Wiadomości

stat

UOKiK skontrolował deweloperów. Zarzuty są do wszystkich

Żaden z wybranych do kontroli deweloperów budujący na terenie Trójmiasta i okolic nie wyszedł z kontroli bez uwag lub zarzutów.
Żaden z wybranych do kontroli deweloperów budujący na terenie Trójmiasta i okolic nie wyszedł z kontroli bez uwag lub zarzutów. fot. Mateusz Ochocki/kfp/archiwum

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy deweloperzy przestrzegają prawa konstruując umowy ze swoimi klientami. To pierwsza taka kontrola przeprowadzona po wejściu tzw. ustawy deweloperskiej. Okazuje się, że przepisy ustawy są nieźle przestrzegane, jednak przedsiębiorcy nadal stosują w umowach klauzule niedozwolone.Z kim konsultujesz ważną, skutkującą dużymi zobowiązaniami umowę (np. z bankiem czy deweloperem)?

z radcą prawnym 29%
z znajomymi, którzy przechodzili podobną procedurę 26%
sam ją czytam i zadaję pytania do sformułowań, których nie rozumiem 35%
z nikim, przeglądam ją tylko 10%
zakończona Łącznie głosów: 254
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. Po roku jej obowiązywania, UOKiK przeprowadził kontrolę przedsiębiorców świadczących usługi deweloperskie. Urząd skontrolował 93 przedsiębiorców (w tym 15 prowadzących inwestycje na terenie Trójmiasta i okolic). Żadnych uwag nie było tylko do... czterech firm.

Kontrola dotyczyła stosowania przez deweloperów obowiązku posiadania rachunku powierniczego, wzorów wszystkich typów umów podpisywanych z klientami (rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, przeniesienia własności), prospektów informacyjnych, jakie deweloperzy są zobowiązani dostarczać klientom oraz stosowania tzw. klauzul niedozwolonych.

- Naszym celem było sprawdzenie, czy deweloperzy przestrzegają nowej ustawy, która obowiązuje już blisko dwa lata. Najpoważniejsze nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane w tym raporcie, to pomijanie ważnych informacji w tzw. prospekcie informacyjnym i samej umowie, co może mieć istotny wpływ na kwestie związane z interesami materialnymi konsumentów. Zauważyliśmy również bardzo liczne niedozwolone postanowienia umowne, przeważająca większość z nich ogranicza odpowiedzialność dewelopera za nierzetelne wykonanie umowy - ocenia w skali ogólnopolskiej wyniki kontroli Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel, prezes UOKiK w momencie upublicznienia raportu.

Prospekty informacyjne nie wypadły w kontroli najgorzej. Na 565 skontrolowanych w skali kraju prospektów tylko 9 nie zawierało wymaganych informacji. Najczęściej brakowało harmonogramu prac (7 przypadków; z "naszych" deweloperów taki problem znaleziono w prospekcie PB Górski) oraz informacji o prawie do odstąpienia od umowy (tego zabrakło w prospekcie Ekolanu) i wymaganych załącznikach (np. rzutu kondygnacji z zaznaczeniem lokalu) - takie braki znaleziono w prospekcie Atro Development, PB Górski, Margo. Informacji o inwestycjach planowanych w odległości 1 km od prowadzonej inwestycji brakowało w prospekcie J.W.Construction.

Co do samych umów. - nowe przepisy nakazują zamieszczanie w nich określonych informacji. Należą do nich m.in.: cena, opis zasad działania rachunku powierniczego, powierzchnia lokalu i sposób jej pomiaru, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia praw na nabywcę. Brak któregokolwiek z nich uprawnia konsumenta do bezkosztowego odstąpienia od umowy. Zarzuty i uwagi do treści wzorów umów oraz umów zawartych z klientami stanowią niezwykle pokaźną część raportu.

Najwięcej uwag i zarzutów dotyczyło jednak znalezionych we wzorcach umów klauzul tożsamych z wpisanymi do rejestru. W skali kraju było ich aż 470. 75 przedsiębiorców unikało odpowiedzialności m.in. za nieterminowe oddanie lokalu, zmianę jego powierzchni, wady w wykonaniu czy wprowadzenie zmian w projekcie. Ponadto deweloperzy uniemożliwiali odstąpienie od umowy w przypadku zmiany ceny, nakładali na konsumenta nieuzasadnione obowiązki, np. ubezpieczenia czy wykończenia lokalu i nie zamieszczali w umowach danych wymaganych przez ustawę.

Z tego katalogu w umowach trójmiejskich deweloperów znaleziono m.in. zakazane klauzule waloryzacyjne (Invest Komfort), postanowienia zezwalające na jednostronną zmianę umowy (Orlex), postanowienia wprowadzające zmiany w powierzchni (Ekolan), nakładające wyłącznie na klienta kary umowne na wypadek rezygnacji z zawarcia umowy (Atro Development), dotyczące ponoszenia przez konsumenta kosztów utrzymania części wspólnych budynku przed przeniesieniem na niego własności lokalu (J.W.Construction). W umowach możliwe okazało się dokonanie jednostronnego odbioru lokalu - tylko przez dewelopera (Margo) czy nieodpłatne umieszczenie reklam przez dewelopera na nieruchomości przekazanej klientowi (Euro Styl). Postanowienia narzucające kancelarię notarialną znalazły się w umowach firmy InproCity House.

- Deweloperzy z naszego regionu nie wypadli najgorzej na tle przedsiębiorców w kraju, skala naruszeń nie jest tak duża. Jednak warto pamiętać, że gros naruszeń dotyczy niedostosowania się do klauzul zakazanych, które przecież są jawne, więc dostosowanie się do nich nie powinno nastręczać problemów - ocenia Roman Jarząbek z gdańskiej delegatury UOKIK. - Nie mogę narzekać na deweloperów z naszego terenu, starają się dostosować do obowiązującego prawa. Większość z zarzutów sformułowanych w raporcie została rozwiązana już na wstępnym etapie postępowań. Są one jeszcze w toku i możliwe, że zakończone zostaną nałożeniem kar.

Urząd kontrolę prowadził w okresie od lutego do grudnia ubiegłego roku. Do kontroli wytypowano 100 podmiotów prowadzących działalność deweloperską (w tym spółdzielni mieszkaniowych). Podmioty wytypowane zostały w pięciu różnych kategoriach.

Raport ma 177 stron, ale jest też swoistą analizą ustawy deweloperskiej. Tu możesz się z nim zapoznać.

Kontrola i przygotowany raport są jednym z kroków mających prowadzić do wyłonienia nieścisłości znajdujących się w ustawie deweloperskiej. Już na etapie pracy nad tym dokumentem wiadomo było, że interpretacja niektórych jej zapisów będzie trudna i dla deweloperów, i dla banków, i dla samych klientów deweloperów oraz, że... ustawa wcześniej czy później będzie wymagała nowelizacji.

Polski Związek Firm Deweloperskich dowodzi między innymi, że często niemożliwe jest przedstawienie zgodnego z wymogami ustawy prospektu informacyjnego. Niemożliwe bywa bowiem uzyskanie od urzędów dokumentów zaświadczających co powstanie w odległości 1 km od planowanej czy powstającej inwestycji deweloperskiej (ustawa nie wyjaśnia nawet na podstawie jakich dokumentów ma zostać to określone). A to tylko jedna z wielu kwestii niedoprecyzowanych w ustawie.

Pomimo tych niedomagań ustawy zdecydowana większość zarzutów dotyczyła niedostosowania umów do rejestru klauzul niedozwolonych. Niedbalstwo? Brak odpowiedniej obsługi prawnej? A może...?

Zobacz poradnik przygotowany przez UOKiK dla osób zainteresowanych zawarciem umowy deweloperskiej

Lista deweloperów budujących na terenie Trójmiasta, którzy zostali poddani kontroli przez UOKiK

- Atro Development Spółka Komandytowa Adam Kwidzyński i Wspólnicy, Pruszcz Gdański (z listy podmiotów lokalnych)- 7 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- mLocum S.A. (wcześniej - BRE. Locum S.A.), Łodź (wybrany losowo z listy 100 największych) - 29 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- City House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąCity House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk (rekontrola) - 5 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Ekolan Spółka Akcyjna, Sopot (z listy 30 największych)- 10 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Euro Styl sp. z o.o. sp. komandytowa, Gdańsk (z listy 30 największych) - 3 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- Orlex - Danuta Gębarowska, Wejherowo (z listy 30 największych) - 2 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., Gdańsk (z listy 30 największych)- 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Inpro Spółka Akcyjna, Gdańsk (z listy 30 największych) - 4 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- Invest Komfort S.A. s.k.a., Gdynia (z listy 30 największych) - 23 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- J.W. Construction Holding S.A., Ząbki (rekontrola) - 21 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- KRJ PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rumia (rekontrola) - 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo- Akcyjna, Gdańsk (z listy 30 największych) - 19 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Przedsiębiorstwo Budowlane Margo Mariusz Czapiewski, Somonino (z listy podmiotów lokalnych) - 14 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Quattro Towers Sp. z o.o., Warszawa (z listy 30 największych) - 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Shiraz II Sp. z o.o., Warszawa (losowo wybrany z listy 100 największych) - 21 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów.

Uwaga!Deweloperzy przekazali UOKiK różną liczbę dokumentów - w zależności od liczby inwestycji objętych ustawą deweloperską i liczby podpisanych umów z klientami.

Opinie (115) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.