• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Taki NIE będzie nowy LOT. Wizja pracowni Axis Mason

Axis Mason swoją wizję (w wersji zabudowania także działek, które obecnie nie należą do inwestora) przedstawiło także w formie filmu.

Przedstawiamy szczegóły prac, które wzięły udział w konkursie na następcę budynku LOT-u przy Wałach Jagiellońskich 2/4 w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska. Dzisiaj publikujemy propozycję, która powstała w gdańskim oddziale pracowni Axis Mason. Ta praca nie zdobyła żadnej nagrody, ale jury zakwalifikowało ją do zwrotu kosztów wykonania.Czytaj także: Poznaliśmy wyniki konkursu na następcę budynku LOT-u

Projekt oraz jego opis opracował zespół projektowy w składzie: Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Dawid Szpilewski, Michał Okuniewski, Dominika Calińska, Aleksandra Rychlińska, Marcin Napiórkowski, Marcin Witosławski, Krzysztof Listopad.

***

Rozwiązania urbanistyczno - architektoniczne

Pytania, jakie stawialiśmy sobie rozpoczynając pracę nad projektem dotyczyły głównie współczesnego kontekstu działki, na której do zakończenia II Wojny Światowej istniał hotel Danzigerhof.

Zaprojektowany pod koniec XIX w. przez berlińskiego architekta Carla Gausa w stylu neorenesansowym hotel wraz ze zbudowanym nieco później, a umiejscowionym po przeciwnej stronie Bramy Wyżynnej gmachem Banku Rzeszy, współtworzył architektoniczne obramowanie wjazdu na teren Głównego Miasta. Przed Bramą, na przecięciu z reprezentacyjną aleją Dominikswall (Wały Dominika) urządzono rozległy skwer na którym w 1903 r. odsłonięto konny pomnik cesarza Wilhelma I.

W wyniku działań wojennych w 1945 roku zniszczeniu uległ nie tylko hotel Danzigerhof, ale również przestrzeń Dominikswall - szeroka aleja projektu niemieckiego urbanisty Jacoba Stübbena. W ich miejscu wybudowano Wały Jagiellońskie - dwujezdniową arterię komunikacyjną odcinającą obszar Głównego Miasta od Targów Siennego i Rakowego. Zatarciu uległa oś historycznej Drogi Królewskiej wiodącej ku Bramie Wyżynnej.

Widok zabudowy od strony Huciska. Architekci zwracają uwagę, że budynek stał będzie nie tak jak Danzigerhof przy miejskim placu, a przy ruchliwej arterii komunikacyjnej.
Widok zabudowy od strony Huciska. Architekci zwracają uwagę, że budynek stał będzie nie tak jak Danzigerhof przy miejskim placu, a przy ruchliwej arterii komunikacyjnej. wiz. Axis Mason
Zmienił się zatem kontekst przestrzenny. Dzisiejszy Danzigerhof nie stanąłby już przy reprezentacyjnej, pełnej zieleni, miejskiej alei, ale przy niezwykle uciążliwej i ruchliwej arterii komunikacyjnej. Nie sposób myśleć o współczesnej formie nowego Dworu Gdańskiego nie uwzględniając tak diametralnej przemiany przestrzeni wokół. Autorzy planu miejscowego dostrzegli potrzebę podwyższenia wysokości pierzei wzdłuż ulicy Wały Jagiellońskie gdyż obecnie istniejące budynki, poczynając od dawnego pawilonu LOT, nie budują pierzei w skali adekwatnej do lokalizacji i proporcji wnętrza ulicy.

Projektowany obiekt zapoczątkuje również budowę zachodniej pierzei Targu Węglowego, którego nie do końca określone krawędzie odbierają mu cechy czytelnego wnętrza urbanistycznego. Dominuje tu ruch samochodowy, a jeden z najbardziej reprezentacyjnych placów miejskich przedwojennego Gdańska pełni dziś rolę parkingu.

Uznaliśmy, że architektura projektowanego budynku powinna stanowić rodzaj tła i pomimo znacznej skali nie może formalnym przepychem dominować nad zabytkowym zespołem przedbramia. Architekturę elewacji zbudowano w oparciu o klasyczne zasady kompozycji. Rytmiczny układ otworów okiennych kondygnacji, kolumnada w poziomie przyziemia oraz lukarny w połaciach dachu nadają projektowanej zabudowie powściągliwego i spokojnego wyrazu. Plan miejscowy określa obowiązujące linie zabudowy budynków, wysokości gzymsów, kalenicy oraz kąt nachylenia połaci dachowych. Inwestor oczekiwał obiektu, którego gabaryty zbliżą się do maksymalnych wartości wskaźników wynikających z planu. Forma zabudowy została ukształtowana zgodnie z tymi wytycznymi. Gzymsy główne przyjęto na wysokości 20 m od strony Wałów Jagiellońskich i na wysokości 18 m od strony Targu Węglowego. Nachylenie połaci dachowej pod kątem 55 stopni.

Rytm zabudowy od strony Targu Węglowego i Katowni określony został historycznymi podziałami działek jednak bez dosłownego odniesienia się do pierzei historycznych. Miejscowo został zaakcentowany zróżnicowaniem wysokości gzymsów i okapu. Subtelnym nawiązaniem do historycznych podziałów parcelacyjnych jest również zmiana głębokości montażu stolarki okiennej w otworach w wybranych obszarach projektowanej elewacji.

Widok od strony Złotej Bramy. Przesunięte w stronę Złotej Bramy wejście pod tunel miałoby pomóc w stworzeniu przestrzeni publicznej - niewielkiego placu na poziomie -1.
Widok od strony Złotej Bramy. Przesunięte w stronę Złotej Bramy wejście pod tunel miałoby pomóc w stworzeniu przestrzeni publicznej - niewielkiego placu na poziomie -1. wiz. Axis Mason
Najbliższe sąsiedztwo projektowanego budynku to ważny punkt na mapie komunikacyjnej śródmieścia Gdańska. Przy ulicy Wały Jagiellońskie usytuowane są przystanki tramwajowe i autobusowe, a wzdłuż budynku przebiegają główne ciągi piesze. Nie bez znaczenia dla projektowanej inwestycji jest fakt realizacji ogromnego centrum handlowo - usługowego Forum Gdańsk na Targu Siennym i Targu Rakowym. Ze względu na to, iż wspomniany kompleks zabudowy znajduje się na przedłużeniu ciągu Drogi Królewskiej, jak również zostanie połączony ze zrealizowanym przystankiem SKM Śródmieście, nowego znaczenia nabiera piesze połączenie tego obszaru z Głównym Miastem. W związku z prognozowanym wzrostem ruchu pieszego w kierunku powstającego centrum handlowego rośnie znaczenie przejścia podziemnego pod ulicą Wały Jagiellońskie. W przedstawionej koncepcji założyliśmy nie tylko przesunięcie schodów do tunelu w kierunku Targu Węglowego, ale również obniżenie znacznej części terenu wzdłuż południowej elewacji projektowanego budynku tworząc rodzaj małego placu przed wejściem do tunelu oraz do części usługowej usytuowanej na poziomie -1 projektowanego budynku. Przyjęte rozwiązanie nie uniemożliwia jednoczesnej realizacji naziemnego przejścia pieszego przez ulicę Wały Jagiellońskie.

Zgodnie z regulaminem konkursu projektowana zabudowa została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje wielofunkcyjny budynek usługowo - hotelowo - biurowy. Drugi etap zabudowy to uzupełnienie programu budynku wielofunkcyjnego - usługi, hotel i powierzchnie biurowe. Istotnym elementem drugiego etapu jest otwarty - w naszej koncepcji będący dopełnieniem przestrzeni publicznej - pasaż łączący Targ Węglowy z ulicą Wały Jagiellońskie. Wzdłuż pierzei Targu Węglowego zaprojektowano szpaler niskich drzew w linii istniejącego drzewostanu. Krótki szpaler zaproponowano również od strony ulicy Wały Jagiellońskie przed głównym wejściem do hotelu.

Plansza konkursowa. Rzuty budynków w dwóch wersjach: zabudowy działek należących do inwestora oraz wszystkich działek przeznaczonych do zainwestowania pomiędzy Wałami Jagiellońskimi, a Targiem Węglowym.
Plansza konkursowa. Rzuty budynków w dwóch wersjach: zabudowy działek należących do inwestora oraz wszystkich działek przeznaczonych do zainwestowania pomiędzy Wałami Jagiellońskimi, a Targiem Węglowym. plansza konkursowa Axis Mason

Rozwiązania materiałowe

Ze względu na lokalizację projektowanej zabudowy i bezpośrednie sąsiedztwo wielu zabytkowych obiektów, szukaliśmy odpowiedniego materiału elewacyjnego, który pozwoliłby na wkomponowanie tak dużego budynku w historyczny kontekst ale również pozwoliłby nadać nowej zabudowie współczesny i elegancki wizerunek.

Elewacje zaprojektowane zostały z miedzianej okładziny elewacyjnej TECU Bond w kolorze Oxid o delikatnie brązowym wybarwieniu. Arkusze miedzi powlekane lakierem zapobiegającym procesom utleniania się miedzi uzyskują delikatny, satynowy połysk. Materiał ten pozwala na zintegrowanie elewacji z połaciami dachu i nadaje elewacjom subtelny i elegancki wyraz plastyczny. Dla podkreślenia wejść do hotelu część kolumnady od strony Wałów Jagiellońskich i Targu Węglowego zaprojektowano w okładzinie z kamienia zbliżonego do barwy kamieniarki Bramy Wyżynnej.

Rozwiązania funkcjonalno - użytkowe

Zaprojektowano budynek o siedmiu kondygnacjach nadziemnych oraz dwóch kondygnacjach podziemnych.

Na poziomie -1 przewidziano lokal usługowy dostępny z obniżonego placu prowadzącego do tunelu pod ulicą Wały Jagiellońskie oraz basen i SPA hotelowe z zapleczem. Na poziomie -2 znajdują się pomieszczenia techniczne, podbasenie oraz 45 stanowisk parkingowych. Wjazd do garażu podziemnego odbywa się za pomocą dwóch wind samochodowych dostępnych z poziomu terenu z dojazdem od ulicy Wały Jagiellońskie.

Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Od tej strony miałaby znaleźć się część biurowa.
Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Od tej strony miałaby znaleźć się część biurowa. wiz. Axis Mason
Część biurową wraz z jej strefą wejściową zaprojektowano od strony ulicy Wały Jagiellońskie. Część pobytowa hotelu zaprojektowana została w kształcie litery C w przeważającej części od strony Targu Węglowego i Bramy Wyżynnej, dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano dość duży, kameralny dziedziniec hotelowy. Apartamenty umieszczono na narożniku od strony dawnej Katowni z widokiem na Złotą Bramę i Główne Miasto.

Na kondygnacjach bloku pobytowego zaprojektowano 156 pokoi wraz z apartamentami. Komunikację części hotelowej na parterze stanowi podłużny, dwukondygnacyjny hol, który łączy wejścia od strony podjazdu dla autokarów (ulica Wały Jagiellońskie) oraz wejście główne od Targu Węglowego. Hol obejmuje recepcję, lounge, bar, kawiarnię, usługi hotelowe oraz wejścia do części bankietowo-restauracyjnej i konferencyjnej na pierwszym piętrze. Na ostatniej kondygnacji hotelowej, od strony Targu Węglowego zaprojektowano przeszklony Sky Bar ze spektakularnym widokiem na sylwetę Głównego Miasta. Na poziomie parteru, od strony zejścia do tunelu pieszego zaprojektowano duży, dwupoziomowy lokal usługowy z wewnętrznymi schodami ruchomymi, dostępny z ulicy Wały Jagiellońskie oraz z obniżonego placu na poziomie tunelu.

Widok od strony Targu Węglowego. Na najwyższej - siódmej - kondygnacji powstać miałby taras widokowy z którego rozciągać się będzie widok na Główne Miasto.
Widok od strony Targu Węglowego. Na najwyższej - siódmej - kondygnacji powstać miałby taras widokowy z którego rozciągać się będzie widok na Główne Miasto. wiz. Axis Mason

Opinia jury konkursowego
Praca spełnia wymagania regulaminowe co do zakresu rzeczowego jej wykonania, natomiast przekracza warunki w zakresie formy podania poprzez brak zamieszczenia na planszach wymaganej ilości 8 wizualizacji z miejsc wskazanych w załączniku do regulaminu dla etapu II.
Praca nie spełnia wymagań regulaminu do do zgodności rozwiązania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie niezachowania warunku przeznaczenia nie więcej niż 15 proc. powierzchni kondygnacji podziemnych na powierzchnię użytkową usług oraz braku zaprojektowania wjazdu na parking podziemny z targu Węglowego. Poważne wątpliwości budzi rozwiązanie wjazdu na parking od strony Wałów Jagiellońskich poprzez windę oraz brak zapewniania odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla etapu I w sytuacji, gdy nie będzie realizowany etap II. Rozwiązanie kondygnacji podziemnej i zaproponowany sposób wjazdu do hali garażowej w sposób istotny naruszając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wpływają na naruszenie wymagań funkcjonalnych i użytkowych projektowanego obiektu, tym samym wpływają na ocenę pracy.
Projekt nie przedstawia oryginalnej idei projektu, idei adekwatnej do uwarunkowań lokalizacji. Obiekt ma formę architektoniczną, która pasować może w wielu miejscach. Jest zasadniczo konsekwentnie jednorodna w różnych relacjach do otoczenia. Zastosowane rozwiązania różnicujące elewację nie niwelują tego wrażenia, zwłaszcza od strony Targu Węglowego, gdzie należało zaznaczyć na elewacji podział dawnej parcelacji. Wątpliwości budzi rozwiązanie lukarn dachowych, których wielkość tworzy kolejny pas i podnosi wizualnie płaszczyznę elewacji. Przesadna ilość lukarn, powoduje zanik formy dachu, tworząc ścianę na jego poziomie. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości co do zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoście kształtowania formy budynku.
Praca została zakwalifikowana do zwrotu kosztów jej wykonania.

Opinie (117)

 • Szału nie ma (5)

  • 63 11

  • Brakuje projektu nietuzinkowego, stylowego. (1)

   Projekt najbardziej podobny do tego co wygrał. Zbyt nowoczesny, kanciaty. Inne imitujące kamienice nie są lepsze, tylko wydają się bardziej pasować do miejsca.

   • 5 3

   • ładniejszy od tego, który się sposobał

    • 1 1

  • To miejsce na zdobny budynek z narożną wieżyczką. (1)

   Takowych w Gdańsku było kiedyś dość dużo.

   • 2 4

   • Pan pewnie też ma swoją wille z wieżyczka i kolumienkami

    • 1 3

  • Chyba kogoś mocno pogrzało...

   Tego typu budynków np. w Warszawie jest na pęczki. Szkoda, że zupełnie tu nie pasuje, nijak ma się do dotychczasowego budynku LOTu, którego na zachodzie nie pozwoliliby ruszyć. Zostałby najzwyczajniej w świecie odreastaurowany...

   • 2 1

 • (4)

  jaki jest cel pokazywania nie wybranych projektów do ostatecznej realizacji za każdym razem w osobnym artykule ?
  wszystkie wyglądają jak biurowce albo centra handlowe kompletnie bez unikatowego charakteru

  • 108 17

  • No, to miejsce jest pewną wizytówką miasta, więc co się dziwić, że portal prezentuje alternatywne propozycje na to, co mogło tu powstać? Szczególnie, że wyniki i uzasadnienie jury rozczarowuje.

   • 19 0

  • To zaprojektuj coś a nie pier*olisz takie smęty (1)

   • 4 9

   • Panie Janku, nie ma potrzeby się unosić...

    • 3 1

  • Cel jest taki zeby pokazac ze ze wszystkich gó...en wybrano te najlepsze. Choc moim zdaniem jeszcze gorsze.

   • 1 1

 • (7)

  Suweren chce Gdański Dwór!!!Po co służy ta kombinatoryka?

  • 58 23

  • ja nie chcę. (2)

   DH wcale nie był piekny, a na pewno teraz byłby sztuczną wydmuszką.

   Nie mówie, że to, co ma by budowane jest świetne. Nie jest chociaż słabą podróbką podróbki.

   • 12 11

   • Pan Frydrych, Budyń i deweloperzy sie nie liczą...

    • 0 4

   • popieram, budynek był i go nie ma. nie ma co robić podróbek z betonu i białego pustaka. Zresztą cały ten DHstał tam może z 50 lat. Trzeba wybrać najlepszy nowy projekt i zostawić kolejnym pokoleniom jako nasz wkład w architekturę.

    • 2 0

  • (2)

   Do cholery z taką władzą, zawsze zrobią po swojemu, szkarady takie kombinują pieniądze wydają ale projektu odbudowy Danziger Hof to jakoś nie ma mimo że większość ludzi chciałaby odbudowy starych zabytków i klimatu starego miasta.
   Betonowe klocki w kształcie namiotów, pseudo spichlerze, pseudo kamienice, teraz kolejna bryła.
   Kombinujcie sobie takie cuda w nowych dzielnicach a Gdańskowi należy przywrócić dawny czar. Jakoś po wojnie udało się wygrać z planem odbudowy miasta przynajmniej częściowo po staremu, wy, władze, architekci to pewnie żałujecie, bo każdy tylko chce swoje. Turyści nie przyjeżdżają tu oglądać betonowo szklanych fantazji, tylko szukają klimatu miasta z tysiącletnią tradycją.

   • 9 6

   • Uczmy się na błędach (1)

    Widzieliście "Stare Miasto" w Malborku?
    Tam zwyciężyła koncepcja przeciwna do tej która została zastosowana w Gdańsku.
    Gdyby nie odbudowywany zamek, Malbork by nie istniał !
    My nie mamy zamku!
    Dbajmy o to co udało nam się (dzięki tamtym WIELKIM ARCHITEKTOM) zachować,
    odrestaurować i zrekonstruować. Dbajmy o historyczną przestrzeń na Starym Mieście,
    Głównym Mieście i wokół NICH! , bo stracimy swój unikalny charakter.
    (A może już straciliśmy?)

    • 7 1

    • Błędem jest budowanie w XXI wieku średniowiecznych zamków i nazywanie ich zabytkami.

     • 0 1

  • chca wybudowac zeby szwaby

   wszystko przejely

   • 0 0

 • szkaradzieństwo 7 piętrowe! (2)

  • 70 27

  • (1)

   Gdyby inwestor nie narzucił takiej skali zabudowy i ilości pięter w konkursie to projekt byłby przyjemny.

   • 2 3

   • Wysokość wynika wprost z planu miejscowego a nie wymagań inwestora. plan określa poziom gzymsu i nachylenie dachu. Nie dało się inaczej.

    • 5 2

 • Postawić jak za Niemca było! (8)

  • 92 30

  • zastanawia mnie, dlaczego władze tak uparcie dążą do nowoczesnej zabudowy w tym miejscu (5)

   skoro większość Gdańszczan jednym głosem mówi że chce odbudowy Danziger Hof, to co to za władza? czy dla nas zostali wybrani, czy aby o własny interes dbać? cholerne snobistyczne kółko wzajemnej adoracji, urzedu miasta, kolesiów architektów i potencjalnych żądnych max zysku inwestorów...

   • 8 6

   • Ponieważ, (3)

    to jest nienaturalne! Budowanie czegoś w stylu minionej epoki. Renowacja i owszem ale budowanie od podstaw.... trochę to takie oszukiwanie. To taj jakbyś oglądał starożytne miasto po czym okazało by się, że to żel-beton z lat 90. To również tak jak z samochodami. Firmy tworzą samochody nawiązujące do kultowych modeli ale czy nie było by dziwne jakby np Fiat zaczął budować 500 kropka w kropkę z lat 19xx? Może i fajne ale dziwne i nienaturalne.

    • 10 6

    • Ale

     Co innego wypuszczanie odnowionych aut, a co innego wbudowanie nowoczesnej bryły w kompleks budynków z "minionej epoki". Takie nowoczesne kloce niech stawiają w nowych miejscach, a nie wśród zabytków i to w najbardziej reprezentatywnej części Gdańska.

     • 1 2

    • To dlaczego odbudowano katedrę w Dreźnie?

     • 3 0

    • owszem ale ja tu nie widzę nawet próby nawiązania

     w architekturze na przestrzeni wieków często czerpano z wcześniejszych epok (neogotyk, neoklasycyzm itd.). tutaj próbuje się zbudować coś, co w żaden sposób nie nawiązuje, coś czego kolejne pokolenie najprawdopodobniej będzie się wstydziło i będzie chciało zburzyć. przecież już taki eksperyment zrobiono (LOT) i jakoś się nie sprawdził. po co powtarzać tamten błąd?

     • 0 0

   • i jeszcze hitlera odkopac

    i zrobić izbe pamięci ku czci w odbudowanym danziger hofie...

    • 1 0

  • Ale za którego Niemca?

   Za Krzyżaka? Czy za Prusaka? A może za Hitlera?

   • 1 0

  • pasuje jak pięść do oka !

   • 0 0

 • kolejny przykład

  jak wydusić jak najwięcej kasy. Argumentacja dla prezentowanej koncepcji nudna. Dla mnie szkaradzieństwo, lecz przy istniejących szkodach- teatr szekspirowski, forum Gdańsk zaczyna być to bez znaczenia.

  • 41 11

 • Jak źle skomponowany jest ten projekt pokazuje najlepiej widok od Huciska

  Nawet sprytne próby udekorowania i maskowania drzewami na wizualizacjach nie pomagają.

  Mimo to wciąż jest to obrazowo lepsza propozycja niż to, co zwyciężyło.

  • 36 13

 • Stary-nowy lot (1)

  Za 15 lat jak sie elewacja troche zabrudzi to bedzie wygladal identycznie.

  • 37 14

  • do okulisty

   • 1 3

 • Wielkomiejski

  Moim zdaniem lepszy niż dotychczasowo prezentowane. Na filmie bez kolorow broni się.

  • 28 14

 • Trzeba spuścić powietrze z balonu (11)

  Ciekawy pomysł, chociaż obciążony wadą. Gdyby odjąć dwie kondygnacje, wszystko byłoby na swoim miejscu. W zaprezentowanej formie całość wygląda jak napompowany balon i wychodzi agresywnie poza skalę historycznej zabudowy.

  • 39 8

  • ale czy wysokość nie miałaby być taka, jak budynku NBP? (3)

   • 4 1

   • (1)

    Pod warunkiem analogicznej architektury. Poza tym NBP nie ma takich okien w dachu, tutaj to.dodatkowe piętra.

    • 2 0

    • tak, tutaj nie marnuje się bardzo drogich metrow kwadratowych przestrzeni

     Tu moga dodatkowe 2 firmy miec po 1 pietrze biur w dobrej lokalizacji. Duzy zysk dla miasta, duzy zysk dla lokalnego biznesu (ktos musi te biura nakarmic i obsluzyc).

     Wieksze wplywy do budzetu.

     To, ze budynek NBP mimo takiej samej wysokosci marnuje 2 pietra na strych to zgroza.

     • 0 0

   • byłoby zbyt symetrycznie

    i byłby dysonans z tym potworkiem zwanym Forum Radunia

    • 0 0

  • (1)

   Nie wychodzi, koresponduje z NBP i co najważniejsze wprost wynika z zapisów planu miejscowego który określa poziom gzymsu i nachylenie dachu. Polecam lekturę MPZP.

   • 3 0

   • ludzie niestety nie wiedza nic o planach

    miejscowych, a pozniej pisza te bzdury w komentarzach , az smutek ogarnia jak sie to czyta.
    tak wlasnie wyglada edukacja w tym kraju, wszyscy znaja historie rzymu, a nikt nic nie wie na temat praw organizujacych codzienne zycie. O edukacji plastycznej i muzycznej nawet nie wspomne.

    • 5 0

  • Projekt. (2)

   Prezentowany projekt odbiega zasadniczo od zabudowy historycznej,nie uwzglednia szerokiej opini Gdanszczan,ktorzy w wiekszosci sa za odbudowa hotelu Danziger Hoff w jego historycznej bryle,wypowiadal sie juz na ten temat wczesniej wybitny znawca w tej dziedzinie profesor Andrzej Januszajtis.Wiele obiektow historycznych jest odbudowywanych od podstaw w inych krajach,przykladem jest np.Drezno.

   • 3 4

   • Januszajtis to żaden autorytet w tej dziedzinie

    ale akurat tutaj się zgadzam

    • 1 1

   • Pan Januszaitas

    Oprócz tego że jest amatorem zajmującym sie prywatnie historią Gdańska nie jest ani historykiem sztuki, ani architektem, ani żadnym pokrewnym specjalistą od wypowiadania się (i cytowania go) na temat co ma gdzie zostać zbudowane.To jego prywatna opinia.

    • 5 1

  • wysokość jest ok

   to te wielkie okna na ostatnich 2 kondygnacjach kaleczą cały projekt. mimo to ze wszystkich prac, ta prezentuje się najbardziej poprawnie. jest to o tyle przykre, że pokazuje jak niski jest ogólny poziom tego konkursu, nikomu nie udało się tak naprawdę nawiązać do kontekstu tego miejsca.

   • 0 0

  • Trzeba spuścić powietrze z balonu

   Pomysł jest dobry tylko jako miasto rozwojowe to należy nie obniżać "w/g w/w o dwie kondygnacje a podnieść o cztery lub sdześć kondygnacje . Jako bryła i widok by się poprawił

   • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Open house Gdynia 2022
muzyka na żywo, wystawa, spacer
maj 20-22
piątek - niedziela, g. 17:30
Gdynia
Wstęp wolny
Dni Otwarte marki Herman Miller
spotkanie, pokaz, dni otwarte
maj 20-21
piątek - sobota
Gdańsk, Krusel Home/Office
Wstęp wolny

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
27650 zł/m2
Gdynia Orłowo
20750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18850 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25250 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17400 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
15550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
13400 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl