Taki MOŻE być nowy LOT. Przedstawiamy szczegóły pracy KD Kozikowski Design

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Szkło na elewacji i części dachu ma odbijać otoczenie, dzięki czemu budynek w zależności od pory dnia, pogody i oświetlenia będzie się zmieniał.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Szkło na elewacji i części dachu ma odbijać otoczenie, dzięki czemu budynek w zależności od pory dnia, pogody i oświetlenia będzie się zmieniał. wiz. KD Kozikowski Design

Przedstawiamy szczegóły prac, które wzięły udział w konkursie na następcę budynku LOT-u przy Wałach Jagiellońskich 2/4 w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska. Jako ostatnią w cyklu publikujemy propozycję pracowni KD Kozikowski Design, która w konkursie zajęła najwyższe - drugie miejsce. Inwestor zapowiedział, że pracownia ta będzie realizować ostateczny projekt inwestycji.Czytaj także: inne projekty zaprezentowane w drugim etapie konkursu

Projekt został opracowany w zespole pod kierownictwem Marcina Kozikowskiego. Powstał on przy współpracy autorskiej Krzysztofa Cichonia i Jakuba Rinka oraz przy współpracy Pawła Bazylewicza, Eryka Krasnowskiego i Emilii Weneckiej.

Wyraz architektoniczny projektowanego budynku na tle otoczenia

Nowo projektowana zabudowa na działkach tworzy uzupełnienie wschodniej pierzei Wałów Jagiellońskich. Podstawowym założeniem dla projektowanej zabudowy jest stworzenie symetrycznego układu urbanistycznego w stosunku do budynku NBP, dla którego osią symetrii jest Brama Wyżynna. Bryle tej nadano współczesny wyraz architektoniczny. Uzupełnienie nowego fragmentu pierzei Wałów Jagiellońskich stanowi budynek będący kompozycyjnym i materiałowym połączeniem narożnika z istniejącą zabudową tej ulicy. Południowo-wschodniej części budynku [od strony Targu Węglowego-red.] nadano wyraz architektoniczny typowy dla hoteli w centrach miast historycznych.

Wizualizacja obrazująca wkomponowanie bryły w otoczenie oraz rozwiązanie połączenia przejścia podziemnego z Targiem Węglowym.
Wizualizacja obrazująca wkomponowanie bryły w otoczenie oraz rozwiązanie połączenia przejścia podziemnego z Targiem Węglowym. wiz. KD Kozikowski Design
Budynek na tle sąsiedniej zabudowy. Ujęcie pokazuje, że nie będzie on wyższy niż budynek NBP po drugiej stronie Bramy Wyżynnej.
Budynek na tle sąsiedniej zabudowy. Ujęcie pokazuje, że nie będzie on wyższy niż budynek NBP po drugiej stronie Bramy Wyżynnej. wiz. KD Kozikowski Design
Zastosowane tutaj materiały (cegła i piaskowiec) nawiązują wprost do materiałów występujących w historycznych budynkach na Targu Węglowym - Teatr Wybrzeże (piaskowiec), Zespół Bramy Wyżynnej i Katowni oraz Dwór Bractwa św. Jerzego - cegła. W drugim etapie realizacji zaprojektowano kontynuację zachodniej pierzei Targu Węglowego w formie zwartej bryły z mocnym akcentowaniem układu pionowych ram. Nadano nowoczesny wyraz z usystematyzowanym układem przenikających się materiałów - szkła, cegły i piaskowca. Obu elewacjom (południowej i wschodniej) od Targu Węglowego nadano dużą zmienną tektonikę.

Uznano za celowe zróżnicowanie narożnika południowo-wschodniego (szklana dwupłaszczyznowa fasada) od elewacji południowej i zachodniej. Ma to na celu zróżnicowanie bryły budynku, aby nie była ona poprzez ewentualną totalność formy dominującą w istniejącej przestrzeni. Zastosowanie dwukondygnacyjnych arkad w wyraźny sposób organizuje przestrzeń usługową i otwiera ją na potencjalnych użytkowników znajdujących się w pobliżu budynku. Przestrzeń pod dwukondygnacyjnymi arkadami staje się przestrzenią publiczną. Obniżenie wysokości bryły w rejonie styku budynku z istniejącą pierzeją ulicy Wały Jagiellońskie ma na celu zniwelowanie różnicy skali sąsiadujących budynków, co ma znaczenie dla postrzegania zabudowy z Huciska.

Koncepcja nie obejmuje nawierzchni ani elementów małej architektury w obrębie Targu Węglowego.

Układ funkcjonalny budynku

Widok od strony Złotej Bramy. Dwie kondygnacje pod arkadami przeznaczone zostały na lokale handlowe i usługowe.
Widok od strony Złotej Bramy. Dwie kondygnacje pod arkadami przeznaczone zostały na lokale handlowe i usługowe. wiz. KD Kozikowski Design
Niezależnie od dostępności do budynku z otaczającej go publicznej przestrzeni zewnętrznej zaprojektowano w parterze przejście stanowiące wejścia do hotelu (od Wałów i Targu), ale równocześnie będące ogólnodostępną przestrzenią dla usług i restauracji hotelowej. To swego rodzaju pasaż wewnątrz budynku z doświetlonym atrium w centralnej części bryły. Budynek został podzielony na dwie podstawowe wyodrębnione strefy funkcjonalne - od strony Wałów Jagiellońskich zaprojektowano część biurową, a od strony Targu Węglowego hotel. Część zachodnia (biurowa) to budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych, a część hotelowa to obiekt o siedmiu kondygnacjach nadziemnych. Budynek zaprojektowano na dwukondygnacyjnej części podziemnej, w której zlokalizowano garaże. Poziom -1 jest dedykowany biurom i usługom, a poziom -2 hotelowi.

