UOKiK skontrolował deweloperów. Zarzuty są do wszystkich

Żaden z wybranych do kontroli deweloperów budujący na terenie Trójmiasta i okolic nie wyszedł z kontroli bez uwag lub zarzutów.
Żaden z wybranych do kontroli deweloperów budujący na terenie Trójmiasta i okolic nie wyszedł z kontroli bez uwag lub zarzutów. fot. Mateusz Ochocki/kfp/archiwum

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy deweloperzy przestrzegają prawa konstruując umowy ze swoimi klientami. To pierwsza taka kontrola przeprowadzona po wejściu tzw. ustawy deweloperskiej. Okazuje się, że przepisy ustawy są nieźle przestrzegane, jednak przedsiębiorcy nadal stosują w umowach klauzule niedozwolone.Z kim konsultujesz ważną, skutkującą dużymi zobowiązaniami umowę (np. z bankiem czy deweloperem)?

z radcą prawnym 29%
z znajomymi, którzy przechodzili podobną procedurę 26%
sam ją czytam i zadaję pytania do sformułowań, których nie rozumiem 35%
z nikim, przeglądam ją tylko 10%
zakończona Łącznie głosów: 254
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. Po roku jej obowiązywania, UOKiK przeprowadził kontrolę przedsiębiorców świadczących usługi deweloperskie. Urząd skontrolował 93 przedsiębiorców (w tym 15 prowadzących inwestycje na terenie Trójmiasta i okolic). Żadnych uwag nie było tylko do... czterech firm.

Kontrola dotyczyła stosowania przez deweloperów obowiązku posiadania rachunku powierniczego, wzorów wszystkich typów umów podpisywanych z klientami (rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, przeniesienia własności), prospektów informacyjnych, jakie deweloperzy są zobowiązani dostarczać klientom oraz stosowania tzw. klauzul niedozwolonych.

- Naszym celem było sprawdzenie, czy deweloperzy przestrzegają nowej ustawy, która obowiązuje już blisko dwa lata. Najpoważniejsze nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane w tym raporcie, to pomijanie ważnych informacji w tzw. prospekcie informacyjnym i samej umowie, co może mieć istotny wpływ na kwestie związane z interesami materialnymi konsumentów. Zauważyliśmy również bardzo liczne niedozwolone postanowienia umowne, przeważająca większość z nich ogranicza odpowiedzialność dewelopera za nierzetelne wykonanie umowy - ocenia w skali ogólnopolskiej wyniki kontroli Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel, prezes UOKiK w momencie upublicznienia raportu.

Prospekty informacyjne nie wypadły w kontroli najgorzej. Na 565 skontrolowanych w skali kraju prospektów tylko 9 nie zawierało wymaganych informacji. Najczęściej brakowało harmonogramu prac (7 przypadków; z "naszych" deweloperów taki problem znaleziono w prospekcie PB Górski) oraz informacji o prawie do odstąpienia od umowy (tego zabrakło w prospekcie Ekolanu) i wymaganych załącznikach (np. rzutu kondygnacji z zaznaczeniem lokalu) - takie braki znaleziono w prospekcie Atro Development, PB Górski, Margo. Informacji o inwestycjach planowanych w odległości 1 km od prowadzonej inwestycji brakowało w prospekcie J.W.Construction.

Co do samych umów. - nowe przepisy nakazują zamieszczanie w nich określonych informacji. Należą do nich m.in.: cena, opis zasad działania rachunku powierniczego, powierzchnia lokalu i sposób jej pomiaru, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia praw na nabywcę. Brak któregokolwiek z nich uprawnia konsumenta do bezkosztowego odstąpienia od umowy. Zarzuty i uwagi do treści wzorów umów oraz umów zawartych z klientami stanowią niezwykle pokaźną część raportu.

