyraz z usystematyzowanym układem przenikających się materiałów - szkła, cegły i piaskowca. Obu elewacjom (południowej i wschodniej) od Targu Węglowego nadano dużą zmienną tektonikę.

Uznano za celowe zróżnicowanie narożnika południowo-wschodniego (szklana dwupłaszczyznowa fasada) od elewacji południowej i zachodniej. Ma to na celu zróżnicowanie bryły budynku, aby nie była ona poprzez ewentualną totalność formy dominującą w istniejącej przestrzeni. Zastosowanie dwukondygnacyjnych arkad w wyraźny sposób organizuje przestrzeń usługową i otwiera ją na potencjalnych użytkowników znajdujących się w pobliżu budynku. Przestrzeń pod dwukondygnacyjnymi arkadami staje się przestrzenią publiczną. Obniżenie wysokości bryły w rejonie styku budynku z istniejącą pierzeją ulicy Wały Jagiellońskie ma na celu zniwelowanie różnicy skali sąsiadujących budynków, co ma znaczenie dla postrzegania zabudowy z Huciska.

Koncepcja nie obejmuje nawierzchni ani elementów małej architektury w obrębie Targu Węglowego.

Układ funkcjonalny budynku

Widok od strony Złotej Bramy. Dwie kondygnacje pod arkadami przeznaczone zostały na lokale handlowe i usługowe.
Widok od strony Złotej Bramy. Dwie kondygnacje pod arkadami przeznaczone zostały na lokale handlowe i usługowe. wiz. KD Kozikowski Design
Niezależnie od dostępności do budynku z otaczającej go publicznej przestrzeni zewnętrznej zaprojektowano w parterze przejście stanowiące wejścia do hotelu (od Wałów i Targu), ale równocześnie będące ogólnodostępną przestrzenią dla usług i restauracji hotelowej. To swego rodzaju pasaż wewnątrz budynku z doświetlonym atrium w centralnej części bryły. Budynek został podzielony na dwie podstawowe wyodrębnione strefy funkcjonalne - od strony Wałów Jagiellońskich zaprojektowano część biurową, a od strony Targu Węglowego hotel. Część zachodnia (biurowa) to budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych, a część hotelowa to obiekt o siedmiu kondygnacjach nadziemnych. Budynek zaprojektowano na dwukondygnacyjnej części podziemnej, w której zlokalizowano garaże. Poziom -1 jest dedykowany biurom i usługom, a poziom -2 hotelowi.

Dodatkową strefę funkcjonalną stanowią usługi handlu i gastronomii niezależne od dwóch głównych funkcji budynku. Na całym parterze od strony Wałów Jagiellońskich i zespołu Katowni zlokalizowano powierzchnie handlowe. Zostały one powiększone o część poziomu -1 w narożniku dostępnym z tunelu prowadzącego do Forum Gdańsk. Usługi kontynuowane są ponadto na pierwszym piętrze. Lokale usługowe zostały połączone schodami ruchomymi, trzonem windowym, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego kształtowania wielkości, rodzaju sklepów i lokali z wewnętrznego pasażu, jakim jest lobby hotelowe. Hotel zaprojektowano w standardzie czterogwiazdkowym. Na parterze ulokowano lobby z recepcją, do którego dojście poprowadzono od strony Targu Węglowego, a także od Wałów Jagiellońskich. Kondygnacje od +2 do +6 przeznaczone są na pokoje hotelowe. Najwyższe piętro posiada centrum SPA, wydzieloną kawiarnię z widokiem na Katownię oraz dodatkowo luksusowe apartamenty z widokiem na Targ Węglowy, jak i na Trakt Królewski.

Komunikację pionową zapewniają cztery windy znajdujące się w lobby hotelowym, które w obrębie wyższych kondygnacji otwierają się na platformę z widokiem na wygenerowane atrium. Dla drugiego etapu zaprojektowano dodatkową windę dla użytkowników usług na pierwszym piętrze. Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia obsługi z windą serwisową. W przypadku realizacji parkingu podziemnego pod Targiem Węglowym przewidziano dodatkową recepcję z podjazdem dla taksówek na poziomie -1.

Widok od strony Targu Węglowego. Ażurowy fragment elewacji podkreśla wejście do prowadzącego na przestrzał zabudowy wewnętrznego pasażu.
Widok od strony Targu Węglowego. Ażurowy fragment elewacji podkreśla wejście do prowadzącego na przestrzał zabudowy wewnętrznego pasażu. wiz. KD Kozikowski Design
Wokół całego budynku ulokowano dwukondygnacyjny podcień przymknięty ceglanymi kolumnami. Ten charakterystyczny akcent uatrakcyjnia przyziemie z lokalami usługowymi dla klientów i tworzy jednolity układ usług w całym budynku. Południowo-wschodni narożnik podkreślono szklanym wykuszem na najwyższej kondygnacji, gdzie znajduje się kawiarnia z tarasem, otwierającym widok w najbardziej atrakcyjnych kierunkach Głównego Miasta. Strefa wejściowa hotelu została zaprojektowana na przestrzał - z pełnym dostępem od strony wschodniej, jak i zachodniej, dając możliwość użytkownikom wykorzystania podjazdu dla autokarów i taksówek od strony Wałów Jagiellońskich i pieszego dojścia od Targu Węglowego.

Na pierwszym piętrze w części hotelowej zlokalizowano sale konferencyjne o zmiennej możliwości ich aranżacji z lobby tych sal od strony Targu Węglowego. Wewnątrz bryły zaprojektowano wewnętrzny dziedziniec doświetlający lobby z restauracją na parterze, hol i sale konferencyjne na piętrze, ale również pomieszczenia biurowe i pokoje hotelowe. Fasada za arkadami została w pełni przeszklona na dwóch dolnych kondygnacjach otwierając się na lokale usługowe, podkreślone nadwieszonym zadaszeniem. Strefa wejściowa części biurowej została podkreślona przez dwukondygnacyjne otwarcie w obrębie szklanej elewacji w zachodniej ścianie budynku.

W ramach II etapu inwestycji zaprojektowano przejście łączące Wały Jagiellońskie z Targiem Węglowym w formie pasażu usługowego. Wygenerowany plac umożliwi bezpośrednią interakcję z usługami poprzez odpowiednie wykorzystanie elementów małej architektury. Od strony Targu Węglowego wejście do pasażu podkreślono ażurowym fragmentem elewacji, wyróżniającym się z całej bryły. Dojazd do hotelu wyłącznie dla autokarów możliwy jest z ulicy Wały Jagiellońskie przez nowo projektowaną zatokę. Służyłaby ona również taksówkom bez możliwości dłuższego postoju. Główny dojazd do hotelu, biur, lokali usługowych i garaży podziemnych odbywałby się od strony Targu Węglowego. Do czasu realizacji parkingu pod Targiem Węglowym dojazd do budynku odbywałby się po powierzchni Targu z wjazdem do dwupoziomowego garażu podziemnego w elewacji wschodniej budynku.

Zagospodarowanie terenu i połączenie projektowanego budynku z zewnętrznym układem komunikacyjnym

Rzuty obrazujące zagospodarowanie terenu w przypadku budowy obiektu na terenie należącym obecnie do inwestora oraz w przypadku realizacji pełnej zabudowy.
Rzuty obrazujące zagospodarowanie terenu w przypadku budowy obiektu na terenie należącym obecnie do inwestora oraz w przypadku realizacji pełnej zabudowy. wiz. plansza konkursowa KD Kozikowski Design
W ramach zagospodarowania terenu zintegrowano projektowaną zabudowę z bezpośrednim sąsiedztwem. Przewidziano przedłużenie tunelu prowadzącego z Forum Gdańsk i wyprowadzenie go w formie rampy na poziom Targu Węglowego. Aby ułatwić przyszłym użytkownikom swobodne poruszanie się, w bezpośrednim sąsiedztwie Wałów Jagiellońskich zaprojektowano schody oraz windę, prowadzące do przystanków autobusowych. W części centralnej II etapu inwestycji przewidziano pasaż pieszy, który rozbudowuje się do formy skweru, który nadaje całej inwestycji dodatkową funkcję ogólnodostępnego wewnętrznego placu, z możliwością dowolnego wykorzystania nowo powstałej przestrzeni przez lokale usługowe dostępne z pasażu.

Wejścia do części biurowej zlokalizowano w centralnej części zachodniego skrzydła obiektu. Hotel dostępny jest z dwóch, mocno zaakcentowanych wejść - od strony wschodniej, jak i zachodniej.

Po całym zewnętrznym obrysie budynku poprowadzono dwukondygnacyjną arkadę, co umożliwia dowolne kreowanie wejść do usług w obrębie przyziemia budynku i stanowi powiększenie przestrzeni okołomiejskiej. Lokale znajdujące się w kondygnacji podziemnej, jak i na pierwszym piętrze, dostępne są z pionu komunikacyjnego, do którego użytkownicy wchodzą z południowo-zachodniego narożnika budynku na parterze lub na poziomie -1.

Od strony Wałów Jagiellońskich zaprojektowano zatokę postojową jednopłaszczyznową (bez krawężników), która umożliwia zatrzymanie się taksówek i krótkotrwały postój autokarów dla potrzeb hotelu.

Dostęp do dwupoziomowego garażu podziemnego przewidywany jest, jako tymczasowy, w północnej części I etapu inwestycji od strony Targu Węglowego. Rampa łącząca teren z kondygnacją -1 umożliwi swobodny ruch dwukierunkowy. Na późniejszym etapie - przy realizacji parkingu podziemnego pod Targiem Węglowym - przewiduje się likwidację zjazdu na rzecz dodatkowej powierzchni usługowej. Obsługa komunikacyjna obiektu prowadzona będzie bezpośrednio przez przestrzeń głównego parkingu pod Targiem Węglowym. Dojście do budynku ze wszystkich otaczających kierunków.

Połączenie z parkingiem pod Targiem Węglowym

Wraz z realizacją dwupoziomowego parkingu pod Targiem Węglowym przewiduje się możliwość wykonania bezpośredniego połączenia funkcjonalnego parkingu z projektowanym budynkiem. Zlikwidowana zostanie rampa zjazdowa umożliwiająca wjazd z poziomu Targu Węglowego, a także wygenerowana zostanie dodatkowa recepcja z podjazdem dla taksówek i samochodów gości hotelowych na poziomie -1 w południowo-wschodnim narożniku części podziemnej. Dojazd odbywałby się poprzez parking pod Targiem. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi pełne połączenie funkcjonalne hotelu z przyszłym parkingiem i zapewni dodatkowy dostęp do hotelu od strony Targu Węglowego. Przy takim rozwiązaniu taksówki i samochody gości hotelowych nie korzystałyby z powierzchni terenu na Targu Węglowym ani z podjazdu od strony Wałów Jagiellońskich. Zatoka ta służyłaby tylko autokarom i ewentualnie taksówkom bez możliwości dłuższego parkowania. Rozwiązanie to nie ogranicza funkcjonowania zatoki dla autobusów miejskich w ulicy Wały Jagiellońskie.

Etapowanie inwestycji

Zgodnie z wytycznymi konkursu pierwszy etap inwestycji przewiduje maksymalne wykorzystanie programu poprzez utworzenie hotelu z 124 pokojami, 4 salami konferencyjnymi (każda na 60 osób), restauracją, kawiarnią oraz lokalami usługowymi na kondygnacjach -1, 0 i +1, centrum SPA; 11 apartamentów na najwyższej kondygnacji oraz niezależnej części biurowej z wejściami od strony Wałów Jagiellońskich. Podstawa to dwukondygnacyjna część podziemna mieszcząca pomieszczenia techniczne i garaże wielostanowiskowe.

Drugi etap inwestycji przewiduje ilościowe, jak i jakościowe powiększenie istniejących funkcji, czyli zwiększenie garaży na obu kondygnacjach podziemnych, biur, części usługowej, a także dobudowanie dodatkowych 108 pokoi hotelowych, czterech apartamentów i dwóch sal konferencyjnych dla hotelu. Drugi etap można traktować elastycznie w odniesieniu do docelowych funkcji. Przykładowo każdy z etapów może funkcjonować niezależnie, a pokoje hotelowe w drugim etapie mogłyby stanowić odrębny hotel, niepowiązany funkcjonalnie z hotelem w pierwszym etapie. Pomieszczenia usługowe na parterze i pierwszym piętrze mogłyby stanowić wtedy zaplecze gastronomiczne wydzielonego hotelu w etapie drugim. Ponadto drugi etap mógłby funkcjonować bez hotelu, jako pomieszczenia usługowe na parterze i pierwszym piętrze, a biura na wyższych kondygnacjach.

Elewacje

Elewacje całego budynku zostały zaprojektowane z uwzględnieniem historycznej parcelacji zabudowy w obrębie Targu Węglowego, charakterystycznych cech architektury Głównego Miasta, oraz dbając o dostosowanie nowo projektowanej bryły do otaczającej historycznej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem gmachu NBP, zespołu Katowni, Teatru Wybrzeże oraz Zbrojowni. Na elewacjach wykorzystano trzy rodzaje materiałów: szkło, naturalny piaskowiec oraz cegłę klinkierową. Wszystkie elewacje zewnętrzne zaprojektowano w technologii ścian wentylowanych.

Część usługowa - znajdująca się w parterze, kondygnacji podziemnej i na pierwszym piętrze - stanowi połączenie przestrzennych, przeszklonych kurtyn aluminiowo-szklanych i cegły klinkierowej w formie płaszczyzn oraz nieregularnych słupów stanowiących lico dwukondygnacyjnej arkady.

Część biurowa, od strony ulicy Wały Jagiellońskie, podzielona została na granicy dwóch etapów inwestycji. Pierwszy etap, ulokowany bliżej Bramy Wyżynnej, to prosta, kubiczna, ceglana, regularnie podzielona forma, na którą naniesiono dwupłaszczyznową fasadę, z których zewnętrzna jest kurtyną aluminiowo-szklaną, a wewnętrzna kryta cegłą klinkierową.

Wejścia od strony Wałów Jagiellońskich do biur, jak i hotelu, zostały mocno zaakcentowane wychodzącymi daszkami oraz zmianą w elewacji - w przypadku hotelu jest to zdjęcie szklenia, przy wejściu do biur - zmiana systemu szklenia.

Część hotelowa również została zróżnicowana w obrębie dwóch etapów inwestycji. Pierwszy etap (od strony Targu Węglowego) to elewacja o zróżnicowanej tektonice. Tworzą je okna na wysokość kondygnacji, w których jedna część jest nieotwierana, a druga (we wnęce) jest uchylno-rozwieralna. Pomiędzy oknami znajdują się pasy z dynamicznym układem cegły. Każdy taki moduł jest obramowany pionowymi i poziomymi pasami z piaskowca.

Drugi etap inwestycji stanowi powiązanie sąsiadującego systemu elewacji oraz zastosowanego w obrębie biur od Wałów Jagiellońskich. W ramach drugiego etapu części hotelowej zaprojektowano mocny akcent w obrębie wejścia do pasażu usługowego. Przed cofniętą, szklaną elewacją lobby zawieszona została dodatkowa elewacja - przestrzenna forma z ceramicznych elementów, tzw. bagietek, która podkreśla wygenerowane przejście łączące Targ Węglowy z ulicą Wały Jagiellońskie.

Drugi etap, od strony północnej, to regularne podziały tworzące pola ok. 2,80x2,80 m. Kwadratowe segmenty uzupełnione szkłem przedzielone zostały ceglanymi filarami. Przecięcia pionowych i poziomych podziałów podkreślone zostały punktami świetlnymi, które zwiększają dynamizm elewacji.

Dachy

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Podcienie zaprojektowane zostały wokół całej zabudowy. Od tej strony projektowana jest zatoka do krótkotrwałego zatrzymania autobusów i taksówek dowożących gości do hotelu.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Podcienie zaprojektowane zostały wokół całej zabudowy. Od tej strony projektowana jest zatoka do krótkotrwałego zatrzymania autobusów i taksówek dowożących gości do hotelu. wiz. KD Kozikowski Design
Wszystkie połacie od strony przestrzeni publicznych zostały zaprojektowane jako strome, o nachyleniu połaci ok. 55 stopni. Pozostałe strony zwieńczone są attyką zasłaniającą dach płaski, który wykorzystany jest jako otwarta przestrzeń techniczna. Attyki wyprowadzone zostały do wysokości max. 26,0 m, jednak poziom najwyżej ulokowanej warstwy wykończeniowej nie przekracza 24,5 m mierzonego od najniższego wejścia do budynku. Dach od strony ul. Wały Jagiellońskie - kontynuacja idei podwójnej fasady szklanej zastosowanej na niższych kondygnacjach. Połać w formie maskownicy poprowadzona do wysokości 28,0 m w celu zrównoważenia kompozycyjnego bryły NBP w ramach osi utworzonej na bazie Traktu Królewskiego i Bramy Wyżynnej. Dach właściwy zakończony poniżej 26 m.

Dach od strony południowej i wschodniej - pokryty płytami włókno-cementowymi nawiązującymi kolorystycznie do cegły. Połacie kontynuowane do attyki, z wekami o szer. 3,0 m.

Narożnik południowo-wschodni został przeszklony, ze względu na zaprojektowaną tam kawiarnię z tarasem i widokiem na Złotą Bramę, zespół Katowi oraz panoramę Głównego Miasta. Fragmenty płaskich stropodachów, na których projektuje się umieszczenie urządzeń wentylacyjnych zostaną przykryte z góry ażurowymi ekranami stalowymi lub aluminiowymi w celu ukrycia tych urządzeń. Ma to na celu stworzenie piątej elewacji bez widocznych urządzeń technicznych, co istotne dla postrzegania projektowanego budynku z pobliskiej Wieży Więziennej i z wieży kościoła Mariackiego.

Zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Projekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującym dla obszaru nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1120 Śródmieście rejon Targu Węglowego. Nieruchomość znajduje się na obszarze karty terenu 001 U33.

Bryła została dostosowana do obowiązującej (od strony południowej i zachodniej), jak i maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy (od strony wschodniej). Współczynniki powierzchni zabudowy, jak i intensywności zabudowy spełniają wymagania. Wysokość zabudowy liczona od naturalnej warstwicy w najniższym punkcie obrysu budynku równa jest 26,0 m. Gzyms został zaprojektowany na wysokości 20,0 m. Bryła budynku ma charakter zabudowy ciągłej pierzejowej o charakterze śródmiejskim.

Połacie dachu od strony przestrzeni publicznych są skośne o kącie 55 st., natomiast od strony wewnętrznej - zaprojektowano dachy płaskie. W połaciach zewnętrznych przewidziano wnęki o szerokości do 3,80 m. Nie projektuje się lukarn w dachach. Rytm historycznego podziału parcelacyjnego, narzucony od strony Traktu Królewskiego i Targu Węglowego został podkreślony poprzez zastosowanie podwojonych, skręcających słupów w obrębie arkad, podziałach na elewacjach, ścianach kolankowych na dachach, zróżnicowanych poziomach kalenic i poziomych elementów pomiędzy niektórym słupami arkad.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny parking podziemny, obejmujący cały obrys budynku, z tymczasowym wjazdem w północnej części pierwszego etapu, od strony wschodniej. Parking etapu I zaprojektowano na 76 stanowisk, II - na 104 - co mieści się w maksymalnych ramach narzuconych w planie (230 i 148 miejsc). Docelowo (po realizacji parkingu pod Targiem Węglowym) przewiduje się likwidację wjazdu z poziomu Targu i bezpośrednie podziemne połączenie z parkingiem pod Targiem Węglowym.

Lokale usługowe znajdujące się na kondygnacji -1 mają powierzchnię 633,51 m kw. (dopuszczalna powierzchnia 639,53 m kw.). W ramach etapu II inwestycji przewidziano pasaż pieszy w kondygnacji przyziemia z usługami, w miejscu zgodnym z zaznaczeniem przedstawionym na załączniku graficznym do MPZP. W części północnej przewidziano dodatkową windę zewnętrzną umożliwiającą dostęp do garażu podziemnego.

[Oryginalny opis projektu zawiera także część poświęconą konstrukcji oraz instalacjom wentylacji, ogrzewania i chłodzenia - red.]
Uzasadnienie jury dla pracy, która zajęła najwyższe - drugie - miejsce
Praca spełnia wymagania regulaminowe co do zakresu rzeczowego jej wykonania, przekracza jednak warunki w zakresie formy podania: załącznik graficzny zawiera dodatkowe wizualizacje ponad wydruk plansz w formacie A3 oraz brak zamieszczenia na planszach wymaganej liczby ośmiu wizualizacji z miejsc wskazanych w załączniku do regulaminu dla etapu II.
Praca spełnia wymagania regulaminu co do zgodności rozwiązania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymagania funkcjonalne i użytkowe. Rozwiązania przestrzenne, powiązane z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna zostały rozwiązane poprawnie zachowując ekonomikę rozwiązań technicznych, materiałowych, realizacji i eksploatacji. Atrakcyjność rozwiązania tworzą opracowane detale. Sąd konkursowy zaleca jednak zmniejszenie ich różnorodności oraz rozważenie dokonania uproszczeń, w tym wyprostowanie skręconych, wolno stojących filarów. Usytuowane przy ścianie jako filary przyścienne dają interesujące rozwiązanie jako detal elewacyjny, natomiast jako wolnostojące, budzą wątpliwości.
Rozwiązanie relacji architektonicznej budynku z Targiem Węglowym sąd uznaje za poprawne, natomiast wątpliwości budzi relacja zaprojektowanej elewacji do obiektu Katowni jako nazbyt monotonna, zwłaszcza w stosunku do interesującego rozwiązania pokrycia jej szkłem i wprowadzeniem jej płaszczyzn jako pokrycia dachowego.
Sąd konkursowy uznał, że braki w formalnym podaniu projektu nie były istotne i nie stanowiły przeszkody w jego odczytaniu i w podjęciu oceny. Sąd konkursowy rozpatrzył łącznie wszystkie kryteria pracy i stopień ich spełnienia, uznając, że pomimo uchybień formalnych, wypełnia ona w stopniu najwyższym z rozpatrywanych prac, jednakże niestety nie najpełniejszym. Z tych powodów pracy nie można zakwalifikować do I nagrody. Praca zasługuje na przyznanie jej autorom II nagrody.

Opinie (314) 9 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.