Dodatkową strefę funkcjonalną stanowią usługi handlu i gastronomii niezależne od dwóch głównych funkcji budynku. Na całym parterze od strony Wałów Jagiellońskich i zespołu Katowni zlokalizowano powierzchnie handlowe. Zostały one powiększone o część poziomu -1 w narożniku dostępnym z tunelu prowadzącego do Forum Gdańsk. Usługi kontynuowane są ponadto na pierwszym piętrze. Lokale usługowe zostały połączone schodami ruchomymi, trzonem windowym, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego kształtowania wielkości, rodzaju sklepów i lokali z wewnętrznego pasażu, jakim jest lobby hotelowe. Hotel zaprojektowano w standardzie czterogwiazdkowym. Na parterze ulokowano lobby z recepcją, do którego dojście poprowadzono od strony Targu Węglowego, a także od Wałów Jagiellońskich. Kondygnacje od +2 do +6 przeznaczone są na pokoje hotelowe. Najwyższe piętro posiada centrum SPA, wydzieloną kawiarnię z widokiem na Katownię oraz dodatkowo luksusowe apartamenty z widokiem na Targ Węglowy, jak i na Trakt Królewski.

Komunikację pionową zapewniają cztery windy znajdujące się w lobby hotelowym, które w obrębie wyższych kondygnacji otwierają się na platformę z widokiem na wygenerowane atrium. Dla drugiego etapu zaprojektowano dodatkową windę dla użytkowników usług na pierwszym piętrze. Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia obsługi z windą serwisową. W przypadku realizacji parkingu podziemnego pod Targiem Węglowym przewidziano dodatkową recepcję z podjazdem dla taksówek na poziomie -1.

Widok od strony Targu Węglowego. Ażurowy fragment elewacji podkreśla wejście do prowadzącego na przestrzał zabudowy wewnętrznego pasażu.
Widok od strony Targu Węglowego. Ażurowy fragment elewacji podkreśla wejście do prowadzącego na przestrzał zabudowy wewnętrznego pasażu. wiz. KD Kozikowski Design
Wokół całego budynku ulokowano dwukondygnacyjny podcień przymknięty ceglanymi kolumnami. Ten charakterystyczny akcent uatrakcyjnia przyziemie z lokalami usługowymi dla klientów i tworzy jednolity układ usług w całym budynku. Południowo-wschodni narożnik podkreślono szklanym wykuszem na najwyższej kondygnacji, gdzie znajduje się kawiarnia z tarasem, otwierającym widok w najbardziej atrakcyjnych kierunkach Głównego Miasta. Strefa wejściowa hotelu została zaprojektowana na przestrzał - z pełnym dostępem od strony wschodniej, jak i zachodniej, dając możliwość użytkownikom wykorzystania podjazdu dla autokarów i taksówek od strony Wałów Jagiellońskich i pieszego dojścia od Targu Węglowego.

Na pierwszym piętrze w części hotelowej zlokalizowano sale konferencyjne o zmiennej możliwości ich aranżacji z lobby tych sal od strony Targu Węglowego. Wewnątrz bryły zaprojektowano wewnętrzny dziedziniec doświetlający lobby z restauracją na parterze, hol i sale konferencyjne na piętrze, ale również pomieszczenia biurowe i pokoje hotelowe. Fasada za arkadami została w pełni przeszklona na dwóch dolnych kondygnacjach otwierając się na lokale usługowe, podkreślone nadwieszonym zadaszeniem. Strefa wejściowa części biurowej została podkreślona przez dwukondygnacyjne otwarcie w obrębie szklanej elewacji w zachodniej ścianie budynku.

W ramach II etapu inwestycji zaprojektowano przejście łączące Wały Jagiellońskie z Targiem Węglowym w formie pasażu usługowego. Wygenerowany plac umożliwi bezpośrednią interakcję z usługami poprzez odpowiednie wykorzystanie elementów małej architektury. Od strony Targu Węglowego wejście do pasażu podkreślono ażurowym fragmentem elewacji, wyróżniającym się z całej bryły. Dojazd do hotelu wyłącznie dla autokarów możliwy jest z ulicy Wały Jagiellońskie przez nowo projektowaną zatokę. Służyłaby ona również taksówkom bez możliwości dłuższego postoju. Główny dojazd do hotelu, biur, lokali usługowych i garaży podziemnych odbywałby się od strony Targu Węglowego. Do czasu realizacji parkingu pod Targiem Węglowym dojazd do budynku odbywałby się po powierzchni Targu z wjazdem do dwupoziomowego garażu podziemnego w elewacji wschodniej budynku.

Zagospodarowanie terenu i połączenie projektowanego budynku z zewnętrznym układem komunikacyjnym

Rzuty obrazujące zagospodarowanie terenu w przypadku budowy obiektu na terenie należącym obecnie do inwestora oraz w przypadku realizacji pełnej zabudowy.
Rzuty obrazujące zagospodarowanie terenu w przypadku budowy obiektu na terenie należącym obecnie do inwestora oraz w przypadku realizacji pełnej zabudowy. wiz. plansza konkursowa KD Kozikowski Design
W ramach zagospodarowania terenu zintegrowano projektowaną zabudowę z bezpośrednim sąsiedztwem. Przewidziano przedłużenie tunelu prowadzącego z Forum Gdańsk i wyprowadzenie go w formie rampy na poziom Targu Węglowego. Aby ułatwić przyszłym użytkownikom swobodne poruszanie się, w bezpośrednim sąsiedztwie Wałów Jagiellońskich zaprojektowano schody oraz windę, prowadzące do przystanków autobusowych. W części centralnej II etapu inwestycji przewidziano pasaż pieszy, który rozbudowuje się do formy skweru, który nadaje całej inwestycji dodatkową funkcję ogólnodostępnego wewnętrznego placu, z możliwością dowolnego wykorzystania nowo powstałej przestrzeni przez lokale usługowe dostępne z pasażu.

Wejścia do części biurowej zlokalizowano w centralnej części zachodniego skrzydła obiektu. Hotel dostępny jest z dwóch, mocno zaakcentowanych wejść - od strony wschodniej, jak i zachodniej.

Po całym zewnętrznym obrysie budynku poprowadzono dwukondygnacyjną arkadę, co umożliwia dowolne kreowanie wejść do usług w obrębie przyziemia budynku i stanowi powiększenie przestrzeni okołomiejskiej. Lokale znajdujące się w kondygnacji podziemnej, jak i na pierwszym piętrze, dostępne są z pionu komunikacyjnego, do którego użytkownicy wchodzą z południowo-zachodniego narożnika budynku na parterze lub na poziomie -1.

Od strony Wałów Jagiellońskich zaprojektowano zatokę postojową jednopłaszczyznową (bez krawężników), która umożliwia zatrzymanie się taksówek i krótkotrwały postój autokarów dla potrzeb hotelu.

Dostęp do dwupoziomowego garażu podziemnego przewidywany jest, jako tymczasowy, w północnej części I etapu inwestycji od strony Targu Węglowego. Rampa łącząca teren z kondygnacją -1 umożliwi swobodny ruch dwukierunkowy. Na późniejszym etapie - przy realizacji parkingu podziemnego pod Targiem Węglowym - przewiduje się likwidację zjazdu na rzecz dodatkowej powierzchni usługowej. Obsługa komunikacyjna obiektu prowadzona będzie bezpośrednio przez przestrzeń głównego parkingu pod Targiem Węglowym. Dojście do budynku ze wszystkich otaczających kierunków.

Połączenie z parkingiem pod Targiem Węglowym

Wraz z realizacją dwupoziomowego parkingu pod Targiem Węglowym przewiduje się możliwość wykonania bezpośredniego połączenia funkcjonalnego parkingu z projektowanym budynkiem. Zlikwidowana zostanie rampa zjazdowa umożliwiająca wjazd z poziomu Targu Węglowego, a także wygenerowana zostanie dodatkowa recepcja z podjazdem dla taksówek i samochodów gości hotelowych na poziomie -1 w południowo-wschodnim narożniku części podziemnej. Dojazd odbywałby się poprzez parking pod Targiem. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi pełne połączenie funkcjonalne hotelu z przyszłym parkingiem i zapewni dodatkowy dostęp do hotelu od strony Targu Węglowego. Przy takim rozwiązaniu taksówki i samochody gości hotelowych nie korzystałyby z powierzchni terenu na Targu Węglowym ani z podjazdu od strony Wałów Jagiellońskich. Zatoka ta służyłaby tylko autokarom i ewentualnie taksówkom bez możliwości dłuższego parkowania. Rozwiązanie to nie ogranicza funkcjonowania zatoki dla autobusów miejskich w ulicy Wały Jagiellońskie.

Etapowanie inwestycji

Zgodnie z wytycznymi konkursu pierwszy etap inwestycji przewiduje maksymalne wykorzystanie programu poprzez utworzenie hotelu z 124 pokojami, 4 salami konferencyjnymi (każda na 60 osób), restauracją, kawiarnią oraz lokalami usługowymi na kondygnacjach -1, 0 i +1, centrum SPA; 11 apartamentów na najwyższej kondygnacji oraz niezależnej części biurowej z wejściami od strony Wałów Jagiellońskich. Podstawa to dwukondygnacyjna część podziemna mieszcząca pomieszczenia techniczne i garaże wielostanowiskowe.

Drugi etap inwestycji przewiduje ilościowe, jak i jakościowe powiększenie istniejących funkcji, czyli zwiększenie garaży na obu kondygnacjach podziemnych, biur, części usługowej, a także dobudowanie dodatkowych 108 pokoi hotelowych, czterech apartamentów i dwóch sal konferencyjnych dla hotelu. Drugi etap można traktować elastycznie w odniesieniu do docelowych funkcji. Przykładowo każdy z etapów może funkcjonować niezależnie, a pokoje hotelowe w drugim etapie mogłyby stanowić odrębny hotel, niepowiązany funkcjonalnie z hotelem w pierwszym etapie. Pomieszczenia usługowe na parterze i pierwszym piętrze mogłyby stanowić wtedy zaplecze gastronomiczne wydzielonego hotelu w etapie drugim. Ponadto drugi etap mógłby funkcjonować bez hotelu, jako pomieszczenia usługowe na parterze i pierwszym piętrze, a biura na wyższych kondygnacjach.