Najwięcej uwag i zarzutów dotyczyło jednak znalezionych we wzorcach umów klauzul tożsamych z wpisanymi do rejestru. W skali kraju było ich aż 470. 75 przedsiębiorców unikało odpowiedzialności m.in. za nieterminowe oddanie lokalu, zmianę jego powierzchni, wady w wykonaniu czy wprowadzenie zmian w projekcie. Ponadto deweloperzy uniemożliwiali odstąpienie od umowy w przypadku zmiany ceny, nakładali na konsumenta nieuzasadnione obowiązki, np. ubezpieczenia czy wykończenia lokalu i nie zamieszczali w umowach danych wymaganych przez ustawę.

Z tego katalogu w umowach trójmiejskich deweloperów znaleziono m.in. zakazane klauzule waloryzacyjne (Invest Komfort), postanowienia zezwalające na jednostronną zmianę umowy (Orlex), postanowienia wprowadzające zmiany w powierzchni (Ekolan), nakładające wyłącznie na klienta kary umowne na wypadek rezygnacji z zawarcia umowy (Atro Development), dotyczące ponoszenia przez konsumenta kosztów utrzymania części wspólnych budynku przed przeniesieniem na niego własności lokalu (J.W.Construction). W umowach możliwe okazało się dokonanie jednostronnego odbioru lokalu - tylko przez dewelopera (Margo) czy nieodpłatne umieszczenie reklam przez dewelopera na nieruchomości przekazanej klientowi (Euro Styl). Postanowienia narzucające kancelarię notarialną znalazły się w umowach firmy InproCity House.

- Deweloperzy z naszego regionu nie wypadli najgorzej na tle przedsiębiorców w kraju, skala naruszeń nie jest tak duża. Jednak warto pamiętać, że gros naruszeń dotyczy niedostosowania się do klauzul zakazanych, które przecież są jawne, więc dostosowanie się do nich nie powinno nastręczać problemów - ocenia Roman Jarząbek z gdańskiej delegatury UOKIK. - Nie mogę narzekać na deweloperów z naszego terenu, starają się dostosować do obowiązującego prawa. Większość z zarzutów sformułowanych w raporcie została rozwiązana już na wstępnym etapie postępowań. Są one jeszcze w toku i możliwe, że zakończone zostaną nałożeniem kar.

Urząd kontrolę prowadził w okresie od lutego do grudnia ubiegłego roku. Do kontroli wytypowano 100 podmiotów prowadzących działalność deweloperską (w tym spółdzielni mieszkaniowych). Podmioty wytypowane zostały w pięciu różnych kategoriach.

Raport ma 177 stron, ale jest też swoistą analizą ustawy deweloperskiej. Tu możesz się z nim zapoznać.

Kontrola i przygotowany raport są jednym z kroków mających prowadzić do wyłonienia nieścisłości znajdujących się w ustawie deweloperskiej. Już na etapie pracy nad tym dokumentem wiadomo było, że interpretacja niektórych jej zapisów będzie trudna i dla deweloperów, i dla banków, i dla samych klientów deweloperów oraz, że... ustawa wcześniej czy później będzie wymagała nowelizacji.

Polski Związek Firm Deweloperskich dowodzi między innymi, że często niemożliwe jest przedstawienie zgodnego z wymogami ustawy prospektu informacyjnego. Niemożliwe bywa bowiem uzyskanie od urzędów dokumentów zaświadczających co powstanie w odległości 1 km od planowanej czy powstającej inwestycji deweloperskiej (ustawa nie wyjaśnia nawet na podstawie jakich dokumentów ma zostać to określone). A to tylko jedna z wielu kwestii niedoprecyzowanych w ustawie.

Pomimo tych niedomagań ustawy zdecydowana większość zarzutów dotyczyła niedostosowania umów do rejestru klauzul niedozwolonych. Niedbalstwo? Brak odpowiedniej obsługi prawnej? A może...?

Zobacz poradnik przygotowany przez UOKiK dla osób zainteresowanych zawarciem umowy deweloperskiej

Lista deweloperów budujących na terenie Trójmiasta, którzy zostali poddani kontroli przez UOKiK

- Atro Development Spółka Komandytowa Adam Kwidzyński i Wspólnicy, Pruszcz Gdański (z listy podmiotów lokalnych)- 7 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- mLocum S.A. (wcześniej - BRE. Locum S.A.), Łodź (wybrany losowo z listy 100 największych) - 29 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- City House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąCity House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk (rekontrola) - 5 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Ekolan Spółka Akcyjna, Sopot (z listy 30 największych)- 10 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Euro Styl sp. z o.o. sp. komandytowa, Gdańsk (z listy 30 największych) - 3 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- Orlex - Danuta Gębarowska, Wejherowo (z listy 30 największych) - 2 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., Gdańsk (z listy 30 największych)- 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Inpro Spółka Akcyjna, Gdańsk (z listy 30 największych) - 4 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- Invest Komfort S.A. s.k.a., Gdynia (z listy 30 największych) - 23 zakwestionowane postanowienia umowne oraz stwierdzone naruszenia przepisów;
- J.W. Construction Holding S.A., Ząbki (rekontrola) - 21 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- KRJ PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rumia (rekontrola) - 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo- Akcyjna, Gdańsk (z listy 30 największych) - 19 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Przedsiębiorstwo Budowlane Margo Mariusz Czapiewski, Somonino (z listy podmiotów lokalnych) - 14 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Quattro Towers Sp. z o.o., Warszawa (z listy 30 największych) - 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów;
- Shiraz II Sp. z o.o., Warszawa (losowo wybrany z listy 100 największych) - 21 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów.

Uwaga!Deweloperzy przekazali UOKiK różną liczbę dokumentów - w zależności od liczby inwestycji objętych ustawą deweloperską i liczby podpisanych umów z klientami.

Opinie (116) 2 zablokowane

 • (1)

  Dowalać spore kary, a za ten sam numer drugi raz x 10, później x 100, x 1000 i ewentualnie doprowadzi się taką cwaną firmę do bankructwa na jej własne życzenie.
  Nikt by nie ryzykował, a klientów nie wpuszczanoby w maliny.

  • 116 4

  • nie no weź, w pl ?

   • 10 1

 • Jeśli czegolwiek nie rozumiesz w umowie lub się to nie "klei" - nie podpisuj. (6)

  Są też niepisane umowy z wyborcami. Ustne.

  "W 2014 obniżymy podwyższony na trzy lata do 23% VAT do stawki 22%"

  "Będzie się żyło lepiej"

  " Na EURO będziemy mieli piękną sieć autostrad"

  itd. itp.

  • 79 7

  • prościej udać się np. do radcy prawnego. (3)

   Wydać 1000 zł przy zakupie mieszkania za 400.000 zł + dodatki to jest tyle co nic

   • 13 1

   • Gratuluję porad, które w praktyce są do kosza ! (2)

    W umowę jest wiele nieprawidłowości, oto ich lista i ja bym tego nie podpisał dobry radca poprawi też tą umowę, żeby była korzystna dla kupującego,
    Zadowolony i lżejszy o tysiaka idziesz do dewelopera z nową umową tj. poprawioną przez prawnika a Pan kierownik sprzedaży nasza umowa została zaakceptowana przez naszych prawników i jest OK, a przynajmniej nie zamierzamy jej zmieniać.

    Co dalej szukasz innego dewelopera, innego mieszkania i znów odwiedzasz prawnika. Po kilku próbach i z parę tysięcy chudszym portfelem robisz to co wszyscy. Kupujesz co ci się podoba za ile uda ci się kupić a później modlisz się, żeby podpisać akt notarialny sprzedaży mieszkania.
    W końcu zakup to dopiero początek, trzeba jeszcze kupić wyposażenie, rozprawić się z ekipą remontową, usterkami oraz kredytem

    • 20 0

    • (1)

     Niestety tak jest, dopóki podaż mieszkań jest mała a popyt wysoki to właśnie deweloperzy rządzą na tym rynku i wymuszają warunki. Większa podaż mieszkań zresztą też nie sądzę żeby wymusiła zmiany, bo mało który deweloper będzie chciał się wyłamać proponując gorsze warunki.

     • 4 0

     • ...proponując lepsze warunki dla kupującego

      • 1 0

  • EURO

   Ale do wprowadzenia EURO jeszcze dluga droga:)

   • 3 0

  • To są tylko obietnice wyborcze - nie umowy.

   • 2 0

 • OK, nie przestrzegają zapisów Ustawy, i co dalej, kara czy pogrożenie paluszkiem?

  Kiedy ja nie przestrzegałem Ustawy np o wychowaniu w trzeźwości i latem piłem piwko na ławeczce w parku to wlepili mi karę.

  • 74 0

 • hmm (5)

  a gdzie robyg?

  święte krowy pominięte?

  • 77 1

  • w ogóle

   to czemu nie skontrolowali wszystkich? przecież w Trójmieście jest o wiele więcej firm deweloperskich, a tu raptem 15 skontrolowali, wybranych "losowo"?

   • 17 0

  • notariusza też narzucają lipa ten uoik

   • 12 0

  • (2)

   ROBYG trzyma zarząd i dodaje sobie do umowy pełno pełnomocnictw
   PS: ostatnio sprzedali miejsce dla inwalidy osobie która tego nie potrzebuje :)

   • 13 0

   • jak nie ma identyfikatora to dzwon na policje. Dostanie mandat (1)

    • 4 1

    • Na terenie prywatnym nic nie dostanie. Chyba że to nie jest teren prywatny?

     • 2 0

 • dlaczego premier odwołał prezes UOKiK??? (5)

  czyżby dlatego że za dobrze wykonywała swoje obowiązki i karała banki za nieuczciwe praktyki???

  • 74 4

  • (4)

   Oj tak, tak, premier to zło wcielone, taki lord Vader, i tylko myśli o tym jak zniszczyć świat i utrudnić nam życie. Za dużo bajek się naoglądałeś.

   • 5 26

   • Kolega tylko zwrócił uwagę, że do dziś premier nie podał powodów odwołania. (2)

    • 27 2

    • (1)

     Kolega zasugerował powód odwołania który jest tak absurdalny, że przekracza wszelkie granice.

     • 6 21

     • wrecz przeciwnie

      jest aż nazbyt prawdopodobny...

      • 19 0

   • pytanie jest konkretne

    ty za to lejesz wodę, jak nasz kłamczuszek z rządu

    • 22 2

 • Inpro S.A. (22)

  Pracuję w firmie Inpro S.A. Bardziej pro-klienckiej firmy nie znam.
  Nawet podczas trwania inwestycji można poprosić o zmiany aranżacyjne, wizyty na budowie, oprowadzenie przez któregoś z inżynierów po inwestycji.
  Inpro S.A. zatrudnia pracowników na umowy o pracę na czas nieokreślony, płacąc przy tym spore pieniądze na Zusy, podatki itp. Łatwiej byłoby wyrzucić pracowników na działalność gospodarczą, bez dodatkowych obciążeń podatkami, Zusem, urlopami itp.
  Zarząd wyznaje inne zasady o których często mówi i chwała im za to. Życzymy zdrowia i jeszcze długiej współpracy Panowie : Piotr, Zbigniew i Krzysztof !

  • 24 88

  • to byłem ja - trener drugiej klasy Jarząbek

   łubu dubu niech żyje prezes naszego klubu

   • 76 1

  • (5)

   Zapomniałeś tylko dopisać, że za każdą zmianę (nawet wstępną aranżację gniazdek i punktów świetlnych) trzeba zapłacić. Za czas spędzony z obrażoną panią architekt nad aranżacją też się płaci - Pani zapisze godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jakby nie mogło to już być w cenie?

   Tak było ok. 2007. Może od tego czasu coś się zmieniło?

   • 29 2

   • (2)

    Dla sprawiedliwości dodam że kupione mieszkanie jest bez zarzutu. No, może jedynie spartaczone kafelki na balkonie które trzeszczą gdy się po nich chodzi. Poza tym ok.

    • 7 0

    • (1)

     Tak, z pewnością. Wszystko zrobili perfect, tylko kilka kafli źle położyli, ale poza tym idealnie. To byliby jdynym deweloperem, który nie odwala fuszerki, co jest oczywistą bzdurą. Jeśli nie widzies, że jest źle nie znaczy, że jest doobrze. Dopiero czas pokaże.

     • 2 2

     • Typowo polskie podejście: "Na pewno jest źle,a jak udowodnisz,że jest dobrze,to się nie znasz"

      • 3 1

   • Chyba mialem doczynienia z ta sama osoba.

    • 4 0

   • nie no jasne

    w ogóle mieszkanie powinno być po kosztach sprzedawane, inaczej jest niesprawiedliwie

    • 2 1

  • Jakoś obsługi klienta... (4)

   ... jest na żenująco niskim poziomie. Pani w biurze w Oliwie była tak nadęta i nieuprzejma, że skutecznie nas zniechęciła do kontaktów z tym deweloperem już od samego początku. Może zachowywała się tak dlatego, że przyszliśmy 15 minut przed zamknięciem biura, co i tak dla nas było niezłym wyzwaniem, żeby się wyrwać z pracy...
   Niemniej pozdrawiamy Panią - niestety imienia nie pamiętam.

   • 29 5

   • (3)

    trzeba było za minutę przyjść i obowiązkowo dla podkreślenia swojego wizerunku osoby niezwykle zajętej, przez 15 minut raczyć pracownika opowieściami o tym jakich to cudów człowiek tak ważny musiał dokonać by móc zaszczycić swoją obecnością tak niskie progi.

    • 23 27

    • I co mądrego wniosłeś swoją wypowiedzią?

     Tle mądrego ile przydatnego. Przyszliśmy za kwadrans ze sprawą na 10 minut - prośba o podstawowe informacje o domu. Ale racja - nikt do pracy nie zmusza, do zakupu u tego dewelopera również. A godziny pracy od czegoś są.

     • 27 3

    • (1)

     po to jest otwarte do którejś żeby nie było zamknięte 15 min przed tą godziną to się praca nazywa i nadgodziny a w pracy się pracuje jak jest klient nie ma przebacz ale socjalista komuch tego nie zrozumie tylko daj daj należy się

     • 13 4

     • Radzę wziąć odpowiednie leki i rozpocząć terapię, jeżeli wszędzie widzisz socjalistów. To ciężka choroba umysłowa ale podobno przy minimum dobrej woli pacjenta da się to leczyć. Są co prawda przypadki sprawiające wrażenie beznadziejnych i nieuleczalnych (niejaki Janusz KM niewątpliwie się do nich zalicza) ale nie należy się tym przejmować tylko wierzyć gorąco w możliwość wyzdrowienia i powrót do normalności.

      • 4 11

  • (1)

   Ciekawe rzeczy opowiadasz. Masz chyba na myśli towarzystwo wzajemnej adoracji, bo znam osobę która tam pracowala i zrobili ja w ch...ja jak nic. Oni by chcieli żeby ktoś poswiacal się w 100% tylko placic jakos nie chcą. Proponuja 1/4 etatu i za to chcą płacic a roboty jest tyle ze musisz pracować na pelen etat. To jest wg uczciwe? I nie pieprz mi tutaj ze jest inaczej.

   • 18 1

   • ooo

    Za to na budowie byłam i było bardzo miło. Oprowadzono mnie po budynku, pan inżynier pokazał mieszkanko, zrobił szybką minetkę, było bardzo miło :)

    • 11 2

  • "podczas trwania inwestycji można poprosić o wizyty na budowie "

   a czy to jest prawnie dozwolone?

   • 5 2

  • (1)

   Kpina !!! Zapytaj Pana Piotra , Zbigniewa i Krzysztofa jak podwykonawca któremu zlecają pracę ma opłacić ZUS, urlop i pensję swojego pracownika za 17 zlotych za roboczogodzinę, odprowadzić podatek i jeszcze na tym zarobić ?????? . Zmuszają małe firmy budowlane do łamania prawa !!!!!

   • 14 2

   • pieprzyc takie małe firmy co łamią prawo bo taki mamy klimat by nie było chętnych to było by 27 zl :D

    • 7 3

  • Człowieku o czym ty piszesz bo chyba sam nie wiesz o czym,jakie zmiany owszem można zrobić ale to tyle kosztuje ze można sobie za to drugie mieszkanie kupić,stara nomenklaturowa firma,która sprzedawała domy na Nowcu z etapu d bez możliwości podłączenia do telekomunikacji bo było wielkiemu deweloperowi za drogo pociągnąć kable w czasie budowy.Domy ponad milion a stan wykończenia tragiczny,stoi jeszcze jeden wolnostojący za prawie 1,8 mln.polecam tylko będziecie czuć sie jak w krematorium bo stolarz codziennie odpala swój piecyk

   • 2 1

  • Ale wazeliniarski post:(

   • 5 1

  • Ale wazeliniarski post:( Coś w stylu łubu dubu łubu dubu niech nam zyje prezes naszego klubu ..tęcza:))))))

   • 4 1

  • uuu

   ale wazeliną zaśmierdziało... uuu ... biedny prezes d**a go będzie tydzień bolała

   • 1 2

  • Bez wazeliniarstwa i kruptoreklamy wazeliniarzu

   JW

   • 0 2

 • To nic nowego potwierdzili tylko to co wszyscy wiedzieli od dawna!!!

  A i tak tylko udało sie złapac tylko tych co byli najbardziej perfidni w oszukiwaniu ludzi!!.Deweloperka ma sie w tym raju bardzo dobrze dopiero niedawno zmienili prawo ze cwaniak deweloper sprzedawał mieszkanie to samo kilka razy!!
  W POlsce bezprawia deweloperzy robią co chca!!
  A Donaldinio wywala tych co za bardzo korupcje ujawniają jak u Putina.Dla przypomnienia ta flondra co miała korupcje zwalczac nie zrobiła kompletnie nic.aż w koncu .zlikwidowali jej stanowisko i teraz stworzyli dla niej nowe gdzie tez nierobi nic.

  • 29 3

 • Szkoda że nie zbadali Hossty (5)

  - narzucenie notariusza na siłę
  - zapis w umowie, że nie można pozywać ich do sądu bo to może utrudnić/przedłużyć budowę (!!!!!) - polecam UOKIK sprawdzenie podpisanych umów, jest tam więcej haczyków

  • 61 4

  • Hehe, taki zapis mają, że nie można ich pozwać? No to geniusze. (2)

   • 21 1

   • (1)

    Tak, zapis wpisałem z pamięci, ale taki był jego sens.

    • 9 1

    • No to dużo o nich mówi, jeśli tak się "prawnie" zabezpieczają.

     Pytanie, czy robią tak prewencyjnie czy jakieś historie z przeszłości z doświadczenia.

     • 4 0

  • (1)

   "- Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., Gdańsk (z listy 30 największych)- 6 zakwestionowanych postanowień umownych oraz stwierdzonych naruszeń przepisów"

   • 8 0

   • W tekscie zapomnieli o hossie, bo kurek z kasą za sponsoring mogłaby zakręcić. Trojmiasto.pl nie jest niezależnym medium i na ich treści trzeba brać duuużą poprawkę.

    • 3 0

 • Dlatego ryży ze śląskim tłumokiem usunął po 6 latach ODpoWIEDZIALNĄ osobę,

  która takie przekręty wykryła!!! Teraz mogą działać w majestacie stworzonego przez matołów "prawa"...

  • 29 4

 • Hossa to bardzo nieuczciwa firma (9)

  po sprzedazy narzuca swojego administratora I lupi do bolu. Wspolnoty sa organizowane jako olbrzymie molochy gdyz w takim ukladzie trudno jest zwolac odpowiednia liczne mieszkanow I wywalic narzuconego przez Hossa administratora. Tak wlasnie dzieje sie na osiedlu Garnizon we Wrzeszczu, gdzie mieszkancy placa slono za uslugi, ktore nota bene w ogole nie sa realizowane. W tych blokach dzieja sie cuda na kiju, woda cieknie z sufitow (juz byly dwa bardzo duze zalania korytarzy), windy sie zacinaja, dzialaja w kratke a administrator nic nie robi (ukrywa wady bo taka ma role od Hossy). Uwazajcie na to!!! Moja siostra za mieszkanie w Garnizonie o takiej samej powierzchni jak moje placi 2 razy wiecej niz ja (tez w nowym mieszkaniu na Chelmie). Im wiekszy deweloper tym bardziej korupmuje urzedasow I tym wieksze stosuje przekrety.

  • 88 3

  • (1)

   Jaką firmę wam narzucili? Patronat czy coś innego?

   • 6 0

   • Hossa Bizz

    • 5 0

  • Od czego kancelarie prawne

   pogonić patałajstwo i tyle

   • 6 0

  • (5)

   No tak.. Hossa narzuca Patronat... który kroi jak za zboże... ale ja tutaj winie mieszkańców... bo nie mają w ogóle "jaj" zamiast wziąć się i zadziałać to Oni tylko marudzą... i płaczą i nic więcej....
   także wcale nie jest mi ich żal..niech dalej płacą, czekają miesiąc na wymianę żarówki... ale niech nie narzekają...

   • 8 0

   • Gdynia (4)

    W Gdyni zarządcę Hossy pogonili z hukiem :] Można i trzeba

    • 10 0

    • (3)

     Na garnizonie 2 razy już były próby zmiany tego pseudo administratora, ale niestety bezskuteczne. Jakość jego pracy jest poniźej jakiejkolwiek krytyki. Na najprostszą odpowiedź na maila czeka sie przynajmniej tydzień czasu. MASAKRA!!!

     • 3 0

     • (2)

      wiesz teraz firma zarządzająca która chcę przejąć osiedla załóżmy po takim Patronacie.. zajmuje się powołaniem notariusza i całą papierkową procedurą zmiany firmy zarządzającej na nową.. także nie widzę problemu.. liczą się chęci członków Zarządu Wspólnoty.... ewentualnie determinacja mieszkańców którzy takich członków zmobilizują... pracuję w tym także wiem... a XYZ mogę powiedzieć że niestety w Gdyni "tych" co pogonili zarządce Hossy jest mało... całe osiedla do dziś się z Nimi bujają... i tylko narzekają.. a nie biorą spraw w swoje ręce..

      • 0 0

      • (1)

       Wiesz...zarządcą w garnizonie jest również hossa biz, wiec temat wygląda inaczej niż Ci się wydaje. Determinacja jest potrzebna, ale większości wspólnoty, a o to jest dużo trudniej. Nie podejmuj tematu jeżeli nie znasz stanu faktycznego.

       • 1 0

       • pisałem o Patronacie ..

        • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Forum Rynku Nieruchomości
Forum Rynku Nieruchomości
konferencja
wrz 2-3
czwartek - piątek
Sopot, Sheraton
Mieszkaniowe targi
Mieszkaniowe targi
targi
wrz 4-5
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
22300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14350 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14350 zł/m2
Sopot Górny Sopot
13550 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl