Wiadomości

stat

Taki NIE będzie nowy LOT. Projekt pracowni WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci

Widok od Złotej Bramy. Dynamiczne podcięcie elewacji miałoby zapraszać przechodniów do zejścia na poziom -1, gdzie również usytuowano lokale usługowe.
Widok od Złotej Bramy. Dynamiczne podcięcie elewacji miałoby zapraszać przechodniów do zejścia na poziom -1, gdzie również usytuowano lokale usługowe. wiz. WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci

Przedstawiamy szczegóły prac, które wzięły udział w konkursie na następcę budynku LOT-u przy Wałach Jagiellońskich 2/4 w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska. Dzisiaj publikujemy propozycję, która powstała w pracowni WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci. Ta praca nie zdobyła żadnej nagrody, ale jury zakwalifikowało ją do zwrotu kosztów wykonania.Czytaj także: Poznaliśmy wyniki konkursu na następcę budynku LOT-u

Projekt oraz jego opis opracował zespół projektowy w składzie: Wojciech Zaborniak, Bogue Trondowski (BTARCH), Paweł Abramowicz, Dorota Cichoń, Krzysztof Ignaciuk, Hubert Gajda, Robert Gajda.

***

Założenia urbanistyczno-architektoniczne

Widok zabudowy od strony Targu Węglowego. W zamierzeniu architektów architektura nowego obiektu nie miała konkurować z Bramą Wyżynną, Katownią oraz Bractwem św. Jerzego.
Widok zabudowy od strony Targu Węglowego. W zamierzeniu architektów architektura nowego obiektu nie miała konkurować z Bramą Wyżynną, Katownią oraz Bractwem św. Jerzego. wiz. WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci
Projektowany budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych obiektów historycznych (zespół Bramy Wyżynnej, Złota Brama, Dwór Bractwa św. Jerzego), które stanowią lokalne dominanty w tkance urbanistycznej. Dlatego też na samym początku procesu projektowego, jednym z założeń było stworzenie obiektu, który nie konkuruje z otoczeniem, który uzupełnia tkankę urbanistyczną, podkreślając układ zespołu Bramy Wyżynnej i domyka plac Targu Węglowego. Budynek zaprojektowano zgodnie z zapisami MPZP [miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-red.] maksymalnie wykorzystując warunki w nim zawarte, zarówno co do powierzchni jaki i wysokości.

Projektowany budynek kubaturą nawiązuje do budynku Narodowego Banku Polskiego - czytany jako jednobryłowy, z dodatkową kubaturą w formie unoszącego się prostopadłościanu od ul. Wały Jagiellońskie (w sąsiedztwie kamienicy nr 8), który podkreśla naziemny pasaż między tą ulicą a Targiem Węglowym. Kubik ten swoją przeszkloną elewacją otwiera się na przejście podziemne zlokalizowane wzdłuż ulicy Wały Jagiellońskie oraz "łapie" wzrok podróżujących samochodem.

Kolejnym akcentem w bryle budynku jest podcięcie w elewacji południowej (od strony Bramy Wyżynnej). Podcięcie to w jasny sposób definiuje granicę placu na poziomie -1 oraz poprzez swój dynamiczny charakter zachęca do zejścia w dół z Targu Węglowego do usług pod poziomem parteru i odwrotnie - podkreśla moment wyjścia z tunelu podziemnego (prowadzącego z Forum Gdańsk) na Targ Węglowy.

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Elewacja od strony Bramy Wyżynnej nawiązuje do gabarytów samej bramy.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Elewacja od strony Bramy Wyżynnej nawiązuje do gabarytów samej bramy. wiz. WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci
Elewację budynku od strony zachodniej (ul. Wały Jagiellońskie) skomponowano tak, by korespondowała z sąsiednią zabudową historyczną. Narożnik południowo-zachodni nawiązuje do gabarytów Bramy Wyżynnej, kompozycja tej elewacji nawiązuje do układu uwidocznionego na elewacji budynku Banku Polskiego, okna na unoszącym się kubiku nawiązują do gabarytu kamienicy nr 8. Elewacja południowa z pionową artykulacją czytana jest jako jeden element, odchylony wzdłuż linii zabudowy określonej w MPZP, z opisanym powyżej podcięciem. Od strony wschodniej (Targ Węglowy) artykulacja elewacji jest jednolita, z lokalnymi wycofaniami, nawiązującymi do historycznych podziałów kamieniczek. Podziały te akcentują dodatkowo wysunięte ramy stolarki okiennej.

Powiązania formalne budynku z otoczeniem ilustruje poniższy schemat.

Schemat powiązań urbanistycznych.
Schemat powiązań urbanistycznych. schemat WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci

Założenia funkcjonalne

Budynek podzielony jest na dwie podstawowe funkcje zamknięte w jednej bryle - biurową w  części zachodniej i hotelową w części wschodniej. Posiada dwie kondygnacje podziemne oraz sześć kondygnacji nadziemnych. Ostatnia z nich - w ramach poddasza - mieści odpowiednio biura i pokoje z antresolami.

Z obu stron budynek otwiera się parterami (usługami i wejściami do obu funkcji budynku) na ulicę i plac. Wyjątkiem jest część południowa, w której usługi poziomu -1 sąsiadują z dolnym placem, będącym przedłużeniem przejścia podziemnego z Forum Gdańsk.

Dach budynku od stron wschodniej i zachodniej podąża za linią elewacji. W części hotelowej, od strony Targu Węglowego, artykułowany jest otwarciami związanymi z tarasami dwukondygnacyjnych apartamentów zlokalizowanych na poddaszu. Część hotelowa mieści odpowiednio: 135 pokoi, 8 apartamentów i 6 apartamentów dwupoziomowych w pierwszym etapie inwestycji oraz dodatkowe 117 pokoi i 3 apartamenty dwupoziomowe, które mogłyby powstać w II etapie inwestycji.

Opis rozwiązań technicznych i wybranych materiałów budowlanych

Charakter elewacji nadają szlachetne, a jednocześnie tradycyjne materiały, nawiązujące do okolicznej zabudowy:
- cegła elewacyjna jako materiał dominujący;
- blacha tytanowo-cynkowa w systemie horyzontalnych paneli wykorzystana jako pokrycie połaci dachowych;
- ta sama blacha tytanowo-cynkowa wykorzystana jako elementy artykulacji elewacji;
- żaluzje aluminiowe w kolorze zbliżonym do blachy, pokrywające eksponowane powierzchnie przeszkleń w ramach połaci dachowych oraz na częściach przeszklonych elewacji;
- ślusarka aluminiowa wraz z charakterystycznymi fartuchami ram okiennych - w części hotelowej - w kolorze zbliżonym do blachy;
- przeszklenia części biurowej oraz całego przyziemia w systemie słupowo-ryglowym, beznakładkowym, z widocznym łączeniem szklenia.

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Elewacja od strony Bramy Wyżynnej nawiązuje do gabarytów samej bramy.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Elewacja od strony Bramy Wyżynnej nawiązuje do gabarytów samej bramy. wiz. WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci
Zwarta bryła budynku w połączeniu z podwyższonymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych pozwoli na zminimalizowanie strat energetycznych i osiągnięcie wysokiej sprawności energetycznej.

Rozwiązania techniczne i materiały przyjęte w opracowaniu konkursowym powinny umożliwić uzyskanie przez budynek certyfikatu LEED na poziomie platynowym. Należy w takim przypadku przyjąć rozwiązania pozwalające minimalizować zapotrzebowanie na media w budynku (m.in. sensoryczne krany, bezwodne pisuary, systemy monitorowania zużycia energii). Przewidziano dodatkowe rozwiązania funkcjonalne, jak parking dla rowerzystów wraz zapleczem sanitarnym, które zapewniają podwyższoną ocenę w systemie certyfikacji LEED, jednocześnie zwiększając komfort użytkowników budynku.


Opinia jury konkursowego
Praca nie spełnia wymagań regulaminowych co do zakresu rzeczowego jej wykonania poprzez brak planu zagospodarowania obrazującego etap I, załączono jeden przekrój (powinno być kilka), brak pierzei do Targu Węglowego i Wałów Jagiellońskich, brak czterech wizualizacji wymaganych w II etapie konkursu.
Rozwiązania przestrzenne, powiązanie z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna zostały rozwiązane poprawnie, zachowując ekonomikę rozwiązań technicznych, materiałowych, realizacji i eksploatacji. Natomiast negatywnie ocenia się usytuowanie wjazdu do garażu poza działką, na terenie Targu Węglowego, co narusza warunki konkursu przez brak zapewniania wjazdu z działki inwestora w I etapie. Przewiduje się połączenie z parkingiem podziemnym pod Targiem Węglowym wtedy, kiedy będzie on realizowany. Na czas budowy parkingu pod Targiem Węglowym należało przewidzieć alternatywny wjazd do hali garażowej od strony Wałów Jagiellońskich.
Praca nie prezentuje oryginalności i idei rozwiązania architektonicznego adekwatnej do uwarunkowań lokalizacji oraz w relacji do otoczenia. Za interesujące można uznać rozwiązanie narożnika i zagłębienie posadzki od zewnątrz budynku od strony obiektu Katowni, jednak wątpliwości wzbudzają zastosowane tu rozwiązania elewacyjne, które w tym miejscu i od strony Targu Węglowego nie przekonują co do trafności tej propozycji.
Praca została zakwalifikowana do zwrotu kosztów jej wykonania.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (58)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.