Elewacje

Elewacje całego budynku zostały zaprojektowane z uwzględnieniem historycznej parcelacji zabudowy w obrębie Targu Węglowego, charakterystycznych cech architektury Głównego Miasta, oraz dbając o dostosowanie nowo projektowanej bryły do otaczającej historycznej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem gmachu NBP, zespołu Katowni, Teatru Wybrzeże oraz Zbrojowni. Na elewacjach wykorzystano trzy rodzaje materiałów: szkło, naturalny piaskowiec oraz cegłę klinkierową. Wszystkie elewacje zewnętrzne zaprojektowano w technologii ścian wentylowanych.

Część usługowa - znajdująca się w parterze, kondygnacji podziemnej i na pierwszym piętrze - stanowi połączenie przestrzennych, przeszklonych kurtyn aluminiowo-szklanych i cegły klinkierowej w formie płaszczyzn oraz nieregularnych słupów stanowiących lico dwukondygnacyjnej arkady.

Część biurowa, od strony ulicy Wały Jagiellońskie, podzielona została na granicy dwóch etapów inwestycji. Pierwszy etap, ulokowany bliżej Bramy Wyżynnej, to prosta, kubiczna, ceglana, regularnie podzielona forma, na którą naniesiono dwupłaszczyznową fasadę, z których zewnętrzna jest kurtyną aluminiowo-szklaną, a wewnętrzna kryta cegłą klinkierową.

Wejścia od strony Wałów Jagiellońskich do biur, jak i hotelu, zostały mocno zaakcentowane wychodzącymi daszkami oraz zmianą w elewacji - w przypadku hotelu jest to zdjęcie szklenia, przy wejściu do biur - zmiana systemu szklenia.

Część hotelowa również została zróżnicowana w obrębie dwóch etapów inwestycji. Pierwszy etap (od strony Targu Węglowego) to elewacja o zróżnicowanej tektonice. Tworzą je okna na wysokość kondygnacji, w których jedna część jest nieotwierana, a druga (we wnęce) jest uchylno-rozwieralna. Pomiędzy oknami znajdują się pasy z dynamicznym układem cegły. Każdy taki moduł jest obramowany pionowymi i poziomymi pasami z piaskowca.

Drugi etap inwestycji stanowi powiązanie sąsiadującego systemu elewacji oraz zastosowanego w obrębie biur od Wałów Jagiellońskich. W ramach drugiego etapu części hotelowej zaprojektowano mocny akcent w obrębie wejścia do pasażu usługowego. Przed cofniętą, szklaną elewacją lobby zawieszona została dodatkowa elewacja - przestrzenna forma z ceramicznych elementów, tzw. bagietek, która podkreśla wygenerowane przejście łączące Targ Węglowy z ulicą Wały Jagiellońskie.

Drugi etap, od strony północnej, to regularne podziały tworzące pola ok. 2,80x2,80 m. Kwadratowe segmenty uzupełnione szkłem przedzielone zostały ceglanymi filarami. Przecięcia pionowych i poziomych podziałów podkreślone zostały punktami świetlnymi, które zwiększają dynamizm elewacji.

Dachy

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Podcienie zaprojektowane zostały wokół całej zabudowy. Od tej strony projektowana jest zatoka do krótkotrwałego zatrzymania autobusów i taksówek dowożących gości do hotelu.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Podcienie zaprojektowane zostały wokół całej zabudowy. Od tej strony projektowana jest zatoka do krótkotrwałego zatrzymania autobusów i taksówek dowożących gości do hotelu. wiz. KD Kozikowski Design
Wszystkie połacie od strony przestrzeni publicznych zostały zaprojektowane jako strome, o nachyleniu połaci ok. 55 stopni. Pozostałe strony zwieńczone są attyką zasłaniającą dach płaski, który wykorzystany jest jako otwarta przestrzeń techniczna. Attyki wyprowadzone zostały do wysokości max. 26,0 m, jednak poziom najwyżej ulokowanej warstwy wykończeniowej nie przekracza 24,5 m mierzonego od najniższego wejścia do budynku. Dach od strony ul. Wały Jagiellońskie - kontynuacja idei podwójnej fasady szklanej zastosowanej na niższych kondygnacjach. Połać w formie maskownicy poprowadzona do wysokości 28,0 m w celu zrównoważenia kompozycyjnego bryły NBP w ramach osi utworzonej na bazie Traktu Królewskiego i Bramy Wyżynnej. Dach właściwy zakończony poniżej 26 m.

Dach od strony południowej i wschodniej - pokryty płytami włókno-cementowymi nawiązującymi kolorystycznie do cegły. Połacie kontynuowane do attyki, z wekami o szer. 3,0 m.

Narożnik południowo-wschodni został przeszklony, ze względu na zaprojektowaną tam kawiarnię z tarasem i widokiem na Złotą Bramę, zespół Katowi oraz panoramę Głównego Miasta. Fragmenty płaskich stropodachów, na których projektuje się umieszczenie urządzeń wentylacyjnych zostaną przykryte z góry ażurowymi ekranami stalowymi lub aluminiowymi w celu ukrycia tych urządzeń. Ma to na celu stworzenie piątej elewacji bez widocznych urządzeń technicznych, co istotne dla postrzegania projektowanego budynku z pobliskiej Wieży Więziennej i z wieży kościoła Mariackiego.

Zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Projekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującym dla obszaru nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1120 Śródmieście rejon Targu Węglowego. Nieruchomość znajduje się na obszarze karty terenu 001 U33.

Bryła została dostosowana do obowiązującej (od strony południowej i zachodniej), jak i maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy (od strony wschodniej). Współczynniki powierzchni zabudowy, jak i intensywności zabudowy spełniają wymagania. Wysokość zabudowy liczona od naturalnej warstwicy w najniższym punkcie obrysu budynku równa jest 26,0 m. Gzyms został zaprojektowany na wysokości 20,0 m. Bryła budynku ma charakter zabudowy ciągłej pierzejowej o charakterze śródmiejskim.

Połacie dachu od strony przestrzeni publicznych są skośne o kącie 55 st., natomiast od strony wewnętrznej - zaprojektowano dachy płaskie. W połaciach zewnętrznych przewidziano wnęki o szerokości do 3,80 m. Nie projektuje się lukarn w dachach. Rytm historycznego podziału parcelacyjnego, narzucony od strony Traktu Królewskiego i Targu Węglowego został podkreślony poprzez zastosowanie podwojonych, skręcających słupów w obrębie arkad, podziałach na elewacjach, ścianach kolankowych na dachach, zróżnicowanych poziomach kalenic i poziomych elementów pomiędzy niektórym słupami arkad.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny parking podziemny, obejmujący cały obrys budynku, z tymczasowym wjazdem w północnej części pierwszego etapu, od strony wschodniej. Parking etapu I zaprojektowano na 76 stanowisk, II - na 104 - co mieści się w maksymalnych ramach narzuconych w planie (230 i 148 miejsc). Docelowo (po realizacji parkingu pod Targiem Węglowym) przewiduje się likwidację wjazdu z poziomu Targu i bezpośrednie podziemne połączenie z parkingiem pod Targiem Węglowym.

Lokale usługowe znajdujące się na kondygnacji -1 mają powierzchnię 633,51 m kw. (dopuszczalna powierzchnia 639,53 m kw.). W ramach etapu II inwestycji przewidziano pasaż pieszy w kondygnacji przyziemia z usługami, w miejscu zgodnym z zaznaczeniem przedstawionym na załączniku graficznym do MPZP. W części północnej przewidziano dodatkową windę zewnętrzną umożliwiającą dostęp do garażu podziemnego.

[Oryginalny opis projektu zawiera także część poświęconą konstrukcji oraz instalacjom wentylacji, ogrzewania i chłodzenia - red.]
Uzasadnienie jury dla pracy, która zajęła najwyższe - drugie - miejsce
Praca spełnia wymagania regulaminowe co do zakresu rzeczowego jej wykonania, przekracza jednak warunki w zakresie formy podania: załącznik graficzny zawiera dodatkowe wizualizacje ponad wydruk plansz w formacie A3 oraz brak zamieszczenia na planszach wymaganej liczby ośmiu wizualizacji z miejsc wskazanych w załączniku do regulaminu dla etapu II.
Praca spełnia wymagania regulaminu co do zgodności rozwiązania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymagania funkcjonalne i użytkowe. Rozwiązania przestrzenne, powiązane z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna zostały rozwiązane poprawnie zachowując ekonomikę rozwiązań technicznych, materiałowych, realizacji i eksploatacji. Atrakcyjność rozwiązania tworzą opracowane detale. Sąd konkursowy zaleca jednak zmniejszenie ich różnorodności oraz rozważenie dokonania uproszczeń, w tym wyprostowanie skręconych, wolno stojących filarów. Usytuowane przy ścianie jako filary przyścienne dają interesujące rozwiązanie jako detal elewacyjny, natomiast jako wolnostojące, budzą wątpliwości.
Rozwiązanie relacji architektonicznej budynku z Targiem Węglowym sąd uznaje za poprawne, natomiast wątpliwości budzi relacja zaprojektowanej elewacji do obiektu Katowni jako nazbyt monotonna, zwłaszcza w stosunku do interesującego rozwiązania pokrycia jej szkłem i wprowadzeniem jej płaszczyzn jako pokrycia dachowego.
Sąd konkursowy uznał, że braki w formalnym podaniu projektu nie były istotne i nie stanowiły przeszkody w jego odczytaniu i w podjęciu oceny. Sąd konkursowy rozpatrzył łącznie wszystkie kryteria pracy i stopień ich spełnienia, uznając, że pomimo uchybień formalnych, wypełnia ona w stopniu najwyższym z rozpatrywanych prac, jednakże niestety nie najpełniejszym. Z tych powodów pracy nie można zakwalifikować do I nagrody. Praca zasługuje na przyznanie jej autorom II nagrody.

Opinie (315) 9 zablokowanych

 • Wygląda jak budynek Millenium na Hucisku (16)

  Nieeee

  • 277 21

  • wygląda zdecydowanie gorzej (1)

   Baum niestety poprawiał swoje dobre modenirstyczne budowle na styl "nowokapitalistyczny", w tym budynek dawnego Milenium. Tutaj jest zupełnie nowy stolec!

   W pale się nie mieści, jak trzeba być bezczelnym by coś takiego zaproponować. SARP - kompromitacja. Kompromitacja komisji, kompromitacja fajansa z Kozikiem w dudzie

   • 52 7

   • Wyglada dobrze

    Oby powstał

    • 1 4

  • Wpiszcie w googla: (6)

   Danziger Hof – kulisy konkursu Elfeko

   • 5 6

   • (2)

    Przeczytałem. Szokujące. Konkurs z czapy. Mają opracowaną taką piękną koncepcję rekonstrukcji a idą w szkło. BANDYCI ARCHITEKTONICZNI.

    • 17 5

    • Istnieje niesamowity projekt zabudowy Targu Węglowego z poszanowaniem historii (1)

     Świetny projekt arch. S. Michela. I co? Nici. Delikatnie mówiąc w głowie się nie mieści...

     • 5 5

     • Świetny projekt, który leży już trochę w urzędzie.
      Prowadząc rewitalizację swojej wspólnoty jest wiele projektów wykonanych przez biuro archtektów UMG ale w ogóle nie są wsrażane, ani o zgrozo nikt ich nie przedstawia zarządcą jako alternetywę rewitalizacji podwórek. Lepiej postawić płot i nawalić styropianu oczywiście malująć w pastelowy kolor ;)

      • 5 1

   • Ostatnie zdanie z artykułu:
    "W związku z tym powstaje pytanie, czy inwestorowi faktycznie zależy na wypracowaniu najkorzystniejszych dla wizerunku Gdańska rozwiązań (co deklaruje), czy też chce przeprowadzić własną, opartą wyłącznie o wskaźniki ekonomiczne wizję niniejszej inwestycji, a zainteresowanie pięknem naszego Miasta to jedynie łudzące opinię publiczną pozory."

    • 10 1

   • Syf

    Odbudowany niby Danziger Hof to byłaby makabryła na maksa

    • 3 4

   • Co za banda siedzie w UM.....

    Po prostu nie mam słów ,tylko dodam jakie to miasto mogłoby być piękne

    • 0 0

  • Absolutnie żadnego szkła!

   • 13 7

  • Ale obciach! Hahahaha

   • 16 7

  • Czytam i nie wierzę

   "Elewacja od strony Targu jest monotonna w stosunku do interesującego rozwiązania pokrycia szkłem"
   Szklana elewacja to nieporozumienie. Gdzie wyobraźnia? Tak nie może pozostać.

   • 24 6

  • Szansa na nieprzeciętny budynek w reprezentacyjnym miejscu

   Tyle się mówi, żeby budynek był stylowy, o urozmaiconej bryle, z dużą ilością zdobień.
   A tutaj: "Sąd konkursowy zaleca zmniejszenie różnorodności oraz rozważenie dokonania uproszczeń." Nawiasem mówiąc, niewiele jest do uproszczenia.

   • 14 3

  • temu brzydkiemu miastu nic juz nie zaszkodzi (1)

   • 6 18

   • Sam jesteś brzydki

    • 8 6

  • Bzdura

   Bank jest jednopowłokowy a tu dwie elewacje jedna za druga i ta druga z cegły

   • 0 0

 • hałas (4)

  ale to szkło na części elewacji i na części dachu od strony ulicy to chyba ekran ochronny przed hałasem ?

  • 65 6

  • Szklana fasada, a szczególnie dach, jest extra! (2)

   Będzie gdzie s...rać.

   • 3 1

   • Tak jest (1)

    zgadzam się extra projekt

    • 0 0

    • szkło nie jest dobrą teksturą dla ludzi do przebywania

     z jednej strony chroni budynek przed hałasem, a z drugiej strony, na zewnątrz odbija dźwięk ulicy i sprawia, że jest jeszcze większy hałas przy głównej arterii. Poza tym w szkle nie chce się przebywać, spotykać, siedzieć - oprócz dyskomfortu akustycznego jest jeszcze kwestia przytulności i feng shui;)

     • 2 0

  • Odwrotnie

   Świetny pomysł. Obym się doczekała

   • 1 2

 • Tylko nie Kozikowski. Please. Projekt banalny. Nikt nei przyjedzie do Gdańska by to zobaczyć (11)

  Kozikowski jest od masowych, ze sztancy, projektów deweloperskich. Znają się na tak wyrafinowanych projektach, jak po LOCIE, jak wół na gwiazdach. Nistety to widać na tym przykładzie.
  To miejsce jest jednym z ostatnich, które daje szansę na niebanalna architekturę. Nie marzę o takiej perle jak Muzeum w Bilbao, bo to przerasta i władzę w Gdańsku i architektów lokalnych. Ale marzę o wyjątkowej propozycji. Ta jest jak kolejna deweloperskach z jakiś pe...nych osiedli Kolorowych, Słonecznych i innych blokowisk.

  • 261 19

  • a ja właśnie chce projekt ponadczasowy, klasyczny (3)

   Ikon już nam wystarczy. Od strony Targu Węglowego projekt nawet się broni. Od strony Okopowej - porażka.

   • 5 25

   • Od strony TW jest jeszcze gorszy, niż od Okopowej! (2)

    Taka architektura (od str. TW.) pasuje do Wrzeszcza od strony Grunwaldzkiej, ale nie tu!

    • 23 7

    • A co pasuje tu? (1)

     • 7 6

     • Spójrz na inne projekty konkursowe.

      • 6 5

  • Zgadzam się zdecydowanie

   Uważam, że czas odłożyć lokalne kompleksy na bok i przyznać się, że praca hiszpanów była najlepsza.

   • 19 6

  • Zawiść! (1)

   Nudne są te Wasze zawistne komentarze. Śmierdzi mi tu kompleksami architektonicznych miernot projektujących domki letniskowe.

   • 8 23

   • Ulżyło? Nie?

    • 6 4

  • Bilbao to stolec projektowane pod tani rozglos.

   Ale nasze cacunko jest jeszcze ciekawsze. Zalatuje jakas wariacja dewelopera z okolic Morza Czarnego. Trzeba sobie jasno powiedziec. Wyburzamy dobry projekt modernistyczny (zerknijcie na stare zdjecia) i wrzucamy w to iejsce totalna tandete. Jestesmy architektonicznym ogonem Europy.

   • 0 1

  • Przerost

   Dobry projekt. Odwagi w popieraniu dobrych nowoczesnych pomysłów a nie paprania się w pseudo odbudowach ala Michel. Popieram ten projekt.

   • 1 5

  • Właśnie TAK

   Najlepszy projekt z tych w finale Niech powstanie zamiast tego dymu co tam jest i nigdy Danziger

   • 0 1

  • Kozikowski juz mnie wkurzyl tymi paskudnymi plombami "oluwkami nad Motlawa..Ta pracownia nie czuje starej czesci Gdanska. Projekt w stylu osiedla Garnizon i tam by pasowal.

   • 0 0

 • Nie dla szklarni! (9)

  Nie, nie nie! Odbudować dawny hotel, a nie szklarnię stawiać!

  • 239 33

  • I usypmy wały z piachu! zróbmy fosę! (5)

   • 9 24

   • (1)

    Nie ma jak merytoryczny argument. Wystarczy wskazać że coś wcześniej było ładniejsze to od razu trole walą tu wałami i kurnymi chatami.

    • 26 7

    • szkło nie jest przyjemnym otoczeniem dla człowieka, popiera to wiele badań, które można wyszukać.

     • 3 1

   • Zobacz, trąbo jerychońska, (2)

    projekt Stanisława Michela, a potem wypisuj te swoje trollowskie wypociny!

    • 2 3

    • Po trolsku (1)

     Projekt Michela to realne nieporozumienie BIEG wsteczny i do dachu Nigdy Michel

     • 2 2

     • doskonały dobór nicku

      • 0 0

  • Nie dla odbudowy

   Nie odbudowywać starej germańskiej budy tylko stawiać na nowoczesność, Projekt jest OK

   • 3 4

  • Tak

   Tak dla tego ciekawego projektu

   • 4 0

  • Pawel

   dobry projekt, czas isc do przodu a nie cofac sie w czsie

   • 2 2

 • Okropny (6)

  Ten projekt jest chyba najgorszy

  • 269 28

  • Nie chyba

   • 23 6

  • Popieram...

   Tragiczne jest zwlaszcza to szklo... Lata 90 pelna gębą, przypomina ten kiczowaty budynek banku Millenium kawalek dalej. Oby ktos na gorze zainterweniowal w porę i nie dopuscil aby to powstalo w takim ksztalcie...

   • 8 4

  • 22 Architekci (1)

   • 1 3

   • 22

    najgorszy niech się wstydzą

    • 1 1

  • Ocena

   projekt wygrany jest najlepszy, ob powstał !!!!!! kibicuję za

   • 2 4

  • Dobry

   Ten projekt jest najlepszy z tych prezentowanych

   • 2 2

 • Szału nie ma (2)

  Chyba najsłabszy projekt

  • 199 18

  • Ocena

   urzędasy nie pozwalają na szał. Projekt dobry , Oby go zbudowali a inwestorzy nie ulegli hejtowcom

   • 1 3

  • Niestety

   W Gdańsku nie ma szansy na szał oby ten projekt zbudowali mimo durnej krytyki a jak to się stanie to będzie szał

   • 1 1

 • Beznadzieja.... (11)

  Odbudować Danziger Hof

  • 219 39

  • Masz na drugie, a mi od targu się podoba (5)

   • 5 23

   • A mnie się nie podoba! (4)

    • 22 5

    • Nie znasz się i tyle (3)

     • 4 12

     • bo..... (2)

      • 3 4

      • (1)

       Bo

       • 1 4

       • Prosta z ciebie konstrukcja!

        • 5 0

  • Głos tłuszczy...

   Boss nie będzie się sugerował opinią tłuszczy.... Danziger Hof ....można porównać jak zbudowano Gdańsk po wojnie a jak zabudowuje się teraz . Po prostu władza PO nie liczy się z opinią ludzi ,znajdzie opinie "kreatorów najnowszej mody" i przepchnie to co jej najbardziej pasuje.
   Taki był styl rządzenia poprzedniej ekipy....

   • 6 3

  • NIE

   oby ten Hf nigdy nie powstał. Budować co pokazano.

   • 1 1

  • Hof

   Architekcino, chyba tęsknicie za szwabskim Gdańskiem. Nie dla Hofu i tak dla tego projektu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • 2 2

  • Nie

   Nigdy te germański Hof budujcie ten projekt co wygrał

   • 1 1

  • Nigdy

   Nigdy Danziger

   • 2 2

 • Kto kocha Gdańsk (6)

  takie architektoniczne "g... owinięte w papierek" powinien traktować jak osobistą zniewagę.

  • 193 16

  • jeśli ktoś wszystko będzie traktował jak osobistą zniewagę szybko umrze na wrzody (3)

   • 4 11

   • Kto powiedział, że wszystko? (2)

    Akurat ten temat dotyczy wszystkich gdańszczan, na dodatek to szkaradziejstwo, w przypadku realizacji projektu będzie oglądało kolejnych kilka pokoleń. Uważam, że w tak reprezentacyjnym miejscu nie powinno się stawiać "czegokolwiek", co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz li tylko spełnia wymagania funkcjonalne i użytkowe, bo to nie jest jakaś tam realizacja. A obelgą dla Gdańszczan, są przede wszystkim miernoty, które albo zatwierdzają taki szajs, albo co gorsza miernoty, którym zależy na jak najszybszym zakończeniu procesu konkursowego, bo kończy im się kadencja, i kasę trzeba jakoś przed tym momentem zarobić.

    • 9 3

    • Brak (1)

     brak konsekwencji. Pewnieś niespełniony architekt bo uczonym językiem piszesz. Projekt dzisiaj pokazany jest najlepszy w całym konkursie. Niech go zrealizują to Gdańsk wreszcie będzie miał współczesną wizytówkę.

     • 1 2

     • Skończyłem ASP,

      przechodziłem tamtędy przez prawie 6 lat, codziennie, jestem pewnie związany emocjonalnie. Znam się na architekturze jak każdy przeciętnie wrażliwy na piękno, z delikatną podbudową w wykładach z historii sztuki. Jeżeli brak konsekwencji to w prezentowanej koncepcji , mnie zwyczajnie może brakować wiedzy z zakresu ściśle związanego z projektowaniem. Nie chodzi jednak o wiedzę, a o poczucie krzywdy jaką wyrządziłoby się mojemu miastu wstawiając tam takiego kloca bez polotu.

      • 1 1

  • Kocham Gdańsk

   Niech ten projekt powstanie jest dobry

   • 1 4

  • Jeszcze większy dramat po przeciwnej stronie

   Jak jako zniewagę i obelgę traktuję Forum Radunia. To jest dopiero rynsztok w sercu miasta ! Myślałem że projekty typu city forum mamy już dawno za sobą w głebokich latach 90tych a tymczasem... powtórka z rozrywki w skali makro!

   • 2 0

 • (6)

  Zbyt nowoczesny

  • 81 25

  • Zbyt zły.

   • 23 5

  • (2)

   Wygląda jak typowy apartamentowiec w Szadółkach. Szkło narzucone na dyktę jako synonim nowoczesności, chyba nowoczesnego budownictwa nie widzieli.

   • 15 4

   • poproszę link do google map, gdzie taki budynek stoi na Szadółkach (1)

    • 5 4

    • ojojojojojojojoj!

     • 0 0

  • odwrotnie

   za mało nowoczesny ale jak na lokalne towarzystwo jest bardzo udany i po prostu dobry

   • 1 2

  • po prostu goowniane

   W najlepszych okolicznościach mierne tu i teraz, total obciach po trzech latach.

   • 1 1

 • Litości, tylko nie ten blok. Projekt banalny, bez polotu. (9)

  To miejsce zasługuje na budynek, który będzie wygrywał konkursy architektoniczne. Ten projekt jest prosty, sztampowy, obciachowy wręcz. To się nadaje na osiedle przy obwodnicy, a nie do centrum Gdańska.

  • 237 17

  • Bo ten nie wygrał... logika (5)

   • 2 11

   • (4)

    Przeczytałeś pierwsze zdanie, nomen omen pogrubione?

    • 4 2

    • Mama mi przeczytała i nie tylko pierwsze (3)

     • 2 4

     • W końcu się nauczyła? (2)

      • 3 2

      • Twoja

       • 2 1

      • Twoja

       • 1 1

  • Dlaczego w końcu nie posłuchają mieszkańców, dlaczego nie postawią na coś co pasuje w tej okolicy- Danzinger Hof. W Dreźnie potrafią odbudować miasto a my budujemy bloki !

   • 8 4

  • Cicho siedzieć! (1)

   Wybraliście obciachowe władze miasta to teraz nie narzekajcie. Macie swoją demokrację i g...o w sreberku.

   • 5 5

   • trzym ryj na wodzy towarzyszu nasz pisowski

    Tu jest GDAŃSK! Nigdy tu nie wygrywają patole podkarpackie ani kryminały

    • 2 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Forum Rynku Nieruchomości
Forum Rynku Nieruchomości
konferencja
wrz 2-3
czwartek - piątek
Sopot, Sheraton
Mieszkaniowe targi
Mieszkaniowe targi
targi
wrz 4-5
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
22300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14350 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14350 zł/m2
Sopot Górny Sopot
13550 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl